Future of Education (pdf) - BVE 2013

1,000 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Future of Education (pdf) - BVE 2013

 1. 1. SHIFT  HAPPENS   Shift Happens: de toekomst van onderwijs DUO  OC&W   BVE Congres 2013 i.s.m. OC&W en DUO door Ruud Veltenaar 2 april 2013 | © Ruud Veltenaar & Associates
 2. 2. SHIFT  HAPPENS   Welkom bij het BVE congres 2013 DUO  OC&W   I n t r o v i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / l A w Y o d r B r 2 Q
 3. 3. SHIFT  HAPPENS   DUO  OC&W  
 4. 4. SHIFT  HAPPENS   Introductie DUO  OC&W   Ruud Veltenaar: filosoof – bevliegeraar – ondernemer – trendteller – lector - investeerder – brain agent
 5. 5. SHIFT  HAPPENS   Onze werkelijkheid bestaat niet DUO  OC&W   We zien de werkelijkheid zoals we zelf zijn . Dit geldt ook voor de toekomst .
 6. 6. SHIFT  HAPPENS   Het begint met loslaten DUO  OC&W  
 7. 7. SHIFT  HAPPENS   Reflectie voor vandaag DUO  OC&W   Terugkijken vanuit de toekomst naar het h e d e n doet ons g n i f f e l e n
 8. 8. SHIFT  HAPPENS   Lessen uit het verleden DUO  OC&W   1932: "There is not the slightest indication that nuclear energy obtainable. It would mean will ever be that the atom would have to be shattered at will.” Albert Einstein
 9. 9. SHIFT  HAPPENS   Lessen uit het verleden DUO  OC&W   1903: “The horse is here to stay but the automobile is only a novelty”. President Michigan Savings Bank to Henri Ford
 10. 10. SHIFT  HAPPENS   Lessen uit het verleden DUO  OC&W   1948/1959: “I believe that the world market for computers is about 8”… “and the market for copiers not bigger than 5.000” Thomas J. Watson, President of IBM
 11. 11. SHIFT  HAPPENS   Lessen uit het verleden DUO  OC&W   T “There is no reasonkfor any individual to have 1977: e s t a computer in his home” Ken Olsen, Founder and chairman of DEC
 12. 12. SHIFT  HAPPENS   Lessen uit het verleden DUO  OC&W   1996: “Children just are not interested in Witches and Wizards anymore” Unknown publisher to J.K. Rowling
 13. 13. SHIFT  HAPPENS   Extrapolatie naar de toekomst DUO  OC&W   Dromen over de toekomst vanuit het heden doet ons verwonderen QUANTUM CLOUD 24x7 MOBILE BIG DATA & APP, APPP, APP, COMPUTERS COMPUTING (VIDEO & HOLOGRAFIE) CONTEXTUAL INFO APP……. APP
 14. 14. SHIFT  HAPPENS   Voorspellingen voor de toekomst…. DUO  OC&W   T “The New York 2013: e Public Library s k will be t closed before 2030” Ruud Veltenaar, future teller
 15. 15. SHIFT  HAPPENS   Voorspellingen voor de toekomst…. DUO  OC&W   2013: “In de toekomst meer banen voor machines en robots dan voor m e n s e n” Ruud Veltenaar
 16. 16. SHIFT  HAPPENS   Voorspellingen voor de toekomst…. DUO  OC&W   2013: “Voor 2040 kunt we zelf organen printen met 4 D p r i n t e r s ” R u u d V e l t e n a a r , f u t u r e t e l l e r
 17. 17. SHIFT  HAPPENS   Voorspellingen voor de toekomst…. DUO  OC&W   2040 heeft elk huishouden 2013: “Rond minimaal 50 r o b o t s ” R u u d V e l t e n a a r , f u t u r e t e l l e r
 18. 18. SHIFT  HAPPENS   Voorspellingen voor de toekomst…. DUO  OC&W   2013: “Voor 2020 kunnen we atomen en moleculen teleporteren naar de ruimte. Na 2020 ook DNA en een cel” Ruud Veltenaar, future teller
 19. 19. SHIFT  HAPPENS   Toekomst met een knipoog, of…..? DUO  OC&W   2065: Humanoid met 60% DNA gearresteerd in Nunspeet. Had zich verscholen op de Veluwe als onderwijzer
 20. 20. SHIFT  HAPPENS   Dromen en nachtmerries DUO  OC&W   We zijn verbaasd over wat de toekomst ons brengt en als het gebeurt, “je wereld” e he niet Loslaten van overtuigingen en herdefiniëren z ienigenweg wduurzamet resultaten e van is de naar
 21. 21. SHIFT  HAPPENS   Starten in het hier en nu DUO  OC&W  
 22. 22. SHIFT  HAPPENS   Wat zijn de werkelijke crises? DUO  OC&W  
 23. 23. SHIFT  HAPPENS   Kernprobleem van deze tijd DUO  OC&W   De korte termijn heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste economische tijdseenheid
 24. 24. SHIFT  HAPPENS   Confrontatie aan begin… DUO  OC&W  
 25. 25. SHIFT  HAPPENS   We geloofden in sprookjes DUO  OC&W   Onbeperkte groei is niet mogelijk in een gesloten systeem Groei van BNP vergt toepassing van natuurlijke resources. Behalve zonlicht, is de aarde in essentie een gesloten systeem met twee soorten resources: renewable en non-renewable
 26. 26. SHIFT  HAPPENS   Kern van de boodschap DUO  OC&W   de transformatie raakt alles: werk en leven, van bijna iedereen
 27. 27. SHIFT  HAPPENS   De kern van de uitdaging DUO  OC&W   We moeten meer produceren , met m i n d e r r e s o u r c e s.
 28. 28. SHIFT  HAPPENS   De essentie DUO  OC&W   De transformatie verlegt de focus van materiële welvaart naar immaterieel welzijn We willen allemaal hetzelfde: geluk en liefde
 29. 29. SHIFT  HAPPENS   Reset van verwachtingen DUO  OC&W   Mensen verwachten te veel in 1 jaar en niet g e n o e g in 1 0 jaar
 30. 30. SHIFT  HAPPENS   Gaan we de goede kant op? DUO  OC&W  
 31. 31. SHIFT  HAPPENS   2. Magische 10% DUO  OC&W  
 32. 32. SHIFT  HAPPENS   1. Oude systemen werken niet meer DUO  OC&W   Europees trilemma  G lobalisering    D emocra>e    N a>onaal  belang    G aan  NIET   samen  
 33. 33. SHIFT  HAPPENS   5. Meer staat haaks op onze DNA DUO  OC&W  
 34. 34. SHIFT  HAPPENS   5. Betekenis van prijsvechten DUO  OC&W   v i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / c Y x 1 B s g h K M U
 35. 35. SHIFT  HAPPENS   6. Belemmerende overtuigingen DUO  OC&W  
 36. 36. SHIFT  HAPPENS   7. Zorgen om zorgen DUO  OC&W  
 37. 37. SHIFT  HAPPENS   Gaan we de goede kant op? DUO  OC&W   In onze tijd hadden we nog boeken, en schriften, een gezellig klaslokaal , een schoolbord en een leraar met gezag
 38. 38. SHIFT  HAPPENS   Voorbereiden op het verleden DUO  OC&W   OPGAVE 2 Jense gaat met zijn ouders naar Mexico. Als voorbereiding op de reis wil hij graag meer weten over de zonnekalender van de Maya’s. Waar kan hij het best zoeken? ☐ in een encyclopedie onder het trefwoord ‘zonnestelsel’ ☐ in een boek over de cultuur van de Maya’s ☐ in een vakantiefolder over Mexico ☐ in een woordenboek bij het woord ‘zonnekalender
 39. 39. SHIFT  HAPPENS   Ken je klassiekers… DUO  OC&W   academici en non-academici. We leiden op tot Ken je klassiekers op het Stedelijk Gymnasium Breda
 40. 40. SHIFT  HAPPENS   Leger ligt aan de basis systeem DUO  OC&W   Uniformiteit als basis: oorsprong van het traditionele onderwijs ligt in het leger. Bestond uit dezelfde mensen soldaten, officieren, : beheerders. Universeel systeem voor productie van standaard
 41. 41. SHIFT  HAPPENS   Gekopieerd naar het onderwijs DUO  OC&W   30 kinderen worden in een batch op dezelfde manier ‘ k l a a r g e s t o o m d ’ als p r o d u c t e n i n f a b r i e k e n
 42. 42. SHIFT  HAPPENS   Bewuste keuze, maar gedateerd DUO  OC&W   Systeem en processen zijn bewust zo gekozen. Handig voor het bestuur, de leerkrachten, de ouders, het toezicht en de controle, en vooral het systeem zelf en haar voorspelbaarheid
 43. 43. SHIFT  HAPPENS   Symptoom van falend systeem DUO  OC&W   Zitten blijven is als opnieuw het proces ondergaan tot je voldoet aan de s t a n d a a r d van het proces
 44. 44. SHIFT  HAPPENS   Omgekeerde wereld DUO  OC&W   Ik herinner mij verveelde kinderen en een systeem zonder goede pasvorm voor meeste studenten. Iedereen aanpassen aan complex, bureaucratisch systeem
 45. 45. SHIFT  HAPPENS   Nieuw begin van leren DUO  OC&W   Enorme poel aan uitzonderlijk getalenteerde en gemotiveerde mensen die op deze wijze niet (optimaal) kunnen leren
 46. 46. SHIFT  HAPPENS   Systematische vernietiging genialiteit DUO  OC&W   90% van kinderen tussen 3-5 jaar Meer dan zijn geniale divergente denkers. Na 10 jaar is dat nog maar 25%
 47. 47. SHIFT  HAPPENS   Component van falend systeem DUO  OC&W   Kinderen met ADD en ADHD passen niet in systeem, ondanks dat sommigen van hen geniaal zijn
 48. 48. SHIFT  HAPPENS   Component van falend systeem DUO  OC&W   We drogeren zelfs onze kinderen, zodat ze passen in het systeem
 49. 49. SHIFT  HAPPENS   ADHD medicijnen gebruik VS… DUO  OC&W  
 50. 50. SHIFT  HAPPENS   Paradigm shift: personalisatie DUO  OC&W  
 51. 51. SHIFT  HAPPENS   Terug naar de bron DUO  OC&W  
 52. 52. SHIFT  HAPPENS   Tip DUO  OC&W   We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken die we gebruikten bij het creëren van onze problemen
 53. 53. SHIFT  HAPPENS   We moeten leren anders kijken DUO  OC&W  
 54. 54. SHIFT  HAPPENS   Focus en creativiteit zijn cruciaal DUO  OC&W  
 55. 55. SHIFT  HAPPENS   Sleutel voor overleving: get help DUO  OC&W   v i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / w I V X C m T H h 9 A
 56. 56. SHIFT  HAPPENS   We hoeven het alleen maar te doen DUO  OC&W  
 57. 57. SHIFT  HAPPENS   Ciara Finn-Flynch DUO  OC&W  
 58. 58. SHIFT  HAPPENS   DUO  OC&W  
 59. 59. SHIFT  HAPPENS   Transformatie: iPad of magazine? DUO  OC&W  
 60. 60. SHIFT  HAPPENS   Transformatie: iPad of magazine? DUO  OC&W   v i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / m z X Y A 0 N 2 v 1 Y
 61. 61. SHIFT  HAPPENS   Kern van de uitdaging….! DUO  OC&W   Voor eerst in ons bestaan hebben we een generatie die anders werken, spelen, denken en leren dan hun ouders. Zij zijn de eerste generatie die niet bang is voor technologie, omdat het voor h e n h e t z e l f d e is als l u c h t
 62. 62. SHIFT  HAPPENS   Business as unusual: Nick D’Aloisio DUO  OC&W  
 63. 63. SHIFT  HAPPENS   Contextual uit big data in de cloud DUO  OC&W  
 64. 64. SHIFT  HAPPENS   Digitaal is als lucht, je merkt er niets van DUO  OC&W   D i g i n o r m a l i s e r i n g : 9% van kinderen tussen 2 en 5 kunnen hun schoenveters strikken. 24% kan een smart phone gebruiken
 65. 65. SHIFT  HAPPENS   Altijd connected en online DUO  OC&W   Ontstaan van de mobile society Leven wordt breed beïnvloed door mobiele technologie. Opkomst Apps die echt contextueel en persoonlijk zijn
 66. 66. SHIFT  HAPPENS   Convergentie mobile & beeld DUO  OC&W  
 67. 67. SHIFT  HAPPENS   Humanisering van technologie DUO  OC&W   Toepassing van technologie wordt laagdrempeliger en steeds meer gericht op mensen
 68. 68. SHIFT  HAPPENS   Trends om te volgen DUO  OC&W   Belevenis economie en entertainment worden plaatsonafhankelijker en worden belangrijker in de samenleving. Logisch vervolg is de volgende stap naar betekenis en zingeving Ontstaan van de vermaakmaatschappij
 69. 69. SHIFT  HAPPENS   Trends om te volgen DUO  OC&W   Finale ontsystematisering Mens met verantwoordelijkheden centraal in plaats van het dienen van s t r u c t u r e n en o r g a n i s a t i e s
 70. 70. SHIFT  HAPPENS   Trends om te volgen DUO  OC&W   We mogen weer mens zijn Zachtere waarden krijgen overhand. Aandacht voor elkaar en diepgang. Fouten maken om van te leren. Vaker hulpvraag stellen.
 71. 71. SHIFT  HAPPENS   DUO  OC&W  
 72. 72. SHIFT  HAPPENS   Allemaal groot belang bij onderwijs DUO  OC&W   Onderwijs moet ons voorbereiden op een toekomst die we niet kennen
 73. 73. SHIFT  HAPPENS   Toekomst onderwijs…. DUO  OC&W   65% kinderen krijgt baan die nu nog niet bestaat
 74. 74. SHIFT  HAPPENS   Richting geven aan kinderen DUO  OC&W   Kinderen nu op lagere school met p e n s i o e n n a 2 0 8 0
 75. 75. SHIFT  HAPPENS   Richting geven aan kinderen DUO  OC&W   Ontwikkelen creativiteit niet zo belangrijk als leren lezen
 76. 76. SHIFT  HAPPENS   Voorbeeld creativiteit kinderen DUO  OC&W  
 77. 77. SHIFT  HAPPENS   Verlies bereidheid om fouten te maken DUO  OC&W  
 78. 78. SHIFT  HAPPENS   Alle kinderen geboren als artiest DUO  OC&W  
 79. 79. SHIFT  HAPPENS   Nieuwe behoeften DUO  OC&W   We hebben geen fabrieksarbeiders meer nodig en helemaal geen universele eenheidsworsten
 80. 80. SHIFT  HAPPENS   Belangrijk verschil toen en nu DUO  OC&W   Nu groot verschil tussen toegang tot informatie en kennis en de noodzaak om n a a r s c h o o l gaan
 81. 81. SHIFT  HAPPENS   Wat betekent dit? DUO  OC&W   De noodzaak tot weten neemt af, mits je weet waar je de kennis en informatie kunt vinden. We zijn namelijk 24x7 online
 82. 82. SHIFT  HAPPENS   Toekomst van het onderwijs DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel paradigm shift:! van onderwijzen naar leren!
 83. 83. SHIFT  HAPPENS   Toekomst van het onderwijs DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 2020 2030 2040
 84. 84. SHIFT  HAPPENS   Trends in het onderwijs DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan 1 klaslokaal Optimaal gebruik mobile 2 technologie 2020 Onbegrensde samenwerking 3 Klaslokalen studenten (peer-to-peer) vervangen door Leren op basis van 2030 studio’s en 4 projecten , v i r t u e l e leermethoden prestaties, 5 portfolio Leven lang leren in plaats van 2040 als interconnected proces 6 traditionele in continu veranderende wereld assessments
 85. 85. SHIFT  HAPPENS   Technologie in het onderwijs DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 86. 86. SHIFT  HAPPENS   Digitale klaslokalen DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 87. 87. SHIFT  HAPPENS   Digitale klaslokalen DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 88. 88. SHIFT  HAPPENS   Digitale klaslokalen DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel DATA 2013 INTERACTIEVE WHITEBOARDS PROJECTORS ELECTRONIC TABLETS PAPER SCREENS DIGITAAL KLASSIKALE PRESTATIE- KLAS- DASHBOARDS LOKAAL DESK-SIZED 2020 SCREENS EYE TRACKING WALL-SIZED OBJECT SCREENS EMBEDDED INTELLIGENTIE 2030 ATTENTION TRACKING 2040 ICT niet langer standalone tool vaardigheid. of Digitalisering verspreid in elk facet klaslokaal
 89. 89. SHIFT  HAPPENS   Tablets in klaslokaal DUO  OC&W  
 90. 90. SHIFT  HAPPENS   Buro wordt een computerscherm DUO  OC&W  
 91. 91. SHIFT  HAPPENS   Interactieve muurschermen DUO  OC&W   V i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / l B v 4 S 4 o g X d E
 92. 92. SHIFT  HAPPENS   Zelfstandig werken en ‘eye tracking’ DUO  OC&W  
 93. 93. SHIFT  HAPPENS   De wereld van augmented reality DUO  OC&W  
 94. 94. SHIFT  HAPPENS   De wereld van augmented reality DUO  OC&W  
 95. 95. SHIFT  HAPPENS   De wereld van augmented reality DUO  OC&W   V i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / 9 c 6 W 4 C C U 9 M 4
 96. 96. SHIFT  HAPPENS   Geeft onderwijs mij een eerlijke kans? DUO  OC&W  
 97. 97. SHIFT  HAPPENS   Voorbereiding op augmented reality DUO  OC&W  
 98. 98. SHIFT  HAPPENS   Geeft onderwijs mij een eerlijke kans? DUO  OC&W  
 99. 99. SHIFT  HAPPENS   Mogelijkheden en kansen onderwijs? DUO  OC&W  
 100. 100. SHIFT  HAPPENS   Spelenderwijs leren DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 101. 101. SHIFT  HAPPENS   Spelenderwijs leren: gamification DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel PRESTATIES & 2013 EDUCATIEVE GAMES RESULTATEN EDUCATIEVE PROGRAMMEER GAMI- TALEN FICATION APP DOOR STUDENTEN 2020 ONTWIKKELD ONTDEKKEN & LEREN IN EIGEN TEMPO 2030 LINK: naar 25 voorbeelden (alleen online) beoordelen . Gamification zorgt voor evolutie in 2040 Onmiddellijke feedback over prestaties en scores
 102. 102. SHIFT  HAPPENS   Massale ontsluiting informatie DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 103. 103. SHIFT  HAPPENS   Weten of weten waar te vinden? DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel EDUCATION APP STORES VIDEO DIGITALE 2013 ONLINE SCHOOL LESSEN BOEKEN COMMUNITIES OPEN COURSE- MASSALE WARE ONTSLUITING INFORMATIE PORTABLE
 ACADEMIC 2020 HISTORIES INTER-SCHOOL LEERPLATFORMS LINK: naar 20 voorbeelden FLIPPED KLASLOKALEN (alleen online) 2030 Ontsluiting van informatie en kennis buiten de fysieke silo’s van 2040 scholen en klaslokalen. Feedback en assesments voor studenten 2 4 x 7 en p l a a t s o n a f h a n k e l i j k
 104. 104. SHIFT  HAPPENS   Massale ontsluiting informatie DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 105. 105. SHIFT  HAPPENS   Toename geïntegreerde intelligentie DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 3D LINK: naar 12 voorbeelden (alleen online) PRINTERS REACTIVE 2020 MATERIALS TANGIBLE
 COMPUTING (INTERNET of DIGITALE THINGS) INTER- MEDIATED FIELD TRIPS 2030 REACTIVE FURNITURE Internet of things: intelligente geïntegreerde 2040 systemen in materialen, met grote impact op l e e r m e c h a n i s m e n en - m i d d e l e n
 106. 106. SHIFT  HAPPENS   Massale ontsluiting informatie DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 107. 107. SHIFT  HAPPENS   Totale desintermediatie systemen DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 LEERMIDDELEN ONTWORPEN STUDENTEN StS LEER- PLATFORMS LINK: naar 16 voorbeelden (alleen online) MOBILE LEER- TAAK TOTALE 2020 PLATFORMEN ASSIGNED DESINTER_ME ALGORITMEN DIATIE LERAAR ASSIGNED
 ALGORITMEN TELEPRESENCE ALGO GENERATED 2030 LEERPROJECTEN Einde vanklassieke leraar-studentmodel. 2040 AI zorgt voor gepersonaliseerd leren en leraar wordt l e e r - c o a c h en - f a c i l i t a t o r
 108. 108. SHIFT  HAPPENS   Massale ontsluiting informatie DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel 2013 Technologie gekoppeld aan sloka 1 k l aDIGITAAL a l O p2 i m a a l t 3 gebruik mobile GAMI- MASSALE KLAS- ONTSLUITING LOKAAL FICATION c h n o l o g i e te INFORMATIE 2020 Onbegrensde samenwerking Klaslokalen studenten (peer-to-peer) 4 vervangen door L e5 e n TOTALE
 r 2030 studio’s en DISINTER- b a s i s v a n op TANGIBLE
 COMPUTING v i r t u e l e projecten , MEDIATIE leermethoden prestaties, 6 portfolio Leven lang leren VIRTUELE &
 FYSIEKE in plaats van traditionele 2040 als interconnected proces LEERSTUDIO’S in continu veranderende wereld assessments
 109. 109. SHIFT  HAPPENS   Ideale leeromgeving beschikbaar DUO  OC&W   Klaslokaal Leerstudio Virtueel Overbrugging on-line & off-line . Fysieke belichaming is secundair aan toegang tot kennis en informatie 2020 LINK: naar 11 voorbeelden (alleen online) FYSIEKE & AUGMENTED VIRTUELE 2030 BRILLEN LEERSTUDIO’S RETINAL SCREENS HOLOGRAFIE 2040 IMMERSIVE VIRTUAL NEURO REALITY INFORMATICS
 110. 110. SHIFT  HAPPENS   Een voorbeeld uit tijdperk vrouw Holle DUO  OC&W   Maar een uitstekende indicatie waar het naar toegaat.
 111. 111. SHIFT  HAPPENS   Indicatie richting onderwijs…. DUO  OC&W   Knewton is data-mining en adaptief leerplatform dat iedereen 24x7 helpt om efficiënter te leren Het is 100% gepersonaliseerd en gebaseerd op wat een student weet en hoe de student beste leert
 112. 112. SHIFT  HAPPENS   Toekomst: technologie en onderwijs DUO  OC&W   V i d e o : h t t p : / / y o u t u . b e / L l d x x V R j 4 F U
 113. 113. SHIFT  HAPPENS   Knewton: optimalisatie leerproces DUO  OC&W  
 114. 114. SHIFT  HAPPENS   Reflectie: wat betekent dit voor mij? DUO  OC&W   Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe? Je bent alleen tot grootse dingen in staat als je met passie doet waar je van houdt
 115. 115. SHIFT  HAPPENS   Noodzaak tot gewaarzijn DUO  OC&W  
 116. 116. SHIFT  HAPPENS   Wat is je purpose…? DUO  OC&W  
 117. 117. SHIFT  HAPPENS   Wie is de beste gids… DUO  OC&W  
 118. 118. SHIFT  HAPPENS   Luisteren naar pure geesten DUO  OC&W   video: http://youtu.be/l-gQLqv9f4o
 119. 119. SHIFT  HAPPENS   Persoonlijke voorbeelden DUO  OC&W   Het creëren van magical moments voor derden
 120. 120. SHIFT  HAPPENS   Bewust creeren magical moments DUO  OC&W  
 121. 121. SHIFT  HAPPENS   Voorbeeld 1: verbinden DUO  OC&W  
 122. 122. SHIFT  HAPPENS   Voorbeeld 2: ontwikkelen DUO  OC&W  
 123. 123. SHIFT  HAPPENS   Voorbeeld 3: bijdragen DUO  OC&W  
 124. 124. Geef inhoudelijke reactie en ontvang kopie presentatieSHIFT  HAPPENS   DUO  OC&W   www.ruudveltenaar.nl/gastenboek © R u u d V e l t e n a a r & A s s o c i a t e s
 125. 125. SHIFT  HAPPENS   Contactinformatie DUO  OC&W   w w w . r u u d v e l t e n a a r. n l M: +31 681 500 599 E: m a i l @ r u u d v e l t e n a a r. n l V o l g m i j : Twitter: https://twitter.com/RuudVeltenaar B l o g : h t t p : / / w w w. r u u d v e l t e n a a r. n l / b l o g / © R u u d V e l t e n a a r & A s s o c i a t e s

×