Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Cor

1,994 views

Published on

El cor

Published in: Education, Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El Cor

  1. 1. El cor
  2. 2. La FUNCIÓ BASICA de l’aparell circulatori, és fer arribar l’oxigen i els nutrients a totes les cel·lules. Per tenir sa l’aparell circulatori cal fer esport, menjar sa i no fumar.
  3. 3. Les VÀLVULES CARDIAQUES garanteixen que la sang circuli en el sentit correcte.
  4. 4. El cor té QUATRE CAVITATS : Aurícula dreta Aurícula esquerra Ventricle dret Ventricle esquerre
  5. 5. Venes pulmonars Les VENES són els vasos que porten sang no oxigenada. Es tracta de vasos de color fosc,amb menys elasticitat i es troben més a prop de la pell, es poden veure a simple vista.
  6. 6. Els vasos sanguinis que transporten la sang amb oxígen, són les ARTÈRIES .Hi ha 2 tipus d’artèries: La coronaria i la pulmonar. Són els vasos sanguinis més gruixuts i interiors, amb parets musculars que es contreuen.
  7. 7. HEM TRET LA INFORMACIÓ DE: WWW.GOOGLE.COM WWW.EDU365.CAT Els mestres i les mestres de Segon BIBLIOGRAFIA

×