Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pac1_fonaments_multimedia_presentacio

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

pac1_fonaments_multimedia_presentacio

 1. 1. En la següent presentació es mostraran els diferents conceptesesmentats per l’autor, Lev Manovich en la seva obra.
 2. 2. • L’autor defineix els nous mitjans com a qualsevol mitjà de comunicació que hagi utilitzat l’ordinador per a la seva creació.• Fa èmfasi en l’ús de les noves tecnologies en tots els àmbits de distribució d’informació, continguts, etc.
 3. 3. • Es consideren els nous mitjans de comunicació (internet, multimèdia, videojocs…) utilitzats a través de l’ordinador, com un processador de medis.• Això ha repercutit en que els mitjans abans considerats nous, hagin passat a un segon pla davant els nous apareguts recentment.
 4. 4. • Un smartphone d’ultima generació a canviat el concepte de comunicació entre persones que residia temps enrrere en la nostra cultura. Drets d’imatge: Xataca.com
 5. 5. • Tots els objectes dels nous mitjans es composen de codi digital, són representacions numèriques i com a conseqüència:- Poden ser descrits formalment utilitzant una funció matemàtica.- Poden estar sotmesos a una manipulació algorítmica.
 6. 6. • Fa referència al llenguatge emprat pels ordinadors, que es descriu amb codi binari (0 i 1) i que està format per bits d’informació.• Aquests elements es mostren com funcions de forma numèrica per:- Elements digitals (Actuals).- Elements analògics (Antics).
 7. 7. • La conversió d’un diari antic d’analògic a digital a través d’un procés de digitalització.• L’ordinador converteix les dades en representables i llegibles.• El diari serà un conjunt de bits que formaran la fotografia digital. Drets d’imatge: Diari el caso
 8. 8. • Els nous mitjans són un conjunt d’elements discrets que mantenen la seva independència. (Estructura modular).• Són formats per petites unitats bàsiques amb significant propi.• S’agrupen en objectes més grans que mantenen el seu propi significant individual.
 9. 9. • Una portada d’una revista sobre Egipte, formada per una imatge i text (elements).• La imatge es divideix en píxels i el text, en caràcters (unitats bàsiques).• Tot junt forma la portada de la revista(objecte). Revista Imatge Píxels Drets d’imatge: Ruben Maroto
 10. 10. • A través de la codificació numèrica dels mitjans i a l’estructura modular dels seus objectes s’automatitzen moltes operacions implicades en la creació, manipulació i accés dels mateixos.• Es fan servir plantilles o algoritmes simples que faciliten la creació de contingut nou estalviant temps i recursos.
 11. 11. • Un videojoc de cotxes• Programa els cotxes per anar del punt A al punt B mitjançant un programa dintel·ligència artificial.• Fa creure que els cotxes són conduits per persones reals.
 12. 12. • Dos adjectius que defineixen la variabilitat dels nous mitjans serien “mutable” i “líquid”:• Mutable perquè un mateix contingut es pot mostrar de diverses maneres depenent de les condicions• Líquid perquè és possible crear un nou element a través de la modificació d’un altre ja existent de característiques similars.
 13. 13. • A través de l’escalabilitat es pot triar la resolució a la què volem veure un vídeo a Youtube.• Ja siguin en alta definició si disposem d’una connexió ràpida a Internet o a 320p si volem veure el mateix vídeo des del mòbil.
 14. 14. Es basa en:•Traduir quelcom en un altre format,l’estructura del qual segueix els estàndards il’organització de dades per ordinador.•Te com a finalitat fer servir els objectes d’altresmitjans en altres programes a través de latransformació que reben els arxius.
 15. 15. • Un exemple de la transcodificació son les webcams, ens permeten comunicar-nos en directe a grans distanciés sense necessitat de mourens.• Els correus electrònics , van canviar el correu tradicional. El seu contingut pot arribar a ser el mateix que el de les cartes convencionals, però amb els avantatges de que permet la recepció immediata i segura des de qualsevol part del món.

×