Pemetaan standard kurikulum tahun 3 matematik 2013

931 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemetaan standard kurikulum tahun 3 matematik 2013

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DENGAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 3 DAERAH SONG, SARAWAK. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 2. 2. PEMETAAN STANDARD KURIKULUM MATEMATIK TAHUN 3 UNIT 1 : NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN1.1 Menama dan (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000: B1D1 B1D1E1menentukan nilai (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. Menamakan a) Menyatakan sebarangnombor. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. nombor bulat nombor bulat hingga 10 000 (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. hingga 10 000 (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: B1D2 B1D2E1 (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan Menentukan a) Menunjukkan kuantiti bagi menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus nilai nombor nombor 4:1. hingga 10 000 b) Menyusun nombor (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. mengikut tertib menaik dan (c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut menurun tertib menaik dan tertib menurun. d) Membandingkan dua (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor nombor dan menyatakan yang terletak di antaranya. nombor sebelum, selepas (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor dan di antaranya yang diberi.1.2 Menulis (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi B2D1 B2D1E1nombor. nombor itu dalam perkataan. Menulis nombor Menulis nombor dalam (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 bulat hingga perkataan dan angka yang diberi dalam bentuk angka. 10 0001.3 Melengkapkan (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: B1D1 B1D1E1sebarang (a) seribu-seribu, Menamakan b) Membilang nombor seribu-rangkaian (b) seratus-seratus, nombor bulat seribu, seratus-seratus,nombor. (c) sepuluh-sepuluh, hingga 10 000 sepuluh-sepuluh, satu-satu, (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan dua-dua, tiga-tiga hingga secara tertib menaik dan menurun. sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 3. 3. STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam B1D2 B1D2E1 lingkungan 10 000 secara: Menentukan c) Melengkapkan sebarang (a) seribu-seribu, nilai nombor rangkaian nombor (b) seratus-seratus, hingga 10 000 (c) sepuluh-sepuluh, (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun.1.4 Menentukan (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang B2D2 B2D2E1nilai tempat. nombor hingga 10 000. Menentukan Menyatakan nilai tempat dan (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nilai digit nombor bulat hingga 10 000 nombor bulat hingga 10 000 (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: B2D2 B2D2E2 (a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa, Menentukan Mencerakinkan sebarang (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. nilai tempat dan nombor hingga nilai digit 10 000 nombor bulat hingga 10 0001.5 Melengkapkan (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.pola nombor. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi.1.6 (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada B3D2 B3D2E1Membundarkan puluh, ratus dan ribu yang terdekat. Membundarkan Membundarkan sebarangsebarang nombor nombor bulat hingga 10 000nombor. kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat1.7 Menganggar. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: B3D3 B3D3E1 Menganggar Menganggar bilangan objek kuantiti “lebih daripada” dan “kurang daripada” sesuatu kuantiti KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 4. 4. UNIT 2 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN2.1 Menambah (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa B3D1 B3D1E1sebarang dua nombor. mengumpul semula. Menyelesaikan Melakukan operasi asas (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit operasi asas tambah bagi sebarang 2 dengan mengumpul semula dari: matematik. hingga 3 nombor bulat hingga (a) sa ke puluh, 4 digit tanpa dan dengan (b) puluh ke ratus, mengumpul semula, dan hasil (c) ratus ke ribu, tambahnya hingga 10 000. (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya hingga 10 000. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.2.2 Menambah (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa B3D1 B3D1E1sebarang tiga mengumpul semula. Menyelesaikan Melakukan operasi asasnombor. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit operasi asas tambah bagi sebarang 2 dengan mengumpul semula dari: matematik. hingga 3 nombor bulat hingga (a) sa ke puluh, 4 digit tanpa dan dengan (b) puluh ke ratus, mengumpul semula, dan hasil (c) ratus ke ribu, tambahnya hingga 10 000. (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya hingga 10 000. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 5. 5. 2.3 Menyelesaikan (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yangmasalah tambah. diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan B4D1 B4D1E1 penambahan hingga tiga nombor. Menyelesaikan Menyelesaikan masalah yang masalah melibtakan penambahan dua matematik. hingga tiga nombor. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 6. 6. UNIT 3 : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN3.1 Menolak (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa B3D1 B3D1E2sebarang dua mengumpul semula. Menyelesaikan Melakukan operasi asas tolaknombor. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan operasi asas bagi mengumpul semula dari: matematik. (a) sebarang 2 nombor bulat (a) puluh ke sa, hingga 4 digit tanpa dan (b) ratus ke puluh, dengan mengumpul (c) ribu ke ratus, semula. (d) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus. (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.3.2 Menolak (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang B3D1 B3D1E2berturut-turut dua nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul Menyelesaikan Melakukan operasi asas tolaknombor daripada semula. operasi asas bagisebarang nombor. matematik. (b) menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1 (iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.3.3 (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yangMenyelesaikan diberi.masalah tolak (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan B4D1 B4D1E2sebarang dua dua nombor. Menyelesaikan Menyelesaikan masalah yangnombor. masalah melibatkan penolakan dua matematik. nombor. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 7. 7. UNIT 4 : DARAB STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN4.1 Menulis ayat (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyakmatematik bagi menggunakan:operasi darab. (a) objek, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tiga-tiga, (b) enam-enam, (c) tujuh-tujuh, (d) lapan-lapan, (e) sembilan-sembilan (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga- tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan dan sembilan- sembilan berbantukan: (a) objek, (b) gambar, (c) garis nombor. (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.4.2 Melengkapkan (i) Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 danayat matematik 1000 dengan berpandukan:darab. (a) objek, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 8. 8. 4.3 Menyatakan (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, B3D1 B3D1E3operasi darab sembilan, 100 dan 1000 mengikut: Menyelesaikan Menyatakan hasil operasi asassecara spontan (a) tertib menaik, operasi asas darab secara spontan (b) rawak, matematik melibatkan sifir tiga, enam, (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi tujuh, lapan, sembilan, 100 hasil darab tertentu. dan 1 000 (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1.4.4 Mendarab dua (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, B3D1 B3D1E4nombor. sembilan, 100 dan 1000 mengikut: Menyelesaikan Melakukan operasi darab bagi (a) tertib menaik, operasi asas a) sebarang dua nombor bulat, (b) rawak, matematik 2 digit dan 1 digit, 3 digit (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi dan 1 digit tanpa dan hasil darab tertentu. dengan mengumpul semula (iii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit, dengan 10, B3D1 B3D1E4 100 dan 1000, hasil darab tidak lebih 10 000. Menyelesaikan Melakukan operasi darab bagi operasi asas b) sebarang nombor hingga 3 matematik digit dengan 10, 100 dan 1 000, hasil darab tidak lebih 10 10 000 (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.4.5 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberiMenyelesaikan (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban B4D1 B4D1E3masalah harian dua nombor. Menyelesaikan Menyelesaikan masalah masalah pendaraban dua nombor matematik KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 9. 9. UNIT 5 : BAHAGI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN5.1 Menulis ayat (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-matematik bagi tujuh, lapan-lapan, dan sembilan-sembilan dengan menyatakanoperasi bahagi. kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek, (b) gambar. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan, (b) pengongsian, (c) tolak berturut-turut, (d) songsangan operasi darab.5.2 Melengkap (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagianayat matematik dengan tiga, enam, tujuh, lapan, dan sembilan berpandukan:bahagi. (a) objek, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000.5.3 Menyatakan (i) Menyatakan operasi bahagi secara spontan dengan tiga, B3D1 B3D1E5operasi bahagi enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 mengikut: Menyelesaikan Menyatakan hasil operasi asassecara spontan. (a) tertib menaik, operasi asas bahagi secara spontan (b) rawak, matematik melibatkan sifir tiga, enam, (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi tujuh, lapan, sembilan, 100 hasil bahagi tertentu dan 1 000 (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.5.4 Membahagi (i) Membahagi sebarang dua nombor, dua digit dengan satu B3D1 B3D1E6dua nombor. digit: Menyelesaikan Melakukan operasi bahagi (a) tanpa baki, operasi asas bagi (b) berbaki. matematik a) Sebarang dua nombor, 2 digit dan 1 digit KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 10. 10. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu B3D1 B3D1E6 digit: Menyelesaikan Melakukan operasi bahagi (a) tanpa baki, operasi asas bagi (b) berbaki matematik b) Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 1 digit tanpa dan dengan mengumpul semula (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 B3D1 B3D1E6 dan 1000. Menyelesaikan Melakukan operasi bahagi operasi asas bagi matematik c) Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan 1 000 (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.5.5 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberiMenyelesaikan (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan B4D1 B4D1E4masalah harian. pembahagian dua nombor. Menyelesaikan Menyelesaikan masalah masalah bahagi yang melibatkan matematik pembahagian dua nombor KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 11. 11. UNIT 6 : PECAHAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN6.1 Menamakan (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, penyebutnya B2D3 B2D3E1pecahan wajar hingga 10. Memahami Menamakan pecahan wajar konsep pecahan yang penyebutnya hingga 10 wajar (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian B2D3 B2D3E2 daripada satu kumpulan menggunakan: Memahami Menyatakan pecahan daripada (a) objek, konsep pecahan satu dan daripada satu (b) gambar. wajar kumpulan (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang B3D4 B3D4E1 penyebutnya hingga 10. Menentukan Menyatakan pecahan setara pecahan setara bagi pecahan wajar, dan pecahan penyebutnya hingga 10 termudah (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, B3D4 B3D4E2 penyebutnya hingga 10. Menentukan Menukar pecahan wajar pecahan setara kepada bentuk termudah, dan pecahan penyebutnya hingga 10 termudah KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 12. 12. UNIT 7 : PERPULUHAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN7.1 (i) Menamakan pecahan perseratus. B2D4 B2D4E1Mengenal Memahami Menyatakan pecahanperpuluhan hingga konsep perseratus berdasarkan petakdua tempat perpuluhan seratusperpuluhan. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. B3D5 B3D5E1 Menentukan Menukar pecahan perseratus nombor kepada perpuluhan perpuluhan (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar B2D4 B2D4E2 perpuluhan sembilan Sembilan dengan betul. Memahami Menamakan sebarang nombor konsep perpuluhan sifar perpuluhan perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan berdasarkan lorekan petak seratus (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. B3D5 B3D5E2 Menentukan Melorek dan menulis sifar nombor perpuluhan sifar satu hingga perpuluhan sifar perpuluhan sembilan sembilan7.2 (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhanMenulis sembilan Sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekanperpuluhan. pada gambarajah.7.3 (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat B3D5 B3D5E3Membandingkan perpuluhan, dengan berpandukan petak seratus, garis Menentukan Membandingkan nilainilai perpuluhan. nombor dan gambarajah. nombor perpuluhan hingga perpuluhan 2 tempat perpuluhan berpandukan gambarajah KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 13. 13. UNIT 8 : PERATUS STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN8.1 Mengenal (i) Menama dan menyebut peratus.peratus. (ii) Mengenal simbol peratus. B1D3 B1D3E1 Mengetahui Mengenal simbol peratus simbol peratus (iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi . B2D5 B2D5E1 Memahami Menyatakan peratusan konsep peratus daripada lorekan petak seratus8.2 Menulis (i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan B3D6 B3D6E1peratus. lorekan petak seratus. Menentukan Melorek dan menulis peratusan peratusan berdasarkan petak seratus KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 14. 14. UNIT 9 : WANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN9.1 Menentukan (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang B2D6 B2D6E1nilai wang hingga memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000. Memahami Menyatakan gabungan wangRM1000. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. konsep nilai yang memberi nilai yang wang tertentu hingga RM1 0009.2 Menambah ( i )Menambah dua nilai wang yang melibatkan: B3D1 B3D1E7nilai wang. (a) ringgit, Menyelesaikan Menambah nilai wang yang (b) ringgit dan sen, operasi asas jumlahnya tidak melebihi dan jumlahnya tidak melebihi RM1000 matematik RM1 000 ( ii )Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: B3D1 B3D1E7 (a) ringgit, Menyelesaikan Menambah nilai wang yang (b) ringgit dan sen, operasi asas jumlahnya tidak melebihi dan jumlahnya tidak melebihi RM1000 matematik RM1 0009.3 Menolak nilai (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang B3D1 B3D1E8wang melibatkan: Menyelesaikan Menolak nilai wang hingga (a) ringgit, operasi asas RM1 000 (b) ringgit dan sen matematik ( ii )Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang B3D1 B3D1E8 nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: Menyelesaikan Menolak nilai wang hingga (a) ringgit, Operasi RM1 000 (b) ringgit dan sen. asas matematik9.4 Mendarab nilai (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang B3D1 B3D1E9wang melibatkan: Menyelesaikan Mendarab nilai wang dengan (a) ringgit, operasi asas satu digit (b) ringgit dan sen, matematik dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000.9.5 Membahagi (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam B3D1 B3D1E10nilai wang lingkungan RM1000 yang Menyelesaikan Membahagi nilai wang dengan melibatkan: operasi asas satu a) ringgit, matematik b) ringgit dan sen digit hingga RM1 000 KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 15. 15. 9.6. (ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,Menyelesaikan darab dan bahagi yang melibatkan wang.masalah harian (iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi B4D1 B4D1E5yang melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. Menyelesaikan Menyelesaikan masalahwang. masalah tambah, tolak, darab dan matematik bahagi yang melibatkan wang hingga RM1 000 KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 16. 16. UNIT 10 : MASA DAN WAKTU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN10.1 Menyatakan (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. B2D7 B2D7E1waktu dalam jam Memahami Menyatakan perkaitan didan minit. perkaitan unit antara unit ukuran melibatkan ukuran a) masa (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti (iii) Membina jadual aktiviti harian.10.2 Mengenali (i) Membaca dan memahami kalendar B2D7 B2D7E2kalender. Memahami Menyatakan waktu dan perkaitan unit memahami calendar ukuran10.3 Menyatakan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:perkaitan dalam (a) minit dengan saat,waktu. (b) minggu dengan hari, (c) bulan dengan tahun.10.4 Menambah (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: B3D1 B3D1E11masa (a) jam dengan jam, Menyelesaikan Menambah dua hingga tiga (b) minit dengan minit, operasi asas unit ukuran melibatkan unit (c) jam dan minit, matematik yang sama dan berbeza (d) minit dan saat a) masa10.5 Menolak (i) Menolak masa melibatkan: B3D1 B3D1E12masa (a) jam dengan jam, Menyelesaikan Menolak unit ukuran (b) minit dengan minit, operasi asas melibatkan unit yang sama (c) jam dan minit, matematik dan berbeza (d) minit dan saat a) masa10.6 Mendarab (i) Mendarab masa melibatkan B3D1 B3D1E13masa. (a) jam, Menyelesaikan Mendarab dan membahagi (b) minit, operasi asas unit ukuran dengan nombor dengan nombor satu digit. matematik satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza a) masa KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 17. 17. 10.7 Membahagi (i) Membahagi masa melibatkan B3D1 B3D1E13masa (a) jam, Menyelesaikan Mendarab dan membahagi (b) minit, operasi asas unit ukuran dengan nombor dengan nombor satu digit. matematik satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza a)masa10.8 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,Menyelesaikan darab, dan bahagi yang melibatkan masa dan waktumasalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi B4D1 B4D1E6 tambah, tolak, darab, dan bahagi berkaitan dengan masa dan Menyelesaikan Menyelesaikan masalah waktu masalah tambah, tolak, darab dan matematik bahagi yang melibatkan unit a) ukuran masa KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 18. 18. UNIT 11 : PANJANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN11.1 Menukar unit (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. B2D7 B2D7E1panjang Memahami Menyatakan perkaitan di perkaitan unit antara unit ukuran melibatkan ukuran b) panjang11.2 Menambah (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: B3D1 B3D1E11panjang (a) meter, Menyelesai Menambah dua hingga tiga (b) sentimeter, operasi asas unit ukuran melibatkan unit (c) meter dan sentimeter matematik yang sama dan berbeza b) panjang11.3 Menolak (i) Menolak panjang yang melibatkan: B3D1 B3D1E12panjang (a) meter, Menyelesaikan Menolak unit ukuran (b) sentimeter, operasi asas melibatkan unit yang sama (c) meter dan sentimeter matematik dan berbeza a) panjang11.4 Mendarab (i) Mendarab panjang yang melibatkan: B3D1 B3D1E13panjang (a) meter, Menyelesaikan Mendarab dan membahagi (b) sentimeter, operasi asas unit ukuran dengan nombor (c) meter dan sentimeter,dengan nombor satu digit. matematik satu digit melibatkan unit yang11.5 Membahagi (i) Membahagi panjang yang melibatkan: sama dan berbezapanjang (a) meter, (b) sentimeter b) panjang (c) meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit.11.6 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,Menyelesaikan darab, dan bahagi yang melibatkan panjang.masalah harianyang melibatkan KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 19. 19. panjang (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi B4D1 B4D1E6 tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan Menyelesaikan panjang. masalah asas Menyelesaikan masalah matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran b) panjang KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 20. 20. UNIT 12 : JISIM STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN12.1 Menukar unit (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. B2D7 B2D7E1jisim. Memahami c) Menyatakan perkaitan di perkaitan unit antara unit ukuran melibatkan ukuran jisim12.2 Menambah (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: B3D1 B3D1E11jisim (a) kilogram, Menyelesaikan c) Menambah dua hingga tiga (b) gram, operasi asas unit ukuran melibatkan unit (c) kilogram dan gram. matematik yang sama dan berbeza jisim12.3 Menolak (i) Menolak jisim yang melibatkan: B3D1 B3D1E12jisim. (a) kilogram, Menyelesaikan c) Menolak unit ukuran (b) gram, operasi asas melibatkan unit yang sama (c) kilogram dan gram. matematik dan berbeza jisim12.4 Mendarab (i) Mendarab jisim yang melibatkan: B3D1 B3D1E13jisim. (a) kilogram, Menyelesaikan c) Mendarab dan membahagi (b) gram, operasi asas unit ukuran dengan nombor (c) kilogram dan gram, dengan nombor satu digit. matematik satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza jisim12.5 Membahagi (i) Membahagi jisim yang melibatkan: B3D1 B3D1E13jisim. (a) kilogram, Menyelesaikan c) Mendarab dan membahagi (b) gram, operasi asas unit ukuran dengan nombor (c) kilogram dan gram, dengan nombor satu digit. matematik satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza jisim12.6 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, B4D1 B4D1E6Menyelesaikan darab, dan bahagi yang Menyelesaikan c) Menyelesaikan masalahmasalah harian melibatkan jisim. masalah tambah, tolak, darab danyang melibatkan matematik bahagi yang melibatkan unitjisim. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi ukuran jisim tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 21. 21. UNIT: ISIPADU CECAIR STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN13.1 Menukar unit (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. B2D7 B2D7E1liter dan mililiter Memahami Menyatakan perkaitan di perkaitan unit antara unit ukuran melibatkan ukuran d) isi padu cecair13.2 Menambah (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: B3D1 B3D1E11isi padu cecair. (a) liter, Menyelesaikan Menambah dua hingga tiga (b) mililiter, operasi asas unit ukuran melibatkan unit (c) liter dan mililiter. matematik yang sama dan berbeza d) isi padu cecair13.3 Menolak isi (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: B3D1 B3D1E12padu cecair. (a) liter, Menyelesaikan Menolak unit ukuran (b) mililiter, operasi asas melibatkan unit yang sama (c) liter dan mililiter. matematik dan berbeza d) isi padu13.4 Mendarab isi (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: B3D1 B3D1E13padu cecair. (a) liter, Menyelesaikan Mendarab dan membahagi (b) mililiter, operasi asas unit ukuran dengan nombor (c) liter dan mililiter, matematik satu digit melibatkan unit yang dengan nombor satu digit. sama dan berbeza d) isi padu cecair13.5 Membahagi (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: B3D1 B3D1E13isi padu cecair. (a) liter, Menyelesaikan Mendarab dan membahagi (b) mililiter operasi asas unit ukuran dengan nombor (c) liter dan mililiter, matematik satu digit melibatkan unit yang dengan nombor satu digit. sama dan berbeza d) isi padu cecair13.6 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,Menyelesaikan darab, dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair.masalah harianyang melibatkanisi padu cecair. KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 22. 22. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi B4D1 B4D1E6 tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan isi Menyelesaikan Menyelesaikan masalah padu cecair. masalah tambah, tolak, darab dan matematik bahagi yang melibatkan unit ukuran d) isi padu cecair UNIT 14 : RUANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN14.1 Mengenal (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat B1D4 B1D4E1pelbagai jenis tepat dan prisma segitiga. Mengenal Menamakan prisma danprisma. bentuk tiga poligon dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D) (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: B2D8 B2D8E1 permukaan, tapak, bucu dan sisi. Mengenalpasti c) Menyatakan ciri-ciri prisma bentuk 3D dan dan bukan prisma 2D14.2 Membanding (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan B2D8 B2D8E1prisma dan bukan ciri-cirinya. Mengenalpasti a) Menyatakan ciri-ciri prismaprisma. bentuk 3D dan dan bukan prisma 2D KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012
 23. 23. 14.3 Mengenal (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon B2D8 B2D8E1bentuk dua sekata: pentagon, heksagon, heptagon dan octagon. Mengenalpasti b) Mengenalpasti poligondimensi. bentuk 3D dan sekata dan bentuk separuh 2D bulatan (ii) menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata.14.4 mengenal (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua B3D7 B3D7E1pasti paksi simetri. dimensi. Menentukan Mengenalpasti paksi simetri paksi simetri bagi bentuk 2D atau gambarajah UNIT 15 : PERWAKILAN DATA STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN DESKRIPTOR EVIDENS KANDUNGAN15.1 mengumpul, (i) mengumpul data berdasarkan situasi harian. B3D8 B3D8E1mengelas dan Menterjemah Membaca dan mengumpulmenyusun data. perwakilan data data (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. B3D8 B3D8E1 Menterjemah Membaca dan mengumpul perwakilan data data KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 PPD SONG, SARAWAK 4 - 6 OCT 2012

×