Codemocracy viktoria

1,717 views

Published on

Talk given @ http://codemocracy.org/ based on http://web.viktoria.se/iset/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Codemocracy viktoria

 1. 1. Trafikdata för hållbart vardagsresande<br />Daniel Rudmark<br />Per-Erik Holmberg<br />Elias Arnestrand<br />
 2. 2. Innovating Sustinable Everyday Travel (ISET)<br />Ett projekt finansierat av<br />
 3. 3. fakta Viktoriainstitutet<br /><ul><li>Bildat 1997 (aktiebolag)
 4. 4. >20 har disputerat genom våra projekt
 5. 5. Telematikforskning sedan 2001
 6. 6. Delägt av industrin (5%) och Chalmers (4%)
 7. 7. Del av Swedish ICT sedan 2005
 8. 8. Fokus på fordon och transport sedan 2006
 9. 9. Idag ca 30 personer (ca 20 heltider)
 10. 10. 15 disputerade forskare (varav 5 docenter)
 11. 11. Koordinerar Fordons & Transport ICT inom SICT </li></li></ul><li>tillämpningsfokus<br />
 12. 12. framgångsfaktorer<br /><ul><li>Innovationsförmåga
 13. 13. Användarmedverkan
 14. 14. Spetskompetens
 15. 15. Samarbetsförmåga</li></li></ul><li>Persontransportprogrammet- ett triple-helix projekt<br />BakgrundEn regionalpolitisk vision om regionförstoring och ökat hållbart vardagsresande resulterade i en förstudie om hur digitala tjänster kan bidra. Förstudien har nu expanderats till ett gränsöverskridande forskningsprogram med omslutning ca 27 milj.<br />SyfteProgrammet skall visa hur digitala tjänster skapar hållbart vardagsresande och skapa förutsättningar för privata aktörer att utveckla tjänster på offentlig information. Detta skall resultera i nya affärsmodeller och aktörstyper.<br /> Programmet skall också skapa arena för Öppen Innovation i samverkan mellan privat, offentlig och akademisk verksamhet<br /><ul><li>FinansieringSjuhärads kommunalförbund,Swedish ICT, VINNOVA, VGR
 16. 16. Parter</li></li></ul><li>ISET<br />- at a glance<br />Informationsinfrastruktur för trafikinformation<br />Digitala tjänster för hållbart vardagsresande<br />Varaktig arena för innovation i samverkan<br />Nya affärsmodeller och tjänster hos industriparterna<br />Nya roller och arbetsformer för offentliga trafikhuvudmän<br />
 17. 17. Syfte och mål<br />Innovationförhållbartvardagsresande<br />
 18. 18. Vilka behov svarar vi mot?<br />
 19. 19. Storskalig utrullning<br />Add-on projekt <br />Övergripande struktur<br />Kontrollerade test<br />Storskaliga försök<br />Utvärdering<br />Etablering av förutsättningar<br />Initiala tjänster<br />Ny business<br />2012<br />2010<br />2011<br />
 20. 20. Varför öppna myndighets-API:er?<br />Demokratiska principer<br />Offentlighetsprincipen<br />PSI-lagen<br />Utnyttja marknadsvärde<br />Kan/ska myndigheter stödja alla telefoner, plattformar, informationsbehov etc. etc.<br />
 21. 21. Traditionell systemutveckling<br />Byggt kring kravspecifikationer<br />Metodik för kontroll över slutresultatet<br />
 22. 22. Project sponsor<br />Code + comments<br />Deliverable<br />Documentation<br />Requirementsspec<br />Business Analyst<br />Software Developer<br />End-user<br />Tester<br />Requirementsspec<br />Test protocol<br />End-user<br />
 23. 23. SupportingSustainableEveryday Transports<br />50% expected increase in personal travel in Gothenburg area 2005-2025<br />Transport-related CO2 emissions should decrease by 4% in 2010 and 75% in 2050 (compared with 1990)<br />Public transport traveling must increase from 24% to 35% in 2020<br />If car commuters switched to public transport, bicycle etc. 1 day/week this goal would be met!<br />
 24. 24. Co-modaltravelingrequiresmulti-context systems<br />The use of multiple transportationmeans<br />Typicallymoresustainable<br />Typically less comfortable<br />Smoothuserexperiencerequirescoordination of information in multiple contexts<br />Multiple data sources<br />A multitude of devices, someunknown<br />Personalized information needs<br />
 25. 25.
 26. 26. Project sponsor<br />Code + comments<br />Outside<br />developer<br />Deliverable<br />Documentation<br />Requirementsspec<br />API<br />Outside<br />developer<br />Business Analyst<br />Software Developer<br />Tester<br />Outside<br />developer<br />Requirementsspec<br />Test protocol<br />Objectmodel<br />
 27. 27. ProactiveAPI’s<br />API’stranscendsinto the unavoidableartifact for developers to interact with<br />API’sbecomevaluable assets in achievingorganizationalgoals (e.g. comodaltravel)<br />API’s are under-researched<br />
 28. 28. Varför codemocracy<br />Uppmuntra till applikationsutveckling på trafikdata<br />Ökad förståelse för utvecklarbehov<br />Vilken information<br />Hur informationen presenteras<br />Fråga och ge feedback!<br />
 29. 29. Trafikverket (via Info24)<br />Realtidsinformation från Trafikverket (tidigare Vägverket)<br />Beskrivande text<br />GPS-koordinater (inkl. höjd!)<br />Väg (både intern kod och publikt namn)<br />Beräknad start- och sluttid<br />Informationstyper<br />Störningar i kollektivtrafiken<br />Trafikkameror (url:er till bilder av trafiken)<br />Olyckor<br />Köer<br />Vägarbeten<br />Fordonshaverier<br />
 30. 30. Trafikverket (via Info24) forts.<br />Obs! Tillgång till API:er via mejl till<br />daniel@viktoria.se<br />elias@viktoria.se<br />
 31. 31. Västtrafik<br />Registrering på http://labs.vasttrafik.se<br />Obs! Gå med i klubben utvecklare!<br />Reseplanerare<br />http://vasttrafik.se/External_Services/TravelPlanner.asmx<br />Lista över alla hållplatser<br />Förslag på närmaste hållplats utifrån koordinater<br />Förslag på hållplatser beroende på vad man söker efter<br />Lista med pendelparkeringar<br />Resvägsförslag<br />Koder för sms-biljetter<br />
 32. 32. Västtrafik, forts.<br />Kollektivtrafikstörningar<br />http://vasttrafik.se/external_services/ TrafficInformation.asmx<br />Prioritet, datum/tid, område/kommun (ej koordinat), berörda linjer, text<br />Realtidsinformation<br />http://vasttrafik.se/External_Services/NextTrip.asmx<br />Utgår från en hållplats och anger för pågående turer<br />Beräknad ankomsttid enligt tidtabell<br />Beräknad ankomsttid enligt realtidsdata<br />
 33. 33. Tåg.info<br />Webbsida: http://tåg.info/api<br />Alla stationer (med GPS-koordinater):<br />http://tåg.info/stationer.xml<br />Alla aktuella tåg för en viss station<br />http://tåg.info/[Stationsnamn].xml<br />Ex. http://tåg.info/Stockholm+C.xml<br />Alla aktuella tåg <br />http://tåg.info/tag.xml<br />Info om ett specifikt tåg<br />http://tåg.info/[tågnummer].xml<br />Ex. http://tåg.info/459.xml<br />

×