AGENDA ACTIVITIES5 septembrie 2009Întâlnirea cadrelor didactice din Şcoala Rebricea. Directorulşcolii- A. Maloş –şi C.Russ...
20 septembrie 2009Adunarea elevilor in holul şcolii pentru informareasupra proiectului. Toate clasele au luat cunoştintăde...
Sessions at primary school: pupils, parents. They were informed about more detailed on the project, teachersbecame aware o...
Octombrie 2009  A avut loc Campania de plantări pentru a realiza ogrădină a şcolii    deoarece reconstrucţia şcolii (...
10-15 noiembrie 2009  Construirea căsuţelor pentru păsări. Sunt ceva păsări cetrăiesc in jurul şcolii : rândunele – dar e...
20 ianuarie 2010 Toate clasele au completat un chestionar despre alimenta-ţie. Cei mai multi elevi consuma la şcoala prod...
16 February Healthy Food is an important aria for our school.May be it is strange because it’s about a country sideschool...
Apilie 2010   Întorşi din vacaţa de primăvară în care amsărbătorit Sfintele Paşte   am organizat oexpoziţie cu ouă vo...
22 aprilie  Apoi elevii de clasele I-IV au fost împărţiţiîn două grupe. Au fost stabilite două trasee dincadrul satului u...
21 mai 2010 ,,Mediul în care trăieşte animalul meu favorit” –concurs de desene   În ziua de 21 mai elevii din toată şco...
May 2010 “Reduce, recycle, reuse” - collecting and delivering wastes action                        ...
15 octombrie 2010    Vremea a început să se răcească deaceea astăzi am adus ghivece pentru uneleflori plantate în grădi...
October 2010- The school’s                           garden care activity           ...
Ianuarie     2011—Chestionare   Proiectul ,, Mind over matter”se derulează de un an si jumatate .Cadrele didactice i...
Februarie 2011       Caiete de energie     Cadrele didactice şi elevii claselor I-IV au hotărât să confecţioneze...
The energy patrol    This group of pupils was chosen from among pupils since he beginning of theproject. The pupils ar...
Mărţişoare şi felicitări     În preajma zilei de 8 Martie eleviidi clasele I-IV s-au pregătit şi au adus laşcoală mate...
Maintenance and development activities                      in the school garden           ...
Gradina se imbogateste Cu sprijinul financiar al Fundatiei World Vi-sion s-au achizitionat bulbi, seminte, copaceipentru ...
Confectionarea costumelor din deseuri    reciclabile   Costumele au fost prezentate intr-o Parada aModei din Deseuri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agenda activities

1,223 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agenda activities

 1. 1. AGENDA ACTIVITIES5 septembrie 2009Întâlnirea cadrelor didactice din Şcoala Rebricea. Directorulşcolii- A. Maloş –şi C.Russu au informat cu privire la proiectulde parteneriat şcolar Comenius din cadrul Programului de Învă-ţare pe Tot Parcursul Vieţii, aprobate în iulie 2009, pentru pe-rioada 2009- 2011.- proiect multilateral ( 4 şcoli participante : 2 şcoli din MareaBritanie, una din Grecia ,una din România.- proiect centrat pe Educaţie pentru Dezvoltare si Sustenabili-tate;- proiect la nivelul claselor primare I-IV;- titlul proiectului : MIND OVER MATTER; limba proiectului :limba engleză; -s-a stabilit o traducere a titlului care sa fie înteleasă de elevii mici : ,,Mintea depăşeşte problemele”. - arii de dezvoltare în ordinea priorităţilor şi intere- selor şcolii Rebricea: terenuri şcolare, deşeuri, biodi- versitate, energie, hrana sănătoasă, hârtie, apă, trans- port, perspectivă globală. - echipa de proiect : C. Russu- coordonator, A. Mu- rariu- activităţi şi tehnoredactare, M. Morariu- ac- tivităţi, I.Voinescu- consultant in probleme de geografie şi mediu, A. Maloş- director. - 8 mobilităţi dispuse in două reuniuni de proiect : Marea Britanie ( C.Russu, A, Murariu, M.Morariu) si Grecia ( C. Russu, A.Murariu, M.Morariu, I. Voinescu, A.Maloş). Proiectul a fost primit cu emoţie si un pic de neîncredere din cauza noutăţii activităţii, a problemelor delimba şi a activităţilor de parcurs. Lucrul în echipa ( învăţători- profesori) se anunţă dificil. Meeting Rebricea School teachers. The headmaster –A. Malos- and C. Russu -informed about the project ComeniusSchool Partnership Programme Lifelong Learning, approved inJuly 2009 for the period 2009 to 2011. - Multilateral project (4 participating schools: 2 schools inBritain, one in Greece, one from Romania.- Development project focused on Education and Sustainability- the project to primary classes I to IV - project title: MIND OVER MATTER, project language:English- it was established a translation of the title which is understoodby young students, "Mintea depaseste problemele" -in order of priority development areas and interests Rebriceaschool are: school grounds, waste, biodiversity,energy, healthy food, paper, water, transporting, Global perspectives-project team: C. Russu - Coordinator, A. Murariu - practice and editing, M. Morariu - activities, I.Voinescu-consultant for geography and environment, A. Malos - Director.- 8 mobilities disposed in two meetings of project: UK (C. Russu, A Murariu, M. Morariu) and Greece (C.Russu, A. Murariu, M. Morariu, I. Voinescu A. Malos). The project was received excitement and a bit of disbelief because of novelty activities, questions oflanguage and activities to go. Teamwork ( primary teachers-teachers) is announced difficult. 1
 2. 2. 20 septembrie 2009Adunarea elevilor in holul şcolii pentru informareasupra proiectului. Toate clasele au luat cunoştintăde datele de proiect şi au fost solicitate să seimplice. S-a precizat că grupul ţintă estereprezentat de şcoala primară dar s-a solicitat şişcolii gimnaziale să contibuie, pentru atingereaobiectivelor, prin colaborare si respectareaactivităţilor. Clasele primare s-au bucurat fără saconştientizeze prea bine că, sunt in centrulatenţiei. Clasele gimnaziale au fost dezamăgite cănu au fost grup ţintă.Assembly of school students in the hall for information about the project. All classes are aware of our projectand were asked to participate. Stated target group is the primary school and lower secondary school was askedto contribute in order to achieve, through collaboration and compliance activities. Primary classes enjoyedwithout too well aware that they are in the spotlight. Secondary school were disappointed they were not thetarget group.28 septembrie 2009În data de 25 septembrie s-a organizat la Bucureşti, lasediul Agenţiei Naţionale, o întâlnire cu responsabiliide proiecte Comenius în vederea unui instructaj, atâtdin punct de vedere managerial cât si financiar. Dinpartea Şcolii Rebricea a participat C.Russu.Ulterior, echipa de proiect a discutat aspuraproblemelor dezbatute la Bucureşti.On the 25th of September was held in Bucharest, at the National Agency, met with leaders of the Comeniusproject in a briefing, both legally and financial management. Attended the School Rebricea C. Russu.Subsequently, the project team discussed the issues debated at Bucharest disscussions.30 septembrie 2009Şedinte la nivel de clase primare : elevi - parinşi. S-au adus informaţii mai detaliate asupra proiectului,profesorii luând cunostinţă de formularul de proiect.Părinţii au înţeles că trebuie să sprijine activităţile de proiect. Au fost dezamăgiţi ca elevii nu vor participa lamobilităţi din cauza vârstei mici ( sub 12 ani). S-a stabilitit componenţa Eco-Consiliului, format din elevi,părinţi, profesoriPărinţi: Elevi: AGHIORGHIESEI MARIANA Aghiorghiesei Ana – clasa a III-a DRUHUŞ GEANINA Molan Mădălina -clasa a III-a MOLAN MARICICA DOROFTEI IONELA Stroi Crina -clasa a III-a AMARANDEI SERGIU Niţă Alexandru -clasa a III-a GAVRILUŢĂ GEANINA Amarandei Cătălin –clasa a III-a DOROŞINCĂ IOAN Gavriluţă Mihai –Sebastian –clasa a IV-a IOVU DANIELA Doroşincă Paula -clasa a IV-a ELISEI MIHAELA Onu Vasile -clasa a IV-a ALBU MIHAELA Nechifor Alexandra –Maria –clasa a IV-a 2
 3. 3. Sessions at primary school: pupils, parents. They were informed about more detailed on the project, teachersbecame aware of the project form. Parents should understand that they have to support project activities. Theywere disappointed that the pupils will not participate in mobilities because they are too young (under 12 years).Eco-Council was established , composed of students, parents, teachersPărinţi: AGHIORGHIESEI MARIANA DRUHUŞ GEANINA Elevi: MOLAN MARICICA Aghiorghiesei Ana – clasa a III-a DOROFTEI IONELA Molan Mădălina -clasa a III-a AMARANDEI SERGIU GAVRILUŢĂ GEANINA Stroi Crina -clasa a III-a DOROŞINCĂ IOAN Niţă Alexandru -clasa a III-a IOVU DANIELA Amarandei Cătălin –clasa a III-a ELISEI MIHAELA Gavriluţă Mihai –Sebastian –clasa a IV-a ALBU MIHAELA Doroşincă Paula -clasa a IV-a Onu Vasile -clasa a IV-a Nechifor Alexandra –Maria –clasa a IV-a1 octombrie 2009Începe aranjarea Coltului Comenius pe holul şcolii.Acesta va trebui să cuprindă imagini sugestive aleactivităţilor de proiect, cu accent pe munca efectivă aelevilor. Scopul Colţului Comenius este de a informa peoricine asupra existenţei acestui proiect în scoală, aetapelor de proiect parcurse, dar este şi o modalitate dea-i face pe elevii mici , sa fie mândri de munca lor. Deasemenea, poate fi un îndemn şi un exemplu pentru ceimari. Colţul Comenius este o primş activitate dediseminare, alături de informarea Consliului Local şi apărinţilor.It begins the Comenius Corner arranging in the school hall. It should contain suggestive images of projectactivities, with emphasis on actual pupils work. The Comenius Corner purpose is to inform anyone of theexistence of this project in school, the phases of the project completed, but its a way of getting young pupils tobe proud of their work. It can also be an incentive and an example for adults and students. Comenius Corneractivity is a first dissemination beside the Local Counsil and parents information..4 octombrie 2009Prima actiune propriu zisa: organizarea unei campanii decuratenie in clase si scoala, sub titlul ,, Clasa mea- castelulmeu” axata pe curatenie, ordine, plante in ghiveci. Toateclasele sunt implicate in perioada Oct. 2009- Ian. 2010.Pentru o mai buna motivatie campania se va desfasura subforma unui concurs. Premiile vor fi acordate separate ( nivelprimar, nivel gimnazial) sub forma unor ghivece cu flori. S-au afisat postere in fiecare clasa desenate de copii. Eco-Consiliul monitorizeaza activitatea si acorda notesaptamanal.Called its first action: organizing cleaning campaigns and school classes, under the title, “ MY CLASS - MYCASTLE " focused on cleanliness, order, plants in pots. All classes are involved between October. 2009 -January. 2010. For better motivation campaign will run as a contest. Prizes will be awarded separately(primary, secondary level) in the form of flower pots. They displayed posters drawn by children in each class.Eco Council monitors activities and provide weekly notes. 3
 4. 4. Octombrie 2009 A avut loc Campania de plantări pentru a realiza ogrădină a şcolii deoarece reconstrucţia şcolii ( 2008) adistrus spatial verde. Terenul a fost curăţat cu ajutorulpărinţilor şi a elevilor mai mari. Consiliul Local a aduspământ de o mai buna calitate apoi, copii din clasele I-IV auplantat împreuna cu profesorii trandafiri, crizanteme şi bulbide primăvară. Ne asteptam să avem narcise şi lalele. A fostsădit şi un braduţ. Copiii s-au arătat încântaţi de aceastăactivitate, care i-a relaxat dupa programul de şcoala.Activitatea s-a desfăşurat în doua etape, când vremea a fostcaldă şi însorită. Planting campaign took place to make a school garden as school reconstruction (2008) destroyed the green space. The ground was cleared with the help of the parents and older students. The Local Council prepared the soil for a better quality then, children from classes I to IV were planted roses , chrysanthemums and spring bulbs. We expect to have daffodils and tulips. And a fir tree was planted. Children were joined of this activity which has relax after school program. The activity took place in two stages, when the weather was warm and sunny.Octombrie 2009Drumeţie in jurul comunei. Vremea frumoasa dinoctombrie a fost potrivită pentru a incepe o nouaarie de dezvoltare : biodiversitatea.S-a organizat o drumetţe a elevilor din şcoalaprimară împreuna cu învăţătorii şi profesorul deGeografie ( Ioan Voinescu ), în acele zoneconsiderate interesante- unde poţi găsi specii decopaci, caracteristici zonei, animale, chiar si rocifoarte vechi- din perioada interglaciara. O atractieau reprezentat-o vizunile de vulpi. Toata lumea afost încantată şi aceasta excursie a sugeratprofesorului de Geografie, o altă acţiune – vizita lao ferma pomicolă, între Ratesu- Cuzei si Buhăieşti,realizată pe un teren viran. Entuziasmul pentruproiect este în creştere. Walking around the village. Good weather in October was right to start a new development area: biodiversity. We organized a trip to primary school pupils and teachers along with Geography teacher (Ioan Voinescu) in those areas considered interesting, where you can find species trees, area characteristics, animals, even very old rocks inter -glacial period. An attraction was represented by the a fox den . Everyone was excited and this trip suggested Geography teacher an other next action - visiting a fruit-growing farm, between Ratesu-Cuzei and Buhaiesti, created on a vacant land. Enthusiasm for the project is growing. 4
 5. 5. 10-15 noiembrie 2009 Construirea căsuţelor pentru păsări. Sunt ceva păsări cetrăiesc in jurul şcolii : rândunele – dar ele pleacă toamna şilasă cuiburile pustii, vrăbii şi piţigoi ce caută adăpost şihrană. Pentru aceste păsări s-au confecţionat, cu ajutorulpărinşilor şi sub îndrumarea învăţătoarei Aurelia Murariu,căsuţe pentru păsări. Copiii le-au vopsit şi au fostamplasate în copaci de către îngrijitorii şcolii. Hrana –boabe de mei- va fi pusa de Eco-Consiliul. Building houses for birds.There are birds that live around the school: swallows - but they fall and let go empty nests, sparrows and to titmouses seeking shelter and food. For these birds were made, with parents and under the guidance of teacher Aurelia Murariu, houses for birds. Children were painted the bird houses and they were placed on trees by school caretakers. Food - beans-will be put by Eco-Council25 noiembrie 2009 Seminţele sunt semnul rodniciei. Sticluţele cu seminţesunt numite ,,Sporul casei” şi elevii şcolii primare aurealizat astfel de sticlute cu seminţe din grâu, orz,porumb, fasole, etc. Au identificat seminţele şi audiscutat despre importanţa lor in alimentaţie. The seeds are fertility sign. Bottles with seeds arecalled The rise of the house "and primary school pupilshave achieved such bottles with seeds of wheat, barley,maize, beans, etc.. Seeds were identified and discussedtheir importance in the diet. 10 decembrie 2009 Activitate de realizare a unor jucării şi decoruri pentru Crăciun. Pentru a face jucării s-au folosit resturi de materiale reciclabile ( textile, metale, produse din natură). Modelul ales a fost ,,iepurele”. Copiii au învatat o poezie in care, in România, un iepure a condus sania lui Moş Crăciun. ,, Moş Crăciun în fapt de seară A pornit catre oraş şi la sania usoară A înhămat un iepuraş. Noaptea vine, geru-i rece, Iepuraşul se grăbeşte……” Elevii şcolii primare şi-au împodobit clasele pentru a -l primi pe Moş Crăciun. Consiliul Local a oferit dulciuri. Activity of making toys and Christmas decorations. To make the toys were used scrap recyclable materials(textiles, metals, products of nature). The chosen model was the rabbit. Children have learned a poem in which,in Romania, a rabbit led Santas sleigh.“ Santa Claus in the night He led a little rabbit.Going to the town The night is coming,And by his light sleight The rabbit is hurry…..” 5
 6. 6. 20 ianuarie 2010 Toate clasele au completat un chestionar despre alimenta-ţie. Cei mai multi elevi consuma la şcoala produse cum-parate ( sticks, chips, biscuiţi) deoarece părinţii nu se pre-ocupa de micul dejun. Şcoala asigură un minim de hrană(lapte şi corn de pâine) şi părinţii nu mai pregătesc miculdejun. Elevii din scoala primară mănâncă produse din maga-zine iar cei din şcoala secundară nu mănâncă nimic di-mineaţa acasă. Concluzia chestionarului : elevii doresc unmic dejun şi o hrană sănătoasă dar nu are cine să le o ofere.Proporţia : 85 %. All classes completed a questionnaire about nutrition. Most pupils eat at school purchased products (sticks, chips, crackers) because their parents are not concerned with breakfast. The school provides a minimum of food (milk and corn bread) and parents do not prepare break- fast. Primary school pupils eat products in stores and stu- dents of secondary school do not eat anything in the morn- ing at home. The conclusion of the questionnaire: pupils and students want a breakfast and a healthy food but it hasn’t someone else to offer it. Ratio: 85%.Februarie 2010 Luna energiei. Consumul de energie în şcoală afost monitorizat pe parcursul întregii luni. S-a con-stituit Patrula de Energie pentru a verifica consumulreal de energie. În şcoală se utilizează o centralătermică pentru încălzire, bazată pe lemne. Eco-Consiulul va nota consumul de energie dar va inreg-istra şi consumul de lemne necesar centralei ter-mice. Se vor verifica costurile pentru lemne şi se vacalcula consumul de energie. O problema este mo-dalitatea de plată – o dată la 6 luni- motiv pentrucare nu vom putea contoriza consumul real până lareuniunea din Marea Britanie. Energy Month. School energy consumption was monitored during the entire month. Energy Patrol wasformed to check the actual energy consumption. In school we use a boiler for heating based on wood. The Eco-Council will record energy consumption but it will register and wood boiler needed. It will check for woodcosts and energy consumption will be calculated. One problem is how to pay - every 6 months, which is whywe can not count the actual consumption to meeting the UK. Februarie 2010 Hrana sănătoasă este o arie importantă pentru şcoala noastră. Poate este curios deoarece este vorba de o şcoală de ţară dar există o explicaţie: a fi modern, a fi un copil de oraş, să mănânci din magazine , să fii la modă. Satul Rebricea nu este un sat tradiţional şi mulţi oameni (în special femei) merg in afara ţării şi muncesc iar banii sunt totul , nu munca în bucătărie , nu gătitul , nu cumpărăturile. Ceea ce T.V. spune : o societate de consum . De aceea noi am organizat o zi a hranei sănătoase când copiii din toate clasele gătesc mâncăruri şi le expun. 6
 7. 7. 16 February Healthy Food is an important aria for our school.May be it is strange because it’s about a country sideschool but it is an explanation: to be modern, to be acity child, to eat from shops, to be in trend. RebriceaVillage is not a traditional village. And a lot of people(especially women) go out side the country and work and money is everything, not working in the kitchen, not cooking, but only buying. What the T.V. says: a consumption society. That‘s for we organized a Healthy Food Day when the children from all classes are cooking meals and displaying them Martie 2010 Prezentare PowerPoint despre apă ca resursă avieţii. În comuna noastră apa este foarte importantădeoarece este o zonă cu o insuficientă pânză freatică . Ocauză – lipsa pădurilor care au fost distruse de-a lungultimpului. Elevii au avut posibilitatea de a compara diversesurse de apă , calitatea apei şi felul în care arată oparticulă de apă proaspătă şi una poluată. 22 March 2010 There was a PowerPoint presentation about water like a resource of life. In our district the water is very im- portant because Rebricea is a zone with very little water springs. One of the cause: the forests was destroyed a long the time. The pupils had the possibility to compare many water sources, the quality of water and the way the water particle shows if it is fresh or pollute. Martie 2010 A doua parte a campaniei de plantăricontinuă.Copiii mici plantează flori de primăvară :narcise , zambile, lalele ,margarete. Grădina noastră începe să fie o adevăratăgrădină şi ce este minunat – totul este făcut demâinile muncitoare ale copiilor noştri 26 March The second part of our planting campaign goes on. The little children have planted spring flowers: daffodils, hyacinths, tulips, daisy flowers… Our garden become a really garden and what it is wonderful: everything is done by working children hands 7
 8. 8. Apilie 2010 Întorşi din vacaţa de primăvară în care amsărbătorit Sfintele Paşte am organizat oexpoziţie cu ouă vopsite . Expoziţia a cuprins şidesene specifice Sărbătorilor Pascale. Iepuraşul afost personajul principal al expoziţiei alături degrâul prospăt încolţit . 12 April 2010 We returned from spring holiday: an Easter Holiday .We organized a painted eggs exhibition. This exhibition presented also drawings with Easter subjects. The rabbit was the main character of this exhibition next to a wonderful fresh wheat , in 12-17 Aprilie 2010 pots. Efectele alunecării terenurilor se fac simţiteşi în comuna noastră , tocmai de aceea , PrimăriaRebricea împreună cu elevii mai mari am demarato campanie de împădurire a unui deal ce ridicăastfel de probleme. Dealul a fost împădurit cupuieţi de salcâm, puieţi care au fost procuraţi deprimărie. Elevii au venit de acasă cu hârleţe şiîmpreună cu profesorii diriginţi şi învăţătorii aumers pe dealul Sasova. Viceprimarul comunei afost şi el prezent lucrând împreună cu elevii şcolii.Puieţii au fost planţi la o anumită distanţă, eleviifiind îndeaproape îndrumaţi de diriginţi şiînvăţători. 12– 17 April 2010 The effects of the land slips are felt in our commune, that’s why, Re- bricea Town Hall along with the older pupils have started a campaign of foresting a hill which makes such problems. The hill was for- ested with acacia trees, trees that have been procured by the Town Hall. The pupils came from home with spades and along with the professors, form masters and teachers they went on Sasova Hill. The vice- mayor was present as well, working along with the pupils. The trees have been planted at cer- tain distance, the pupils being guided closely by their form masters and teachers. 8
 9. 9. 22 aprilie Apoi elevii de clasele I-IV au fost împărţiţiîn două grupe. Au fost stabilite două trasee dincadrul satului unde au mers însoţiţi deînvăţătorul lor. Li s-au împărţit elevilor mănuşişi saci menajeri. S-au format echipe pentru acolecta deşeurile selectiv: peturi, plastic, hârtie,metal. Pământul trebuie menţinut curat ,nesufocat de tot felul de gunoaie. Copiii au dat o lecţie de ecologie tuturorlocuitorilor satului , determinându-i să fie multmai atenţi cu deşeurile aruncate peste tot. Then the pupils from I-IV Grades were divided in groups. There were established two routes as part of the village where they went accompanied by their teacher. They have been distributed gloves and gar- bage bags. The groups have been made to collect the wastes selectively: bottles, plastic, paper, metal. The Earth must be maintained clean, not suffocated by all kind of wastes. The children gave every vil- lager an ecology lesson, causing them to be more careful with the wastes that are thrown everywhere. 12 mai 2010,,Fiecare strop contează!”- ziuareducerii la maximum a consumului de apă Elevii din clasele mici au realizat desene pe temaeconomisirii apei. Au folosit creioane colorate şi nuacuarele pentru a reduce consumul de apă. Elevii din gimnaziu au udat florile plantate ( sausemănate) în această primăvară în grădina şcolii sauîn ghivece cu apă de ploaie colectată şi păstrată înacest scop . Desenele cele mai reuşite vor fi expuseînsoţite şi de reguli privitoare la reducereaconsumului de apă, astfel încât toţi elevii să-şiînsuşească aceste reguli şi să le aplice. 12th May 2010“Every drop counts!”- day of maximum reduction of water consumption Pupils from lower classes have realized draw- ings on the theme of water accumulation. They used colored crayons and did not use watercolors for reducing the water consumption. The gymnasium pupils watered the flowers which were planted (seeded) in this spring into the school’s garden or in flower pots with rain water collected and kept for this purpose. The most wonderful drawings will be exposed accom- panied by rules regarding the reduction of the water consumption, so that all the pupils will as- similate these rules and apply them. 9
 10. 10. 21 mai 2010 ,,Mediul în care trăieşte animalul meu favorit” –concurs de desene În ziua de 21 mai elevii din toată şcoalaau participat la un concurs de desene unde voravea de realizat planşe pe coli( foi de bloc) A3cu animalul său preferat în arealul său dedezvoltare pentru a marca ziua de 22 mai ,,Ziua Mondială a conservarii diversităţiibiologice”. Fiecărei clase li s-a distribuit cutiicu creioane colorate , carioci, creioane coloratecerate, li s-a comunicat tema şi li s-a cerut să-şidea frâu liber imaginaţiei . La final , o comisieformată din cadre didactice şi elevi, au selectatmai multe desene. Dintre acestea au fostselectate 2 desene care au fost trimise laconcursul naţional organizat de MinisterulMediului şi Pădurilor,punctându-se astfel faptul că anul 2010 a fost declarat ,, AnulBiodiversităţii”. 21st May 2010 “The environment where my favorite animal lives” - drawing contestIn the 21st May the pupils from the whole school participated at a drawing contest wherethey will have to realize drawings on sheets (drawing tablet sheets) A3 with his favorite animal in its natural habi- tat for marking the day of 22nd May “The World Wide Day of Preserving the Biological Diversities”. To each class has been distrib- uted boxes with colored crayons, markers, wax crayons, the theme was communicated to them and they have been urged to let their imagination free. At the end, a committee made out of teachers and pupils have selected more drawings. From those, two drawings were selected and sent at the national contest by the Minister of Medium and Forests, thus punctuating the fact that year 2010 has been declared the “Year of Biodiversity”.Mai 2010,,Reduce , reciclează, reutilizează”- acţiune de colectare şi predare a deşeurilor Odată cu demararea concursului ,, Şcoli pentru unviitor verde”, a demarat şi acţiunea de colectare adeşeurilor din hârtie.Astfel a fost stabilită o zi pesăptămână când elevii şcolii aduceau maculaturacolectată pe care am depozitat-o în magazia şcolii. Maiîntâi li s-a explicat necesitatea colectării hârtiei punându-se mare accent pe folosirea raţională a hârtiei. De fapt luna martie , a fost declarată luna folosirii lamaximum a hârtiei când în şcoală au fost date mai multeevaluări orale decât scrise, s-a imprimat (xeroxat ) peambele feţe ale hârtiei( un obicei ce s-a menţinut şi se vaperpetua în şcoală, orele de educaţie plastică au fostefectuate la calculatoare ( elevii efectuând desene foartefrumoase şi pe calculator). Economisind hârtie ,economisim lemn, salvând astfel de la tăiere numeroşiarbori. Hârtia astfel colectată o vom preda la Vaslui laun centru de colectare . 10
 11. 11. May 2010 “Reduce, recycle, reuse” - collecting and delivering wastes action Once with the start of the contest “School for a green future”, has started the action of paper wastes collecting. One day a week has been established when pupils from school brought the collected wastes which they stored it into the school’s ware-house. First they have been explained the necessity of collecting the pa- per putting great accent on the rational use of paper. Actually May was declared the month of maxim use of paper when in school were given more oral esti- mates than written, it was printed on both sides of pa- per (as a habit that maintained and will be perpetuated in school, the Plastic Arts classes were done at com- puters, the pupils drawn beautiful drawings on com- puters). Accumulating paper, we accumulate wood, sav- ing from cutting a lot of trees. The paper collected this way we will deliver it to Vaslui at a collecting center. 25 septembrie 2010, Activitate de strângere a gunoaielor din curtea şcolii şi de pe străzile din localitatea Rebricea Pentru a marca ziua curateniei elevii Şcolii Rebriceaîmpreună cu un reprezentant al Organizaţiei WorldVision au mers pe diferite străzi ale satului pentru aculege gunoaiele. Au fost dotaţi cu mănuşi şi sacimenajeri . Pe saci au scris pe o hârtie ceea ce vor stângeîn fiecare sac pentru a putea aduna selectiv gunoiul.Astfel au fost saci în care s-au strâns: hârtie, plastic,deşeuri menajere, sticlă, metal. Elevii din clasele primare au hotărât să adune maiîntâi gunoaiele din curtea şcolii apoi au continuat cuterenul de sport, albia pârâului ce trece prin localitateşi una din străzile satului. Au adunat gunoiul selectiv .Sacii cu gunoiul selectat l-au depozitat mai întâi în pubelele de lângă şcoală apoi ceilalţi saci i-au lăsat lapubelele din capătul satului. 25th September 2010 - Activity of collecting wastes in the school ground and from the streets in the Rebricea locality For marking the cleaning day the Rebricea School’s pupils along with a representative of World Vision Organization went on different streets of the village to collect wastes. They were endowed with gloves and garbage bags. On the sacks they wrote on a paper what they will gather in every sack for elective gathering of the waste. There were sacks in which there were gathered: paper , plastic, household waste, glass, metal. Pupils from primary classes decided to gather first the wastes from the school ground then they continued with the sport field, the riverbed that passes through the locality and one of the vil- lage’s streets. They gathered the waste selectively.The sacks with the selected wastes were stored first of all into the bins next to the school then the other sackswere left at the bins from the end of the village. 11
 12. 12. 15 octombrie 2010 Vremea a început să se răcească deaceea astăzi am adus ghivece pentru uneleflori plantate în grădina şcolii .Aceste flori numite de noi cale (cannaindica) trebuie ţinute iarna la loc căldurospentru a nu îngheţa sau putrezi. O parte din copii au adus ghivece darmai multe au fost din anul anterior. Auspălat ghivecele au făcut găuri la cele noi,au pus pământ şi apoi au pus florile. Le-aucărat apoi în clase împărţindu-le câte douăîn fiecare clasă.Florile au fost scoase din grădină şi răsăditeîn ghivece .Ghivecele au fost duse în clasă şi pe holul şcolii. 15th of October 2010 The weather started to cool that’s why today we brought flower pots for some flowers planted in the school’s garden. These flowers named by us Canna Indica have to be kept in the winter at a warm place in order not to freeze or decay. A part of the children brought flower pots but more were from the previous year. They washed the flower pots, made holes in the new ones, put the soil and then the flowers. They carried them into the classrooms dividing them by twos in each class. The flowers weretaken from the garden and replaced into flower pots. The flower pots were taken into theclass and on the school’s hallway.Octombrie 2010 Activitate de îngrijirea grădinii şcolii Odată cu venirea toamnei elevii auvenit la şcoală şi au găsit grădina şcoliicotropită de buruieni. Astfel au hotărâtsă meargă şi să plivească o parte dinaceste buruieni avân grijă să nu smulgăînsă florile. Au smuls însă florile uscatecare au fost cărate într-un loc special.Au participat elevii claselor I-Vîmpreună cu învăţăorii şi diriginţii. 12
 13. 13. October 2010- The school’s garden care activity Once with the coming of autumn the pupils came to school and found the school’s garden occupied by wild plants. Thus they have decided to go and weed a part of these wild plants but taking care not to pull out the flowers. They pulled out the dried flowers which were carried in a special place. The pupils from grades I-IV along with the teachers and form masters participated.Octombrie noiembrie 2010Construirea şi a amplasarea căsuţelorpentru păsăriÎncepând cu lunaoctombrie doamnele învăţătoare aupropus elevilor să roage părinţii sămai construiască nişte căsuţe pentrupăsărele.Astfel elevii au începul săaducă rând pe rând câte o căsuţăfiecare fiind unicat.Un elev de clasa aIV-a a construit singur căsuţa fiindfoarte apreciat de colegi şi deînvăţătoare. Au fost construite dindiferite materiale rămase dinconstrucţii: scândură, parchet, tablă,linoleum. Căsuţele vor fi amplasate în toţi pomii din curtea şcolii astfel încât păsările să se simtăaici ocrotite şi ca la ele acasă. Elevii au fost entuziasmaţi pentru că în primăvară au văzut căunele păsări au scos pui în căsuţele făcute de ei. Când au fost amplasate căsuţele s-a pus şimâncare pentru înaripate în vase făcute din peturi October- November 2010- Building and placing bird houses Starting with October the teachers proposed the pupils to ask their parents to build some more bird houses. Thus the pupils began to bring one after other a house each being unique. A pupil from the 4th Grade built alone the house being very appreciated by his classmates and the teacher. The houses were built from different materials left from constructions: board, parquet, tin plate, linoleum. The houses will be placed in every tree in the school’s court so that the birds feelprotected here as in their natural homes. The pupils were excited because in spring they sawthat some birds laid eggs into the houses built by them. When the houses were placed foodwas also put for the birds into pots made out of bottles. 13
 14. 14. Ianuarie 2011—Chestionare Proiectul ,, Mind over matter”se derulează de un an si jumatate .Cadrele didactice implicate în acestproiect au vrut să vadă efecteleacţiunilor desfăşurate asupragandirii elevilor.Astfel au fostformulate chestionare care au fostdate spre completare elevilorclaselor I-IV. Acestă activitate se desfăşoară peperioada întregului semestru I. Săptămânal elevii claselor I-IV completeazăcâte un chestionar ( de cele mai multe ori împreună cu familia , ele constituindcâte un studiu sau monitorizare a energiei consumate). Chestionarele cuprind întrebări despre consumul de energie ( constientizezăfiecare elev împreună cu membrii familiei sale despre consumul fiecărui aparatelectrocasnic ) despre transporturi , hrană sănătoasă ( accentul punându-se peconsumul de alimente din zonă ), despre consumul de apă. După completarea fiecărui chestionar a urmat o evaluare şi discuţii cu eleviipe marginea lui. January2011—Questionnaires The “Mind over Matter” project runs for one and a half year. The teachers involved in this project wanted to see the effects of the actions developed on the children’s way of think. Such questionnaires have been formulated which were given to pupils from Grades I-IV to complete. This activity takes place during the entire fist semester. Weekly the pupilsfrom Grades I-IV complete a questionnaire (often with the family, consisting inone study or monitoring the energy loss). The questionnaires include questions about the energy loss (aware of eachpupil together with his family members about the consumption of eachappliance), about transport, healthy food (the accent being put on theconsumption of food from the area), about water consumption. After the completing of each questionnaire came an evaluation anddiscussions with the pupils on it. 14
 15. 15. Februarie 2011 Caiete de energie Cadrele didactice şi elevii claselor I-IV au hotărât să confecţioneze şi să lucreze peun caiet special .Pentru realizarea şi completarea acestor caiete s-au constituit echipe de câte4 elevi din clasele I-IV. Astfel elevii aufost împărţiţi în echipe de câte 4 elevi. Eivor face diferite activităţi: să decupeze ,colorize , completeze paginile caietuluicu diferite desene ori informaţii.Realizarea acestor caiete a cuprins maimulte etape:1.Documentarea2.Xeroxarea 8 multiplicarea)3. Colorarea imaginilor5.Lecturarea imaginilor şi a sfaturilor6.Completarea chestionarelor7.Concluziile şi învăţăturile trase. Activitatea s-a desfăşurat pe întreagalună decembrie şi a participat active fiecare elev în parte. Tot acum elevii au învăţat să citea-scă contorul de energie electrică şi s-o monitorizeze. February2011 Energy books The teachers and pupils from Grades I-IV have decided to manufacture and work on a special book. For the realization and completion of these books groups of 4 pupils from Grades I-IV have been made. Such pupils were divided in groups of four. They will do different activities: cutting, coloring, completing the book’s pages with different drawings or information. Achieving these books included several stages:1. Documentation2. Printing 8 copies3. Coloring the images4. Reading pictures and tips5. Completing the questionnaires6. Conclusions and lessons learned. Patrula de energie Acestăgrupă de elevi a fost aleasă din rândul elevilor încă de începutul proiectului.Eleviiau sarcina de a supraveghea în ce măsură elevii din toată şcoala economisesc energiaelectrică şide a acţiona atunci când este nevoie pentru a ameliora greşeala făcută .Iarna eleviidin patrula supravegheau pierderea de energie termica , avand grija ca usile sa fie mereuinchise, iar aerisirea claselor sa se faca in pauze timp de 5 minute cu geamurile largdeschise. 15
 16. 16. The energy patrol This group of pupils was chosen from among pupils since he beginning of theproject. The pupils are responsible with supervising to what extent pupils from around theschool save electricity and to act when needed for eliminating the mistake made. In winterthe pupils from the patrol supervised the heat loss, making sure that the doors are alwaysclosed and the ventilation of the classes made in breaks for 5 minutes with windows openwide. Martie 2011 Ierbarul Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul mai multor anotimpuri şi a implicat un volum mare de muncă depus de elevi. Pe parcursul mai multor drumeţii şi excursii în împrejurimile localităţii , elevii claselor I-IV împreună cu învatatorii au stâns plante din flora din zonă pe care le-au presat . Apoi , în lunafebruarie , împărţiţi în două echipe , supravegheaţi de învăţător , elevii au lipit plantele pecoli , le-au pus în folii şi le-au îndosariat. Au recunoscut fiecare plantă , au descris-o şi s-astabilit pe cât posibil , importanţa ei. Acestă activitate le-a plăcut mult elevilor , participândla ea cu entuziasm. Activitatea se încadrează în Aria Biodiversitate. March 2011 The herbarium The activity has developed duringmore seasons and involved a great volumeof work made by the pupils. During morehicks and trips in the locality’ssurroundings, the pupils from Grades I toIV along with professors gathered plantsfrom the local flora which they pressed.Then, in February, divided in two groups,watched by the teacher, the pupils gluedthe plants to the papers, they put them infoils and filed them. They recognized every plant, they described it and established aspossible their importance. This activity was liked more by the pupils, at which theyparticipated with enthusiast. The activity is fitted in the Biodiversity Area. 16
 17. 17. Mărţişoare şi felicitări În preajma zilei de 8 Martie eleviidi clasele I-IV s-au pregătit şi au adus laşcoală materialele colectate cu mai multesăptămâni în urmă , poate chiar luni. Cuaceste materiale şi-au propus săconfecţioneze mărţişoare şi felicităripentru a face o surpriză plăcută mamelor.Elevii din clasele I-III au confecţionatfelicitări şi mărţişoare din plante presate.Plantele au fost colectate cu multe luni înurmă special pentru această activitate.Elevii din clasa a II-a şi a IV-a au confecţionat mărţişoare după şabloane primite ( şablon cutrifoi cu patru foi , simbolul norocului,flori mici albe şi cifra 1 ), felicitări pictate dupăpropria lor imaginaţie cât şi ghiocei confecţionaţi din : scobitori, hârtie creponată verde şihârtie albă. O parte din produsele obţinute au fost trimise partenerilor noştri din Anglia şi Grecia. Trinkets and cards Around 8th March the pupils from Grades I to IV prepared and brought to school the materials collected with some weeks before, maybe even months. With these materials they decided to make trinkets and cards in order to surprise their mothers. Pupils from Grades I to III made cards and trinkets from pressed plants. The plants were collected many months ago especially for this activity. Pupils fromGrade II and IVth made trinkets after the received patterns (pattern with a four-leaf clover,the symbol of luck, small white flowers and number 1(, cards painted after their ownimagination and snowdrops made of: tooth-picks, green crepe paper and white paper. Activitati de intretinere si amenajare in gradina scolii Au fost mai multe etape de întreţinere a terenuluişcolar.Cu venirea primăverii elevii au ieşit din nou peterenul şcolii pentru a -l curata de buruieni. Au ruptşi cărat plantele uscate . Apoi au plantat bulbi ce vorînflori chiar în acestă primăvară la venirea căldurii.Cu ajutorul World Vision România ,cadreledidactice de la Şcoala Rebricea au făcut un proiectde amenajare a grădinii prin achiziţionare de răsadşi diferite flori (butasi, bulbi).Pentru răsădirea lor a fost nevoie de curăţarea terenului care între timp a fost invadat deburuieni. La acesta activitate am fost ajutati şi de unele mame ale elevilor ( 9 mame).Acestea au pregătit terenul,au făcut mici gropi unde au fost puse răsadurile de flori şi butaşiiachizitionaţi. A fost nevoie de o zi lumină pentru a termina. În altă zi au fost scoase caleleşi puse in mijlocul rondurilor făcute. Rămâne ca elevii sa întreţină grădina prin activitţtirepetate pentru combaterea buruienilor. 17
 18. 18. Maintenance and development activities in the school garden There have been several stages of mainte- nance of the school land. With the arrival of spring the pupils got back on the school grounds to clean up the weeds. They broke and carried the dry plants. Then they planted bulbs that will thrive this spring on coming cul- ture. With the help of W V Romania the teachers made a garden development project through pur-chasing plants and different flowers (seedlings, bulbs). For their pricking it took the land cleaning who meanwhile was invaded by weeds. Atthis activity we were helped by some of the pupil’s mothers (9 mothers). They prepared theground, made tiny holes in which the purchased flower plants and the seedlings were placed.A sunny day was needed in order to finish. In another day the holds have been removed and placed in the middle of the roundsmade.It remains that pupils maintain the garden through several repeated weed control activities. products were sent to our partners from England and Greece. Aprilie 2011 Campanie de curatenie in comuna Intreaga comunitate scolara s-a implicat in colectarea deseurilor si a gunoaielor din spatiile publice ale comunei Deseurile au fost sortate pentru a fi reciclate. Gunoaiele au fost arse in gropi special amenajate de Consiliul Lo- cal. April 2011 Cleaning campaign in the district The whole school community was involved in collecting waste and garbage in district public spaces. The waste has been sorted for recycling. The garbage has been burnt in special holes ar- ranged by the Local Council. 18
 19. 19. Gradina se imbogateste Cu sprijinul financiar al Fundatiei World Vi-sion s-au achizitionat bulbi, seminte, copaceipentru plantare. Au fost plantati de catre elevi,profesori si parinti impreuna. Apa de ploaie a fost colectata in butoaie pen-tru udarea gradinii. Periodic, plantele au fostudate de toti elevii scolii. Enriches garden With the “World Vision Foundation” finan- cial support were achieved bulbs, seeds, little trees for planting. They were planted by pupils, teachers and parents together. The rainwater was collected in barrels for splashing the garden. Frequently, the plants were splashed by all the school pupils. Casuta din povesti Constructia din lemn a fost adaugata parculuide joaca cu sprijinul parintilor. Apoi copiii aupictat-o impreuna cu indrumatorul clasei. Fairytales house The wooden construction was added to the playground with parents’ support. Then, the chil- dren painted it together with the form class. 19
 20. 20. Confectionarea costumelor din deseuri reciclabile Costumele au fost prezentate intr-o Parada aModei din Deseuri la intalnirea de proiect din mai2011. Partenerii nostri au apreciat munca si fanteziaelevilor. Making up costumes from recycled waste The costumes were presented in a Waste Fashion Parade at the project meeting in our school (May 2011). Our partners ap- preciated the pupils’ work and fantasy. Iunie 2011 Analiza activitatilor de proiect Elevii din fiecare clasa, impreuna cu indrumatorul clasei, au discutat despre toate ac-tivitatile de proiect derulate in ultimii doi ani. Ei si-au exprimat opiniile despre importanta siutilitatea parteneriatului, despre achizitiile si beneficiile culturale si educationale pentru oeducatie de lunga durata. June 2011 Project activities analyze Pupils from each class together with their form class discussed about all the project ac-tivities rolled on in the last two years. They expressed their opinions about the partnership’simportance and utility, about cultural and educational achievements and benefits for a sus-tainable education. 20

×