El proces de_dol (1)

3,248 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El proces de_dol (1)

 1. 1. EL PROCÉS DE DOL
 2. 2. INDEX <ul><li>1. Concepte de dol i pèrdua. </li></ul><ul><li>2. Tipus de dol i de pèrdues. </li></ul><ul><li>3. Etapes del procés de dol. </li></ul><ul><li>4. Factors determinants de la resposta al dol. </li></ul><ul><li>5. Reaccions en un procés de dol. </li></ul><ul><li>6. Factors de risc de dol patològic. </li></ul><ul><li>7. Valoració d’infermeria. </li></ul><ul><li>8. Intervencions d’infermeria. </li></ul>
 3. 3. 1. PÈRDUA I DOL DOL Resposta emotiva davant la pèrdua d’una cosa o d’una persona.Comporta sofriment. PÈRDUA És l’acció de perdre o rebre dany en alguna cosa.
 4. 4. 2. TIPUS DE PÈRDUES <ul><li>Pèrdues de persones. </li></ul><ul><li>Pèrdues d’objectes. </li></ul><ul><li>Pèrdues de funció o part corporal. </li></ul><ul><li>Pèrdues del rol. </li></ul><ul><li>Pèrdues d’estatus </li></ul><ul><li>Pèrdua de relacions i llaços afectius. </li></ul><ul><li>La mort </li></ul>
 5. 5. 2.2. DIFERÈNCIA MORT/ALTRES PÈRDUES <ul><li>La intensitat dels sentiments: reacció més profunda,dolorosa i perllongada. </li></ul><ul><li>Impossibilitat de recuperar la persona que s’ha perdut. </li></ul><ul><li>És un esdeveniment vital estressant de primera magnitud. </li></ul><ul><li>Relacionat amb risc de salut: Depressió,ansietat generalitzada, augment de risc de mort sobre tot per suïcidi,consum de alcohol, fàrmacs, etc. </li></ul>
 6. 6. 2.3.TIPUS DE DOL <ul><li>A. DOL “NORMAL” </li></ul><ul><ul><li>Les respostes d’una persona a la pèrdua s’esperen, hi ha presència de símptomes i un desenvolupament que es preveu. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mort inesperada: les fases de xoc i negació perduren més temps. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mort esperada: el dol es dona abans que la mort es produeixi i culmina quan hi ha la mort. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Duració: 6 mesos a 1 any. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>B. DOL ANTICIPAT </li></ul><ul><ul><li>S’expressa amb anterioritat a la pèrdua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es percep com a inevitable. </li></ul></ul><ul><li>C. DOL INHIBIT O NEGAT </li></ul><ul><ul><li>L’expressió del dol està negada o inhibida per falta d’afrontament de la persona a la realitat de la pèrdua. </li></ul></ul><ul><li>D. DOL CRÒNIC </li></ul><ul><ul><li>Aquest tipus de reacció s’arrastra a lo llarg dels anys, la persona és absorbida per constants records i té dificultat per reintegrar-se a la xarxa social. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>E. DOL PATOLÒGIC . </li></ul><ul><ul><li>Poden ser el dol negat i el crònic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pèrdua dels equilibris físics i psicològics. </li></ul></ul><ul><ul><li>La reacció a la pèrdua o els mecanismes de defensa són de tal intensitat que la persona necessita ajuda professional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Símptomes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esgotament nerviós. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Símptomes hipocondríacs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dependència a fàrmacs, OH, etc. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. 3. FASES DEL DOL <ul><li>3.1. FASES DE LA PERSONA TERMINAL (KÜBLER-ROSS) </li></ul><ul><li>3.2. FASES DE LA PERSONA QUE TÉ UNA PÈRDUA (Catherine M. Sanders desenvolupa la Teoria integradora del dol) </li></ul><ul><li>Són etapes per les quals transcorre el procés de recuperació. </li></ul>
 10. 10. 3.1. FASES DEL DOL (PERSONA TERMINAL) KÜBLER-ROSS NEGACIÓ IRA O RÀBIA NEGOCIACIÓ DEPRESSIÓ ACCEPTACIÓ XOC EMOCIONAL IRA, HOSTILITAT CULPABILITAT TRISTESA RESSIGNACIÓ
 11. 11. http :// vimeo.com/3897789
 12. 12. 3.2. FASES DE LA PERSONA QUE TÉ UNA PÈRDUA (SANDERS) <ul><li>1. FASE DE SHOCK O AFLICCIÓ AGUDA </li></ul><ul><ul><li>Fase d’alarma. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es caracteritza perque la persona presenta: </li></ul></ul>Incredulitat Debilitat muscular Negació/ acceptació Inquietud Confusió Alt. Del patró de la son Alt. Patró alimentari Angoixa
 13. 13. <ul><li>2. FASE DE CONCIÈNCIA DE LA PÈRDUA </li></ul><ul><ul><li>Es caracteritza per: </li></ul></ul>Ansietat de separació Estrés perllongat Culpa Agressivitat Sentir la presència del mort Incredulitat Negació
 14. 14. <ul><li>3.FASE DE CONSERVACIÓ/ AÏLLAMENT. </li></ul><ul><ul><li>Es caracteritza per: </li></ul></ul>Aïllament Impaciència Desesperació Fatiga i debilitat Necessitat de son Impotència Recolzament social disminuït
 15. 15. FASES DEL DOL <ul><li>4. FASE DE REORGANITZACIÓ/CICATRITZACIÓ. </li></ul><ul><ul><li>Acceptació intelectual i emocional de la perdua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es torna a asumir el control. </li></ul></ul>Energia física Es busca un significat Es tracta d’oblidar Patró de son adequat
 16. 16. <ul><li>5. FASE DE RENOVACIÓ. </li></ul><ul><ul><li>La persona ha recuperat el seu estil i sentit de vida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apareix un nou sentit d’auotcompasió i el subjecte apren a viure sense la presència de l’altre. </li></ul></ul><ul><ul><li>La persona viu per a si mateixa encara que tingui sentiments de soledat i recordi al difunt. </li></ul></ul>
 17. 17. 4. FACTORS DETERMINANTS DE LA RESPOSTA AL DOL <ul><li>A. Nivell d’estima a la persona: intensitat i qualitat de la relació d’amor amb la persona. </li></ul><ul><li>B. Característiques de la mort/ tragèdia. </li></ul><ul><li>C. La personalitat. </li></ul><ul><li>D. Participació en el cuidatge de la persona. </li></ul><ul><li>E. La durada de la malaltia. </li></ul><ul><li>F. Disponibilitat del recolzament familiar. </li></ul><ul><li>G. Nivell de comunicació entre nosaltres i els nostres familiar i amics. </li></ul><ul><li>H. Crisis concurrents. </li></ul><ul><li>I. Antecedents. </li></ul><ul><li>J. Classe socioeconòmica i la nacionalitat. </li></ul>
 18. 18. 5. REACCIONS EN UN PROCÉS DE DOL. <ul><li>REACCIONS ADAPTADES </li></ul><ul><ul><li>SENTIMENTS I EMOCIONS. </li></ul></ul>
 19. 19. 5. REACCIONS EN UN PROCÉS DE DOL. <ul><li>REACCIONS ADAPTADES </li></ul><ul><ul><li>PART COGNITIVA : pensaments. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incredulitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confusió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pensaments obsessius sobre la persona. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sentit de presència de la persona. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>PART CONDUCTUAL : trastorns de la son i alimentaris, aïllament, distraccions, conductes d’evitació, etc. </li></ul></ul>
 20. 20. 5. REACCIONS EN UN PROCÉS DE DOL. <ul><li>REACCIONS DESADAPTADES. </li></ul>INTERFERÈNCIA EN EL FUNCIONAMENT PERSONAL I SOCIAL
 21. 21. 5. REACCIONS EN UN PROCÉS DE DOL. <ul><li>REACCIONS DESADAPTADES. TIPUS. </li></ul><ul><ul><li>1. REACCIONS RETARDADES : Absència d’emocions. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. REACCIONS DISTORSIONADES : Hiperactivitat, simptomatologia somàtica i exacerbació de trastorns previs, atacs de pànic, alteracions en les relacions, hostilitat i agressivitat, afectivitat rígida, símptomes depressius, incapacitat per parlar de la persona, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>3 . REACCIONS CRÒNIQUES : permanència del dol com a estil de vida. </li></ul></ul>
 22. 22. 6. FACTORS DE RISC DEL DOL PATOLÒGIC <ul><li>Edats extremes. </li></ul><ul><li>Mateixa edat que el difunt. </li></ul><ul><li>Pèrdues múltiples o acumulades. </li></ul><ul><li>Crisis concurrents. </li></ul><ul><li>Malalties mentals o somàtiques. </li></ul><ul><li>Dol no resolt de pèrdua prèvia. </li></ul><ul><li>Absència de recolzament social i emocional. </li></ul>
 23. 23. 6. FACTORS DE RISC DEL DOL PATOLÒGIC <ul><li>Situació socioeconòmica conflictiva. </li></ul><ul><li>Negació de la pèrdua. </li></ul><ul><li>Obligacions múltiples. </li></ul><ul><li>Relació de dependència amb el difunt. </li></ul><ul><li>Mort inminent o imprevista. </li></ul><ul><li>Reacció aguda amb atacs de pànic. </li></ul><ul><li>Pèrdua social inacceptable o socialment negada. </li></ul>
 24. 24. 7. VALORACIÓ D’INFERMERIA <ul><li>Valorar la resposta de la persona que viu el dol. </li></ul><ul><ul><li>Identificar la fase del dol </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar les necessitats d’informació i comunicació. </li></ul></ul><ul><li>Valorar el nivell de recolzament disponible. </li></ul><ul><ul><li>Suport físic i emocional. </li></ul></ul><ul><li>Valorar els elements afegits d'estrès. </li></ul><ul><li>Valorar la resposta de la família davant la situació. </li></ul>
 25. 25. 7. VALORACIÓ D’INFERMERIA <ul><li>1a. Visita . Setmana de la pèrdua: Factors de dol complicats previs psicopatologia prèvia diagnosticada i la presència de factors de risc de dol patològic. </li></ul><ul><li>Determinar quines persones de la família poden provocar més desequilibri. </li></ul><ul><li>Situació de risc, citar al mes </li></ul><ul><li>No risc, citar 2 –3 mesos </li></ul><ul><li>Primer any no risc acompanyament / valorar </li></ul><ul><li>Aspectes somàtics de la salut : son, descans, menjar etc. </li></ul><ul><li>Significació de la pèrdua: canvis que genera , creences,alternatives substitutories. </li></ul><ul><li>Manera d’afrontar la crisi: culpa,impotència,ira, negació, depressió experiències personals anteriors i manera d’afrontar-les </li></ul><ul><li>Vivència de la pèrdua i expectatives d’ajuda </li></ul>
 26. 26. 8. INTERVENCIONS D’INFERMERIA. <ul><li>Objectius principals: </li></ul>AJUDAR I ACOMPANYAR CAPACITAT D’ESCOLTA FACILITAR EXPRESSIÓ D'EMOCIONS I PENSAMENTS RESPECTE EN LA INDIVIDUALITAT DE L’EXPRESSIÓ DEL DOLOR I LA RECUPERACIÓ. ESTAR ATENT A LES REACCIONS DISTORSIONADES ANIMAR A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
 27. 27. TASQUES DEL PROCÉS DE DOL GRIEF-WORK <ul><li>Reconèixer i acceptar la realitat de la pèrdua </li></ul><ul><li>Parlar i acceptar el dolor i la desorientació que comporta </li></ul><ul><li>Comprendre la naturalesa i les dimensions de la pèrdua: econòmiques, laborals,afectives,físiques... </li></ul><ul><li>Expressió dubtes,culpa protesta crítiques envers la pèrdua </li></ul><ul><li>Esbrinar els propis recursos i superar obstacles </li></ul><ul><li>Donar-se temps per curar-se i reconduir l’energia emocional:Temps, béns materials, estimació un mateix etc. </li></ul><ul><li>Tenir o trobar una relació de suport </li></ul><ul><li>Aprendre a dir “adéu” i sentir-se còmode en aquesta situació </li></ul>
 28. 28. INDICADORS <ul><li>POSITIUS: </li></ul><ul><li>La persona torna a les seves activitats </li></ul><ul><li>Canvis en la casa </li></ul><ul><li>No s'aïlla </li></ul><ul><li>Parla de com li va el procés </li></ul><ul><li>NEGATIUS: </li></ul><ul><li>Esperar el retorn </li></ul><ul><li>Evitar assistir al funeral </li></ul><ul><li>Dificultat per parlar-ne amb familiars i amics </li></ul><ul><li>Símptomes físics semblants persona morta </li></ul><ul><li>Forts sentiments de culpa </li></ul><ul><li>Fort desig de mort i pensaments suïcides </li></ul><ul><li>Pèrdua d'interès </li></ul><ul><li>Important: No disminueix amb el temps </li></ul>
 29. 29. S’HA ACABAT QUAN <ul><li>Capacitat de recordar i parlar de la persona morta sense plorar ni desconcertar-se </li></ul><ul><li>Capacitat d'establir noves relacions i d’acceptar els reptes de la vida </li></ul>
 30. 30. BIBLIOGRAFIA <ul><li>Duñas, M. Patricia. Habilidades de comunicación y estrategias en el ámbito sanitario. Edit: formación alcalá: Jaén; 2004. </li></ul><ul><li>Agudo, E et al. Manual CTO de Enfermería. 2ª edición. Edit: CTO Medicina: Madrid;2004. </li></ul>

×