Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz

2,458 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz

 1. 1. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA ONLINE A NA FACEBOOKUŠTEFAN VADOCZ, NEOPUBLIC PORTER NOVELLI, 2011
 2. 2. TAK ČO,MÔŢEMEZAČAŤ ???
 3. 3. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
 4. 4. ČO VŠETKO KOMUNIKUJEME VECNÝ OBSAH VZŤAH SEBAOTVORENIE VÝZVU
 5. 5. PETER ŠEBO1. Má psa?2. Je ţenatý?3. Má deti?4. Chodí na dovolenku na Slovensko?5. Hrá často počítačové hry?6. Počúva rád Fun rádio?7. Neznáša seriál Tisíc a jedna noc?8. Rád jazdí na bicykli?9. Preferuje pivo pred vínom?10. Povaţuje sa za kreatívneho človeka?
 6. 6. ČO JE ODLIŠNÉ V ONLINE KOMUNIKÁCII?• ABSENCIA NEVERBÁLNYCH ZLOŢIEK• VOPRED DEFINOVANÝ PROCES DISKUSIE• VYŠŠIA AGRESIVITA Image courtesy: http://jess3.com/geosocial-universe-2/
 7. 7. ČO SA URODÍ V DISKUSIÁCH NA FB Monológ Debata Konverzácia Dialóg
 8. 8. ČO MOTIVUJE ÚČASTNÍKOV K PARTICIPÁCII?Krátkodobé motívy:• Pomoc s problémami• Prístup k expertíze• Dôvera k pozývateľovi• Zábava s kolegami• Zmysluplná práca Image courtesy: http://jess3.com/geosocial-universe-2/
 9. 9. ČO MOTIVUJE ÚČASTNÍKOV K PARTICIPÁCII?Dlhodobé motívy:• Osobný a profesionálny rozvoj• Profesná identita• Networking• Moţnosť zviditeľniť sa a dostať sa na trh s ideami Image courtesy: http://jess3.com/geosocial-universe-2/
 10. 10. ČO VEDIE ZÁKAZNÍKOV ČO ZÁKAZNÍCI OČAKÁVAJÚK INTERAKCII SO PODĽA ZÁSTUPCOV FIRIEM?ZNAČKAMI NA FB?1. Získavanie zliav (61%) 1. Informácie o produktoch (73%)2. Nákup (55%) 2. Všeobecné informácie (71%) http://blogs.hbr.org/cs/2011/09/social_medias_impending_flood.html
 11. 11. ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?• INFORMOVAŤ? (Aby niečo vedel)• PRESVEDČIŤ? (Aby niečomu veril)• MOTIVOVAŤ? (Aby bol spokojný)• ZMENIŤ SPRÁVANIE? (Aby niečo urobil) 11
 12. 12. EFEKTÍVNA ARGUMENTÁCIA
 13. 13. AJ ARISTOTELES MÁ FAN PAGE!... A CESTY ARGUMENTÁCIE LOGOS ETHOS PATHOS
 14. 14. Ako postaviť dobrý argument?1. Emočný dôkaz – príhoda, osobná skúsenosť2. Logický dôkaz – vysvetlenie3. Emočný dôkaz – analógia4. Logický dôkaz – experti, citácie5. Moje tvrdenie AAAAAA 14
 15. 15. Bráňte sa proti faulom1. Nenechajte sa opľuť Partner vám uvedie nepravdivé tvrdenie, ktoré vám pripíše na vrub a potom ho vyvracia.2. Odolajte paľbe Partner neférovo radí polopravdy a nepravdy v rýchlom slede za sebou, takţe v odpovedi ich nie je moţné všetky vyvrátiť.3. Nenechajte vtiahnuť pozorovateľa Partner zameriava pozornosť na tretiu stranu a kaţdý váš „víťazný“ argument interpretuje ako nevhodný útok. 15
 16. 16. 16
 17. 17. EFEKTÍVNY VPLYV
 18. 18. ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?• ZLEPŠIŤ VZŤAHY?• ZNÍŢIŤ NEISTOTU?• MOTIVOVAŤ K AKTIVITE?
 19. 19. ZLEPŠENIE VZŤAHOV• RECIPROCITA – Ak dostaneme darček, cítime potrebu ho splatiť• PODOBNOSŤ – Ak sa nám niekto podobá, spolupracujeme s ním radšej Image courtesy: http://jess3.com/projects/
 20. 20. ZNÍŢENIE NEISTOTY• KONSENZUS – Ľudia sa rozhodujú na základe pozorovania konania väčšiny• AUTORITA – Ak je niekto expert alebo populárny má vplyv na rozhodovanie ľudí Image courtesy: http://jess3.com/projects/
 21. 21. MOTIVÁCIA K AKTIVITE• KONZISTENTNOSŤ – Ľudia majú tendenciu nekonať v rozpore so svojim predchádzajúcim správaním• NEDOSTATOK – Ak je niečo limitované, chceme to mať
 22. 22. 3 ZÁKLADNÉ PILIERE PRE BUDOVANIE VPLYVU VDISKUSIÁCH NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH1. PRÍTOMNOSŤ V SOCIÁLNYCH SIEŤACH A SLEDOVANIE KOMUNIKÁCIE Pochopenie 4 aspektov komunikácie Sledovanie toho, čo nám chce zákazník povedať2. VYTVORENIE A POUŢÍVANIE PROTOKOLU NA REAKCIE Platforma racionálnej argumentácie Sledovanie toho, čo zákazníkom hovoríme3. PODPORA RACIONÁLNEJ ARGUMENTÁCIE ZÁSADAMI VPLYVU Zefektívnenie procesu presviedčania Rýchlejšie uzatváranie diskusií
 23. 23. CASE STUDY CITYLIFE
 24. 24. KONTAKT ŠTEFAN VADOCZ NEOPUBLIC PORTER NOVELLI PRAHA | BRATISLAVA +421 903 705 144 STEFANV@NEO.SK WWW.NEOPUBLIC.SK

×