ทันตสุขภาพคนพิการ รพช.เวียงแก่น ปี53

4,696 views

Published on

เยี่ยมบ้านคนพิการในงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

Published in: Technology, Business

ทันตสุขภาพคนพิการ รพช.เวียงแก่น ปี53

 1. 1. การดูแลทันตลุขภาพสำหรับทีมเยี่ยมบ้าน ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงแก่น โดย ทพญ . พจนา พงษ์พานิช
 2. 2. <ul><li>ทำความรู้จักเกี่ยวกับฟัน </li></ul><ul><li>โรคของฟัน </li></ul><ul><li>การดูแลสุขภาพฟัน </li></ul>
 3. 3. ฟันมีกี่ชุด ?
 4. 4. <ul><li>1. ฟันน้ำนม 20 ซี่ </li></ul><ul><li>2. ฟันแท้ 32 ซี่ </li></ul>ฟันมี 2 ชุด
 5. 5. ฟันน้ำนม มี 20 ซี่
 6. 6. ฟันแท้ มี 32 ซี่
 7. 7. โรคฟันผุ
 8. 8. โรคฟันผุเกิดจาก ? อาหารหวาน เชื้อแบคทีเรีย เวลาที่กรดสัมผัสฟัน
 9. 10. 1. เคลือบฟัน 2. เนื้อฟัน 3. โพรงประสาทฟัน
 10. 11. ฟันผุมี 3 ระยะ ระยะที่ 1 : ผุถึงชั้นเคลือบฟัน ระยะที่ 2 : ผุถึงชั้นเนื้อฟัน ระยะที่ 3 : ผุถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
 11. 13. ระยะที่ 1 : ผุถึงชั้นเคลือบฟัน รักษาโดย : อุดฟัน
 12. 14. ระยะที่ 2 : ผุถึงชั้นเนื้อฟัน รักษาโดย : อุดฟัน
 13. 15. ระยะที่ 3 : ผุถึงชั้นโพรงประสาทฟัน <ul><li>รักษาโดย : </li></ul><ul><li>รักษารากฟัน </li></ul><ul><li>ถอนฟัน </li></ul>
 14. 17. โรคเหงือกอักเสบ
 15. 18. รักษาโรคเหงือกอักเสบโดย : - ขูดหินปูน
 16. 19. ระดับความ แข็งแรง ของสุขภาพช่องปาก <ul><li>ระดับที่ 1 ฟันสะอาดแข็งแรง </li></ul><ul><li>ระดับที่ 2 ฟันเริ่มมีปัญหา ( มีหินปูน เหงือกอักเสบเล็กน้อย มีรอยขุ่นขาวมีเส้นสีดำหรือรูผุไม่ใหญ่มาก ) </li></ul><ul><li>ระดับที่ 3 เริ่มอันตราย ฟันผุ รูใหญ่ เคยปวด / ผุ หลายๆซี่ </li></ul><ul><li>มีหินปูนมาก เหงือกบวมอักเสบรุนแรง เริ่มมีฟันโยก มีฟันคุด </li></ul><ul><li>ระดับที่ 4 อันตราย มีการการปวด บวม ฟันโยกบวมอักเสบเป็นหนอง มีคราบขาวหรือเชื้อรา แผลเรื้อรัง / ผิดปกติ ก้อนเนื้อ </li></ul>เสี่ยงสูงที่ควรพิจารณาให้คำแนะนำ + ส่งต่อ ระดับ 3,4
 17. 20. ระดับที่ 1 สีเขียว ฟันสะอาดแข็งแรง
 18. 22. ระดับที่ 3 สีส้ม เริ่มอันตราย ฟันผุ รูใหญ่ เคยปวด / ผุ หลายๆซี่ มีหินปูนมาก เหงือกบวมอักเสบรุนแรง เริ่มมีฟันโยก มีฟันคุด หินปูน / ขี้ฟันมาก ฟันผุรูใหญ่หรือมีหลายซี่ ฟันคุด ( ฟันที่ขึ้นไม่ได้ )
 19. 23. <ul><li>ระดับที่ 4 อันตราย มีการการปวด บวม </li></ul><ul><li>แผลเรื้อรังในปากที่ผิดปกติ ก้อนเนื้อ </li></ul><ul><li>ฟันโยกบวมอักเสบเป็นหนอง มีคราบขาวหรือเชื้อรา </li></ul>เชื้อรา ปวดบวม ลิ้นยก หุบปากไม่ได้ ตุ่มหนองปลายราก ตาบวม ร่วมกับปวดฟัน หินปูนมาก ฟันโยก มีหนองไหลซึม กลิ่นปากรุนแรงมา แผลเรื้อรัง ก้อนเนื้อ
 20. 24. ตัวอย่าง case ที่น่าจะส่งทันตกรรมทันที <ul><li>ปวด บวม มีหนอง กินข้าวไม่ได้ </li></ul><ul><li>คอบวมแดง (Ludwig’s Angina) อันตรายหายใจไม่ออก </li></ul>
 21. 29. ตัวอย่าง case ที่ให้คำแนะนำมาทำฟัน ถ้าพร้อม
 22. 30. การให้คำแนะนำของทีม เน้น 2 เรื่อง 1. การเลือกกินอาหาร 2. การแปรงฟัน
 23. 31. ประเภทของอาหารหวาน <ul><li>เสี่ยงต่อโรคฟันผุต่ำ </li></ul><ul><li>- มีน้ำตาลในรูปของเหลว เช่น น้ำหวาน ไอศกรีม นมรสหวาน </li></ul><ul><li>เสี่ยงต่อโรคฟันผุปานกลาง </li></ul><ul><li>- มีน้ำตาลที่แข็งและเหนียวในรูปขนมที่จับเป็นก้อนเช่น ขนมขบเคี้ยว ขนมปัง เค้ก คุ้กกี้ </li></ul><ul><li>เสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง </li></ul><ul><li>- มีน้ำตาลที่ละลายช้า ต้องอมไว้ในช่องปากนานๆ เช่น ลูกอม ลูกกวาด ยาอมแก้ไอ </li></ul>
 24. 32. <ul><li>ระยะเวลาที่ผิวฟันสัมผัสกับกรด </li></ul><ul><li>ยิ่งนาน ยิ่งทำให้ฟันผุมากขึ้น </li></ul><ul><li>การสร้างกรดจะเกิดขึ้นหลังกินอาหารหวาน 5 นาที และต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมง จึงจะกำจัดกรดในช่องปากโดยน้ำลายได้ </li></ul>เวลา
 25. 33. ขนมขบเคี้ยว
 26. 34. ผลข้างเคียง <ul><li>สารปรุงแต่งรสชาติ เช่น ผงชูรส หรือ เกลือโซเดียม </li></ul><ul><li>สารกันบูด </li></ul><ul><li>ก๊าซที่ใช้ช่วยในการเก็บรักษาสภาพอาหารและ </li></ul><ul><li>ทำให้ซองผลิตภัณฑ์ พองตัวดูสวยงาม เช่น ก๊าซไนโตรเจน </li></ul><ul><li>ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ </li></ul>
 27. 35. <ul><li>ขนมจัดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง แต่ให้คุณค่าทางโภชนาการค่อน </li></ul><ul><li>ข้างน้อย </li></ul><ul><li>อุดมไปด้วยแป้ง น้ำตาลและไขมัน </li></ul><ul><li>ถ้าเด็กกินเข้าไปมากอาจทำให้ได้รับพลังงานเกินในร่างกาย </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น โรคอ้วน โรคฟันผุ </li></ul><ul><li>เด็กอ้วน ผู้ใหญ่อ้วน เบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจขาดเลือด </li></ul>
 28. 36. ข้อเสนอแนะในการบริโภคขนมขบเคี้ยว <ul><li>1.    ไม่ ควร มากเกินกว่าวันละ  2  มื้อ  ทำให้ได้รับพลังงานมากเกินความต้องการ รับประทาน อาหารมื้อหล ักลด ลง  </li></ul><ul><li>ราคา ค่ อนข้างแพงมาก </li></ul><ul><li>2.   ควรเลือกรับประทานอาหารว่างแบบไทย   เพราะต้อง รับประทานกับผัก  ทำให้ได้รับใยอาหาร  วิตามินและเกลือแร่ </li></ul>
 29. 37. อาหารที่ช่วยต้านฟันผุ <ul><li>อาหารพวก เนื้อ นมจืด งา และผลิตภัณฑ์จากถั่วทุกชนิด ผักผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยว หวาน จะทำให้เกิดสภาพเป็นด่าง ช่วยป้องกันการละลายแร่ธาตุออกจากตัวฟัน </li></ul><ul><li>อาหารพวกผลไม้สดที่มีเส้นใย และมีน้ำเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก ช่วยขัดคราบจุลินทรีย์ และช่วยเจือจางความเป็นกรดในช่องปาก </li></ul>
 30. 38. แปรงฟัน แปรงฟัน แปรงฟัน แปรงฟัน
 31. 40. การแปรงฟันที่ถูกวิธีในเด็กโต และผู้ใหญ่ โดยวิธี ขยับ - ปัด และกด - ดึง - ปัด
 32. 45. ให้ทันตแพทย์เคลือบหลุมร่องฟัน
 33. 51. อุปกรณ์ช่วยเสริม สำหรับผู้พิการที่ใช้มือไม่ถนัด <ul><li>แปรงมีด้ามใหญ่ให้จับถนัด ถ้ากำไม่ได้ให้มีสายรัด </li></ul>
 34. 52. หาเครื่องมือช่วยอ้าปาก (กรณีผู้ดูแลแปรงให้)
 35. 53. ..ถึงน้อยก็หนึ่ง...ต่างกันเพียงร่างกายแต่ใจเดียวกัน.. .. เป็นกำลังใจให้ทีมเยี่ยมบ้านทุกคนเพื่อ .. ส่งต่อกำลังใจไปให้ ผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชน ......
 36. 54. ขอขอบคุณ http :// www . healthyability . com

×