Successfully reported this slideshow.

Teorya sa Pinagmulan ng Daigdig

41,348 views

Published on

Teorya sa Pinagmulan ng Daigdig

 1. 1. WELCOME TO OUR SLIDE SHOW
 2. 3. " MGA TEORYA TUNGKOL SA PINAGMULAN NG DAIGDIG "
 3. 4. <ul><li>1.NEBULAR 2.DYNAMIC ENCOUNTER 3.DUSTCLOUD </li></ul><ul><li>- Teoryang Dust Cloud na sinasaad na nabuo ang mga bagay sa kalawakan dahil sa mga reaksyong naganap sa tila mga ulap na binubuo ng mga partikulo gaya ng mga hangin (gases) at chemical. 4.BIGBANG </li></ul><ul><li>Teoryang Big Bang na tumutukoy sa pagkakabuo ng mga &quot;heavenly bodies&quot; sa pamamagitan ng mga pagsabog na naganap sa kalawakan. </li></ul>5.KONDENSASYON 6.SOLAR DISRUPTION
 4. 5. 8.COLLISION 9.PANRELIHIYON - Teoryang Biblikal o ang &quot;Genesis&quot; na nababanggit sa Bibliya. 7.PLANETISSIMAL - Teoryang Planetary o ang pagkabuo ng mga planeta dahil sa pagbabagong naganap sa ibang planeta gaya ng paghihiwalay ng mga bahagi nito o epekto ng pagbunggo ng kumikilos na bagay sa kalawan.
 5. 7. Teoryang Atheistic Materialism Nagsimula kay Carolus Linnaeus ang atheistic materialism o teoryang atheistic ang isang teorya ng pinagmulan ng tao na kung saan sinasabi niya noong 1760 na maaring may isang pinagmulan ang mga buhay na organismo. Naisip niya ito habang pinag papangkat niya ang mga organismo. -Father of Taxonomy
 6. 8. <ul><li>sinusugan ito ni COMTE DE GEORGES BUFFON at ipinanukala niya na ang pagkakaiba-iba ng mga organismo ay dahil sa kanilang kapaligiran na kanilang pinanahanan. </li></ul>
 7. 10. <ul><li>Natural Selection o Survival of the Fittest </li></ul><ul><li>Ayon kay Darwin ang pagsisikap na mabuhay ang paliwanag sa ebolusyon. Sa bawat uri, naniniwala siya na may mga tao na ipinanganganak na naiiba sa karamihan. Ang mga taong may mabuting paggamit sa kapaligiran ay nabubuhay at nakapagpaparami ng mga supling na katulad nila. </li></ul><ul><li>Charles Darwin </li></ul><ul><li>Ayon sa kanya “nagmula ang tao sa hindi gaanong mataas na organisadong anyo, at ang lahat ng mataas na anyo ng buhay ay nanggaling sa maliit na ‘isdang’ kapareho ng mga hayop” </li></ul>
 8. 11. EVOLUTION OF MAN
 9. 12. <ul><li>EBOLUSYONG THEISTIC </li></ul><ul><li>Nakabatay ito sa teoryang ipinanukala nila ni Darwin at mga kasama. </li></ul><ul><li>Naniniwala ang mga nagpanukala nito na nagmula rin ang tao sa nag-iisang selula na sa pagdaan ng panahon, nagiging kumplikadong organismo dahil sa paraang MUTATION </li></ul><ul><li>Ipinanukala ng mga naniniwala rito na nilalang ng Diyos ang unang selula sa daigdig at mula sa proseso ng ebolusyon, sumulpot ang unang tao. . </li></ul><ul><li>ESPESYAL NA PAGLALANG </li></ul><ul><li>Genesis, chapter 1 verses 1-31 </li></ul><ul><li>Naniniwala ang nakararaming relihiyon sa daigdig na nilalang ng Diyos ang tao. </li></ul><ul><li>Unang nilalang ng Diyos ang lalaki at binigyan ng kapangyarihang mamuno sa lahat ng mga bagay, halaman at hayop. </li></ul><ul><li>Naganap sa loob ng anim na araw lamang ang paglalang ng lahat g bagay kasama na ang unang tao. </li></ul>
 10. 13. MGA SINAUNANG KABIHASNAN
 11. 14. ANCIENT CIVILIZATIONS; The Fertile Crescent 4 early River Valley Civilizations Kabihasnan ng Sumerian : Tigris at Euphrates Kabihasnang Ehipsiyo (Egyptian): Nile River Kabihasnan ng Harappa: Indus at Ganges River Kabihasnang Tsino: Huang Ho River (Yellow River)
 12. 15. Nagsumula ito s Isthmus ng Suez, tuloy-tuloy pahilaga at bumabaybay sa dulong silangan ng Dagat Mediterannean habang bumubuo ito ng hugis arko patungo sa Asia Minor at Armenia. Patuloy hanggang sa mga Ilog ng Tigris at Euphrates hanggang Golpo ng Persia. Ito ang matabang rehiyon na hugis kalahating buwan. Pangkat ng mga tao sa Fertile Crescent Sumerian Babylonian Hittites Hebreo Phoenician Assyrian chaldean
 13. 16. Mesopotamia: Lupain sa pagitan ng dalawang ilog Ang Tigris at Euphrates
 14. 18. Ang mga dinastiya ng Tsina mula sa pinaka una : Dinastiyang Hsia - Pinamunuan ni Emperador Yu; tinawag na maalamat dahil walang records na nagpapatunay na ito ay nag-exist. Dinastiyang Shang - walang kinikilalang namuno noong taong 1500 B.C.E; nauso ang paggamit ng Bronze. Dinastiyang Chou - nagsimula noong 1028 B.C.E at bumagsak noong 256 B.C.E Itinatag ni Wu Wang. Sinimulan ang paggamit ng Civil Service Examination.Pinaka matagal na namunong Dinastiya. Dinastiyang Chin - Pinamunuan ni Shih Huang Ti. Itinatag na ang Great Wall Of China. Dinastiyang Han - itinatag ni Liu Pang. Pagkilala sa Great Silk Road. Dinastiyang Sui - Pinamunuan ni Yang Chien. Pinagawa ang Grand Canal. Ito ang pinakamaikling namahala sa lahat ng dinastiya.
 15. 19. Dinastiyang Ming -nagmula sa rebelyong pinamunuan ni Chu Yuan Chang laban sa mga monggols. Ming Tai Tsu ang ginamit niyang pangalan. itinatag ang Forbidden City Dinastiyang Manchu - pinamunuan ng mga manchu na nagmula pa sa Manchuria Sa pagbagsak ng Dinastiyang Tang, Nagkawatak-watak ang mga Chinese nang mga 50 taon, at pinagisa ng Dinastiyang Sung. Dinastiyang Tang - Itinatag ni Li Yuan. Ito ang Ginintuang Panahon Ng China.. Kinilala ang china bilang pinakamayamang Bansa Sa buong daigdig. Dinastiyang Sung - itinatag ni Sung Tai Tsu. Nauso ang paggamit ng papel na pera at barya. Dinastiyang Yuan - pinamunuan ng mga monggols na sina Kublai Khan at Genghis Khan.
 16. 20. Submitted to : SIR RUEL PALCUTO.
 17. 21. Submitted by: 3-GB Roselyn V. Clerigo. Riana Meriel Garcia. Dionjoren Cristely Limpot. Mary Joy Antonio. Irene Mayor. Rhea Rodriguez.

×