Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bilete cu reducere/discount conferinta cu Adevaratul Lup de pe Wall Street

344 views

Published on

Adevaratul Lup de pe wall Street vine in Romania!

Organizator : Extreme Training
Invitat: Adevaratul Lup de pe Wall Street, Jordan Belfort
Tema Conferintei: Negociere, Influentare, Persuasiune (Straight Line Persuasion)
Data: 18 noiembrie 2014
Eventuale reduceri: aici http://www.marian-rujoiu.ro/lupul-de-pe-wall-street-bilete-conferinta/

Published in: Business
 • Be the first to comment

Bilete cu reducere/discount conferinta cu Adevaratul Lup de pe Wall Street

 1. 1. E timpul să întâlni iț un artist al persuasiunii! Jordan Belfort, personajul real interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul Lupul de pe Wall Street vine în România la invita iaț Extreme Training. El va prezenta sistemul de vanzari si persuasiune Straight Line Persuasion. Click aici pentru video Sistemul perfec ionat de Jordan de-a lungul anilor este conceput astfelț încât să alinieze for a necesară oricărei persoane, pentru generareaț succesului în orice mediu de afaceri.
 2. 2. ü Adevărul este că atât în via ă, cât i înț ș Business chiar iș cei mai buni oameni au nevoie de cele mai bune instrumente pentru a fi cu adevărat convingători. ü Metodele care într-adevăr func ionează suntț pu ine, iar atunciț când le înve i de la unț practician, economise ti timp, bani,ș resurse, energie i maximizezi ansele deș ș reu ită.ș ü Vânzările sunt oxigenul oricărei organiza iiț , iar fără oxigen organiza iaț moare. Acum mai mult decât oricând, persuasiunea, indiferent că e ti vânzător,ș cumpărător sau într-o pozi ie de lider, devineț simpla diferen ă care face diferen a.ț ț Nu rata i evenimentul de Businessț al anului 2014 în România-Jordan Belfort
 3. 3. Astăzi, programul lui Jordan Belfort, Straight Line Persuasion System îi permite să pregătească orice persoană, din orice companie indiferent de domeniu sau experien ă,ț pentru ob inerea de rezultateț imediate i succes, fără a compromiteș integritatea sau etica companiei. Despre evenimentul de business al anului 2014 - Jordan Belfort - Click aici pentru video Printre clien ii lui Jordan Belfortț se numără unele dintre cele mai prestigioase companii i organiza ii din lumeș ț cum ar fi: Virgin Atlantic, Deutsche Bank, Symantec, the Royal Bank of Scotland, General Electric, Forbes Manhattan, Investec, Hewlett-Packard, the U.S. Federal Reserve Bank etc.
 4. 4. Cui se adresează acest eveniment? Directorilor de vânzări Echipelor de vânzări Persoanelor implicate în negocieri de business Persoanelor din top si middle management Persoanelor din customer care Persoanelor din tele-sales Directorilor de marketing Departamentelor de marketing online Speciali tilor in direct marketingș Achizitorilor (cumpărătorilor) Retailerilor Antreprenorilor Consultan ilor i trainerilorț ș Tuturor celor care doresc să- iș mărească puterea de convingere
 5. 5. De ce i-ar trimite o companieș angaja ii la acest eveniment?ț Acum, în perioada de criză, mai mult ca oricând, personalul implicat în negociere iș vânzări este acela de care depind veniturile companiei. Competi ia devine tot mai acerbăț i indiferent de calitatea produselor sau serviciilor pe care le oferi i,ș ț arta de a convinge nu este o op iune,ț este o necesitate constantă de care depinde viitorul companiei. Fiecare om este o capacitate, însă a nu i-o folosi în totalitate înseamnă a pierde timp iș bani. Să plăte ti pentru ceva ce nu folose ti reprezintă o gre eală capitalăș ș ș . Dacă ve i trimite angaja ii la eveniment, ve i avea ocazia să-i folosi i la întregul lor poten ial!ț ț ț ț ț Pute i face un calcul simplu: gândi i-vă cât câ tiga i dacă trimite i angaja ii iț ț ș ț ț ț ș cât pierde i dacă nu-i trimite i.ț ț Vremurile actuale necesită noi abordări, metode func ionaleț care să men ină i săț ș crească compania. Vor supravie ui companiile care se adaptează mai bine, companiileț care aleg să ia acele decizii inspirate ce generează rezultate. Beneficiile imediate ale companiei vor fi vizibile rapid în cifre. Recomandăm trimiterea unui număr cât mai mare de angaja i la eveniment pentru a avea rezultate vizibile la nivelul întregii companii.ț
 6. 6. Ce beneficii imediate se estimează, la nivel de companie în cazul în care sunt delegate echipe de vânzări sau personalul din top i middle management?ș Folosind Straight Line Persuasion ve i:ț 1. Economisi bani 2. Cre te profitul (25 – 100%)ș 3. Evita dezastre financiare 4. Face diferen a pozitivă fa ă de competi ieț ț ț 5. Cre te eficien a în vânzăriș ț 6. Men ine sau cre te cota de pia ăț ș ț Un curs obi nuit de vânzări sau influen are, are un cost de aproximativ 200 de euro. Cu oș ț investi ie similară ave i oportunitatea cu adevărat unică de a învă a de la unț ț ț practician, de la numărul 1 în lume, Jordan Belfort. Imagina i-vă ce ar înseamna dacăț dumneavoastră alege i să nu participan i, însă concuren a dumneavoastră o va face.ț ț ț Idealul devine realitate: Tehnică i motivare la pachetș Jordan Belfort nu este doar un om care tie să-i inve e rapid pe ceiala i cum să convingăș ț ț mai u or, el este acel omș care are darul de a inspira, motiva i a face oamenii săș treacă la ac iune masivă pentru rezultate imediateț . De ce i-ar trimite o companieș angaja ii la acest eveniment?ț
 7. 7. Mărturii despre Jordan Belfort
 8. 8. Despre Jordan Belfort În anii `90, Jordan Belfort a fondat una dintre cele mai dinamice i mai de succes companii de vânzări din istoriaș Wall Street-ului, câ tigând – la numai 26 de ani - peste 50ș milioane de dolari pe an, o performan ă care i-a adusț numele de ”Lupul de pe Wall Street”. Ca de inător al Stratton Oakmont, Belfort a angajat pesteț 1000 de agen i de bursă i a atras finan ări de peste 1,5ț ș ț miliarde de dolari. Jordan a fondat companii care au ajuns sa valoreze peste 30 de milioane de dolari i a fostș consultant pentru mai mult de 50 de companii. Practic toate ziarele importante din lume au scris articole despre el. De-a lungul timpului, a cazut în capcanele stilului de via ă excentric de pe Wallț Street, trecând printr-un spectaculos i foarte mediatizat declin. Luând lec iiș ț valoroase din gre elile pe care le-a făcut i din pre ul plătit pentru ele, Jordan aș ș ț reie it în prim-plan ca un om puternic din spatele unui extraordinar business deș succes cunoscut la nivel mondial.
 9. 9. Această conferin ă este axată pe celebrul sistemț Straight Line Persuasion Ve i aflaț cum pute i convingeț clien ii –ț într-un mod etic– să facă orice... DAR IȘ Cum să vă mări iț veniturile, vânzările, rata de închidere iș încrederea în propriile for e.ț Concret, ce vor învă a participan iiț ț
 10. 10. Secretul încheierii oricărei afaceri cu calm i în mod constant de fiecare dată, fără ceaș mai mică urmă de presiune. Arta i tiin a sistemului prospectării Straight Line Persuasion.ș ș ț Cele 4 elemente cheie pentru crearea unei prezentări etice care să ducă, efectiv, la încheierea oricărei afaceri. Cum se poate intra rapid în contact cu poten iali clien i i cum pot fi folosi i pentru aț ț ș ț aduna informa ii utile companiei.ț Cum se pot contracara imediat obiec iile i credin ele limitatoare aleț ș ț cumpărătorilor/clien ilor i cum se pot transforma scepticii în cumpărători.ț ș Procesul Negocierii Straight Line pas cu pas. Cele 4 elemente de bază ale jocului intern. Formula în 10 pa i pentru construirea unui flux de recomandări i ob inerea clien ilorș ș ț ț pe via ă.ț Cum să î i spore ti încrederea de sine pentru a deveni de neoprit.ț ș Cre terea Echipelor de vânzăriș Top 10 lucruri pe care Jordan le va prezenta în cadrul conferin eiț
 11. 11. Totu i, ce pierde i dacăș ț NU participa i?ț Întrebarea legitimă pe care oricine poată să i-o pună este:ș Cât costă participarea la acest eveniment? Însă, întrebarea pragmatică pe care o pute i pune este:ț Cât costă neparticiparea la acest eveniment? Nu-l ve i cunoa te pe cel mai persuasiv om de vânzări al Wall Street-ț ș ului! Nu ve i lua contact cu cea mai puternică metodă de persuasiune înț vânzări, afaceri i via ă personală: Straight Line Persuasion System.ș ț Nu ve i afla cum se pot replica strategiile lui Jordan pentru succes masivț DAR fără a trece prin problemele pe care el le-a avut.
 12. 12. q 8.00-09.00 - Înregistrarea participan ilorț q 09.00-09.30 Deschiderea evenimentului q 09.30-11.00 Jordan Belfort – Straight Line Persuasion – Sesiunea 1 q 11.00-11.30 Pauză de cafea q 11.30-13.00 Jordan Belfort – Straight Line Persuasion – Sesiunea 2 q 13.00-14.30 Pauză de prânz q 14.30-16.30 Jordan Belfort – Business negociations i Q&Aș q 16.30-17.00 Închiderea evenimentului Programul evenimentului - 18 noiembrie 2014 -
 13. 13. Rezerva i bilete cu reducere prin click aiciț • acces conferin ăț • mapă conferin ăț • traducere simultană • locuri în zona Silver - - - • acces conferin ăț • mapă conferin ăț • traducere simultană • locuri în zona Gold • lunch - - - • acces conferin ăț • mapă conferin ăț • traducere simultană • locuri în zona Vip (Rând 2-5) • lunch • welcome coffee - - • acces conferin ăț • mapă conferin ăț • traducere simultană • locuri în zona Platinum • (primul rând) • lunch cu Belfort • welcome coffee • autograf Belfort • foto cu Belfort Silver €375 Gold €390 VIP €440 Platinum €790
 14. 14. Înscrieri Pentru înscrieri cu reducere click aici
 15. 15. Despre oraganizator - Extreme Training - Extreme Training este o companie de training fondată în 2005 care i-ș a asumat misiunea de a- i sprijini clien ii pentru a ob ineș ț ț rezultate remarcabile, oferindu-le acestora (atât clien ilor corporate cât iț ș persoanelor private) o gamă largă de servicii de instruire iș consultan ăț : de la leadership i management, până la negociere,ș vânzări, project management, comunicare, resurse umane, public speaking sau time management. În 2013, Extreme Training a organizat conferin a Leadership: Theț Power of Emotional Intelligence avându-l ca invitat pe celebrul Dr. Daniel Goleman, numit părintele inteligen ei emo ionale.ț ț Anul acesta am ales tot un nr. 1 în lume, de data aceasta în domeniul persuasiunii i anume pe Jordan Belfortș , adevăratul Lup de pe Wall Street.

×