Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El NeolíTic óScar Morral

1,425 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El NeolíTic óScar Morral

  1. 1. El neolític<br />
  2. 2. El neolític<br />Fa uns 13.000 anys es va produir un augment a la temperatura de la Terra i el glaç va desaparèixer de molts llocs. La conseqüència immediata va ser que la fauna, adaptada al fred, va emigrar a d’altres indrets o, en alguns casos, es van extingir<br />
  3. 3. La ramaderia<br />Davant la falta de animals,algunes tribus van començar a retenirlos per tal d’assegurar-se el proveïment de carn i llet.<br />
  4. 4.
  5. 5. L’agricultura<br />Al mateix temps aquestes societats van observar que, durant la recol·lecció,quan queien les llavors a terra naixien plantes.<br />
  6. 6.
  7. 7. El sedentarisme<br />El naixement de l’agricultura i la ramaderia (fa uns 11.000anys) va comportar un altre canvi: l’home es va fer sedentari per poder viure en la terra que conreava.<br />
  8. 8. Óscar Morral<br />

×