Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vlaamse bruisende binnensteden: van eendagsvliegen naar collectieven

426 views

Published on

Seminar 'Succesvol samenwerken in winkelgebieden'
Expertgroep Shopping Tomorrow: Future Retail City Center
Kamer van Koophandel Amsterdam
7/03/2018

Published in: Retail
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vlaamse bruisende binnensteden: van eendagsvliegen naar collectieven

 1. 1. 11HoGent Vlaamse bruisende binnensteden: van eendagsvliegen naar collectieve samenwerkingsverbanden? Seminar ‘Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden’ 7 – 03 - 2018 Ruth DeVreese (HoGent), Sofie Van Herreweghe (HoGent), Else Deneys (HoGent), Frank Maleszka (Stebo), Stefaan Piens (VLAIO), Wouter Lecluyse (Stad Kortrijk), Thomas Verdoodt (stad Aalst), Pieter Van Houcke (stad Aalst), Stijn Anthoons (Stad Mechelen)
 2. 2. 2 Context Vlaamse retail H O G E N T
 3. 3. 3 Context Vlaamse retail H O G E N T
 4. 4. 44
 5. 5. 5 Beleid Vlaanderen H O G E N T ü Sedert juli 2016: decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) in voege ü Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht of kortweg pop- updecreet, werd op 8 juni 2016 door het Vlaamse parlement goedgekeurd en in voege voor overeenkomsten vanaf 1 september 2016 (duidelijker kader kortetermijnhuur) ü Thematische overlegtafels detailhandel: hier komen de steden en gemeenten naar toe die het meest inzetten op detailhandelsbeleid (centrumsteden aangevuld met een 20- tal andere). Hier worden vrij open ervaringen gedeeld en experimenten toegelicht. ü Regionale overlegtafels economie: worden verspreid over Vlaanderen in elke provincie georganiseerd. Een veel groter bereik dan de thematische overlegtafels doordat ook gemeenten die geen fulltime ambtenaar lokale economie hebben komen. Is vooral informatief, en minder interactief. ü Platform centrummanagement: forum waar gemeenten, retailsector en ontwikkelaars elkaar ontmoeten en inspirerende cases bezoeken. Bereik: ongeveer 120 gemeenten. ü Wirwar van verschillende stimuleringsmaatregelen
 6. 6. 6 Bruisende binnenstad H O G E N T CONSUMENT CONSUMENT ONTWIKKE- LAAR BELEGGER BEHEERDER RETAILER MAKELAAR FINANCIERS OVERHEID GEMEENTE PROVINCIE RIJKS OVERHEID BRUSSEL HORECA KETEN SPECIAAL ZAAK LEISURE ONDERNEMER HUURDER Bron: BeBright (Vosjan en Lassche, 2011) Sturing overheid door: § Winkeltijdenwet § Huurwet § Bestemmingsplannen § …
 7. 7. 7 Cases Vlaamse steden H O G E N T Aalst Gent Uitgebreid netwerk Kortrijk MechelenGenk
 8. 8. 88 Geformaliseerde collectieven SamenwerkenMeer besteden in de stad Aanpak leegstand
 9. 9. 99 Aanpak leegstand: Kortrijk www.kortrijkzaait.be
 10. 10. 1010 Aanpak leegstand: Kortrijk www.onderneeminkortrijk.be
 11. 11. 1111 Aanpak leegstand: Mechelen Datum Stad aantal winkelpanden Stad leegstand # % Centrum totaal Centrum Leegstand # % Kgebied Totaal Kgebied Leegstand # % 03/12/2009 1903 184 9,7 814 99 12,2 603 65 10,8 14/12/2015 1664 161 9,7 691 73 10,6 547 58 10,6 28/11/2016 1650 160 9,7 694 64 9,2 533 45 8,4 28/12/2017 1619 143 8,8 687 60 8,7 580 46 7,9 Overzicht aantal leegstanden panden in Mechelen (totaal grondgebied ) volgens WVO Winkelvloeroppervlakte Aantal Totaal aantal m² WVO 1-100 m² 102 5414 101-200m² 22 3208 201-400m² 9 2833 401-800m² 4 2510 801-1600m² 4 4605 >1600m² 2 7675 143 26245 www.mest.be
 12. 12. 1212 Aanpak leegstand: Genk www.vennestraat.be https://www.facebook.com/vollebakvennestraat/
 13. 13. 1313 www.theboxvlaanderen.be
 14. 14. 1414Meer besteden in de stad: handenvrij shoppen
 15. 15. 1515Meer besteden in de stad: Smart citie app -> Joyn
 16. 16. 1616Meer besteden in de stad: shop ‘n go
 17. 17. 1717Meer besteden in de stad: extra publiek aantrekken www.visitmechelen.be Mechelen trekt jaarlijks meer toeristen aan. Dit is onder meer te danken aan Meet in Mechelen die de stad via MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) op een andere manier leert kennen aan bedrijven www.meetinmechelen.be
 18. 18. 1818Samenwerken: TRAVAK Gent
 19. 19. 1919Samenwerken: Aalst 2014 Inspraak in het beleid -> deelraad Handel en Horeca 2015 EFRO-project bAsta! 2016 Pop-up Fablab Aalst aan mijn ligt www.aalstaanmijligt.be 2017 District A 2017 Foodmarkt 2017 Rock & Scroll festival Supercombiné 2017 2016
 20. 20. 2020 Geformaliseerde collectieven: vzw BIG (Gent) ü PUUR GENT is de commerciële naam voor vzw BIG (opgericht in 2015). ü BIG staat voor Business Improvement District Gent en is een zgn. EVA, een extern verzelfstandigd agentschap. ü In een EVA zetelen enerzijds de politieke vertegenwoordigers en anderzijds bestuurders van handelaarsverenigingen. ü PUUR GENT wordt hiervoor tot minstens 2019 volledig gefinancierd door de Stad Gent. ü De vzw moet een uniform beheer van het kernwinkelgebied en de handelskernen van de deelgemeenten mogelijk maken. ü Gent binnenstad opgedeeld in 8 sfeergebieden ü De beleidskeuzes die worden gegoten in het jaaractieplan van PUUR GENT worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en in uitvoering gebracht door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Grote acties van PUUR GENT zijn: • Organisatie van de eindejaarsverlichting. • Organisatie en promotie van Braderie Publique. • Organisatie en promotie van de koopzondagen. • Organisatie en opvolging van TRAVAK-acties. www.puurgent.be
 21. 21. 2121 ü Handelaars en stadsbestuur trekken aan hetzelfde zeel om de stad te verkopen. ü Dat engagement is sinds 2016 verankerd met een nieuw, formeel samenwerkingsverband onder de vorm van een BID ü Opstart dankzij subsidie van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) ü Het BID (Business Improvement District) heeft als centrale doelstelling het lokaal ondernemerschap te stimuleren, de beleving van de binnenstad te versterken en de aantrekkingskracht van Mechelen te verhogen ü BID verantwoordelijk voor shoppingevenementen en shoppingcommunicatie ü Dit project heeft tot doel de samenwerkingsverbanden tussen handel en horeca onderling en met de stad, toerisme en andere spelers te professionaliseren ü Mechelen Winkelstad, 4 pijlers: ü bereikbaarheid ü binnenstedelijke ontwikkeling ü beleving ü communicatie naar bezoekers Geformaliseerde collectieven: BID Mechelen
 22. 22. 22 Meer inspiratie uit Vlaanderen H O G E N T www.detailhandelvlaanderen.be www.bruisendebinnenstad.be

×