Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabihasnan ng Assyrian

85,282 views

Published on

 • Be the first to comment

Kabihasnan ng Assyrian

 1. 3. <ul><li>Assyrian: sinasabing </li></ul><ul><li>pinakamalupit,mabagsik,agresibo at palaaway na pangkat ng tao na nanirahan sa mesopotamia. </li></ul>
 2. 4. <ul><li>-> pangkat ng tao na palaaway,mabagsik at malupit. </li></ul><ul><li>->pangkat ng tao na nagmula sa tuyong lupaing ng Arabia at nagtatag ng panahanan sa mga lupain nasa pagitan ng Nineveh at Assur sa bahagi ng Tigris </li></ul>
 3. 5. <ul><li>-ito ang punong-lungsod o kabisera ng Kabihasnan Ng Assyrian . </li></ul>
 4. 6. <ul><li>->nagtatag ng kauna-unang organisasyon </li></ul><ul><li>->ang mga nagawa ng pinuno ay nakaukit sa mga pader at palasyo. </li></ul><ul><li>->nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ang mga mababang opisyal maging ang mga pari. </li></ul><ul><li>->ang hari ang tanging kinatawan ni Assur sa lupa at tagapagtupad ng kanyang utos. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Ashurbanipal – 2: nasabing isa sa pinakamagaling na namuno sa assyrian </li></ul>
 6. 8. <ul><li>epektibo ang pangungulekta ng buwis </li></ul><ul><li>mayaman ang mga assyrian.makikita ito sa kanilang pang-araw-araw na pananamit at kagamitan </li></ul><ul><li>nagmula ang kanilang kayamanan sa pananakop ng mga karatig na lupain </li></ul><ul><li>maayos at magaganda ang kanilang kalsada.mayroon silang epektibong serbisyo postal na nakapagpapabilis ng pag-uulat ng tropa at mabisang paraan ng pananakop. </li></ul><ul><li>matatag ang kanilang hukbong sandatahan at nakatitiyak na kontrolado nila ang mga nasasakupan,sampu ng mga kayamanan nito. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>ang mga assyrian ang kauna unahang pangkat ng tao na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo </li></ul><ul><li>epaektibong serbisyo postal </li></ul><ul><li>maayos at magandang kalsada </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Ang mga Assyrian ay kilala bilang mga malulupit ang pamahalaan ngunit dumating din naman ang kanilang pagbagsak. . .Bumagsak sila dahil pinagtulungan siya ng mga Chaldean at Persiano at ang higit na nagpabagsak sakanila ay ang pagdating ni Alexander the Great kaya ang Kaharian ng Assyrian halos walang naiwan palatandaan </li></ul>
 9. 12. <ul><li>Noong 3200 BCE, ang Ehipto ay nahati sa dalawang kaharian: Mataas na kaharian Mababang Kaharian </li></ul>
 10. 14. <ul><li>ang tawag sa pinuno ng mga Ehipsiyano. Sa katunayan ay hindi raw ito talaga ang tawag nila. </li></ul><ul><li>Nanggaling ang salitang ito sa Bibliya kaya tinanggap na. </li></ul><ul><li>Ito ay galing sa salitang “Pero” na nangangahulugang “Dakilang Tahanan” o “Dakilang Tirahan” (Great House sa Ingles). </li></ul>
 11. 16. <ul><li>Magkontrol sa ekonomiya at kalakalan </li></ul><ul><li>Mamahala sa kanyang mga nasasakupan </li></ul><ul><li>Magpatupad ng mga batas at patakaran </li></ul><ul><li>Manguna sa hukbong sandatahan ng Egypt </li></ul><ul><li>Magpanatili ng maayos na sistemang pang-irigasyon </li></ul><ul><li>Mangalaga sa mga tao sa panahon ng kalamidad at tag-gutom </li></ul><ul><li>Manguna sa mga seremonya at panrelihiyong ritwal </li></ul><ul><li>Magpanatili ng katahimikan at kaayusan sa kaharian </li></ul>
 12. 17. <ul><li>Panahong Archaic Lumang Kaharian Unang Intermediate Gitnang Kaharian Ikalawang Intermediate Bagong Kaharian Mga Yugto sa Kasaysayan ng Ehipto </li></ul>
 13. 18. <ul><li>Sa panahong ito ay nahilig na rin ang mga Ehipsiyano sa paggawa ng mga figurines at statuettes ng mga hayop at tao at mga palayok. </li></ul><ul><li>Ilan sa mga gamit gaya ng kutsilyo na may hawakang garing at mga palettes ay nagpapakita mga seremonya na kanilang ginagawa. </li></ul><ul><li>Ang mga digmaan, pangangaso at mga seremonya ang paborito nilang ililok. </li></ul>
 14. 19. <ul><li>pinuno ng Mataas na Egypt na sinasabing nag-unite ng Egypt. </li></ul><ul><li>Tinawag siyang “Menes” ng mga Griyego na nangangahulugang “founder”. </li></ul><ul><li>Sa panahong ito ay naging abala ang mga pinuno ng Egypt sa pagpapagawang mga pyramid. </li></ul><ul><li>Mahigit 80 ang nagawang pyramids sa panahong ito. </li></ul>
 15. 20. <ul><li>Ito ay nagsisilbing libingan ng mga Pharaoh Ito ay nagsisilbing tanda pagkatapos bumaha ang Ilog Nile. </li></ul><ul><li>Ito ay nagsisilbing parangal sa diyos ng araw Ito ay sumisimbolo ng pagkalalaki (fertility) </li></ul><ul><li>Ito ay nagpapakita ng kadakilaan ng isang Pharaoh Ito ay sumisimbolo sa kalakasan at kapangyarihan ng estado ng Ehipto. </li></ul>
 16. 21. <ul><li>isa sa mga naging Pharaoh sa panahon ng lumang kaharian. </li></ul><ul><li>Nagpatayo siya ng pyramid na ngayo’y tinatawag na “Step Pyramid”. </li></ul><ul><li>Ito’y pinagawa noong 2650 BCE. Ito ay may taas na 62 metro(190 ft). Khufu (Cheops) – ipinagawa niya ang pinakatanyag na pyramid sa Giza na itinuturing na pinakamalaki sa lahat na may volume na 2.59 milyon metrong kubiko. Ito ay ipinatayo noong 2600 BCE. </li></ul>
 17. 22. <ul><li>Noong 2300 BCE, nagsimulang humina ang kapangyarihan ng mga paraon. </li></ul><ul><li>Naging laganap ang digmaang sibil bunga ng pag-aagawan sa kapangyarihan ng mga lokal na gobernador. </li></ul><ul><li>Bunga nito sumailalim ang Ehipto sa 200 taong panahon ng kaguluhan. “ANARCHY” </li></ul>
 18. 23. <ul><li>Pinapalagay na nagsimula ang Gitnang Kaharian noong 2040 BCE . Nakilala ang Thebes bilang kabisera nito. Hindi katulad ng Lumang Kaharian, mas binigyang tuon ng mga paraon ang mga bagay na kapaki-pakinabang kaysa sa pagpapagawa ng mga piramide. Mas binigyang importansya ang pagpapagawa ng mga kalsada, dike at sistemang irigasyon. </li></ul>
 19. 25. <ul><li>siya ang nagtayo sa Thebes bilang bagong kabisera ng Ehipto. Nasugpo niya ang mga mapanggulong maharlika. Amenemhet III – anak ni AI na sinasabing nagpagawa ng kanal na nagdurugtong sa Ilog Nile at Red Sea. Dahil dito ay umunlad ang Ehipto sa larangan ng kalakalan. Sa panahong ito ay naitayo ang imbakan ng tubig na tinawag na Faiyum. </li></ul>
 20. 27. <ul><li>Sa huling bahagi ng Gitnang Kaharian ay sinakop ng mga Amorites mula sa Fertile Crescent ang Ehipto noong 1730 BCE. Tinawag silang mga “Hyksos” ng mga Ehipsiyano na nangangahulugang “Rulers of Foreign Land”. Mahigit sa 150 taon nilang pinamunuan ang Ehipto. </li></ul>
 21. 28. <ul><li>Sa panahong ito ay hindi naging kuntento ang mga pinunong Egyptian sa teritoryong sakop ng kanilang kaharian kung kaya’t nagsimula nang manakop ng lupain. Pinagbayad nila ng buwis (sapilitan) ang kanilang mga nasakop. </li></ul>
 22. 30. <ul><li>naging pharaoh noong 1512 BCE. Idinagdag niya ang Nubia sa Egypt at sinakop niya ang Palestine at Syria. Hatshepsut – tinaguriang “kauna-unahang babaeng pinuno sa kasaysayan”. Napalago niya ang kalakalan. Naging tanyag ang Egypt dahil sa mga ekspedisyong kanyang ipinadala. </li></ul>
 23. 31. <ul><li>isa sa dakilang pharaoh ng Egypt. Siya ang tinaguriang “Alexander the Great ng Egypt”. Pinagtuunan niya ang pakikipaglaban at pagpapalakas ng kanyang hukbong militar. </li></ul>
 24. 33. <ul><li>namahala sa Egypt ng halos 70 taon. Sa panahon ng kanyang pamamahala naganap ang mahigit 15 taon pakikidigma sa mga Hittites na nasa Asia Minor. Siya ang isa sa huling dakilang pharaoh ng Egypt. Pinalitan siya ng mga mahihinang pinuno na naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga nasasakupan ng imperyo. </li></ul>
 25. 35. <ul><li>naging tanyag dahil sa pagtatatag niya ng iisang relihiyon na sumasamba sa iisang diyos na si Aton. Pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Akhenaton. Namatay siya noong 1362BCE. </li></ul>
 26. 37. <ul><li>Paggawa ng papel (papyrus), stylus Sinaunang kalendaryo Pyramids Geometry Larangan ng Surgery at Anatomy Shadoof at Loom Mummification Hieroglyphics </li></ul>

×