Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1                         5-12 march 201118-22 october 2010                    ...
2           Întâlniri proiect                  Nu putem învinge în-              ...
3Project Meetings                      We cant win always                      ...
4          Întâlnire Grecia 18-21 octombrie 2010-Anul şcolar 2010 a debutat cu vizita în Grecia a echipei de proi...
5              Greece Visit           18-21 october 2010     2010 began with the project visit...
6             Întâlnire             Grecia                            ...
7                   Greece Visit  It’s a national concern for that and they learn to usethis natural ...
8            Întâlnire            Grecia                              ...
9                Greece Visit    The Sol Energy  Greece means sun and sky and Greek people learnthow ...
10    Apa de ploaie, benefică pentru grădină?  Apa de ploaie poate fi folosită cu încredere pentru irigareagrădinii î...
11   Rainwater, is beneficial for the garden?Rainwater can be used for irrigation of garden in drought. The harvestand s...
12               Migraţia de toamnă   Odată cu sosirea zilelor friguroase păsările găsesc tot mai greu hr...
13                                   Birds               Autumn migration...
14                                       MARTIEActivităţi              ...
15                                            MARCHActivities         ...
16                                             APRILIEActivităţi       ...
17                                            APRILActivities         ...
18                                              SeptembrieActivităţi     ...
19                                             SeptemberActivities      ...
20                                             OctombrieActivities      ...
21                                           OctoberActivities         ...
22   Rainwater, is beneficial for the garden?Rainwater can be used for irrigation of garden in drought. The harvest and ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Green news bulletin no.2

1,195 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Green news bulletin no.2

 1. 1. 1 5-12 march 201118-22 october 2010 7-12 may 2011 Green News Acest material a fost realizat cu finantare din partea Comisiei Europene This material was made with U.E. financial supportProject made possible and funded the Lifelong Learning Program of the European Commission . This bulletin reflects only the author’s opinion and it doesn’t represent necessarily European Commission position. Şcoala cu clasele I-VIII Rebricea Localitatea Rebricea, Judeţul Vaslui 1 -Februarie - 2011-
 2. 2. 2 Întâlniri proiect Nu putem învinge în- totdeauna natura Echipa de proiect din Şcoala Rebricea a fost nevoită sărecunoscă faptul că omul este doar o parte din natură şi nu stăpânulei. . Prima întâlnire de proiect din Irlanda de Nord şi Ţara Galilor ,aşteptată cu atâta emoţie s-a oprit înBucureşti. Cauza a fost erupţia vulcanului din Islanda şi norul de cenuşă ce nu a permis avioanelor să zboare. Învinsă şi tristă , echipa de proiect s-a întors în şcoală. Doar partenerii din Grecia au izbutit să ajungă în Ţara Galilor unde au avut o minunată şi instructivăîntâlnire. Dar nimic nu se compară cu prezenţa laolaltă a tuturor , cu împărtăşirea succeselor şi problemelor şi,desigur, ,,cu cât suntem mai mulţi cu aţât suntem mai veseli ”. O nouă întâlnire a fost stabilită pentru martie 2011. Şi proiectul continuă..... Ce impact au vulcanii asupra mediului înconjurător? Înspăimântători şi impresionanţi , vulcanii au atât efecte pozitive cât şi negative.Dar balanţa nu este egală.Solurile vulcanice rezultate în urma erupţiilor sunt foarte fertile , motiv pentru care la poalele vulcanilorcontinuă să existe aşezări umane , oraşe chiar. Beneficiarul este mai important decât teama şi oamenii speră căvulcanul nu va erupe. Impactul negativ este mult mai mare : pierderi de vieţi omeneşti , distrugeri de bunuri, poluarea atmsferei,întreruperea transporturilor şi afectarea multor domenii economice. Clima este şi ea afectată de erupţiile vulcanice; norii de cenuşă împiedică pătrunderea razelor de soare şiclima se răceşte pentru un timp. 2
 3. 3. 3Project Meetings We cant win always the Nature.... The project team from Rebricea School was forced to admit that human beeing is only a part of the nature ,not the Nature Lord.Our first project meeting in Northern Ireland and Wales , so expected by everyone , stopped in Bucharest.Thats because a volcanos eruption in Ireland and the ashe cloud didnt allow the flights. Defeated and sad Rebricea team went back home. Only the Greek team succeded to get in Wales where theyhad a wonderful and succesful meeting. But nothing is compared is with our all presence , together , to share good practice and ask advices andhelp in their problems, and , of course , ,, the more we are together , the merry we can be” A new meeting was established for Mach 2011. And the project goes on.... How the volcanos affect the enviroment? Frightened and impressive , the volcanos have both positive and negativ effects . But is not an equal ballance.The soils generated by volcanos eruption are very fertile and thats the reason there are so many localitiesaround volcanos , even towns.The benefit is more important that the fear and people hope it will be not avolcano eruption. The negative effects are more important: a lot of people die a lot of things are destroyed , the atmosphere ispolluted , transporting is disturbed and there are many economical damages. The climate is changed ; the ashe stop the beams and the climate is colder for a while. 3
 4. 4. 4 Întâlnire Grecia 18-21 octombrie 2010-Anul şcolar 2010 a debutat cu vizita în Grecia a echipei de proiect ,,Mind overmatter”. Echipa a fost formată din: prof. Russu Claudia ,înv. Morariu Mariana , înv. Murariu Aurelia– Adela,Prof. Voinescu Ioan, educ. Mihalache Anişoara. Vizita în Grecia a avut următorul program: Duminică 17 octombrie –întâlnire cu echipele de la şcolile partenere ( Palaio Faliro -Grecia, Irlanda de Nord, Wales) Luni 18 Octombrie –Vizită la Şcoala partenerilor din Grecia, vizită la Muzeul Naval Marţi 19 Octombrie –Vizită la Sol Energy; prezentarea activităţilor la Şcoala partenerilor din Grecia Miercuri 20 Octombrie —Prezentarea Canalului Corint. Mycene şi Nafplion Joi 21 Octombrie— Acropole Atena; Vizită în şcoală– Palaio Faliro Să vizitezi o şcoală grecească a fost o experienţăincitantă. Pereţi viu şi divers coloraţi , multemateriale educative , totul este foarte curat şi ordonat. Este o şcoală prietenoasă , profesori şi elevifoarte amabili şi drăguţi. Echipa din România a fost fericită să descoperecopii români într-o şcoală grecească copii carevorbeau limba română şi erau mândri că sunt români. Spectacol folcloric grecesc O frumoasă prezentare în limba engleză a istoriei şcolii palaio Faliro şi apoi un spectacol folcloric grecesc -muzică şi dans. Trebuie să auzi ,,Thalassa “ şi să vezi dansul spiralei “ pentru a înţelege ce înseamnă sufletul grec. Şi , dacă sufletul grec este prezentat de copii , este cu atât mai emoţionant Prezentarea activităţilorToată lumea a fost foarte emoţionată în prezentareaşcolilor şi a activităţilorde proiect , dar echipa dinRomânia a fost cea mai emoţionată. Şcoala gazdă a deschis spectacolul cu o scurtăistorie a şcolii Palaio Faliro şi elevii l-au ajutat pePanos în acestă prezentare .Activităţile lor au fostconcentrate pe Energie deoarece aşa cum am înţeles ,grecii sunt foarte interesaţi de energia solară. 4
 5. 5. 5 Greece Visit 18-21 october 2010 2010 began with the project visit in Greece .Romanian team was formed by :Russu Claudia ,Morariu Mariana , Murariu Aurelia– Adela, Voinescu Ioan, Mihalache Anişoara The program will be as follow Sunday 17 octomber—partners meeting Monday 18 octomber-School visit presentation ofthe school and area ; Visit Navy Museum Tuesday 19 octomber –Visit Sol Energy ;Presentation of the program evolution at school Wednesday 20 octomber –Morning departure toMycenae and Nafplion Thursday 21 octomber –Morning walking city tour –Visit Acropolis Visit in school Palaio Faliro To visit a Greek school was an exiting experience. A lot of colours on the walls , a lot of education materials , everything is very clean and tidy. It’s a friendly school and teachers , and pupils are nice and very kind. Romanian team was happy to find Romanian children in a greek school , Romanian children which speak Romanian and are proud because they’re Romanian. Greek folk show A nice English presentation of the history of PalaioFaliro School and then a greek folk show / music anddance. You have to hear ,, Thalassa’’ and seethe ,,Spyra dance” for understand what the Greek soulmeans. And if the childrend show you Greek souleverything become more moving. School presentations Everybody was very excited for the school and project presentation, but Romanian team was the most excited of all. Host School opened the show with a short history of Palaio Faliro School and the pupils helped Panos with that. Their activities were focused by Sol Energy . 5
 6. 6. 6 Întâlnire Grecia Este o preocupare naţională pentru acestea şi ei învaţă să folosească acest avantaj natural: SOALELE. Prezentarea PowerPoint a fost un succes –grecii vor fi de-a pururi dascălii noştri. Prezentarea Irlandei de Nord a fost foarte bine structurată, toată echipa a colaborat şi ne-au prezentat succesele şi munca lor. Activităţile au fost concentrate asupra Biodiversităţii , Apei şi Terenuri şcolare. Ne-au prezentat mape şi fotografii cu activităţi frumoase. O încântătoare prezentare a echipei galeze , prezentareaPowerPoint a fost realizată cu ajutorul copiilor , nu doar Sion dar şicopiii au prezentat activităţile de proiect . A fost deasemenea şi un„spectacol Muppets ” unde păpuşile s-au luptat cu gunoaiele şideşeurile. Este adevărat că galezii sunt un popor talentat. Echipa română a încercat să prezinte ţara , comuna , satul şi deasemeni şcoala. Toate activităţile au fost prezentate în PowerPoint , dar partenerii au avut deasemeni şi mape cu fotografii şi explicaţii despre activităţi. Au fost foarte mândri pentru Revista Noutăţi Verzi şi Panos a apreciat eforturile noastre pentru a realiza un blog . Ce a fost drăguţ şi emoţionant : cântecele copiilor noştri în limbile engleză şi română , păpuşile şi decoraţiile făcute de ei înşişi şi trimise partenerilor noştri. Prezentarea română a fost concentrată pe Terenuri şcolare, Biodiversitate şi Deşeuri. Transport Când vorbim despre greci , vorbim despre navigaţie. Acesta este motivul pentru care copiii din şcoalaPalaio Faliro ne-au oferit mici bărci de hârtie . Transportul pe mare este foarte important în Grecia. O mulţimede întrebări legate de mediu sunt în relaţie cu transportul marin. Acest fel de transport poluează apele MăriiMediterane sau nu? Ne gândim la toate aceste probleme de mediu dar admirăm deasemeni Muzeul Navalcu ,,vasul vedetă ” Livorno şi îl comparăm cu replica debasm a unei trireme antice. Dar transportul în Grecia nu înseamnă numaiambarcaţiuni , numai navigaţie. O ţară turistică cum esteGrecia are un trafic foarte aglomerat –maşini , autobuze,tramvaie , motociclete ,trenuri sau avioane. Maşinile şimotocicletele sunt peste tot în oraşe şi emisiile de CO2 suntfoarte importante pentru mediu. Desenele copiilor ne-audemonstrat asta şi am văzut şi noi de-a lungul stăzilor. O adevărată bijuterie a fost canalul Corint. Cum este posibilca frumuseţe şi utilitatea să existe într-o creaţie umană? 6
 7. 7. 7 Greece Visit It’s a national concern for that and they learn to usethis natural advantage: SUN. The PowerPointpresentation was a succesful – Greek will be ever ourteachers. The N. Ireland presentation was very goodstructureted , all the team colaborated and show us theirgood practice and work.The activities was focused on Biodiversity , water andschool grounds. They showed us files and photos withnice activities. A lovely presentation of Welsh team. The Power Point presentation was realiyed with pupils’help , not only Sion but the children presented also the project activities. It was also a Muppets show where the toys fought with garbage and waste. It’s true that Welsh are a very talented people. Romanian team tried to present the country and the district /vilage , the school also. All the activities was presented in PowerPoint , but the partners had also fileswith photos and explanations about activities. We were very proud for our Green News Bulletin and Panosappreciated our efforts for make a blog. What was nice and moving : our children’s Romanian andEnglish soung and the toys and decorations made bythemsolves and send to our parteners. Romanian presentation was focused on School Grounds ,Biodiversity and Waste. Transporting When we speak about Greeks , we speak about sailing. That’s the reason for the children from Palaio Faliro Schooloffred us little paper boats. Sea transporting is very important in Greece . A lot of environmental questions areMediteraneean Sea waters or not? We thought to all these environmental problems but we admired also the Navy Museum with the ,,star ship” Livorno and compared it with a fairy reply of an ancient trireme. But transporting in Greece doesn’t mean only boats , only sailing . a touristic country like Greece has a very busy traffic – cars , buses , trams, motocycles , trains or planes. Cars and motocycles are everywhere in the towns and their CO2 emisions are very important for environment .The children’s drawings showed that and we saw it also down the street. A real jewellery was Corint Channel . How is it posible that the beauty and benefit to be together in human creation? 7
 8. 8. 8 Întâlnire Grecia Energia solară Grecia înseamnă soare şi cer albastru şi grecii au învăţat cum să folosească Energia Solară. O vizită la Staţia de Energie Solară din Palaio Faliro a fost o experienţă incitantă , cunoaştere şi experienţă în ansamblu. Fiecare am primit o carte foarte interesantă despre cum să oferim copiilor o educaţie pentru calitate în şcoala primară , cum să folosim Energia , Energia Solară în special . Autorul –Nikos Vitantzakis- a dat autografe . Doi tineri şi foarte talentaţi inventatori ne-au prezentat un sistem interesant şi economic , bazat pe energie solară , foarte util pentru instituţii ( şcoli , hotelurietc.) Atâtechipele din România cât şi din Marea Britanie s-au gândit dacă au destul soare pentru aceastăminunată ,,maşinărie solară”. At the Lions’ Gate Following Agamemnon in his land... Ce urmează.... -Continuarea campaniei de plantări în grădina şcolii -Monitorizarea consumului de energie electrică - Întâlnirea echipei de proiect -Mai 2011 8
 9. 9. 9 Greece Visit The Sol Energy Greece means sun and sky and Greek people learnthow to use the Sun Power. A visit to the Sol EnergyStation in Palaio Faliro was an excitingexperience ,knowledge and good practice mixedtogether. Everyone received a very interesting bookabout how to teach children for quality in primary schooleducation , how to use Energy , the Sol Energy especialythe author - Nikos Vitantzakis- offered also hisautograph. Two young and very talented inventors presented usan interesting and economical system , based an SolEnergy , very useful for institutions (schools , hotelsetc).Both Romanian and British teams thought if they have enough sun for this wonderful,,Sol mashine” . The Cariatides watch us.... We are like Gods in front of Parthenon What’s next... -The planting campaign continue for making sustenable a schoolgarden -Counting the energy consumpting -Project meeting May 2011 Romania 9
 10. 10. 10 Apa de ploaie, benefică pentru grădină? Apa de ploaie poate fi folosită cu încredere pentru irigareagrădinii în sezonul secetos. Recoltarea şi stocarea apei pluvialeeste o soluţie economică ce protejează mediul în acelaşi timp,recomandată mai ales pentru zonele din afara oraşelor. Şi astapentru ca aerul poluat din oraşe trece foarte uşor în picaturilede ploaie modificând foarte mult compoziţia apei. 1 .Calităţile apei pluviale De regulă, apa de ploaie este foarte curată şi nu conţine să-ruri astfel ca poate fi folosită cu succes pentru irigarea plante-lor din gradină şi de interior.Mai mult de atât, dacă estepăstrată în rezervoare la întuneric apa pluvială îşi păstrează calitatile timp de ani de zile.La lumina însă se formează alge verzi care afectează calitatea apei pluviale. 2 .Cum se recoltează Una dintre cele mai eficiente metode pentru colectarea apei de ploaie este de a aşeza butoaie la gurile descurgere ale burlanelor pentru a aduna apa de pe acoperişuri. Însa dezavantajul este ca apa colectata astfelcontine mizerie de pe acoperisuri (pene, frunze uscate sau chiar putrezite, etc). O altă solutie este să instalezi inpământ rezervoare speciale pentru colectarea apei. Plasate sub nivelul solului, acestea rezervoare sunt foartedurabile şi uşor de folosit. 3 .Alte utilizări Apa de ploaie este folosită din timpuri străvechi pentru spălarea rufelor. Fiind foarte curată, apa de ploaienu are nevoie de substanţe pentru dedurizare. Majoritatea substanţelor care intra in compoziţia detergenţilor aurolul de a deduriza apa astfel ca atunci când speli hainele cu apa de ploaie vei folosi o cantitate foarte mică dedetergent. Apa pluviala poate fi folosită şi în bucătărie, pentru spălatul vaselor, De asemenea, apa de ploaiestocată poate asigura necesarul de apa menajeră pentru baie. Energia Electricitatea a dus la modernizarea întregii economii planetare. Omul a investit timp şi bani pentru perfecţionarea producerii şi a reţelelor de transport a curentului electric. Nimeni însă nu s-a gândit că se va ajunge la un aşa consum exagerat de energie care dăunează mediului înconjurător. Astfel au luat fiinţă organizaţii ce luptă pentru protejarea mediului. Şi şcoala noastră este implicată în acest proces de protejare , participând la proiectul numit ,,Mind over Matter” Elevii şcolii noastre au hotărât să consume cât mai puţină energie. Am începutprin a monitoriza consumul, am utilizat calculatoarele doar pentru strictul necesar, am folosit lumina naturalăîn zilele însorite , am postat afişe pe uşile claselor prin care ceream colegilor noştri să reducă din consumulenergiei atât electrice cât şi termice. Am stabilit anumite săptămâni de reducere la maxim a consumului de energie (monitorizândenergia electrică şi termică prin amplasarea de termometre în toate clasele). Următorul pas în derulareaproiectului nostru , a fost , instituirea unei ,,Patrule de energie ” Elevii din patrulă au obligaţia de a păstraînchise uşile şcolii spre a menţine căldura şi de a închide becurile de pe holurile şcolii dar şi din clase când enevoie. Atribuţiile patrulei sunt afişate la loc vizibil . În urma acestor activităţi desfăşurate în şcoală noi am devenit mult mai responsabili , mult mai activiîn acţiunea de reducere a consumului de enegie. Cu înţelepciune putem transforma energia într-un aliat şi nuîntr-un duşman al mediului înconjurător. Isidora Donciu– clasa a III-a 10
 11. 11. 11 Rainwater, is beneficial for the garden?Rainwater can be used for irrigation of garden in drought. The harvestand storage of rainwater is an economic solution which protects theenvironment in the same time, recommended especially for areasoutside the cities – and that’s because the polluted air from the citiespasses easily in the rain drops and modifying the water composition. 1.The qualities of rainwater.Usually, the rainwater is very clean and doesn’t contain salts so it canbe used with success for irrigating the plants for inside and out doorsas well. More than that, if it is kept in tanks in the dark, the rainwater keeps its qualities for many years. Thegreen algae are formed in the sun light, which can affect the qualities of rain water. 2.How is it harvested?One of the most effective methods for collecting rainwater is to set the barrels to drain the casings filters tocollect the water from the roofs.But, the disadvantage is the collected water that contains dirt from the roof such as: Feathers, Dried leaves, etc.Another solution is to install the special tanks into the soil to collect the water.Placed under the soil level, these tanks are very durable and very easy to use. 3.Other uses areThe rainwater is used from in the old times for washing clothes. The rainwater is very clean so it doesn’t needany softening. Most substances enter in detergents compositions and helps softening – so when we userainwater for washing clothes, we are going to use a very small quantity of detergent.Rainwater is used in the kitchen for washing the dishes. Also, the stored rainwater can be used as well asbathing. Power The electricity brought to modernizing the whole planetary economy. Man has invested time and moneyin order to improve the production and the transporting networks of the electric power. Nobody had thought yet that it will reach such an exaggerated consumption of electric power whichharms the surrounding environment. Thus organizations were built which fight for the environment’sprotection. Our school is also involved in this protecting process, participating at the project called “Mind overMatter”. Our school’s pupils have decided to consume less electric power. We started by monitoring theconsumption, we used computers for the essential, we used natural light in sunny days, we posted posters onthe classrooms doors through which we were asking our colleagues to reduce the consumption of power: bothelectric and heating power. We established certain weeks of full reduction of the power consumption (monitoring the electricand heating power through placing thermometers in every classroom). The next step in the ongoing of our projects, was, making a “Power Guard”. The pupils from the guard have the obligation to keep the school’s doors closed in order to maintain the heat and to turn off the lights in the school’s hallways and classes when needed. The guard’s tasks are displayed in visible place. After the developing of those activities in school we became more responsible, more active in the action of reducing of the power consumption. With wisdom we can transform power into an ally not an enemy of the surrounding environment. 11
 12. 12. 12 Migraţia de toamnă Odată cu sosirea zilelor friguroase păsările găsesc tot mai greu hrană.Este semnalul mari căţătorii spre sud: începe migraţia .Păsările caută locuri cumai multă hrană, cu climă mai blândă şi zile mai lungi. Destinaţiile păsărilordin România sunt Africa şi Australia. Cu cât într-o regiune iarna este maifriguroasă , cu atât creşte procentul păsărilor care migrează.Această călătorie ,bine pregătită de păsări, devine o adevărată aventură din cauza distanţeiuriaşe pe care o au de parcurs dar şi a capriciilor vremii.Când vine vremeamigraţiei păsările trebuie să fie în cea mai bună formă. De aceea , vara mănâncă mult şi îşi fac rezerve de grăsime ,, combustibil”pentru lunga călătorie. Unele păsări chiar işi dublează greutatea! Deasemenea , li se măresc muşchii şi le cresc pene noi pe aripi şi pe coadă. Multepăsări mor pe drum de epuizare , altele se pierd pe traseu , unele sunt ucise depăsările răpitoare sau de animalele înfometate care pândesc pe uscat, atunci când se odihnesc. În aceste condiţii doar celerezistente ajung la destinaţie. Traseele sunt alese cu grijă . Păsările se adună în ,, puncte de trecere”, unde malurile sunt cele mai apropiate ,încercând să evite pericolul unei traversări lungi peste apă , când nu se vor putea hrăni şi nici odihni. Rândunica ,privighetoarea şi cucul ocolesc regiunile cu mari întinderi de apă. Atunci când chiar nu au ce face , aleg ruta pe care potîntâlni insule , unde să se odihnească şi să găsească ceva hrană. În schimb , raţele şi gâştele sălbatice , lebedele , berzeleevită întinderile de uscat , unde le pândeşte vulpea înfometată. Viteza cu care zboară păsările diferă de la o specie la altadar este , în general , de 40 -70 km ⁄h. Călătoria se face atât ziua cât şi noaptea. Pelicani , rândunelele şi răpitoarelezboară ziua ; noaptea este vremea păsărilor acvatice , a cucilor. Întunericul le oferă protecţie faţă de răpitori. Ziua seodihnesc şi caută hrană pentru a recăpăta energia consumată. În general , deplasarea se face în grupuri mari , care leoferă mai multă protecţie . Păsările care zboară mai sus sunt avantajate de curenţii de aer , astfel încât pot stăbate mii dekm în doar câteva zile. Pelicanii , raţele şi gâştele – în general zboară în stol unul după altul , dar şi în V deschis. Batîncet şi maiestos din aripi : flap, flap flap, zburând planat. Fiecare pasăre îşi reglează mişcările în concordanţă cu cea dinfaţa ei : ori bătăi din aripi în acelaşi timp , ori pe rând. Adesea mişcările aripilor par a fi undele unei ape. România are o poziţie geografică deosebită având şi forme de relief care nu sunt preferate de păsări , în trecerea lorspre sud sau spre nord. Un astfel de obstacol este lanţul carpatic. De aceea , Dobrgea reuneşte majoritatea traseelor demigraţie , dat fiind că munţii din această zonă sunt de mică înălţime. Toamna şi prmăvara , în Dobrogea , Delta Dunării ,Insula Brăilei şi Insula Şerpilor se întâlnesc mari aglomerări de păsări . Experimentele efectuate de specialişti au arătat căpăsările sunt sensibile la câmpul magnetic al Pământului şi chiar sunt ,,programate” pentru această călătorie. E ca şi cumar avea o busolă , pot zbura într-o direcţie constantă cu puncte de orientare bine definite.La instinctele transmise ereditarse adaugă şi experienţa dobândită de-a lungul mai multor ani de migraţie. Atunci când un grup de păsări adulte şi tinere afost abătut din drum cu peste 4 000 km ,cele adulte , cu experienţe anterioare de zbor , au descoperit rapid direcţiacorectă spre care trebuiau să zboare , în vreme ce păsările tinere , aflate la primul zbor , au avut nevoie de mai multtimpşi au avut şi mici abateri de la traseu. Instinctul de orientare este înlesnit de văz , auz , de perceperea curenţilor de aer şi a umidităţii. Interesant este căatunci când condiţiile meteo nu sunt favorabile migraţiei , păsările vor aştepta schimbarea acestora, cu excepţiamomentelor când păsările sunt surprinse deja în zbor.Picioarele păsărilor nu ating odată decât unul din firele electrice. Corpul lor este supus unei tensiuni ce ar putea atinge sute de mii de volţi . Dar curentul nu trece prin el atât timp cât nu ating decât un singur fir. Ar putea fi electrocutate doar în cazul în care curentul ar trece prin corp de la un conductor ( fir) la celălalt. Ori , păsările intră în contact cu un singur fir şi cu aerul care nu este bun conduccător de electricitate . Pe acest principiu se bazează electricienii când repară firele de înaltă tensiune fără a întrerupe curentul.Atunci când păsările ating accidentalşi simultan şi celălalt fir cu una dintre aripi se va produce un scurtcircuit : curentul va trece dintr-un fir în altul prin corpul ei.În acest caz , micuţele păsări vor fi electrocutate , fenomen care este , din fericire , foarte rar! Gâştele sălbatice deţin recordul de zbor la înălţime printre păsările călătoare(8 000m). Aproape jumătate din totalulpăsărilor Deltei sunt migratoare , 132 de specii părăsesc Delta Dunării şi se îndreaptă spre zone calde.Cucul treceEcuatorul spre Africa sau Australia singur, şi nu în stoluri ca celelalte păsări migratoare. Primăvara sosesc păsările călătoare din ţările calde! Ana Aghiorghiesei– clasa a IV-a 12
 13. 13. 13 Birds Autumn migration With the arrival of the cold days, birds find food harder. It’s the signal of the great travel southwards: the migration begins.Birds search for places with more food, with a more mild climate and longer days. The destinations of the birds from Romania areAfrica and Australia. The cooler the winter is in a region, the biggest the percentage of migrating birds . This travel, well prepared bythe birds, becomes a true adventure because of the great distance they have to traverse and alos because of the weather’s whims. When the time of migration comes the birds must be in top shape. That’s why, in the summer they eat a lot and store fat as“fuel” for the long journey. Some birds even double their weigh! Also, their muscles enlarge and new feathers grow on their wingsand tails. A lot of birds die on the way from exhaustion, others get lost on the route, some are killed by the birds of prey or by thehungry animals which lurk on land, when the birds rest. In those conditions only the strong ones arrive at destination. The routes are chosen carefully. The birds gather on “crossings”, where shores are closer, trying to avoid the danger of along jouney over the water, when they won’t be able to feed nor rest. The swallow, nightingale and the cuckoo avoid the regionswith large water surfaces. When they don’t have a choice, they choose the route with islands, where they can rest and find food.Instead, ducks and wild geese, swans, storks avoid land surfaces, where the hungry fox lurks. The speed with which birds fly differ from a specie to another but is, generally, between 40-70 km/ ph. The voyage is made both day and night. Pelicans, swallows and ravishers fly during the day; the night is the time of the aquatic birds, the cuckoos. The darkness offers them protection against the ravishers. During the day they rest and search for food in order to recover their consumed energy. Generally, the official trip is made in large groups, which offer more protection. Birds that fly higher are favored by the airflows, so that they can cross hundreds of kilometers in just a couple of days. Pelicans, ducks and geese- generally fly in a flock one after another, but in an open V. They flap their wings slowly and magnificently: flap, flap, flap, gliding flying. Every bird adjusts its moves in accordance with the bird in its front: or wing flapping at the same time, or on turns. Frequently the wings moves seem to look like the waves of the water. Romania has a diverse geographical position having also landforms which are not preferred by the birds, in their way southwards or northwards. Such an obstacle is the Carpathians. That’s why, Dobrogea reunites most ofthe migration routes, as mountains from this zone are small heighted. In autumn and spring, in Dobrogea, Danube Delta, Braila’sIsland and Snakes Island there are large crowds of birds. The experiments done by the experts have shown that birds are sensitive tothe magnetic field of the Earth and are even “programmed” for this journey. It’s like they have a compass, they can fly in a constantdirection with well defined orientation points. At the instincts transmitted hereditary is added the experience obtained along manymigration years. When a group of mature and young birds was deviated from the route with over 4.000 km, the mature ones, with previousflying experiences, have discovered fast the correct direction towards which they had to fly, while the younger birds, being at theirfirst flight, needed more time and had small deviations from the route. The orientation instinct is eased in eye sight, hearing, the perceiving of the airflows and the humidity. Interesting is thatwhen the weather conditions are not favorable for the migration, the birds will wait for them to change, excepting the moments whenthe birds are already surprised in flight. The birds feet don’t touch only one of the electrical wires. Their body is submitted to a tension which could touchhundreds of thousands of volts. But the electric power doesn’t passes through it as long as they touch one wire. They could beelectrified just in case the electrical power passes through the bodyfrom a conductor (wire) to another one. Or, the birds come incontact with one electrical wire with the air which is a goodconductor of electricity. The electricians base on thisprinciple whenthey repair the high-voltage wires without interrupting the power.When the birds touch accidentally the other wire with one of thewings a cage is produced: the electrical power will pass from a wireto another through its body. In this case, the little birds will beelectrified, phenomenon which is, unfortunately, really rare! Wild geese own the record of flight in highs through thebirds of passage (8.000 km). Almost half of the total of birds of theDelta are migratory birds, 132 species leave the Danube Delta andhead for warm zones. The cuckoo passes the Equator to Africa orAustralia alone, and not in flocks like the other migratory birds. In spring the birds of passage arrive from the warm countries! 13
 14. 14. 14 MARTIEActivităţi APRILIE-2010 Martie 2010Prezentare PowerPoint despre apă ca resursă a vieţii.În comuna noastră apa este foarte importantă deoareceeste o zonă cu o insuficientă pânză freatică . O cauză –lipsa pădurilor care au fost distruse de-a lungultimpului.Elevii au avut posibilitatea de a compara diverse surse de apă , calitatea apei şi felul în care arată o particulă de apă proaspătă şi una poluată. A doua parte a campaniei de plantări continuă.Copiii mici plantează flori de primăvară : narcise , zambile, lalele ,margarete. Grădina noastră începe să fie o adevărată grădină şi ce este minunat – totul este făcut de mâinile muncitoare ale copiilor noştri .Aprilie 2010Întorşi din vacaţa de primăvară în care am sărbătoritSfintele Paşte am organizat o expoziţie cu ouăvopsite . Expoziţia a cuprins şi desene specificeSărbătorilor Pascale. Iepuraşul a fost personajulprincipal al expoziţiei alături de grâul proaspătîncolţit . 12-17 Aprilie 2010 Efectele alunecării terenurilor se fac simţite şi încomuna noastră , tocmai de aceea , Primăria Rebricea împreună cu elevii mai mari am demarat o campanie de împădurire a unui deal ce ridică astfel de probleme. Dealul a fost împădurit cu puieţi de salcâm, puieţi care au fost procuraţi de primărie.Elevii au venit de acasă cu hârleţe şi împreună cu profesorii diriginţi şi învăţătorii au mers pe dealul Sasova. Viceprimarul comunei a fost şi el prezent lucrând împreună cu elevii şcolii. Puieţii au fost planţi la o anumită distanţă, elevii fiind îndeaproape îndrumaţi de diriginţi şi învăţători. 14
 15. 15. 15 MARCHActivities APRIL-2010 22 March 2010 There was a PowerPoint presentation about water like a re- source of life. In our district the water is very important because Re- bricea is a zone with very little water springs. One of the cause: the forests was destroyed a long the time. The pupils had the possibility to compare many water sources, the quality of water and the way the water particle shows if it is 26 March The second part of our planting campaign goes on. The little children have planted spring flowers: daffodils, hyacinths, tu- lips, daisy flowers… Our garden become a really garden and what it is wonder-ful: everything is done by working children hands fresh or pol-lute. 12 April 2010 We returned from spring holiday: an Easter Holiday .We organized a painted eggs exhibition. This exhibition presented also drawings with Easter subjects. The rabbit was the main character of this exhibition next to a wonder- ful fresh wheat , in pots. 12– 17 April 2010 The effects of the land slips are felt in our commune, that’swhy, Rebricea Town Hall along with the older pupils havestarted a campaign of foresting a hill which makes such prob-lems. The hill was forested with acacia trees, trees that have beenprocured by the Town Hall. The pupils came from home with spades and along with theprofessors, form masters and teachers they went on Sasova Hill.The vice-mayor was present as well, working along with the pu-pils. The trees have been planted at certain distance, the pupilsbeing guided closely by their form masters and teachers 15
 16. 16. 16 APRILIEActivităţi MAI– 2010 22 aprilie Apoi elevii de clasele I-IV au fost împărţiţi în două grupe. Au fost stabilite două trasee din cadrul satului unde au mers însoţiţi de învăţătorul lor. Li s-au împărţit elevilor mănuşi şi saci menajeri. S-au format echipe pentru a colecta deşeurile selectiv: peturi, plastic, hârtie, metal. Pământul trebuie menţinut curat , nesufocat de tot felul de gunoaie. Copiii au dat o lecţie de ecologie tuturor locuitorilor satului , determinându-i să fie mult mai atenţi cu deşeurile aruncate peste tot. 12 mai 2010 ,,Fiecare strop contează!”- ziua reducerii la maximum aconsumului de apă Elevii din clasele mici au realizat desenepe tema economisirii apei. Au folosit creioane colorate şi nuacuarele pentru a reduce consumul de apă. Elevii din gimnaziu au udat florile plantate ( sau semănate)în această primăvară în grădina şcolii sau în ghivece cu apă deploaie colectată şi păstrată în acest scop . Desenele cele maireuşite vor fi expuse însoţite şi de reguli privitoare la reducereaconsumului de apă, astfel încât toţi elevii să-şi însuşeascăaceste reguli şi să le aplice. 21 mai 2010 ,,Mediul în care trăieşte animalul meu favorit” –concurs de desene În ziua de 21 mai elevii din toată şcoala au participat la un concurs de desene unde vor avea de realizat planşe pe coli( foi de bloc) A3 cu animalul său preferat în arealul său de dezvoltare pentru a marca ziua de 22 mai ,, Ziua Mondială a conservarii diversităţii biologice”. Fiecărei clase li s-a distribuit cutii cu creioane colorate , carioci, creioane colorate cerate, li s-a comunicat tema şi li s-a cerut să-şi dea frâu liber imaginaţiei . La final , o comisie formată din cadre didactice şi elevi, au selectat mai multe desene. Dintre acestea au fost selectate 2 desene care au fost trimise la concursul naţional organizat de Ministerul Mediului şi Pădurilor,punctându-se astfel faptul că anul 2010 a fost declarat ,, Anul Biodiversităţii 16
 17. 17. 17 APRILActivities MAY– 2010 22 April 2010 Then the pupils from I-IV Grades were divided in groups.There were established two routes as part of the village wherethey went accompanied by their teacher. They have been dis-tributed gloves and garbage bags. The groups have been madeto collect the wastes selectively: bottles, plastic, paper, metal.The Earth must be maintained clean, not suffocated by all kind ofwastes. The children gave every villager an ecology lesson, causingthem to be more careful with the wastes that are thrown every- where.         12th May 2010 “Every drop counts!”- day of maximum reduction of water consumption Pupils from lower classes have realized drawings on the theme of water accumulation. They used colored crayons and did not use watercolors for reducing the water consump- tion. The gymnasium pupils watered the flowers which were planted (seeded) in this spring into the school’s garden or in flower pots with rain water collected and kept for this pur- pose. The most wonderful drawings will be exposed accom- panied by rules regarding the reduction of the water con- sumption, so that all the pupils will assimilate these rules and apply them. 21st May 2010 “The environment where my favorite animal lives” -drawing contest In the 21st May the pupils from the wholeschool participated at a drawing contest where they willhave to realize drawings on sheets (drawing tablet sheets)A3 with his favorite animal in its natural habitat for mark-ing the day of 22nd May “The World Wide Day of Pre-serving the Biological Diversities”. To each class hasbeen distributed boxes with colored crayons, markers,wax crayons, the theme was communicated to them andthey have been urged to let their imagination free. At theend, a committee made out of teachers and pupils haveselected more drawings. From those, two drawings wereselected and sent at the national contest by the Minister ofMedium and Forests, thus punctuating the fact that year2010 has been declared the “Year of Biodiversity”. 17
 18. 18. 18 SeptembrieActivităţi 2010 ,,Reduce , reciclează, reutilizează”,,Reduce , reciclează, reutilizează”- acţiune de colectare şipredare a deşeurilor Odată cu demararea concursului ,, Şcolipentru un viitor verde”, a demarat şi acţiunea de colectare adeşeurilor din hârtie.Astfel a fost stabilită o zi pe săptămânăcând elevii şcolii aduceau maculatura colectată pe care amdepozitat-o în magazia şcolii. Mai întâi li s-a explicatnecesitatea colectării hârtiei punându-se mare accent pefolosirea raţională a hârtiei. De fapt luna martie , a fost declarată luna folosirii lamaximum a hârtiei când în şcoală au fost date mai multeevaluări orale decât scrise, s-a imprimat (xeroxat ) pe ambelefeţe ale hârtiei( un obicei ce s-a menţinut şi se va perpetua în şcoală, orele de educaţie plastică au fost efectuatela calculatoare ( elevii efectuând desene foarte frumoase şi pe calculator). Economisind hârtie , economisimlemn, salvând astfel de la tăiere numeroşi arbori. Hârtia astfel colectată o vom preda la Vaslui la un centru decolectare . 25 septembrie 2010, Activitate de strângere a gunoaielor din curtea şcolii şi de pe străzile din localitatea Rebricea Pentru a marca ziua curateniei elevii Şcolii Rebricea împreună cu un reprezentant al Organizaţiei World Vision au mers pe diferite străzi ale satului pentru a culege gunoaiele. Au fost dotaţi cu mănuşi şi saci menajeri . Pe saci au scris pe o hârtie ceea ce vor stânge în fiecare sac pentru a putea aduna selectiv gunoiul. Astfel au fost saci în care s-au strâns: hârtie, plastic, deşeuri menajere, sticlă, metal. Elevii din clasele primare au hotărât să adune mai întâi gunoaiele din curtea şcolii apoi au continuat cu terenul de sport, albia pârâului ce trece prin localitate şi una din străzile satului.Au adunat gunoiul selectiv Sacii cu gunoiul selectat l-au depozitat mai întâi în pubelele de lângă şcoală apoiceilalţi saci i-au lăsat la pubelele din capătul satului. 26 septembrie 2010- Drumeţie în jurul comunei Rebricea Vremea frumoasă a fost potrivită pentru a face oplimbare în livada comunei. Elevii au admirat peisajul, auobservat satele din împrejurimi stabilind punctele cardinale şivecinii localităţii. Drumul până în livadă şi oboseala audeschis pofta de mâncare a copiilor care s-au aşezat pe iarbăşi au mâncat pachetele luate în rucsac. Atracţia drumeţiei afost descoperirea unei şopârle . În livadă au descoperit mure ,mere şi porumbele. . Tot în livadă au descoperit o vizuină devulpe şi un cuib de păsărele . 18
 19. 19. 19 SeptemberActivities 2010 “Reduce, recycle, reuse” “Reduce, recycle, reuse” - collecting and delivering wastes action Once with the start of the contest “School for a green future”, has started the action of paper wastes collecting. One day a week has been established when pupils from school brought the collected wastes which they stored it into the school’s ware-house. First they have been explained the neces- sity of collecting the paper putting great accent on the rational use of paper. Actually May was declared the month of maxim use of paper when in school were given more oral estimates than written, it was printed on both sides of paper (as a habit that maintained and will be perpetuated in school, the Plastic Arts classes were done at computers, the pupils drawn beautifuldrawings on computers) . Accumulating paper, we accumulate wood, saving from cutting a lot of trees. Thepaper collected this way we will deliver it to Vaslui at a collecting center. 25th September 2010 - Activity of collecting wastes in the school ground and from the streets in the Re-bricea localityFor marking the cleaning day the Rebricea School’s pupils alongwith a representative of World Vision Organization went on dif-ferent streets of the village to collect wastes. They were endowedwith gloves and garbage bags. On the sacks they wrote on a pa-per what they will gather in every sack for elective gathering ofthe waste. There were sacks in which there were gathered: pa-per , plastic, household waste, glass, metal. Pupils from primary classes decided to gather first thewastes from the school ground then they continued with the sportfield, the riverbed that passes through the locality and one of thevillage’s streets. They gathered the waste selectively The sackswith the selected wastes were stored first of all into the bins next to the school then the other sacks were leftat the bins from the end of the village. 26th of September- Hiking around Rebricea commune The weather was adequate for taking a walk in the commune’s orchard. The pupils have admired the landscape, they have observed the villages from the environs establishing the points of the compass and the locality’s neighbors. The pathway till the orchard and the tiredness opened the children’s appetite which sat on the grass and ate the parcels taken from the knapsack. The hiking’s attraction was the discovery of a lizard. In the orchard they have discovered blackberries, apples and sloes. They have also discovered a fox’s den and bird’s nests. 19
 20. 20. 20 OctombrieActivities 2010 15 octombrie 2010 Vremea a început să se răcească de aceea astăzi am adusghivece pentru unele flori plantate în grădina şcolii .Aceste flori numite de noi cale (canna indica) trebuie ţinuteiarna la loc călduros pentru a nu îngheţa sau putrezi. O parte din copii au adus ghivece dar mai multe au fostdin anul anterior. Au spălat ghivecele au făcut găuri la celenoi, au pus pământ şi apoi au pus florile. Le-au cărat apoi înclase împărţindu-le câte două în fiecare clasă.Florile au fost scoase din grădină şi răsădite înghivece .Ghivecele au fost duse în clasă şi pe holul şcolii. Octombrie 2010 Activitate de îngrijire a grădinii şcolii Odată cu venirea toamnei elevii au venit la şcoală şi au găsit grădina şcolii cotropită de buruieni. Astfel au hotărât să meargă şi să plivească o parte din aceste buruieni avân grijă să nu smulgă însă florile. Au smuls însă florile uscate care au fost cărate într-un loc special. Au participat elevii claselor I-V împreună cu învăţăorii şi diriginţii. Octombrie-noiembrie 2010 Construirea şi a amplasarea căsuţelor pentru păsăriÎncepând cu luna octombrie doamnele învăţătoareau propus elevilor să roage părinţii să mai construiascănişte căsuţe pentru păsărele.Astfel elevii au începul săaducă rând pe rând câte o căsuţă fiecare fiind unicat.Unelev de clasa a IV-a a construit singur căsuţa fiindfoarte apreciat de colegi şi de învăţătoare. Au fostconstruite din diferite materiale rămase din construcţii:scândură, parchet, tablă, linoleum. Căsuţele vor fi amplasate în toţi pomii din curteaşcolii astfel încât păsările să se simtă aici ocrotite şi cala ele acasă. Elevii au fost entuziasmaţi pentru că înprimăvară au văzut că unele păsări au scos pui încăsuţele făcute de ei. Când au fost amplasate căsuţele s-a pus şi mâncare pentru înaripate în vase făcute dinpeturi. 20
 21. 21. 21 OctoberActivities 2010 15th of October 2010 The weather started to cool that’s why today we brought flower pots for some flowers planted in the school’s garden. These flowers named by us Canna Indica have to be kept in the winter at a warm place in order not to freeze or decay. A part of the children brought flower pots but more were from the previous year. They washed the flower pots, made holes in the new ones, put the soil and then the flowers. They carried them into the classrooms dividing them by twos in each class. The flowers were taken from the garden and replaced into flower pots. The flower pots were taken into the class and on the school’s hallway. October 2010- The school’s garden care activity Once with the coming of autumn the pupils came toschool and found the school’s garden occupied by wildplants. Thus they have decided to go and weed a part ofthese wild plants but taking care not to pull out theflowers. They pulled out the dried flowers which werecarried in a special place. The pupils from grades I-IV along with the teachersand form masters participated. October- November 2010- Building and placing birdhouses Starting with October the teachers proposed the pupils to ask their parents to build some more bird houses. Thus the pupils began to bring one after other a house each being unique. A pupil from the 4th Grade built alone the house being very appreciated by his classmates and the teacher. The houses were built from different materials left from constructions: board, parquet, tin plate, linoleum. The houses will be placed in every tree in the school’s court so that the birds feel protected here as in their natural homes. The pupils were excited because in spring they saw that some birds laid eggs into the houses built by them. When the houses were placed food was also put for the birds into pots made out of bottles. 21
 22. 22. 22 Rainwater, is beneficial for the garden?Rainwater can be used for irrigation of garden in drought. The harvest and storage of rainwater is an economic CUPRINSsolution which protects the environment in the same time, recommended especially CONTENT the cities TABLE OF for areas outside– and that’s because the polluted air from the cities passes easily in the rain drops and modifying the watercomposition.1.Întâlniri proiect 1.The qualities of rainwater. 1.Project MeetingsUsually, the rainwater is very clean and doesn’t contain salts so it can be used with success for irrigating theplants for inside Grecia2.Întâlnire and out doors as well. More than that, if it is kept in tanks in the dark, the rainwater keeps its 2.Greece Visit3.Ce urmează... 3.What’s next...qualities for many years. The green algae are formed in the sun light, which can affect the qualities of rainwater.4.Apa de ploaie benefică pentru 2.How is it harvested? 4.Rainwater, is beneficial for thegrădină? garden?One of the most effective methods for collecting rainwater is to set the barrels to drain the casings filters tocollect the water from the roofs.But,Energia5. the disadvantage is the collected water that contains5.Power roof such as: Feathers, Dried leaves, etc. dirt from theAnother solution Migraţia de toamnă the soil to collect the water. migration6.Păsările. is to install the special tanks into 6.Birds.AutumnPlaced under the soil level, these tanks are very durable and very easy to use.7. Activităţi desfăşurate 3.Other uses are 7.Rolled out activities.The rainwater is used from in the old times for washing clothes. The rainwater is very clean so it doesn’t needany softening. Most substances enter in detergents compositions and helps softening – so when we userainwater for washing clothes, we are going to use a very small quantity of detergent.Rainwater is used in the kitchen for washing the dishes. Also, the stored rainwater can be used as well asbathing. Desigur, Power Aveţi o porţie de poftim ! tort cu banane? The electricity brought to modernizing the whole planetary economy. Man has invested time and moneyin order to improve the production and the transporting networks of the electric power. Nobody had thought yet that it will reach such an exaggerated consumption of electric power whichharms the surrounding environment. Thus organizations were built which fight for the environment’sprotection. Our school is also involved in this protecting process, participating at the project called “Mind overMatter”. Our school’s pupils have decided to consume less electric power. We started by monitoring theconsumption, we used computers for the essential, we used natural light in sunny days, we posted posters onthe classrooms doors through which we were asking our colleagues to reduce the consumption of power: bothelectric and heating power. We established certain weeks of full reduction of the power consumption (monitoring the electricand heating power through placing thermometers in every classroom). The next step in the ongoing of ourprojects, was, making a “Power Guard”. The pupils from the guard have the obligation to keep the school’sdoors closed in order to maintain the heat and to turn off the lights in the school’s hallways and classes when Colectivul de redacţieneeded. The guard’s tasks are displayed in visible place. After the developing of those activities in school we became more responsible, more active in theaction of reducing of the power consumption. With wisdom we can transform power into an ally not an enemyof the surrounding environment.Redactori : Donciu Isidora –clasa a III-a Aghiorghiesei Ana—clasa a IV-a Prof. Russu Claudia Înv. Murariu Aurelia-AdelaTehnoreractare—Înv. Murariu Aurelia-Adela 22

×