Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Power

  1. 2. <ul><li>1.Introducció </li></ul><ul><li>1.1Funcions dels sistemes operatius </li></ul><ul><li>2.Sistemes operatius principals </li></ul><ul><li>3.Microssoft Windoes </li></ul><ul><li>3.2.Windows 7 </li></ul><ul><li>4.Linux </li></ul><ul><li>4.1.Curiositats </li></ul><ul><li>5.Mac </li></ul>
  2. 3. <ul><li>El  sistema operatiu  és el conjunt dels programes que controlen el funcionament d'un ordinador. S’encarrega de el programari responsable de gestionar els recursos en un terminal. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Proporcionar més comoditat en l'ús de l’ordinador. </li></ul><ul><li>Gestionar de manera eficient els recursos de l'equip, executant serveis per als processos . </li></ul><ul><li>Brindar una interfície a l'usuari, executant instruccions. </li></ul><ul><li>Permetre que els canvis deguts al desenvolupament es puguin realitzar sense interferir amb els serveis que ja es prestaven. </li></ul>
  4. 7. <ul><li>  És una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'usuari produïts per Microsoft. </li></ul><ul><li>Microsoft Windows ha arribat a dominar el mercat del PC, superant alMac OS. A partir d'octubre de 2009, Windows tenia aproximadament el 91% de la quota de mercat dels sistemes operatius client usats a Internet. </li></ul>
  5. 8. <ul><li>La versió més recent d'un Windows client és el Windows 7 i la versió més recent de servidor és el Windows Server 2008 R2. </li></ul>
  6. 9. <ul><li>És el nucli del sistema operatiu GNU/Linux. Fou desenvolupat per Linus Torvalds. Normalment, el nucli es distribueix amb el conjunt d'utilitats de GNU, entorns d'escriptori i altres aplicacions, formant un sistema operatiu complet. </li></ul>
  7. 10. <ul><li>Linus Torvalds, un estudiant d'Informàtica de la Universitat de Hèlsinki (Finlàndia), en veure que no es podia ampliar les funcions del Minix, va decidir crear el seu pròpi sistem operatiu compatible amb Unix que un dels seus professors va anomenar  Linux  (de Linus Unix). </li></ul>
  8. 11. <ul><li>El  Mac OS  ( Mac intosh  O perating  S ystem) és un sistema operatiu creat per Apple Computer. Destaca per la seva estabilitat, potència gràfica i facilitat d'ús. </li></ul>

×