Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 28 Rune Karlberg

314 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 28 Rune Karlberg

 1. 1. KAPITELRUBRIK Att LÄGGS HÄR se på detsom är utanför vägen. Rune Karlberg, Tyrens Transportforum 2012 01 11 Session 28
 2. 2. Stormen i vattenglaset
 3. 3. Hur ser det ut?
 4. 4. Riktlinjer
 5. 5. Vatten eller fritt fall = räcke
 6. 6. Vägområdet
 7. 7. VGU Ombyggnad (god) (normalt)Sidoområden > 10 meter > 8 meter
 8. 8. Oeftergivliga föremål• Stolpar som inte är eftergivliga• Träd med diameter >100 mm• Bropelare• Betongfundament > 0,1 m• Jordfast sten > 0,1 m• El- och teleskåp• Bergskärning med skrovlig yta
 9. 9. Ett sätt att se på det som är utanför vägen
 10. 10. Indelning• Tre grupper (zoner)• Typer av hinder• Hinder ger en åtgärd
 11. 11. Sidoområdets 3 zoner 1 2 3
 12. 12. Hinder Åtgärd- Vertikalt fall mer än 1,5 Räckem- Berg Räcke > Bergavjämning- Vatten Räcke- Träd Utökat vägområde > Räcke- Stolpe, sten, stubbar Flyttning > Borttagning > Räcke- Stolprad Flyttning > Markförläggning > Räcke- Byggnader Räcke- Vägtrummor Terränganpassning > Avkortning av trumma
 13. 13. Stolpe 2, träd 2 Stolprad 1Hus 1 Skog 1
 14. 14. Kalkylmodell Skogen • Zon 1 • Gles • Zon 2 • Normal • Zon 3 • Tät =räcke
 15. 15. Kalkylmodell Skogen • Zon 1 • Gles • Zon 2 • Normal • Zon 3 • Tät =räcke
 16. 16. Kalkylmodell Skogen • Zon 1 • Gles • Zon 2 • Normal • Zon 3 • Tät
 17. 17. • Prioritet 1 = räckePrioriteringar Närhet till vatten Hög slänt > 4 m Hus/Berg 1 (innerslänt/bankslänt) Skog 1 Stolplinje 1 (innerslänt/bankslänt) • Prioritet 2 = räckesåtgärder Skog 2 Räckesförlängning vid vatten Stolpe 1 (innerslänt/bankslänt) vid anslutning • Prioritet 3 = utökat vägområde/vägräcke Skog 3 Stolplinje 2 och 3 Stolpar 2 och 3
 18. 18. Fördelningen av priogrupper för E12 12% 19% 68% Prio 1 Prio 2 Prio 3
 19. 19. E12 kostnad/km väg för prio 1-åtgärder Vännäs-LyckseleLycksele-StorumanStoruman-TärnabyTärnaby-Hemavan Hemavan-gränsen 0 24!000 48!000 72!000 96!000 120!000
 20. 20. Kostnader miljoner kronorE10E12 0 20 40 60 80 100 Prio 1 Prio 2 Prio 3
 21. 21. Konsekvenser av åtgärder
 22. 22. Konsekvenser •Estetik •Trafiksäkerhet
 23. 23. Är detta en vacker väg?
 24. 24. Är detta en säker väg?
 25. 25. Det svåra arbetet....
 26. 26. Vad tycker vi?Vad görs var?Intern utbildningExtern dialog
 27. 27. ?! rune.karlberg@tyrens.se 010-452 24 91

×