โครงงานวิทยาศาสตร์

14,530 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานวิทยาศาสตร์

 1. 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ <ul><li>เรื่องการศึกษาสมุนไพรใกล้ตัวกำจัดมดในบ้านเรือน </li></ul>
 2. 3. คณะผู้จัดทำ นาย สนธยา หงษ์ทอง นาย วุฒิพร เปรื่องคำ นาย ชัยวัฒน์ ไล้ทองคำ
 3. 4. ครูที่ปรึกษา <ul><li>อาจารย์ สุดใจ เกตุเดชา </li></ul><ul><li>ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ </li></ul>
 4. 5. <ul><li>เนื่องจาก ปัจจุบันมดเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญให้กับผู้คนและมดยังทำให้ข้าวของเสียหายสร้างความลำบากใจแก่เกษตรกรผู้ค้าขายอาหารคาวหวานและมดมีการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ที่รวดเร็วอีกหลายชนิด ทำให้ปัจจุบันมีมดมากขึ้นหลากหลายชนิด เช่น มดดำ มดแดง มดเดียด มดตาน้อย มดเหล่านี้มีอันตรายถ้ามดเหล่านี้ได้อยู่ที่ไหนจะทำให้สิ่งของเสียหาย และปัจจุบันเทคโนโลยีในการก้าวหน้ามนุษย์ผลิตสารเคมีที่ใช้กำจัดมดขึ้นมาแต่สารเคมีเหล่านี้ ถ้าได้สูญดมเข้าตาก็อาจได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ดั้งนั้นจึงศึกษาสมุนไพรรอบตัวมากำจัดมดโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ </li></ul>
 5. 7. มดเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญกับผู้ค้าอาหารหวานคาว <ul><li>เข้ามากินอาหารหวานคาวในตู้กับข้าว </li></ul><ul><li>และช่วงหน้าฝนมดมักจะขนไข่เข้ามาในโอ่งน้ำกิน </li></ul><ul><li>และมักจะฝักไข่ในโอ่งน้ำกินทำให้น้ำเสียหาย </li></ul>
 6. 9. ประโยชน์ของพริก <ul><li>ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร </li></ul><ul><li>ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค </li></ul><ul><li>ใช้เป็นสมุนไพรกำจัดมด </li></ul>
 7. 11. ประโยชน์ของขิง <ul><li>ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร </li></ul><ul><li>ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค </li></ul><ul><li>ใช้เป็นสมุนไพรกำจัดมด </li></ul>
 8. 13. ประโยชน์ของมะกรูด <ul><li>ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร </li></ul><ul><li>ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค </li></ul><ul><li>ใช้เป็นสมุนไพรกำจัดมด </li></ul><ul><li>ใช้ทำน้ำยาสระผม </li></ul>
 9. 14. <ul><li>ตะไคร้ </li></ul>
 10. 15. ประโยชน์ของตะไคร้ <ul><li>ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร </li></ul><ul><li>ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค </li></ul><ul><li>ใช้เป็นสมุนไพรกำจัดมด </li></ul><ul><li>ใช้ทำเครื่องดื่ม </li></ul>
 11. 16. แอลกอฮอล์
 12. 17. ประโยชน์ของแอลกอฮอล์ <ul><li>ใช้สกัดสมุนไพร </li></ul><ul><li>ใช้ล้างแผล </li></ul>
 13. 18. จุดมุ่งหมายชองการศึกษาค้นคว้า <ul><li>เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรใกล้ตัวที่เหมาะสมที่ใช้ในการกำจัดมดในบ้านเรือน </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาผลการใช้สารสกัดสมุนไพรใกล้ตัวชนิดต่างๆในการกำจัดมดในบ้านเรือน </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาคุณภาพของสมุนไพรกำจัดมดในบ้านเรือน </li></ul>จุดมุ่งหมายชองการศึกษาค้นคว้า
 14. 19. สมมุติฐานของการค้นคว้า <ul><li>สารสกัดจากสมุนไพรแต่ละชนิดกำจัดมดได้แตกต่างกันและทำให้มดตายได้ไม่แตกต่างกับสารเคมีกำจัดมด </li></ul>
 15. 20. ตัวแปรที่ศึกษา <ul><li>ตัวแปรต้น คือ ชนิดของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ พริก มะกรูด ขิง ตะไคร้ </li></ul><ul><li>ตัวแปรตาม คือ ผลของการใช้ชนิดสมุนไพร 4 ชนิดได้ใช้กำจัดมด </li></ul><ul><li>ตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของมด </li></ul>
 16. 21. วัสดุอุปกรณ์
 17. 22. พริก ขิง ตะไคร้ กระดาษชำระ มะกรูด แอลกอฮอล์ มด
 18. 23. <ul><li>วิธีการทดลอง </li></ul>
 19. 24. เป็นเชิงทดลองประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ 24 หน่วยประกอบด้วย 6 กรรมวิธี <ul><li>กรรมวิธีที่ 1 ( T 1 ) แอลกอฮอล์ </li></ul><ul><li>กรรมวิธีที่ 2 ( T 2 ) พริก + แอลกอฮอล์ </li></ul><ul><li>กรรมวิธีที่ 3 ( T 3 ) ตะไคร้ + แอลกอฮอล์ </li></ul><ul><li>กรรมวิธีที่ 4 ( T 4 ) ขิง + แอลกอฮอล์ </li></ul><ul><li>กรรมวิธีที่ 5 ( T 5 ) มะกรูด + แอลกอฮอล์ </li></ul><ul><li>กรรมวิธีที่ 6 ( T 6 ) พริก + ขิง + ตะไคร้ + มะกรูด + แอลกอฮอล์ </li></ul>
 20. 25. ขั้นตอนการศึกษาทดลอง 1. การสกัดสมุนไพรกำจัดมดในแต่ละสูตร มีดั้งนี้ สูตร 1 พริก + แอลกอฮอล์ โดยนำพริกมา 5 กรัม ผสมกับแอลกอฮอล์ 1 ลิตร แล้วบรรจุไว้ในโหลหมักไว้ในที่มืด 7 คืน ไว้ทดลองในกรรมวิธีที่ 1
 21. 26. สูตร 2 ขิง + แอลกอฮอล์ โดยนำขิงมา 5 กรัม ผสมกับแอลกอฮอล์ 1 ลิตร แล้วบรรจุไว้ในโหลหมักไว้ในที่มืด 7 คืน ไว้ทดลองในกรรมวิธีที่ 2
 22. 27. สูตร 3 มะกรูด + แอลกอฮอล์ โดยนำมะกรูดมา 5 กรัม ผสมกับแอลกอฮอล์ 1 ลิตร แล้วบรรจุไว้ในโหลหมักไว้ในที่มืด 7 คืน ไว้ทดลองในกรรมวิธีที่ 3
 23. 28. สูตร 4 ตะไคร้ + แอลกอฮอล์ โดยนำตะไคร้มา 5 กรัม ผสมกับแอลกอฮอล์ 1 ลิตร แล้วบรรจุไว้ในโหลหมักไว้ในที่มืด 7 คืน ไว้ทดลองในกรรมวิธีที่ 4
 24. 29. สูตร 5 นำสมุนที่ได้แต่ละชนิดมาตรวงชนิดละ 25 มิลลิลิตร เพื่อจะได้สูตร พริก + มะกรูด + ตะไคร้ + ขิง + แอลกอฮอล์เก็บใส่ขวดไว้ทดลองในกรรมวิธีที่ 5
 25. 30. สูตร 6 นำแอลกอฮอล์มาใส่ขวดเก็บใส่ขวดไว้ทดลองในกรรมวิธีที่ 6
 26. 31. 2. นำมดมาทดลองโดยนำมดมาใส่ 20 ตัวต่อแก้ว 1 ใบจำนวน 24 แก้ว
 27. 32. 3. นำสมุนไพรทั้ง 6 สูตรไปทดลองตามกรรมวิธีที่กำหนดโดยปฏิบัติ
 28. 33. 3.1 กรรมวิธีที่ 1 พริก + แอลกอฮอล์โดยนำสมุนไพรที่ได้ผสมเตรียมไว้สูตรที่ 1 จำนวน 1 ลิตรมาใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดในมดสังเกตและเก็บรวมข้อมูล
 29. 34. 3.2 กรรมวิธีที่ 2 ขิง + แอลกอฮอล์โดยนำสมุนไพรที่ได้ผสมเตรียมไว้สูตรที่ 2 จำนวน 1 ลิตรมาใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดในมดสังเกตและเก็บรวมข้อมูล
 30. 35. 3.3 กรรมวิธีที่ 3 ตระไคร้ + แอลกอฮอล์โดยนำสมุนไพรที่ได้ผสมเตรียมไว้สูตรที่ 3 จำนวน 1 ลิตรมาใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดในมดสังเกตและเก็บรวมข้อมูล
 31. 36. 3.4 กรรมวิธีที่ 4 มะกรูด + แอลกอฮอล์โดยนำสมุนไพรที่ได้ผสมเตรียมไว้สูตรที่ 4 จำนวน 1 ลิตรมาใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดในมดสังเกตและเก็บรวมข้อมูล
 32. 37. 3.5 กรรมวิธีที่ 5 พริก + มะกรูด + ตะไคร้ + ขิง + แอลกอฮอล์โดยนำสมุนไพรทุกชนิดมาผสมกันได้ 1 ลิตรแล้วเท่ากับกรรมวิธีอื่นและนำมาใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดในมดสังเกตและเก็บรวมข้อมูล
 33. 38. 3.6 กรรมวิธีที่ 6 โดยนำแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้สูตรที่ 6 จำนวน 1 ลิตรมาใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดในมดสังเกตและเก็บรวมข้อมูล
 34. 39. การเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1. เปรียบเทียบสมุนไพรแต่ละชนิดที่ใช้กำจัดมด 20 ตัว นับจำนวนมดที่ตายหลังฉีดพ่นสมุนไพรเข้าไปในเวลา 5 นาที 2. ตรวจสอบคุณภาพของสมุนกำจัด หลังจากผลิต 7 วัน และ 14 วัน ได้แก่กลิ่น สถิติและการวิเคราะห์มูล นับจำนวน ค่าเฉลี่ยและร้อยละของจำนวนมดที่ตาย  
 35. 40. <ul><li>ผลการทดลอง </li></ul>
 36. 41. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ตอนที่ 1 ผลการทดลองชนิดของสมุนไพรแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกันโดยการจำกัดมดในเวลา 5 นาที ต่อมด 20 ตัว   </li></ul><ul><li>ตอนที่ 2 ศึกษาคุณภาพของสมุนไพรกำจัดมดในบ้านเรือน </li></ul>
 37. 42. ตารางที่ 1 ทดลองฉีดพ่นสมุนไพรแต่ละสูตรเข้าไปในมดจำนวน 20 ตัวภายในเวลา 5 นาที กรรมวิธี จำนวนมดที่ตาย ( ตัว ) รวม เฉลี่ย ร้อยละ เวลา 5 นาที ( N=20 ) ซ้ำ 1 ซ้ำ 2 ซ้ำ 3 ซ้ำ 4 แอลกอฮอล์ พริก + แอลกอฮอล์ ตะไคร้ + แอลกอฮอล์ ขิง + แอลกอฮอล์ มะกรูด + แอลกอฮอล์ พริก + ตะไคร้ + ขิง + มะกรูด + แอลกอฮอล์ 1 15 5 5 9 13 1 17 3 6 11 14 2 16 2 5 12 13 2 19 1 7 10 13 6 67 11 23 42 53 1.5 16.75 2.75 5.75 10.5 13.25 7.5 83.35 13.75 28.75 52.5 66.25
 38. 43. ตารางที่ 2 จากการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรกำจัดมดหลังการผลิต 7 วันและ 14 วัน ได้แก่กลิ่น กรรมวิธี คุณภาพของสมุนไพรกำจัดมด หลังการผลิต 7 วัน หลังการผลิต 14 วัน แอลกอฮอล์ พริก + แอลกอฮอล์ ตะไคร้ + แอลกอฮอล์ ขิง + แอลกอฮอล์ มะกรูด + แอลกอฮอล์ พริก + ตะไคร้ + ขิง + มะกรูด + แอลกอฮอล์ กลิ่นหอม กลิ่นฉุน มีกลิ่นเหม็นนิดหน่อย มีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นฉุนนิดหน่อย กลิ่นฉุน กลิ่นหอม กลิ่นฉุนมาก เริ่มมีกลิ่นฉุน มีกลิ่นเหม็น เริ่มมีกลิ่นฉุน กลิ่นฉุน
 39. 44. สรุปผลการทดลอง <ul><li>1 . ชนิดของสมุนไพรใกล้ตัวที่เหมาะสมในการกำจัดมดบ้านเรือน พบว่า สารสกัดจากพริกทำให้มดตายมากที่สุดร้อยละ 83.35 รองลงมาคือ รองมาคือสารสกัดจาก พริก ตะไคร้ ขิง มะกรูด มาผสมกัน ทำให้มดตาย ร้อยละ 66.25 รองลงมาคือ สารสกัดจากมะกรูด ทำให้มดตาย ร้อยละ 52.5 รองมาคือสารสกัดจากขิง ทำให้มดตายร้อยละ 28.75 รองมาคือสารสกัดจากตะไคร้ ทำให้มดตาย ร้อยละ 13.75 รองมาคือ แอลกอฮอล์เป็นตัวสกัด ทำให้มดตาย ร้อยละ 7.5 </li></ul><ul><li>2 . คุณภาพของสมุนไพรกำจักมดในบ้านเรือน พบว่า สารสกัดจาก พริก ตะไคร้ ขิง มะกรูด และพริกผสมตะไคร้ มะกรูด และขิง โดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวสกัด หลังผลิต 7 วัน ส่วนมีกลิ่นฉุนนิดหน่อยใช้การได้แต่หลังผลิต 14 วัน เริ่มมีกลิ่นฉุนขึ้นมาอีกสารมารถใช้งานได้ </li></ul>
 40. 45. ข้อเสนอแนะ <ul><li>1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเวลาในการใช้สมุนไพรกำจัดมด </li></ul><ul><li>2. ควรมีการศึกษาการเลือกใช้สมุนไพรที่ดีมากำจัดมดในบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ </li></ul>
 41. 46. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>1. ได้ทราบองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการศึกษาสมุนไพรใกล้ตัวกำจัดมดในบ้านเรือน 2. มีความตระหนักในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน </li></ul>
 42. 47. <ul><li>สวัสดีครับ </li></ul>

×