Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Министерство культуры Автономной Республики Крым   Крымское республиканское учреждение«Универсальная научная библиотека...
Информ-релиз «Ваш деловой кейс» издается отделом научнойорганизации и методики библиотечной работы КРУ «УНБ им. И.Я. Франк...
От составителя  Современный библиотечный специалист осознал значениеинформации в своей деятельности. Информация – важный...
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ                 НАКАЗ                08.08.2011 N 62    ...
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ                  НАКАЗ  29.12.2008               ...
Типові норми        часу на основні процеси бібліотечної роботи               І. Загальна частина  ...
ІІ. Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи             1. Поповнення бібліотечного фонду      ...
Передплата періодичних видань13.  Переглянути каталоги періодичних видань, визначити  одна       1 хв   назви...
Відбір документів з обмінних фондів бібліотек для   докомплектування26.  Розглянути пропозиції (переглянути списки, ка...
Приймання та облік періодичних видань39.  Підібрати отримані журнали та газети, відмітити номер,  один   2 хв   д...
53.  Дописати відомості, потрібні для обліку та заповнення один      3 хв     облікових форм у знайдені записи ...
Звірення документів, що надійшли, з каталогами5.  Перевірити за службовим каталогом наявність документа    одна назва...
16.  16 – 30                           одна група  2 год                   ...
32.  Розставити в каталозі попередньо підібрані картки     одна    1 хв                     ...
Організація та ведення нумераційного каталогу   нормативно-технічної документації49.  Підібрати картки за видами докум...
65.  більше 50 елементів                    один   60 хв                      ...
81.  Роздрукувати каталожну картку на документ         одна         2хв                 ...
8.  Переглянути форми індивідуального обліку бібліотечного    один  1 хв 5 с   фонду. На документ, що не пройшов...
25.  Підібрати документи в комплекти. Написати другий      один   4 хв   примірник книжкового формуляру (індика...
Підшивання газет і тонких журналів  39.  Визначити формат, вкласти комплект журналів у папку     один   15 хв  ...
Бібліографічне вивчення бібліотечного фонду  4.   Ознайомитись із бібліографічним посібником, що один запис 10 с    ...
4. Надання послуг користувачам            4.1 Обслуговування користувачів                   ...
7.  Провести консультацію, бесіду з користувачем біля       одна   5 хв   каталогів, картотек, книжкових по...
Організація роботи Internet-центру  20.  Технічний огляд та обслуговування машинного парку     одна   15 хв   ...
Робота з користувачами-боржниками 7.   Відібрати формуляри боржників. Написати листівки-       одна    5 хв  ...
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
деловой кейс 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

деловой кейс 2011

2,832 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

деловой кейс 2011

 1. 1. Министерство культуры Автономной Республики Крым Крымское республиканское учреждение«Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» Отдел научной организации и методики библиотечной работы ВАШ ДЕЛОВОЙ КЕЙС ИНФОРМ-РЕЛИЗ ВЫПУСК 2 Симферополь 2011
 2. 2. Информ-релиз «Ваш деловой кейс» издается отделом научнойорганизации и методики библиотечной работы КРУ «УНБ им. И.Я. Франко»в помощь специалистам библиотек Автономной Республики Крым. Ваш деловой кейс: информ-релиз: вып. 2 / КРУ «УНБ им. И.Я. Франко»;сост. Л. К. Варивода; ред. Е. В. Дерунец – Симферополь, 2011. – 60 с. Составитель Л.К. Варивода Редактор Е.В. Дерунец Крымское республиканское учреждение «Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко»
 3. 3. От составителя Современный библиотечный специалист осознал значениеинформации в своей деятельности. Информация – важный, значимый и,подчас, первостепенный ресурс развития. Информированность об изменениях в законодательстве, знаниесвежих тенденций и новых направлений в работе помогают яснеесформулировать не только задачи, стоящие перед библиотекой, но иплан действий в конкретной ситуации, принять верные решения, незатрачивая массу времени на пробы и ошибки. Обоснование принимаемыхрешений возможно в полной мере тогда, когда ясна общая картина задачбиблиотеки, необходимых действий и условий для их реализации. Дляэтого необходимо получение актуальной и оперативной информации, вчем придет на помощь «Ваш деловой кейс». Информ-релиз традиционно имеет три раздела: «Нормативно-правовые акты Украины», в котором помещен недавно вышедшийПриказ Министерства культуры Украины от 08.08.2011 № 62 «Провизнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури імистецтв України від 05.05.99 979/19717 «Про затвердження Інструкціїпро порядок застосування в бібліотеках України грошової застави заособливо цінні книги та об’єкти користування». В издание также включенПриказ Министерства культуры Украины от 29.12.2008 №1631/0/16-08«Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечноїроботи», который пользуется большим спросом у библиотекарей Крыма.Во второй раздел «Советы методиста», посвященного теме фандрайзинга,включен список донорских организаций, перечень грантов, стажировок иконкурсов в области культуры и библиотечного дела. Он поможет каждомубиблиотекарю найти себя в проектной деятельности. Третья частьсборника «Цитатник» содержит подборку интересных высказываний окниге и библиотеке. Издание адресовано специалистам библиотечных систем АвтономнойРеспублики Крым. 3
 4. 4. МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.08.2011 N 62 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2011 р. за N 979/19717 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 N 274 Відповідно до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»(32/95-ВР) Н А К А З У Ю: 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказМіністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 N 274 (z0459-99)«Про затвердження Інструкції про порядок застосування в бібліотекахУкраїни грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти користування»,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.99 за N 459/3752. 2. Відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек (Л.С.Нікіфоренко)в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державнуреєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності через10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, але не ранішедня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням наказу покластина заступника Міністра В. М. Лісничу. Перший заступник Міністра культури України Ю. П. Богуцький 4
 5. 5. МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАКАЗ 29.12.2008 1631/0/16-08 ________________ №____________ (Дата) м. Київ Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи У межах повноважень визначених Положенням про Міністерство культуриі туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від08.11.2008 р. № 1566 та відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечнусправу», НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, щододаються. 2. Рекомендувати Міністерству культури і мистецтв Автономної РеспублікиКрим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державноїадміністрації, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольськоїміської державних адміністрацій запровадити Типові норми часу на основніпроцеси бібліотечної роботи. 3. Керівникам Національної парламентської бібліотеки України, Національноїбібліотеки України для дітей, Державної історичної бібліотеки України, Державноїбібліотеки України для юнацтва, Харківської державної наукової бібліотекиімені В.Г. Короленка, Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горькогозабезпечити виконання вимог Типових норм часу на основні процеси бібліотечноїроботи. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бенч О.Г. Міністр В.В. Вовкун 5
 6. 6. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи І. Загальна частина 1.1 Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи (далі –Норми) призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек,планування роботи, видачі нормованих завдань національних і державнихбібліотек, які відносяться до сфери управління Міністерства культури і туризмуУкраїни і рекомендовані для застосування у публічних бібліотеках сфери впливуМіністерства культури і туризму України. 1.2. В основу розробки Норм покладено статистичні дані, результатихронометражних та моментних спостережень, проведених у ході апробації внаціональних, державних, обласних універсальних наукових бібліотеках, вобласних бібліотеках для дітей та в обласних бібліотеках для юнацтва. Назвипроцесів, операцій у Нормах застосовані відповідно до державних стандартів таміждержавних стандартів, ратифікованих Україною. 1.3. Норми встановлено на такі напрями діяльності бібліотеки: – поповнення бібліотечного фонду; – бібліотечна обробка та каталогізування документів; – організація бібліотечного фонду; – надання послуг користувачам; – надання довідково-бібліографічних послуг; – наукова; – реклама бібліотеки та бібліотечних послуг; – редакційно-видавнича; – робота з організації праці та управління. 1.4. У Нормах враховано час на підготовчо-заключні роботи, який становить10% від оперативного часу. В окремих випадках до Норм застосовуютьсяпідвищувальні коефіцієнти та особливості роботи в автоматизованому режимі. 1.5. На роботи з розробки програм, методик, методико-бібліографічнихпосібників за одиницю вимірювання прийнято один документ або один авторськийаркуш. Норми встановлено у годинах, хвилинах, секундах на одну одиницювимірювання. 1.6. Бібліотекам надається право розробляти та впроваджувати вустановленому порядку власні норми часу, якщо вони відповідають більш високійпродуктивності праці, або зміст технологічного процесу має підвищену складністьта більшу деталізацію, визначені цими Типовими нормами. 6
 7. 7. ІІ. Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи 1. Поповнення бібліотечного фонду Таблиця 1 № Назва процесу, операції. Одиниця Норма норми Зміст роботи виміру часу 1. 2. 3. 4. Поточне комплектування бібліотечного фонду 1. Переглянути книговидавничу та книготорговельну одна 1 хв інформацію позиція 2. Встановити галузь знань і вид потрібного бібліотеці одна 1 хв документа1. позиція Визначити необхідність його придбання 3. Перегляд картотеки незадоволеного попиту. Аналіз одна 2 хв відмов для виявлення документів, потрібних для відмова докомплектування 4. Визначити кількість примірників для замовлення одна 1 хв позиція 5. Оформити замовлення. Зазначити кількість примірників, одна назва 3 хв вартість замовлення, вказати дату 6. Оформити замовлення на придбання зарубіжних один 1 год документів документ 30 хв Робота в автоматизованому режимі 7. Ввести замовлення в базу даних поточного комплектування одна назва 3 хв 8. Відредагувати введені у базу даних відомості про одна назва 2 хв замовлення 9. Роздрукувати дані поточного комплектування одна 1 хв сторінка Створення картотеки поточного комплектування 10. Оформити картку-замовлення: зазначити автора, одна 3 хв заголовок, вихідні дані, кількість замовлених примірників, картка розподіл за структурними підрозділами, бібліотеками- філіями 11. Розставити картки за абеткою прізвищ авторів або одна 50 с заголовків видань у картотеку поточного комплектування картка Складання оперативного (поточного) плану комплектування 12. Скласти план формування бібліотечного фонду на одна 1 год поточний рік за кількісними показниками. Підготувати позиція таблиці: обсягу надходжень та вибуття, джерел комплектування, галузевого складу, за видами, мовами, кошторису витрат1 Документ — матеріальний об’єкт із зафіксованою на ньому інформацією у вигляді тексту,звукозапису або зображенням. 7
 8. 8. Передплата періодичних видань13. Переглянути каталоги періодичних видань, визначити одна 1 хв назви періодичних видань для передплати назва14. Узагальнити замовлення від підрозділів бібліотеки одне 2 хв (бібліотек-філій) на передплату періодичних видань замовлення15. Звірити замовлення на передплату періодичних видань одне 14 с поточного року з передплатою минулого року для замовлення виявлення змін у назвах та ціні. Зробити необхідні позначки16. Звірити вихідні дані зарубіжних періодичних видань, які одне 15 хв замовляються вперше, з бібліографічними довідниками замовлення та іншими інформаційними джерелами17. Оформити замовлення на передплату. Підрахувати одна 3 хв вартість перед-плати з урахуванням доставки, заповнити позиція квитанцію абонемента на періодичні видання18. Оформити реєстраційну картку для картотеки одна 5 хв періодичних видань. Проставити на картці індекс, рік, картка періодичність, кількість замовлених комплектів, сигли структурних підрозділів Робота в автоматизованому режимі19. Ввести замовлення на періодичні видання до бази даних одна 5 хв картка20. Скоригувати замовлення. Вивести на екран список одна назва 2 хв періодичних видань. Внести зміни Листування з книготорговельними організаціями, видавництвами, бібліотеками тощо21. Скласти, надрукувати текст листа (запиту, претензії), один лист 30 хв зареєструвати у книзі вихідних документів (проставити дату, порядковий номер, зазначити назву організації, коротко викласти зміст листа) Докомплектування бібліотечного фонду22. Узагальнити запити структурних підрозділів, філій ЦБС. один 1 хв Включити замовлення до картотеки докомплектування документ 10 с23. Скласти бібліографічний запис. Зазначити кількість одна 3 хв потрібних примірників і сигли структурних підрозділів картка24. Розставити картки у картотеку докомплектування одна 5 хв картка25. Переглянути наповнення систематичного каталогу за різними одна 10 с аспектами (галузями знань, видами, роками та ін.). Зіставити картка отримані дані з тематично-типологічним (перспективним) планом комплек-тування. Уточнити, внести корективи до плану комплектування 8
 9. 9. Відбір документів з обмінних фондів бібліотек для докомплектування26. Розглянути пропозиції (переглянути списки, картотеки одна назва 3 хв обмінних фондів бібліотек), звірити з каталогами та картотекою до комплекту-вання бібліотеки-отримувача, відібрати потрібні назви27. Відібрати документи de-viso з обмінного фонду один 3 хв документ Приймання документів, що надійшли із супровідними документами28. Прийняти бандеролі, посилки одна 1 хв бандероль, посилка29. Розкласти бандеролі, посилки за експедиційними одна 30 с номерами бандероль, посилка30. Розпакувати бандеролі, посилки одна 30 с бандероль, посилка31. Розкласти документи за алфавітом авторів або назв, звірити одна 2 хв із супровідним документом: видатковою накладною, чеком, бандероль, актом тощо. Проставити ціну на виданні, підрахувати посилка кількість примірників, загальну вартість документів Приймання документів, що надійшли без супровідних документів32. Підібрати документи за алфавітом один 30 сек документ33. Визначити ціну за оцінкою комісії на основі перегляду одна назва 6 хв прайсів, аналогічних видань, букіністичного каталогу тощо, проставити ціну на документі та підсумувати загальну вартість документів34. Скласти акт приймання документів один акт 10 хв35. Скласти список документів до акту одна назва 1 хв36. Проставити штемпель на титульному аркуші та на 17 один 36 с сторінці документа документ Звіряння документів, що надійшли, з картотекою поточного комплектування37. Звірити отриманий документ із картотекою поточного одна 1 хв комплектування, зробити потрібні позначки картка38. Поставити картку у картотеку поточного комплектування одна 25 с за роздільником «Виконані замовлення» картка 9
 10. 10. Приймання та облік періодичних видань39. Підібрати отримані журнали та газети, відмітити номер, один 2 хв дату ви-дання в реєстраційній картці картотеки обліку документ періодичних видань40. Проставити штемпель на періодичному виданні один 18 с документ Сумарний облік документів41. Документи, отримані за одним супровідним документом, один 1 хв розкласти за видами, галузями знань, мовами, перевірити документ кількість та відповідність документів. Визначити кількість назв. Підрахувати вартість партії42. Зробити відповідні записи у Книзі сумарного обліку одна 6 хв (Частина І) партія43. Підрахувати посторінково за позиціями (по колонках) одна 5 хв дані Книги сумарного обліку, перенести результати на колонка наступну сторінку44. Оформити супровідний документ (видаткова накладна, одна 15 хв акт тощо) для передачі в бухгалтерію колонка45. Звірити фінансові документи відділу комплектування з один 2 хв відповідними фінансовими документами бухгалтерії документ Індивідуальний облік документів46. Оформити нову інвентарну книгу: пронумерувати одна книга 1 год сторінки, прошити, скріпити печаткою47. Проставити інвентарні номери в інвентарній книзі одна 5 хв сторінка48. Записати документи за встановленою формою до один 3 хв інвентарної книги документ49. Проставити інвентарний номер один 1 хв на документі (титульна сторінка документ та 17)50. Оформити картку індивідуального обліку документу одна 5 хв для облікового каталогу (за умовою ведення облікового картка каталогу): бібліографічний опис документа, ціна, інвентарний номер, рік надходження, номер запису в Книзі сумарного обліку, кількість примірників, що надійшли, їх розподіл за структурними підрозділами бібліотеки або ЦБС51. Записати до журналу реєстрації карток облікового один запис 21 с каталогу ЦРБ інвентарний номер, перше слово заголовка (в умовах ЦБС) Робота в автоматизованому режимі52. Перевірити на дублетність документи, що надійшли, в базі один 2 хв даних електронного каталогу документ 10
 11. 11. 53. Дописати відомості, потрібні для обліку та заповнення один 3 хв облікових форм у знайдені записи на документи, документ перевірені на дублетність 54. Створити бібліографічний запис на документи, що один 10 хв надійшли вперше, із внесенням відомостей, потрібних документ для обліку та заповнення облікових форм 55. Оформити страхову копію інвентарної книги, що одна книга 1 год ведеться в електронному варіанті: аркуші роздрукувати, 30 хв пронумерувати, прошити, скріпити печаткою, здати в оправу Вилучення документів з облікових форм 56. Прийняти акти від структурних підрозділів бібліотеки один акт 10 хв (ЦБС) на документи, що вибули, зробити запис у Книзі сумарного обліку (2-га частина), проставити номер акту 57. Підшити акти один акт 1хв Виключити документ (за списком до акту) з облікових форм: 58. інвентарної книги один 2 хв документ 59. облікового каталогу один 1 хв документ 60. опису інвентарних номерів один 1 хв документ Робота в автоматизованому режимі 61. Виключити документи, що вибули, із форми обліку один 1 хв електронного каталогу документПримітка: При роботі з документом, написаним іноземною мовою, до норми часудодається підвищувальний коефіцієнт 1,15. 2. Бібліотечна обробка та каталогізування документів Таблиця 2 № Назва процесу, операції. Одиниця Норма норми Зміст роботи виміру часу 1. 2. 3. 4. Робота з друкованими картками 1. Розібрати комплект друкованих карток Книжкової палати одна 30 с України картка 2. Підібрати друковані картки за алфавітом прізвищ авторів одна 25 с чи заголовків для розміщення у службовій картотеці картка 3. Розставити картки в службовій картотеці одна 30 с картка 4. Підібрати друковані картки до документів, що надійшли одна 1 хв картка 11
 12. 12. Звірення документів, що надійшли, з каталогами5. Перевірити за службовим каталогом наявність документа одна назва 3 хв у фонді. У випадку повної ідентичності проставити на каталожній картці інвентарний номер отриманого документа, перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр6. Перевірити за службовим каталогом наявність один 4 хв багаторівневого бібліографічного запису на видання, документ що продовжується, або серіальне видання. У випадку відповідності позначити над-ходження певного тому, частини випуску. Проставити інвентарний номер, зробити інші бібліотечні позначки. Перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр7. Оформити друковану картку, написати інвентарний одна 2 хв номер, шифр картка Формування бібліографічного запису8. Скласти основний бібліографічний запис за відсутності один запис 5-11 хв друко-ваної картки на документ: (ознайомитися з документом, скласти запис, зробити бібліотечні позначки)9. Скласти основний бібліографічний запис за допомогою один запис 6 хв макета картки, надрукованого у документі (переглянути документ, звірити з макетом картки, у разі потреби внести зміни і доповнення, зробити бібліотечні позначки)10. Скласти додатковий опис до основного бібліографічного одна 4 хв запису картка11. Ознайомитися з документом. Скласти аналітичний запис одна 4 хв картка12. Скласти картку посилань до основного бібліографічного одна 2 хв запису картка Редагування бібліографічного запису13. Перевірити правильність оформлення бібліографічного одна 4 хв запису на картці: подання елементів бібліографічного картка запису, шифрів, бібліотечних позначок. Визначити тираж бібліографічних карток для розміщення у бібліотечних каталогах Групова обробка документів Відібрати однотипні документи, що підлягають груповій обробці. Скласти загальну характеристику на комплект документів. Кількість документів у групі:14. до 9 одна група 45 хв документів15. 10 – 15 одна група 1 год документів 12
 13. 13. 16. 16 – 30 одна група 2 год документів17. Перевірити правильність складання характеристики на одна 15 хв комплект документів характе- ристика Підготовка до індексування документів для каталогів18. Підібрати картку з бібліографічним описом до документа, один запис 40 с звірити і вкласти в документ19. Розподілити документи за галузями знань (за тематикою) одна 1 хв назва20. Переглянути зарубіжні видання, перекласти потрібні дані одна 26 хв українською мовою назва Систематизація документів21. Ознайомитися з документом, перевірити відповідність індексу, одна 5 хв надрукованого у виданні, таблицям класифікації, прийнятим у назва бібліотеці, проставити потрібний індекс на документі22. Ознайомитися з документом, визначити індекс за одна 15 хв таблицями класифікації, прийнятими в бібліотеці, за назва відсутності друкованої картки або макету картки на видання. Проставити індекс на документі23. Визначити авторський знак документа за авторськими одна 1 хв таблицями назва24. Зашифрувати документ при форматно-інвентарній одна 30 с розстановці: визначити формат документа, написати назва шифр25. Відредагувати шифр: перевірити правильність індексу, одна 2 хв авторського знаку назва26. Скласти картку абетково-предметного покажчика, звірити одна 8 хв поняття з довідковими виданнями. Написати на картці картка каталожний індекс, зазначити посилання та зв’язки між окремими рубриками Предметизація документів27. Перевірити відповідність рубрик друкованої картки одна 3 хв на видання відповідно до методики предметизації, рубрика прийнятій у бібліотеці28. Ознайомитися з документом, визначити предметні одна 5 хв рубрики за допомогою тезауруса (рубрикатора), що рубрика застосовується в бібліотеці29. Введення нового поняття до тезауруса (рубрикатора) одна 2 хв рубрика30. Редагування предметної рубрики. Перевірити одна 1 хв правильність предметної рубрики, точність написання рубрика Організація та ведення абеткових каталогів31. Підібрати картки за алфавітом заголовків або назв одна 30 с картка 13
 14. 14. 32. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна 1 хв картка33. Редагування каталогу: перевірити правильність одна 1 хв розстановки карток, написання додаткових карток та картка 20 с карток із посиланнями, виправити помилки34. Написати роздільник. Зазначити літеру, склад, назву один 1 хв організації або установи, прізвище, ім’я, по батькові роздільник 30 с автора35. Розміщення роздільників: підібрати за алфавітом, один 2 хв поставити, закріпити стержень роздільник36. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити одна 2хв на каталожній шухляді етикетка Організація та ведення систематичних каталогів37. Підібрати картки за класифікаційними індексами, одна 1 хв усередині розділу – за алфавітом заголовків або назв картка38. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна 1хв картка39. Редагування каталогу: перевірити правильність наповнення одна 1 хв розділів за змістом, індексами і розстановкою, виправити картка 20 с помилки40. Підготувати роздільник: підібрати роздільники за один 3 хв кольоровою гамою, вирізати згідно потрібної форми за роздільник певним розміром. Написати (надрукувати) роздільник: зазначити класифікаційний індекс, назву розділу або підрозділу, посилання, відсилання41. Розміщення роздільника: підібрати за індексами, один 1 хв поставити, закріпити стержень роздільник42. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити одна 2 хв на каталожній шухляді етикетка Організація предметного каталогу43. Підібрати картки за предметними рубриками, усередині одна 1 хв рубрик – за алфавітом заголовків або назв картка44. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна 1 хв картка45. Редагування предметного каталогу: перевірити одна 1 хв правильність посилань, рубрик картка46. Написати роздільник. Зазначити рубрику, посилання один 3 хв роздільник47. Розміщення роздільника: визначити місце, поставити, один 2 хв закріпити стержень роздільник48. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити одна 2 хв на каталожній шухляді етикетка 14
 15. 15. Організація та ведення нумераційного каталогу нормативно-технічної документації49. Підібрати картки за видами документів, умовними одна 5 хв цифровими позначками, алфавітом скорочених назв картка країн, латинським алфавітом (зарубіжних стандартів), номерами документів50. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна 30 с картка51. Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки одна 3 хв карток, виправити помилки. Внести в каталог доповнення картка і зміни (відміна, заміна, зміна, продовження терміну дії із зазначенням джерела)52. Написати і поставити роздільник, закріпити стержень один 3 хв роздільник53. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити одна 2 хв на каталожній шухляді етикетка Організація та ведення топографічного каталогу54. Підібрати картки за шифрами зберігання документа одна 30 с картка55. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна 30 с картка56. Редагування каталогу: перевірити правильність одна 3 хв розстановки карток, виправити помилки картка57. Написати роздільник. Зазначити шифри зберігання один 2 хв роздільник58. Розміщення роздільників: підібрати за шифрами один 2хв зберігання, поставити, закріпити стержень роздільник59. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити одна 2 хв на каталожній шухляді етикетка Організація і ведення електронного каталогу (ЕК)60. Звірити документи, що надійшли, на наявність запису в один 2 хв ЕК документ61. Приписати дублети у каталог: проставити інвентарні один 2 хв номери та інші елементи форми вводу (відповідно до документ АІБС, що діє у бібліотеці) Формування каталогового запису для ЕК. Заповнення відповідних полів:62. до 10 елементів один 5 хв запис63. 10–20 елементів один 10 хв запис64. 21–50 елементів один 30 хв запис 15
 16. 16. 65. більше 50 елементів один 60 хв запис66. Введення (сканування) переліку творів (статей), що одна 10-15 ввійшли до збірки сторінка хв67. Формування та редагування авторитетних файлів/ одна 30 хв контрольованих словників сторінка68. Редагування бібліографічного запису ЕК. Внесення змін одна 3 хв сторінка Вилучення карток або зняття інвентарних номерів з каталогів69. Звірити каталожну картку на ідентичність з талоном- одна 4 хв індикатором (списком) на документ, що вилучається. картка Вилучити каталожну картку на останній примірник документа. Викреслити інвентарний номер списаного дублетного примірника, вказати дату та номер акту70. Вилучити з ЕК бібліографічний запис або інвентарний один 1 хв номер на документ, що вилучається з фонду бібліотеки запис 25 с Рекаталогізація71. Звірити документ de-vizo з каталожним записом один запис 20 хв бібліотечного каталогу. Внести потрібні зміни та доповнення: проставити шифри, інвентарний номер, інші бібліотечні позначки Технічна обробка документа Наклеїти на документі:72. кишеньку один 30 с документ73. ярлик один 30 с документ74. аркуш терміну повернення один 20 с документ75. штрих-кодову етикетку один 30с документ Написати шифр:76. на документі один 30 с документ77. на ярлику один 35 с документ78. Заповнити (роздрукувати) книжковий формуляр: один 1 хв зазначити шифр, інвентарний номер, заголовок, назву, книжковий ціну, рік видання документа формуляр79. Заповнити (роздрукувати) картку-індикатор: зазначити один 1 хв інвентарний номер, заголовок, назву, шифр розстановки індикатор документа80. Роздрукувати штрих-кодову етикетку на документ одна 30с етикетка 16
 17. 17. 81. Роздрукувати каталожну картку на документ одна 2хв картка 82. Продублювати картки з бібліографічним записом згідно з одна 1хв визначеним тиражем картка 83. Розподілити каталожні картки на нові надходження для одна 30с розміщення у відповідних бібліотечних каталогах картка 84. Заповнити (роздрукувати) відомість на передачу партії одна 3-5 хв нових надходжень відомістьПримітки: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: 1. При складаннібібліографічного запису документа, на титульному аркуші якого частково відсутні необхіднідані – 1,13. 2. При бібліотечній обробці: аудіовізуальних документів – 1,21; нотних,картографічних, художніх видань – 1,15, спеціальних видів науково-технічної літературиі документації – 1,10. 3. При роботі з документами іноземними мовами, при організації таведенні краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу іноземною мовою –1,15. 3. Організація бібліотечного фонду Таблиця 3 № Назва процесу, операції. Одиниця Норма норми Зміст роботи виміру часу 1. 2. 3. 4. Інвентаризація бібліотечного фонду 1. Написати контрольний талон на документ, наявний у фонді. один 2 хв Зазначити на ньому інвентарний номер, шифр, прізвище талон та ініціали автора, заголовок, рік, місце видання, ціну, місце збереження. Зробити позначку на документі, відповідно до прийнятого методичного рішення, щодо організації та проведення інвентаризації 2. Опрацювати читацькі формуляри та абонентів МБА, один талон 1 хв ВСО: написати контрольні талони 3. Звірити контрольні талони з обліковими формами, внести один талон 5 хв необхідні дані згідно п. 1 4. Розкласти контрольні талони за формами облікових один талон 30 с документів: інвентарна книга, обліковий каталог, описи. Проставити розпізнавальний знак Розставити контрольні талони: 5. за інвентарними номерами один талон 15 с 6. за алфавітом прізвищ авторів або заголовків один талон 25 с 7. Звірити контрольні талони з формами облікових один талон 30 с документів: інвентарна книга, обліковий каталог, описи. Зробити відповідну позначку на талоні та у формі облікового документа 17
 18. 18. 8. Переглянути форми індивідуального обліку бібліотечного один 1 хв 5 с фонду. На документ, що не пройшов інвентаризацію, документ виписати контрольний талон9. Розшук документів, що не пройшли інвентаризацію один 5 хв документ10. Скласти список відсутніх документів, що були виявлені в одна назва 1 хв результаті інвентаризації 30 с Вилучення документів з фонду Відібрати документи з метою вилучення з фонду як:11. непрофільні, надмірної дублетності один 4 хв документ12. застарілі за змістом один 4 хв документ13. зношені один 1 хв документ14. Розкласти документи відповідно до причини вилучення, один 30 с звірити з книжковим формуляром (для тих бібліотек, в документ яких ведуться книжкові формуляри)15. Підібрати книжкові формуляри на документи за один 40 с інвентарними номерами або алфавітом, а на періодичні формуляр видання – за роками та номерами16. Підготувати «Опис на вилучення з бібліотеки...» одна 30 с документів. позиція17. Оформити акт на вилучення документів (кількість, один акт 1 год вартість, причина списання)18. Погасити інвентарний номер і штемпель бібліотеки на один 36 с документі документ19. Підготувати списані документи для передачі в обмінний одна пачка 5 хв фонд, для здачі в макулатуру або їх ліквідацію (зв’язати у пачки) Документообмін20. Передача документів у інші бібліотеки та організації один 30 с (складання актів-описів на документи, що передаються) документ21. Підготувати список документів, які пропонуються для одна назва 30 хв міжнародного книгообміну22. Скласти картки для картотеки організацій-партнерів. одна 7 хв Зазначити назви організацій, адреси, назви документів, що картка підлягають обміну23. Підготувати замовлені документи до відправки поштою одна 25 хв (пакування, зв’язування, зважування посилок, їх посилка оцінювання, написання адреси, складання реєстру) Видача комплектів документів у тимчасове користування підрозділам бібліотеки24. Прийняти замовлення на комплект документів, який одне 2 хв замовляється до структурного підрозділу бібліотеки замовлення 18
 19. 19. 25. Підібрати документи в комплекти. Написати другий один 4 хв примірник книжкового формуляру (індикатора) документ26. Видати комплекти документів, позначити на книжковому один 30 с формулярі (індикаторі) дату видачі, сиглу структурного документ підрозділу, який отримує комплект27. Прийняти комплекти документів від структурних один 20 с підрозділів. Зробити відмітку про повернення на документ книжковому формулярі (індикаторі), вкласти його в документ Задоволення запитів користувачів за внутрісистемним обміном (ВСО)28. Прийняти замовлення зі структурного підрозділу один 1 хв центральної бібліотеки. Визначити місце знаходження документ 30 с замовленого документа29. Підібрати документи згідно із замовленнями: зробити один 3 хв позначку на замовленні документ30. Розставити замовлення та книжкові формуляри на видані один 30 с документи у картотеку документ31. Прийняти документ з іншого структурного підрозділу, один 30 с перевірити на неушкодженість документ32. Вийняти замовлення на повернений документ з картотеки, один 30 с вкласти книжковий формуляр документ33. Забезпечити процеси доставки замовленого документа та одна 1 год його повернення до місця постійного зберігання кур’єрська поїздка Оправлення бібліотечного фонду34. Відібрати документи для оправлення. Перевірити стан один 2 хв документа. Заповнити (звірити) книжковий формуляр. документ Зробити позначку35. Підібрати комплекти, зв’язати пачки. Оформити один 10 хв супровідний документ (акт) для передачі на оправлення. комплект36. Прийняти документ після оправлення. Звірити з один 3 хв книжковим формуляром, перевірити якість оправи. документ Відновити заголовок. Написати шифр на ярлику, корінці документа, проставити ціну Реставрація пошкоджених документів37. Підібрати документ, аналогічний пошкодженому, один 3 хв оформити замовлення на копіювання відсутньої або документ пошкодженої частини документа38. Прийняти замовлення після копіювання, перевірити один 1 хв якість копії, підготувати відновлений документ для документ оправлення 19
 20. 20. Підшивання газет і тонких журналів 39. Визначити формат, вкласти комплект журналів у папку один 15 хв відповідного формату, зав’язати. Винести шифр, назву, комплект рік видання, номери журналів на палітурку комплекту 40. Розкласти газети за назвами, у прямій хронологічній один 15 хв послідовності, перевірити на повноту номерів, вкласти комплект до картонної обкладинки (папки), проколоти дірки, прошнурувати, оформити обкладинку (назва, рік, місяць) Санітарно-гігієнічні заходи 41. Знепилити фонд за допомогою пилевсмоктувача одна 5 хв метро- полиця 42. Знепилити фонд вручну за допомогою підручних засобів одна 15 хв (драбина, робочий столик, візок, відро, ганчірки та ін.) метро- полиця 1. 2. 3. 4. 43. Перевірити правильність розстановки фонду після одна 5 хв знепилювання метро- полиця 44. Провести дезінфекцію і дезінсекцію фонду одна 15 хв метро- полиця 45. Перевірити дотримання температурних режимів зберігання одна 30 хв різних типів видань у бібліотечних фондах перевіркаПримітка: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при знепилюванніфонду нотних, карто-графічних, художніх видань вручну — 1,2; за допомогоюпилевсмоктувача — 1,3. 3.1 Вивчення бібліотечного фонду Таблиця 4 № Назва процесу, операції. Одиниця Норма норми Зміст роботи виміру часу 1. 2. 3. 4. Підготовча робота до вивчення бібліотечного фонду 1. Скласти план роботи з вивчення певного розділу або один план 4 год частини бібліотечного фонду 2. Скласти таблиці з різноманітних аспектів вивчення одна 10 хв таблиця 3. Провести інструктаж для виконання робіт з вивчення один 1 год бібліотечного фонду інструктаж 20
 21. 21. Бібліографічне вивчення бібліотечного фонду 4. Ознайомитись із бібліографічним посібником, що один запис 10 с відповідає за змістом тематиці вивчення розділу бібліотечного фонду Звірити бібліографічний посібник з каталогом. Зробити позначку у посібнику про наявність документа у фонді: 5. в алфавітному каталозі одна 1 хв картка 6. у систематичному каталозі одна 30 с картка 7. Проаналізувати отримані дані, внести описи потрібних один опис 2 хв документів у картотеку докомплектування Статистичне вивчення певного розділу бібліотечного фонду 8. Заповнити статистичні таблиці (за обсягом, динамікою одна 1 год поповнення та ступенем використання) на підставі позиція облікової документації (Книга сумарного обліку, звітна документація) 9. Переглянути на стелажах документи розділу книжкового одна 1 год фонду, що вивчається. Внести дані у таблицю первинної таблиця статистики. Узагальнити отримані статистичні дані. Розрахувати показники книгозабезпеченості, обертаності, читаності та ін. розділу, що вивчається Визначення пасивної частини фонду 10. Визначити причини утворення пасивної частини один 20 с бібліотечного фонду: надмірна дублетність, застарілість, документ непрофільність, недостатнє розкриття фонду тощо Складання та аналіз таблиць з вивчення бібліотечного фонду Скласти таблиці: 11. складу і використання розділу бібліотечного фонду, що одна 1 год вивчається таблиця 15 хв 12. ступеню використання розділу фонду за різними одна 1 год аспектами (галузевому, за видами видань, типами та ін.) таблиця 20 хв 13. даних щодо пасивної частини розділу бібліотечного одна 1 год фонду за причинами її створення таблиця 15 хв 14. Підготувати аналіз використання документних ресурсів один 64 год бібліотеки з визначеної тематики чи розділу. Розробити авторський пропозиції. Ознайомити з результатами вивчення аркуш працівників бібліотеки 15. Скласти план заходів реалізації пропозицій за один 3 год результатами вивчення фонду планПримітка: Час проведення інструктажу в норму часу не входить. При роботі з документамиіноземними мовами донорм часу додається підвищувальний коефіцієнт – 1,15. 21
 22. 22. 4. Надання послуг користувачам 4.1 Обслуговування користувачів Таблиця 5 № Назва процесу, операції. Одиниця Норманорми Зміст роботи виміру часу 1 2 3 4 Запис користувача до бібліотеки 1. Переглянути документи користувача (паспорт, один 4 хв посвідчення, доручення). Перевірити в обліково- користувач реєстраційній картотеці за попередні роки (боржник, позбавлений права користування). Заповнити формуляр користувача та картку реєстрації. Картки розставити за алфавітом прізвищ користувачів у єдину реєстраційну картотеку (ЄРК) 2. Ознайомити користувача з правилами користування один дорослі бібліотекою, розміщенням фонду, довідковим апаратом користувач –6 хв діти –8 хв Перереєстрація користувачів 3. Вийняти формуляр (реєстраційну картку) користувача, один дорослі внести зміни до нього: уточнити анкетні дані, проставити користувач –2 хв новий номер, дату перереєстрації. Перевірити читацький діти – 3 квиток щодо терміну користування бібліотекою. Картки хв розставити за алфавітом прізвищ користувачів у єдину реєстраційну картотеку (ЄРК) Діяльність диспетчерської служби 4. Прийняти вимогу користувача. Перевірити правильність одна 1 хв її заповнення, уточнити місце зберігання документів. вимога Позначити у диспетчерській сітці, передати вимогу до книгосховища Виконання вимог користувачів, видача документів з основного книгосховища 5. Отримати вимогу, розкласти за шифрами. Підібрати одна 9 хв замовлений документ. У випадку відсутності на полиці вимога/ встановити місце знаходження документа, за службовими документ картотеками та каталогами. Зробити відповідну позначку на вимозі, диспетчерській сітці. Видати користувачу документ, зробити запис у книжковому формулярі. Прийняти документ від користувача. Зробити відмітку про повернення у книжковому формулярі або на вимозі Обслуговування користувачів у читальному залі 6. Звірити відомості про користувача з єдиною один 2 хв реєстраційною картотекою. У разі необхідності внести користувач дані користувача в ЄРК 22
 23. 23. 7. Провести консультацію, бесіду з користувачем біля одна 5 хв каталогів, картотек, книжкових полиць, проінформувати консультація користувача про нові надходження Підібрати документи у підсобному фонді читального залу, передати на кафедру видачі:8. за конкретною вимогою на документ один 2 хв документ9. за визначеною темою один 6 хв документ10. Видати документ згідно з технологією, прийнятою у один 4 хв бібліотеці: документ звірити документ, що видається, з вимогою користувача, зробити запис на вимозі користувача, вкласти вимогу до читацького квитка, позначити книговидачу на контрольному аркуші. Зробити запис у читацькому або книжковому формулярі11. Прийняти документ: звірити його з вимогою (контрольним один 2 хв листком), перевірити цілісність документа, зробити позначку документ про прийом. Поставити документ на місце або передати до відділу зберігання Обслуговування користувачів на абонементі12. Провести консультацію, бесіду з користувачем щодо одна 5 хв способу розстановки фонду у відкритому доступі, консультація проінформувати користувача про нові надходження, книжкові виставки13. Підготувати документи підвищеного попиту для один 4 хв оперативного обслуговування користувачів документ14. Прийняти документ від користувача: перевірити один 4 хв цілісність документа, зробити позначку про прийом, документ вкласти книжковий формуляр у кишеньку15. Продовжити термін користування документом за один 2 хв проханням користувача, зробити відповідний запис у документ формулярі користувача16. Зробити запис про видачу у формулярі користувача, один 3 хв зазначити термін повернення на листку терміну документ повернення. Видати документ користувачу Обслуговування:17. дорослих один 6 хв користувач18. дітей один 7 хв користувач19. Обслуговування користувачів, що вибувають: перевірити один 4 хв формуляр користувача, підписати обхідний листок. користувач Поставити читацький формуляр окремо від інших 23
 24. 24. Організація роботи Internet-центру 20. Технічний огляд та обслуговування машинного парку одна 15 хв Internet-центру (перед початком та після завершення робоча роботи) станція 21. Ведення обліку: попередній запис користувачів, прийом один запис 1 хв замовлень по телефону 22. Бесіда з користувачем з метою визначення рівня одна 10 хв його компетентності (навички роботи в Internet). бесіда Ознайомлення користувача з правилами роботи Internet- центру та правилами безпечної поведінки в мережі Надання допомоги у використанні пошукових систем в Internet: 23. консультація одна 10 хв консультація 24. перевірка електронного носія (дискета, СD-диск, флеш- один 1 хв диск), наданого користувачем, на виявлення вірусу електронний носій 25. запис інформації на електронний носій (дискета, СD- один 30 сек диск, флеш-диск), наданий користувачем записПримітка: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при обслуговуваннікористувачів аудіовізуальними документами – 1,2; нотними, картографічними, художнімивиданнями – 1,15; спеціальними видами науково-технічної літератури і документації – 1,1;при роботі з документами іноземними мовами – 1,15. 4.2. Підготовка до видачі документів Таблиця 6 № Назва процесу, операції. Одиниця Норма норми Зміст роботи виміру часу 1. 2. 3. 4. Процес підготовки до видачі 1. Розставити формуляри користувачів (за термінами, один 50 с номерами, алфавітом) формуляр 2. Підбити підсумки роботи за день, зробити запис у щодня 30 хв «Щоденнику роботи...» 3. Підібрати документи за попереднім замовленням один 5 хв документ 4. Переглянути нові надходження для рекомендації один 4 хв користувачам документ 5. Переглянути і поповнити книжкові виставки, місця один 8 хв вільного вибору книг, тематичні полиці і стелажі документ 6. Підготувати робоче місце щодня 5 хв 24
 25. 25. Робота з користувачами-боржниками 7. Відібрати формуляри боржників. Написати листівки- одна 5 хв нагадування про повернення документів. Зазначити дату листівка нагадування на зворотній сторінці читацького формуляру 8. Нагадати по телефону про закінчення терміну одне 3 хв користування документом боржника. Зазначити дату нагадування нагадування на зворотній сторінці читацького формуляру Приймання документів взамін загублених 9. За обліковими документами визначити вартість втраченого один 10 хв документу, кількість наявних примірників у книжковому документ фонді, рік видання. Оцінити запропонований документ взамін загубленого на визначення ступеня відповідності 10. Зробити запис у Зошиті обліку книг взамін загублених один запис 1 хв 11. Скласти загальний акт із списком документів, отриманих один 3 хв взамін загублених документ Робота з відмовами 12. Облік і класифікація відмов: позначити на вимозі причину одна 10 хв відмови. Розставити читацькі вимоги в алфавітно- вимога/ систематичному порядку в картотеку «незадоволений відмова/ попит». Проаналізувати відмови. Скласти бібліографічний картка опис документів, на які було дано найбільше відмов і передати картки до відділу комплектування 4.3. Обслуговування віддалених користувачів Таблиця 7 № Назва процесу, операції. Одиниця Норманорми Зміст роботи виміру часу 1. 2. 3. 4. Обслуговування традиційними засобами, зокрема МБА 1. Зареєструвати абонента МБА, який звернувся вперше один 3 хв користувач 2. Перереєструвати абонента МБА один 2 хв користувач 3. Заповнити бланк-замовлення, проставити реєстраційний одне 3 хв номер, дату замовлення 4. Уточнити вказані абонентом відомості про замовлений одне 1 хв документ, мету замовлення, джерело отриманих замовлення 10 с відомостей 5. Бібліографічне доопрацювання замовлення. Уточнити одне 30 хв бібліографічні відомості за довідковим апаратом замовлення 6. Перевірити наявність документа, який запитується, у один 11 хв бібліотеках міста, області, району, у т.ч. за зведеними документ каталогами 25

×