Graf garis

1,303 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Graf garis

  1. 1. Graf garis adalah perwakilan data yangmenunjukkan perubahan numeriksesuatu perkara dalam suatu tempohmasa tertentu.
  2. 2. Contohnya, bilangan pingat emas yangdiperolehi oleh sesuatu negara dalam tempohtertentu boleh ditunjukkan dalam graf garisdibawah. Tahun 1984 1988 1992 1996 2000 Bilangan Pingat 40 33 58 77 59 Emas
  3. 3. Bilangan pingat emas yang mengikut tahun
  4. 4. Contoh :Graf garis dibawah menunjukkan jumlah bil telefonMaria untuk enam bulan pertama tahun 2012.
  5. 5. a) Dapatkan peratus penurunan bil telefon untuk bulan Jun berbanding bulan Mac?JawapanBil telefon bulan Mac = RM200.00Bil telefon bulan Jun = RM50.00Perbezaan/penurunan bil bulan Mac dan Jun= RM 200 - RM 50 = RM 150Peratus penurunan bil telefon bulan Jun berbandingbulan Mac = (150/200) X 100% = 75%
  6. 6. b) Jika bil telefon Maria pada bulan Julai bertambah sebanyak 20% berbanding bulan April, kirakan bil telefon Maria untuk bulan Julai. Jawapan Bil telefon bulan April = RM200.00 Bil telefon bulan Julai = 120% X RM200 = RM240.00

×