Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvietimas pagalbadarbais.lt seminaras_vilniaus kuratoriams (1)

271 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kvietimas pagalbadarbais.lt seminaras_vilniaus kuratoriams (1)

  1. 1. Vilniaus savivaldybės socialiniams darbuotojams KVIETIMAS DALYVAUTI SEMINARE VALSTYBINIO IR NVO SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLO, SPRENDŽIANT SOCIALINES PROBLEMAS, KŪRIMUI Siekiant mažinti socialinę atskirtį, pagal projektą „Pagarbadarbais.lt – efektyviam socialinių problemų sprendimui“ yra kuriamas NVO ir valstybinio sektorių bendradarbiavimo tinklas. Bendradarbiavimo tinklo nariais tapę socialiniai darbuotojai turi galimybę naudotis internetine paramos daiktais ir darbais sistema, kurios pagalba savo kasdieniam darbui palengvinti galės prisitraukti paramos daiktais bei pagalbos savanoriškais darbais. Tinklo narių subūrimui ir apmokymui vyksta dviejų dienų seminarai. Seminaras, skirtas Vilniaus rajono socialiniams darbuotojams, vyks Viešbutyje „EuropaCity“, J. Jasinskio g. 14, Vilnius, kovo 6-7 dienomis. Preliminari seminaro programa pridedama priede. Seminare kviečiami dalyvauti socialiniai darbuotojai iš skirtingų savivaldybės įstaigų ir įvairių nevyriausybinių organizacijų, seniūnijų, bendruomenių, socialiniai pedagogai, savanoriai iš labdaros organizacijų, kuruojantys socialiai remtinus asmenis. Seminaro metu bus apžvelgiamos socialiniams darbuotojams iš abiejų sektorių aktualios vietinės socialinės problemos, dalyviai galės pasidalinti patirtimi. Jie bus supažindinami su Pagalbadaiktais.lt ir Pagalbadarbais.lt projektais, apmokomi naudotis internetine sistema. Po seminaro dalyviai turės teisę būti projekto kuratoriais, savarankiškai ir savanoriškai pagal poreikį naudotis sistema ir taip palengvinti savo kasdienį darbą kitų žmonių parama daiktais bei pagalba darbais. Dalyvavimas seminare nemokamas (su maitinimu). Dalyvio indėlis – atvykimas iki seminaro vietos. Skatiname darbdavius išleisti savo darbuotojus dalyvauti seminare. Dalyvių skaičius ribotas, o registracija vyksta iki š.m. kovo 5 dienos el. paštu: laura@pagalbadaiktais.lt arba telefonu: 860228515. Registruojantis prašome pranešti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir atstovaujamą įstaigą ar organizaciją.
  2. 2. Apie projektą: Pagalbadarbais.lt – tai trejus metus gyvuojančio projekto Pagalbadaiktais.lt vystymo iniciatyva. Šie abu projektai – tai atviras visiems Lietuvos žmonėms tinklas, kuris jungia tuos, kam reikalinga pagalba įvairiais daiktais bei darbais, ir tuos, kurie gali tą pagalbą suteikti. Projektą „Pagalbadarbais.lt – efektyvesniam socialinių problemų sprendimui“ įgyvendina VšĮ „Geros valios projektai“. Projekto partneris – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas „Pagalbadarbais.lt - efektyvesniam socialinių problemų sprendimui“ Nr. VP1-4.1VRM-08-V-01-003, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiklos programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.
  3. 3. PRIEDAS. PRELIMINARI SEMINARO PROGRAMA Laikas 10.00 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.30 18.30 – 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – ... 8.30 – 9.00 9.00 – 10.30 10.30 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 14.00 Užsiėmimai 1 diena Atvykimas, įsikūrimas Įvadas, programos pristatymas, susipažinimas su projektu Dalyvių susipažinimas, lūkesčiai NVO ir valstybinio sektorių bendradarbiavimas Pietūs Projekto nauda visuomenei Kavos pertrauka Darbo su labdara ir pagalba ypatumai Vyraujančių socialinių problemų analizė Vakarienė Kuratoriaus funkcijos ir veiklos Socializacija Laisvas laikas 2 diena Pusryčiai Pasaulio kavinių metodas temomis: - Kaip būti geru kuratoriumi; - Kaip pasiekti geradarius; - Kaip užtikrinti, kad pagalbos gavėjai nepiktnaudžiatų gaunama pagalba; Kavos pertraukėlė Rekomendacijos, kaip naudotis internetine sistema Bendrų veiklų planavimas ir aptarimas Išvykimas

×