Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tjenestebasert integrasjon mellom Huldt & Lillevik og 24SevenOffice

 1. Huldt & Lillevik og24SevenOffice Rune Meier, produkt-og utviklingsdirektør
 2. Det skjer noe med lønna i 2015 • A-ordningen innføres fra 1. januar 2015 • Mange lønnssystemer jobber nå med tilpasning til A-ordningen, mens andre allerede har kastet inn håndkleet og bedt kundene bytte leverandør • Huldt & Lillevik var første lønnssystemet som kjørte i produksjon 21. januar 2014 –og kjørte de første regnskapskontorene i mai 2014 • Hvor sikker er du på at din leverandør er klar?
 3. Overordnet om integrasjonen • Vi har laget en ny, tjenestebasert overføring av regnskapsbilag / regnskapsjournal fra Huldt &Lillevik Lønn til 24SevenOffice • Tidligere integrasjon har vært filbasert, hvilket innebærer at filen skal eksporteres fra H&L lønn til et diskområde, for deretter å leses inn i 24SevenOffice • For å oppnå en tettere og mer sømløs integrasjon, har vi nå tatt utgangspunkt i en tjenestebasert integrasjon, hvor Huldt & Lillevik kobler seg opp mot 24SevenOffices webasertetjeneste, for direkte overføring av regnskapsjournal
 4. Oppsett av integrasjonen • I nedtrekksmenyen hvor du velger regnskapssystem angir du 24SevenOffice.
 5. Nødvendig info for å kjøre integrasjonen • Du får nå opp muligheten til å angi bilagsnummer og -art samt bilagstekst. • Du må også oppgi brukernavn og passord for å koble deg opp mot 24SevenOffice, dette kan enten være en særskilt bruker du har fått hos 24SO, eller det kan være en såkalt «community»-bruker hos 24SO
 6. Direkteeksport fra lønn til regnskap • Slipper mellomlagring • Slipper mange tastetrykk • Forenklet prosess
 7. Integrasjonslogg –visning og utskrift
 8. Innhenting av bilag i 24SevenOffice • Bilaget hentes inn direkte i 24SevenOffice
 9. Lønnsbilag i 24SevenOffice
 10. TilbudtilkundersomikkeharHuldt & Lillevik Lønn • Huldt & Lillevik Lønn • 20 % på systempris • 20 % rabatt på vedlikehold eller årlig leie • Gratis konvertering er inkludert i tilbudet • Unntatt: – fast lønn/trekk og hittilverdier – fordringshavere og firmabiler
 11. Takk for meg!
Advertisement