Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibsys 2013 bare_bare

507 views

Published on

Presentation on controlled vocabularies and the semantic web at the BIBSYS User seminar 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bibsys 2013 bare_bare

 1. 1. Not doubly naked?rurik.greenall@ub.ntnu.no / @brinxmat CC BY-SA 3.0
 2. 2. setninger
 3. 3. <mann_1> bor_i <Paris> .<mann_1> fritid <ski_mountaineering> .<kvinne_1> studerer <logikk> .<kvinne_1> kjenner <kvinne_2> .<mann_2> skrev <Peer_Gynt> .<http://innsida.ntnu.no> omtaler <Peer_Gynt> .<kvinne_2> født_i <Mailand> .<kvinne_2> jobber <NTNU> .<kvinne_2> tippoldemor <1855> .<kvinne_2> leste <Peer_Gynt> .<familie_1> avbildet <1855> .<familie_1> forakter <ski_mountaineering> .
 4. 4. enighet om betydning• Så lenge vi er enige om: • at <kvinne_1>, <kvinne_2>,<Paris>,… er “ting” av type <Person>,<Sted>,… • hva relasjonen “bor_i”, “kjenner”, “leste”, … betyr
 5. 5. …kan vi si• hva slags ting ting er• hvordan disse forholder seg til hverandre
 6. 6. hvorfor er dette nyttig?• Vi kan finne ting mer presist• Vi kan si mye om mange ulike ting• Vi kan gjøre disse ting tilgjengelig på Webben• Vi jobber på samme måte som alle andre
 7. 7. viktige prinsipper• hvem som helst kan si hva som helst om hva som helst • ≠ tradisjonell bibliotekstenking (biblioteksbasen(e) innholder “godkjent” informasjon) • et spørsmål om (kritisk) tillit i kilden (Web- tenking!)• gratis, uhemmet tilgang til dataene
 8. 8. …og autoriteter da?
 9. 9. autoriteter er…• faste punkter• rimelig håndfast• enkle å lenke• “nav” i metadatanettverk
 10. 10. ved teater- ved direktør …født jobbet skrev jobbet forfatterbodde bodde influert disse
 11. 11. hovedstadordfører kjente nordmenn mor
 12. 12. ved teater- ved direktør …født jobbet skrev jobbet forfatterbodde bodde innfluert disse
 13. 13. @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.@prefix radatana: <http://def.bibsys.no/xmlns/radatana/1.0#>.@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.@prefix whois: <http://www.kanzaki.com/ns/whois#>.@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>.<http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718> radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! = <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>;! skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";! foaf:name "Henrik Ibsen".
 14. 14. @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.@prefix radatana: <http://def.bibsys.no/xmlns/radatana/1.0#>.@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.@prefix whois: <http://www.kanzaki.com/ns/whois#>.@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>.<http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718> radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! = <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>;! skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";! foaf:name "Henrik Ibsen".
 15. 15. @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.@prefix radatana: <http://def.bibsys.no/xmlns/radatana/1.0#>.@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.@prefix whois: <http://www.kanzaki.com/ns/whois#>.@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>.<http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718> radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! = <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>;! skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";! foaf:name "Henrik Ibsen".
 16. 16. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 17. 17. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 18. 18. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 19. 19. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 20. 20. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 21. 21. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 22. 22. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 23. 23. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 24. 24. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 25. 25. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 26. 26. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 27. 27. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 28. 28. <http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718>! a foaf:Person;! rdfs:label "Henrik Ibsen";! foaf:name "Henrik Ibsen". radatana:catalogueName "Ibsen, Henrik";! dc:identifier "x90061718";! dc:modified "2009-11-27"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>;! whois:since "1828"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! whois:until "1906"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear>;! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>; skos:altLabel "Brynjolf Bjarme",! ! "Chenrik Ibzen",! ! "Chenriku016D Ibsenu016D",! ! "Enrico Ibsen",! ! "Errikou Ipsen",! ! "Genrik Ibsen",! ! "Hendrik Ibsen",! ! "Henr. Ibsen",! ! "Henrick Ibsen",! ! "Henrik Johan Ibsen",! ! "Henrikku Ipusen",! ! "Henriks Ibsens",! ! "Henryk Ibsen",! ! "Hinrik Ibsin",! ! "Ipusen",! ! "I-pu-sheng",! ! "Yi bu sheng",! ! "Yibusheng";
 29. 29. ! owl:sameAs <http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen>,! ! <http://d-nb.info/gnd/118555286>,! ! <http://viaf.org/viaf/71378383>;
 30. 30. oss
 31. 31. d-nb.infooss viaf.org
 32. 32. d-nb.infooss viaf.org
 33. 33. d-nb.infooss viaf.org
 34. 34. hvordan ville dette se ut for katalogisatorer?!
 35. 35. Personautoritet: x90061718Fornavn: HenrikEtternavn: IbsenFødt: 1828Dødd: 1906 …resten skapes “automagisk”
 36. 36. hvordan blir dataene brukt?
 37. 37. bildekatalogisering
 38. 38. quiz time!
 39. 39. hvem er dette?
 40. 40. A. Parker-Bowles, Camilla 1947–B. Camilla, Duchess of Cornwall 1947–C. Windsor, Camilla 1947–D. Camilla, Duchess of Rothesay 1947–E. Camilla, Duchess of Cornwall, Duchess of Rothesay, Countess of Chester and Baroness of Renfrew 1947–
 41. 41. hva er dette?
 42. 42. http://vimeo.com/34555644#
 43. 43. http://vimeo.com/34555644#
 44. 44. A. EkstremskiidrettB. AlpinskiidrettC. SkiidrettD. FrikjøringE. Galskap
 45. 45. er det alltid ett riktig svar?for å kunne bruke dataene må det være det?
 46. 46. i noen domener…ja
 47. 47. i andre ikke…(men for datafusjonens og delingens skyld…)
 48. 48. takk :)
 49. 49. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henrik_Ibsen_by_Gustav_Borgen_NFB-19778_restored.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skien_komm.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Nationale_Scene.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Christiania_theater.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/500px-Flag_of_Germany.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Flag_of_Norway.svg/500px-Flag_of_Norway.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/500px-Flag_of_Italy.svg.png Wenche Foss: http://en.wikipedia.org/wiki/File:66382_Wenche_Foss.jpg / CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) “Fabian Stang: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)”Camilla, Duchess of Cornwall: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duchess_of_Cornwall_2012.JPG / CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Katalogkort: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LA2-katalogkort.jpg / CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

×