Koleksi Soalan-Soalan Kertas 940/1 (1998 - 2011)

10,986 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,324
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koleksi Soalan-Soalan Kertas 940/1 (1998 - 2011)

  1. 1. SEJARAH STPM KERTAS 1 (940/1) KOLEKSI SOALAN TAHUN-TAHUN (1998 – 2011)Bahagian A: Tamadun DuniaTema 1: Manusia dan Masyarakat Takrifkan konsep tamadun dan bincangkan faktor-faktor yang 1998 mengwujudkan tamadun-tamadun awal seperti Mesir, Mesopotamia, Mohenjo-Daro dan China Bincangkan faktor-faktor yang membawa perubahan kebudayaan 1999 Paleolitik kepada kebudayaan Neolitik dengan memberikan contoh contoh yang sesuai. Bincangkan kepentingan Zaman Neolitik kepada perkembangan tamadun manusia. 2000 Jelaskan ciri-ciri utama masyarakat bertamadun dengan merujuk kepada tamadun-tamadun awal seperti Mesopotamia, Mesir, Hwang Ho dan Mohenjo-Daro yang muncul di kawasan lembah sungai besar Huraikan tiga ciri utama peradaban Paleolitik dan tiga ciri utama 2001 peradaban Neolitik Huraikan bagaimana ahli kaji purba membezakan corak kehidupan 2002 manusia dan masyarakat pada zaman Neolitik Bandingkan ciri-ciri kepercayaan dan agama antara masyarakat Mesir 2003 dengan Mesopotamia 2004 Bincangkan kepentingan revolusi pertanian pada zaman Neolitik “Zaman Prasejarah Akhir menyaksikan kemunculan petempatan- petempatan kekal yang berkembang pesat dan menjadi bandar”. 2005 Berdasarkan penyataan ini, huraikan ciri-ciri utama perbandaran Mesopotamia Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan tujuh faktor 2006 yang membawa kepada kemunculan tamadun manusia Huraikan ciri-ciri utama sistem politik dan sistem ekonomi tamadun Mesir Awal. 2007 Bandingkan corak kehidupan masyarakat prasejarah antara zaman Paleolitik dengan zaman Neolitik 2008 Huraikan ciri-ciri tamadun awal India di Tapak Mohenjodaro dan Harappa Huraikan ciri-ciri agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh 2009 masyarakat pada zaman tamadun awal manusia. 2010 Huraikan ciri-ciri kebudayaan paleolitik dan kebudayaan neolitik Huraikan faktor yang menyebabkan tamadun-tamadun awal muncul di 2011 sekitar lembah sungai. 1
  2. 2. Tema 2: Pemerintahan dan Pentadbiran Jelaskan faktor-faktor utama yang membawa kepada kelahiran konsep dan amalan negara kota di dunia yunani dan huraikan ciri- ciri perbezaan antara Sparta dengan Athens. 1998 Dengan merujuk kepada sistem pemerintahan empayar di India, China dan Rom, bincangkan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengekalkan empayar-empayar tersebut Huraikan perkembangan sistem pemerintahan yang berbentuk republik di Eropah Barat pada zaman pertengahan tinggi ( kurun ke- 11 hingga ke- 13 masihi ) dan kesan-kesannya terhadap masyarakat Eropah. 1999 Bandingkan peranan agama dalam proses memperkukuhkan asas kekuatan pemerintahan Islam antara zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan zaman Khalifah ar-Rasyidin. Dengan merujuk kepada sistem empayar Maurya di India dan empayar 2000 Islam di Tanah Arab, jelaskan bagaimana kedua-dua pemerintahah dapat mempertahankan empayar masing-masing Bincangkan tiga faktor yang membawa kepada kelahiran sistem politik 2001 negara kota Yunani dan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan sistem politik negara kota tersebut Bandingkan sistem pemerintahan empayar Rom pada zaman Octavius 2002 Augustus dengan sistem pemerintahan empayar Abbasiyyah sehingga pemerintahan khalifah Harun al- Rashid Sejauhmanakah penubuhan negara bangsa mempengaruhi kedudukan 2003 dan kekuasaan pemerintah beraja di England dan di Perancis Dengan memberikan cantoh-contoh yang sesuai daripada tamadun 2004 manusia, huraikan ciri-ciri utama sistem pemerintahan empayar Dengan merujuk kepada tamadun Mesir, huraikan konsep ketuhanan raja (divine kingship) dan peranannya dalam pemerintahan. 2005 Bincangkan perkembangan sistem pemerintahan di China pada zaman Dinasti Han. Perihalkan sejauh mana ketokohan Asoka membawa kepada 2006 pengukuhan empayar Maurya Huraikan ciri-ciri utama sistem pemerintahan empayar Srivijaya. 2007 Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Rom dalam usaha mengukuhkan empayar Rom pada zaman Pax Romana. Jelaskan faktor-faktor kemunculan Sirivijaya srbagai sebuah empayar 2008 yang dominan di Alam Melayu dari awal abad ke- 7 hingga abad ke- 13 Masehi Bincangkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Majapahit untuk mengukuhkan empayarnya. 2009 Bandingkan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara negara kota Athens di Yunani dengan negara kota Madinah di Tanah Arab. Sejauh manakah faktor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 Masihi? 2010 Bandingkan peranan firaun dengan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan di Mesir dan di China. Bincangkan kesan pembentukan negara bangsa terhadap kedudukan 2011 raja di England. 2
  3. 3. Tema 3: Ketahanan dan Pertahanan 1998 Tiada Perang Salib telah banyak meninggalkan kesan posistif dan negatif terhadap masyarakat Kristian di Eropah dan masyarakat Islam di Asia 1999 Barat. Bincangkan kesan peperangan itu terhadap kedua-dua masyarakat Huraikan strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak 2000 zaman tamadun awal manusia Huraikan struktur pentadbiran ketenteraan dalam tamadun India sebelum Islam. 2001 Penaklukan Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki Othmaniyah telah banyak mencetuskan perubahan dalam sejarah dunia. Bincangkan kesan penaklukan tersebut kepada dunia Islam dan Barat. Jelaskan idea pemikir-pemikir ketenteraan ternama China tentang 2002 strategi peperangan Sejauh manakah pengukuhan empayar Maurya dan empayar Gupta di 2003 India disebabkan oleh kekuatan organisasi ketenteraannya. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan sebab- sebab 2004 yang membawa kepada berlakunya peperangan dalam tamadun awal manusia. 2005 Huraikan objektif dan strategi peperangan pada zaman Rom. 2006 Bincangkan strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu 2007 Tiada Bincangkan idea Nicolo Machiavelli dalam karya The Prince tentang cara 2008 pemerintah mengukuhkan kekuasaan. Bincangkan organisasi ketenteraan dalam tamadun China pada zaman 2009 klasik Jelaskan perubahan organisasi ketenteraan pada zaman awal moden di 2010 Eropah 2011 Bincangkan organisasi ketenteraan dalam tamadun Mesopotamia 3
  4. 4. Bahagian B: Tamadun IslamTema 1: Manusia Dan Masyarakat Terangkan konsep ketuhanan dan keagamaan secara perbandingan antara pandangan Arab Jahiliah dengan pandangan Islam. Huraikan sejarah perkembangan Islam di Madinah, dan jelaskan bagaimana nabi Muhammad s.a.w menyatukan pelbagai golongan 1998 masyarakat yang berada di kota tersebut. Huraikan pandangan sarjana Islam dan Barat tentang sebab-sebab bangun dan jatuhnya sesuatu tamadun dengan mengemukakan contoh- contoh Bincangkan konsep manusia dan kehidupan masyarakat arab pada 1999 zaman Jahiliah Tamadun Islam telah dapat mengubah cara hidup masyarakat Jahiliah 2000 dalam berbagai-bagai aspek. Huraikan perubahan- perubahan yang berlaku dalam masyarakat Jahiliah selepas kelahiran Islam. Huraikan latar belakang masyarakat Makkah dan Kota Madinah ( Yatrib ) 2001 sebelum kedatangan Islam Jelaskan struktur dan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah. 2002 Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan Islam dengan tamadun-tamadun awal manusia. Masyarakat yang terdapat pada zaman Khulafa A l-Rasyidin 2003 terdiri daripada pelbagai golongan. Huraikan. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan 2004 masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w di Madinah. Jelaskan konsep manusia mengikut pansangan Islam dan Arab Jahiliah. Huraikan bagaimana Nabi Muhammad s.a.w menangani masalah yang 2005 ditimbulkan oleh kaum-kaum yang terdapat di Madinah setelah baginda berhijrah ke kota tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke 2006 arah pembentukan negara Islam di Madinah. Huraikan usaha-usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad s.a.w 2007 dalam menyatupadukan masyarakat di Madinah. Bincangkan pelbagai kelompok masyarakat Quraisy dalam bidang 2008 ekonomi dan politik pada zaman Jahiliah Huraikan perkembangan masyarakat Islam di China hingga abad ke-15 2009 Masihi. Bincangkan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir 2010 zaman Khulafa’ Al-Rasyidin Jelaskan peranan golongan Ansar dalam perkembangan Islam pada 2011 zaman Nabi Muhammad s.a.w 4
  5. 5. Tema 2: Pemerintahan Dan Pentadbiran Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia. 1998 Berikan huraian berhubung dengan kandungan dan kepentingan piagam tersebut. Nabi Muhammad s.a.w bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang negarawan”. Bincangkan pernyataan ini. Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya al-Ma’ mun adalah diantara 1999 khalifah kerajaan Abbasiyah yang sangat berjaya dalam bidang pembangunan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan”. Bincangkan pernyataan ini. Huraikan perkembangan institusi wazir dari zaman Rasullah s.a.w hingga zaman kerajaan Abbasiyah. 2000 Huraikan sistem pemerintahan negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. Terangkan tindakan kerajaan Bani Umaiyyah terhadap golongan Syiah 2001 dan Khawarij. Sahifah Madinah dianggap sebagai perlembagaan bertulis yang pertama 2002 di zaman Islam. Huraikan perkara-perkara yang terdapat dalam Sahifah Madinah Huraikan konsep khalifah dan kaitannya dengan proses perlantikan abu bakar al-Siddiq sebagai khalifah Islam yang pertama. 2003 Bandingkan dasar pemerintahan khulafa al-Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umaiyyah. Huraikan peranan Sultan Lskandar Muda Mahkota Alam dalam 2004 meningkatkan perkembangan Islam di Nusantara Jelaskan peranan keluarga Barmaki dalam pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. 2005 Bandingkan sistem pemerintahan antara negara Rom pada zaman Augustus dengan Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. Huraikan ciri-ciri utama sistem pentadbiran kerajaan Abbasiyah dari 2006 zaman pemerintahan Abu Abbas al-Saffah hingga zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid Bincangkan kaedah pemilihan khalifah pada zaman pemerintahan 2007 Khulafa al-Rasyidin Huraikan prinsip syura, keadilan, dan persamaan hak dalam pemerintahan Islam di Madinah. 2008 Bandingkan peranan antara ketua kerajaan dalam empayar kesultanan Melaka dengan pemerintahan pada zaman Khulafa’ al- Rasyidin. Sejauh manakah unsur Islam mempengaruhi Hukum Kanun Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? 2009 Bandingkan sistem politik dan kemasyarakatan antara zaman Jahiliyah di Mekah dengan zaman Nabi Muhammad s.a.w di Madinah. Sejauh manakah pemerintahan dan pentadbiran Khulafa’ al-Rasyidin memiliki ciri pemerintahan dan pentadbiran Nabi Muhammad s.a.w di Madinah. 2010 Bandingkan dasar pemerintahan Maharaja Akbar dengan dasar pemerintahan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India. Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada keutuhan politik pada 2011 zaman Nabi Muhammad s.a.w. 5
  6. 6. Tema 3: Ketahanan dan Pertahanan Islam Huraikan sejarah pembentukan dan perkembangan angakatan tentera 1998 Islam dalam memenuhi tuntutan jihad dan keamanan negara pada abad pertama Hijrah 1999 Tiada 2000 Tiada Huraikan etika peperangan dalam Islam melalui empat ekspedisi penting yang disertai oleh Nabi Muhammad s.a.w. 2001 Penaklukan Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki Othmaniyah telah banyak mencetuskan perubahan dalam sejarah dunia. Bincangkan kesan penaklukan tersebut kepada dunia Islam dan Barat. Jelaskan sebab-sebab kota madinah diserang oleh tentera al-Ahzab dan 2002 huraikan peranan kumpulan-kumpulan utama yang terlibat dalam peperangan tersebut. T erangkan langkah-langkah yang diambil oleh khalifah Muawiyyah 2003 bin Abu Sufyan bagi meningkatkan kekuatan ketenteraan Islam pada zamannya Nilaikan kepentingan perang Badar kepada umat Islam. 2004 Bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah. Bincangkan organisasi dan pentadbiran ketenteraan Islam di Filipina dan 2005 Pattani pada abad ke- 17 Masihi Jelaskan etika dan strategi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika menghadapi peperangan. 2006 Bincangkan kesan peperangan Salib terhadap dunia Islam dan Eropah Barat. Huraikan kepentingan konsep Jihad dalam mempertahankan negara dari zaman Nabi Muhammad s.a.w hingg zaman Khulafa al-Rasyidin 2007 Huraikan struktur dan pentadbiran ketenteraan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w dan zaman Bani Umayyah 2008 Jelaskan tujuan pembentukan angkatan tentera dalam tamadun Islam Huraikan perkembangan organisasi tentera Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w hingga zaman Bani Umaiyah 2009 Bincangkan pengaruh tamadun Islam terhadap masyarakat Eropah selepas Perang Salib Bincangkan implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. 2010 Bandingkan sistem ketenteraan Islam padda zaman Nabi Muhammad s.a.w dengan sistem ketenteraan Barat pada zaman Rom. Jelaskan konsep dan jenis-jenis jihad menurut pandangan Islam. 2011 Bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan zaman Jahiliyah. 6

×