Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ako sa dá odmerať OUTDOORová reklama ?

771 views

Published on

Prezentácia Ivana Šimeka zo spoločnosti TNS Slovakia na konferencii OOH RULEZZ 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ako sa dá odmerať OUTDOORová reklama ?

 1. 1. Ivan Šimek, TNS Slovakia Január 2012 Ako je možné merať vonkajšiu reklamu?
 2. 2. Custom Media2 Súčasný stav v oblasti prieskumoch konzumácie médií Peoplemetrové meranie sledovanosti + TGI - Market & Media & Lifestyle AIMmonitor – site centric+ ?
 3. 3. Custom Media3 Zahraničné skúsenosti Dánsko - CATI day–after-recall + internet mapy Nórsko – CAPI day-after-recall Fínsko - CAPI day-after-recall Holandsko – GAZER systém Izrael – CAPI day-after-recall + GIS UK, Čína, Rusko ....
 4. 4. Custom Media4 OOH u nás Pozícia outdooru v mediamixe Trh ako celok nie je meraný vôbec Kampane sú monitorované len ad-hoc Nie je jednotný nástroj pre plánovanie a optimalizáciu kampaní
 5. 5. Custom Media5 OOH Monitoring – 3 kľúčové otázky Kde sú všetky reklamné panely a aké sú ich charakteristiky? 1. 2. 3. Ako ľudia vidia tieto panely? Kde, kedy a ako sa ľudia pohybujú?
 6. 6. Custom Media6 OOH Monitoring – 5 hlavných pilierov Audit plôch Zohľadnenie viditeľnosti Softvér na doručovanie dát a plánovanie Traffic survey Modelovanie Vychádzajú zo štandardov a odporúčaní ESOMAR pre meranie OOH sledovanosti
 7. 7. Custom Media7 Identifikácia plôch a ich technických parametrov Identifikácia viditeľnosti plôch Fotografie pre overenie (nezávislé meranie) Kombinácia údajov od vlastníkov plôch a z nezávislého auditu Audit plôch
 8. 8. Custom Media8 Zisťuje, kto, kedy, kam a ako išiel Prepojenie s polohou reklamných nosičov Traffic survey Rôzne metódy zberu dát: Denníčky CAPI CATI GPS • Nízke náklady • Rýchlosť • Využitie sw OH Lokalita: Bratislava mesto Vzorka reprezentatívna na populáciu Bratislavského kraja podľa pohlavia, veku, vzdelania, vmb N=1200
 9. 9. Custom Media9 Využíva dáta z auditu (charakteristiky panelov) a traffic survey data Dáva váhu rozličným charakteristikám (hard data) Vychádza z metodiky ESOMARu Využíva geometriu na vyrátanie Opportunity to See (OTS) Zohľadnenie viditeľnosti Tento? Tento? Alebo tento?
 10. 10. Custom Media10 Pozostáva z piatich parametrov Veľkosť plochy Uhol Excentricita panelu Osvetlenie Vzdialenosť Reach a frekvencia vychádzaju z monitorovania a klasifikácie plôch a z Traffic Survey doplneného o OTS Modelovanie viditeľnosti
 11. 11. Custom Media11 Manuálne plánovanie Užívateľ si môže manuálne vybrať všetky plochy využité v kampani a monitorovať ich počas trvania kampane Optimalizácia Optimalizovanie kampane (výber plôch) prostredníctvom zadefinovania parametrov (cena, rozmery, počet atď.) Rôzne typy výstupov Zoznam plôch s ich charakteristikami Tabuľka s údajmi za kampaň Reach a frekvencia Počet zasiahnutých ľudí Zobrazenie na mape Softvér na doručovanie dát a plánovanie
 12. 12. Custom Media12 Výber mesta/regiónu, kde sa bude kampaň realizovať Výber cieľových skupín podľa soc-demo parametrov Nastavenie jadra kampane = základných plôch, ktoré budú použité Editor plôch podľa premenných Nastavenie cien každej jednotlivej plochy Nastavenie potenciálnych zliav u každej siete plôch Softvér na doručovanie dát a plánovanie
 13. 13. Custom Media13 Plánovanie alternatívnych kampaní na nastavenie alternatívnych riešení kampane pre výber najlepšej možnosti Paralelné plánovanie kampaní Plánovanie kampaní na mape – využitie elektronických máp na lepšiu distribúciu plánovaných plôch Optimalizácia kampaní podľa zadaných kritérií napr. počet plôch, hodnota kampane, reach atď Správa / report o kampani – zoznam kampaní, výsledky kampaní podľa jednotlivých mediálnych parametrov, regiónov, časový plán kampaní a pod Správa / report o kampani na mape Softvér na doručovanie dát a plánovanie
 14. 14. Custom Media14 Softvér na doručovanie dát a plánovanie
 15. 15. Custom Media15 Pilotná štúdia Populácia: Bratislavský kraj Sledovaná lokalita: Bratislava mesto Realizácia: január – február 2012 (databáza plôch, Traffic Survey, R&F model) Prezentácia výstupov: marec 2012
 16. 16. Custom Media16 Pilotná štúdia
 17. 17. Ďakujem za pozornosť ivan.simek@tns-global.sk

×