Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Studē sociālās zinātnes !INFORMĀCIJAS CENTRS
atvērts katru darba dienu 10.00–16.00


RSU vestibilā
Dzirciema ielā 16
R...
Augstākā izglītība                          RSU sociālo zinātņu studiju programmas

       ...
EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE
                                         Politikas zinā...
EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE
                    Politikas zinātnes katedra              ...
EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE                                               EIRO...
EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE
                                         Reģionālās eko...
KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE                                                  ...
KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE
                                                 ...
KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE                                                 K...
JURIDISKĀ FAKULTĀTE

                           TIESĪBU ZINĀTNE                 ...
Studentu pašdarbības kolektīvi


Deju kolektīvs “Ačkups” – mēģinājumos un kopīgos atpūtas brīžos valda studentiskais gars ...
Studentu organizācijas                                                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studē sociālas zinātnes RSU

2,181 views

Published on

Studē sociālās zinātnes

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studē sociālas zinātnes RSU

 1. 1. Studē sociālās zinātnes ! INFORMĀCIJAS CENTRS atvērts katru darba dienu 10.00–16.00 RSU vestibilā Dzirciema ielā 16 Rīgā, LV–1007 tālrunis: 67409105 fakss: 67471815 e-pasts: studinfo@rsu.lv Skype: stud.info Twitter.com/RSU_InfoCentrs www.rsu.lv © Rīgas Stradiņa universitāte, Informācijas centrs, 2009 Foto: Māris Bartulāns, Māra Jansone, Armands Lācis, Imants Prēdelis
 2. 2. Augstākā izglītība RSU sociālo zinātņu studiju programmas RSU sociālo zinātņu studiju programmas ir salīdzināmas ar Augstākās izglītības sistēma Latvijā paredz, ka pēc Doktorantūra (3–4 gadi) citām bakalaura studiju programmām Latvijā un ārvalstu akadēmiskās studiju programmas apgūšanas tiek piešķirts universitātēs, taču to saturs atšķiras no citu līdzīgu akadēmiskais grāds, pēc profesionālās studiju programmas programmu satura. Protams, lielākā daļa absolventu apgūšanas tiek iegūta profesionālā kvalifikācija un Akadēmiskā Profesionālā uzskata, ka studiju laikā gūtās zināšanas vēlāk ir jāpapildina attiecīga līmeņa profesionālais grāds. maģistrantūras maģistrantūras studiju maģistrantūrā un doktorantūrā vai nu Rīgas Stradiņa studiju programma programma universitātē, vai citās Eiropas Savienības universitātēs. Pēc bakalaura grāda ieguves studijas var turpināt 2 gadi 1,5–2,5 gadi maģistrantūrā vai augstskolas profesionālās izglītības Plašāku informāciju par katru studiju programmu varat iegūt programmās. RSU interneta mājaslapā: www.rsu.lv Profesionālā studiju Profesionālā studiju programma Otrā līmeņa profesionālā augstākā jeb augstskolu izglītība programma bakalaura grāda iegūšanai paredz, ka parasti vienlaikus ar kvalifikāciju tiek iegūts arī (3 gadi) (4 gadi) bakalaura profesionālais grāds noteiktā jomā. Maģistra grāds dod tiesības iestāties doktorantūrā. Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība Rīgas Stradiņa universitātes tradīcijas un pieredze ir Rīgas Stradiņa universitātē sociālo zinātņu studiju veidojusies 60 gadu garumā – 1950. gadā tika dibināts organizācija ir veidota, izmantojot salīdzinoši jaunu mācīšanās sistēmu – moduļu apmācību. Moduļu apmācība paredz Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā dažādas pilna laika maģistrantūras studiju programmas Rīgas Medicīnas institūts, 1990. gadā tas tika nosaukts par (studijas iespējams apvienot ar darbu, jo tās notiek piektdienu vakaros un sestdienās līdz pēcpusdienai) Latvijas Medicīnas akadēmiju, un kopš 2002. gada studentu aktīvu patstāvīgo darbu. 13. jūnija mēs esam Rīgas Stradiņa universitāte. Gandrīz visiem Rīgas Stradiņa universitātes sociālo Politikas zinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma EIROPAS STUDIJU Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā apgūt gan medicīnas zinātņu studentiem patīk mācīties pēc moduļu sistēmas, fakultāte Starptautiskās attiecības, akadēmiskā maģistra studiju programma un veselības aprūpes specialitātes, gan sociālo zinātņu un tas apliecina izvēlētās sistēmas pozitīvās īpašības. studiju programmas. Ar katru gadu piedāvāto studiju Moduļu sistēmas galvenās priekšrocības ir iespēja pilnīgi Bizness un tiesības Eiropas Savienībā, profesionālā maģistra studiju programma programmu skaits pieaug. koncentrēties uz kursa apgūšanu, sistēma nodrošina vielas pilnīgāku un kvalitatīvāku apguvi. Studenti pozitīvi vērtē arī to, Komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma Sociālo zinātņu studijas Rīgas Stradiņa universitātē KOMUNIKĀCIJAS ka nav sesiju, jo eksāmenus kārto uzreiz pēc apgūtā moduļa. tika uzsāktas 1998. gadā. Sociālo zinātņu absolventi fakultāte Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma ir konkurētspējīgi darba tirgū. Lielākā daļa absolventu Dažiem studentiem nepatīk, ka moduļu sistēma prasa ļoti Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma atzīst, ka studiju laikā iegūtās zināšanas ir pietiekošas intensīvu darba tempu un kursa apguvei tiek veltīts salīdzinoši Dzīves gājuma socioloģija un sociālā politika, akadēmiskā maģistra studiju programma un noderīgas pašreizējai karjerai. Gandrīz visi absolventi īss laiks. Tomēr jāuzsver, ka moduļu princips arī atvieglo strādā savā specialitātē, un darba devēji viņus vērtē kā pazīstamu Latvijas un ārvalstu speciālistu piesaistīšanu labus darbiniekus. studentu apmācības procesā. JURIDISKĀ Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma fakultāte Tiesību zinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma
 3. 3. EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE Politikas zinātnes katedra POLITIKAS ZINĀTNE Politologi pēta politisko institūciju un politisko kustību Akadēmiskā bakalaura studiju programma teoriju, izcelsmi, attīstību un darbību, analizē indivīdu un grupu politisko uzvedību, kā arī to saistību ar sabiedrību un ekonomiku. Politologiem ir vispusīgas zināšanas par poli- tiskajiem procesiem pasaulē un Latvijā. Viņi spēj aktuālajiem politiskajiem procesiem un norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī prot pielietot iegūtās politikas analīzes prasmes un iemaņas. Speciālistiem ir izpratne par iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura sabiedrības (tai skaitā Latvijas sabiedrības) struktūras, grāds politoloģijā funkcionēšanas un attīstības likumsakarībām. studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) Studenti apgūst politikas zinātnes teorijas un metodoloģijas kredītpunkti 120 pamatus, iegūst zināšanas par politisko, ekonomisko, sociālo norišu cēloņiem un tendencēm Eiropā un pārējā pasaulē. veids pilna laika klātiene Viņi attīsta analītisku un kritisku pieeju politisko norišu izvērtēšanai un politikas prognozēšanai. Pamatpriekšmeti valoda latviešu un angļu aptver politikas teoriju, pētnieciskās metodes un salīdzinošo finansējums fizisko vai juridisko politiku. Bez tam studentiem ir iespēja iepazīties ar personu līdzekļi politikas analīzi, politiskajām ideoloģijām, politisko institūciju funkcionēšanu, valsts administrāciju, likumdošanu, politisko akreditācija programma akreditēta līdz ekonomiku u. c. 31.12.2013. Absolventi var strādāt valsts pārvaldes institūcijās (likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās), politiskās institūcijās (partijās, pašvaldībās), kā arī medijos un pētnieciskās firmās un fondos, nevalstiskās organizācijās, akadēmiskās un pētniecības institūcijās, starptautiskās organizācijās, privātuzņēmumos. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un Karā tevi var nogalināt tikai vienreiz. Politikā – daudzreiz. doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Vinstons Čērčils, Latvijā un ārzemēs. bij. Lielbritānijas premjerministrs 3
 4. 4. EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE Politikas zinātnes katedra STRAPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS – Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas ietvaros EIROPAS STUDIJAS studējošajiem tiek nodrošināta iespēja iegūt augsti kvalificētu un konkurētspējīgu politologa izglītību. Akadēmiskā bakalaura studiju programma Studenti apgūst politikas un sociālo zinātņu pamatus, iegūst zināšanas par starptautisko politisko, ekonomisko un sociālo procesu cēloņiem un tendencēm dažādos pasaules reģionos, īpašu uzsvaru liekot uz Eiropas reģiona studijām. iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā Studenti attīsta kritisku pieeju starptautiskās politikas norišu studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) izvērtēšanā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu politiskās attīstības prognozēšanai. kredītpunkti 120 Fakultātes mācībspēki sniedz studentiem vispusīgas veids pilna laika klātiene zināšanas par starptautisko notikumu likumsakarībām un par to ietekmi Eiropas Savienībā. Studenti apgūst starpdisciplīnu valoda latviešu un angļu pieeju starptautisko attiecību izpētē. Mācībspēki skaidro finansējums fizisko vai juridisko politikas teorijas attīstību Latvijā un citās valstīs, veicina personu līdzekļi spēju analītiski sekot politiskajām norisēm, kā arī veido studentiem politikas analīzes prasmes un iemaņas. akreditācija programma akreditēta līdz 31.12.2010. Neskaitāmi Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes absolventi strādā Latvijas un ES pārvaldes institūcijās (likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās), diplomātiskās pārstāvniecībās, akadēmiskās un pētniecības institūcijās, politiskās institūcijās (partijās, pašvaldībās), medijos, privātuzņēmumos, kā arī starptautiskās organizācijās pasaulē. Viss ir politika Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Tomass Manns, vācu rakstnieks Latvijā un ārzemēs. 5
 5. 5. EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra MAZĀ UN VIDĒJĀ BIZNESA VADĪBA Nozīmīga ir mazo un vidējo uzņēmumu vieta valsts EIROPAS EKONOMIKA UN BIZNESS Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus vadībzinātnes Akadēmiskā bakalaura studiju programma ekonomiskajā attīstībā, to mobilitāte un konkurētspēja. Akadēmiskā bakalaura studiju programma speciālistus ar padziļinātām zināšanām Eiropas ekonomikas un Tāpēc tiek izvirzītas augstas prasības kvalificētu biznesa vadības jomā, kas ir konkurētspējīgi Latvijas un kopējā vadībzinātnes speciālistu sagatavošanai mazo un Eiropas Savienības darba tirgū, spēj iesaistīties starptautiskajā vidējo uzņēmumu izveidošanā un vadīšanā. Speciālistam ir biznesā, prot radoši strādāt kā individuāli, tā arī komandā, teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā, īpaši vienmēr gatavi apgūt jaunas prasmes un iemaņas. mazo un vidējo uzņēmumu mārketingā un reklāmā. Starptautisko ekonomisko attiecību un starptautiskā biznesa iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura Maza uzņēmuma vadītājs vada mazu uzņēmumu, pieņem iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura vadības speciālists pēta ekonomiskos procesus starptautiskajā, grāds vadībzinātnē grāds vadībzinātnē tai skaitā arī Eiropas līmenī. Dalība starptautiskajā biznesā lēmumus, kas attiecas uz visām iespējamajām uzņēmuma veicina kompānijas konkurētspēju, pelnītspēju un attīstību, studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) darbības sfērām, un uzrauga šo lēmumu izpildi. Vadītājs plāno studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) īpašnieku un darbinieku labklājību. uzņēmuma darbības stratēģiju – nosaka ilgtermiņa mērķus un kredītpunkti 120 nepieciešamos resursus to sasniegšanai. kredītpunkti 120 Studiju laikā studenti apgūst zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās, ekonomiskās politikas vēsturē veids pilna laika klātiene Studējošie iegūst fundamentālas un teorētiskas zināšanas veids pilna laika klātiene un analīzē, reģionālajā ekonomikā, kā arī starptautiskajā un ekonomikā un biznesa vadībā praktiskai darbībai dažādos Eiropas ekonomikā un biznesa vadībā, iepazīstas ar jaunākajām valoda latviešu un angļu uzņēmumos un organizācijās. valoda latviešu un angļu atziņām un diskusijām ekonomikas un vadības zinātnes jomā, finansējums fizisko vai juridisko finansējums fizisko vai juridisko kā arī ar Eiropas valstu ekonomiskās attīstības problēmām un personu līdzekļi Studenti studiju laikā apgūst praktiskās iemaņas mazo personu līdzekļi tendencēm. Studenti attīsta iemaņas informācijas iegūšanas un vidējo uzņēmumu (MVU) organizācijā, vadīšanā un metodikā, zinātniskajā analīzē un pētnieciskajā darbā. akreditācija programma akreditēta līdz konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā, iemācās veikt akreditācija programma akreditēta līdz 31.12. 2010. analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus praksē. 31.12. 2010. Absolventi var strādāt par dažāda līmeņa vadības speciālistiem valsts un privātos uzņēmumos Latvijā, kuri darbojas vietējā vai Absolventi var strādāt par dažāda līmeņa vadītājiem gan kopējā Eiropas tirgū, starptautiskos uzņēmumos Latvijā, Eiropas valsts iestādēs un institūcijās, gan arī privātajos uzņēmumos, un citās pasaules valstīs, kā arī starptautiskās organizācijās un kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos. institūcijās, t.sk. arī Eiropas Savienības institūcijās. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Latvijā un ārzemēs. Latvijā un ārzemēs. 6 7
 6. 6. EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra STARPTAUTISKAIS MĀRKETINGS Jauna studiju programma sagatavo augsti kvalificētus UN REKLĀMA mārketinga un reklāmas speciālistus. Speciālistam ir teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā, īpaši Akadēmiskā bakalaura studiju programma akcentējot mārketinga un reklāmas nozīmi uzņēmumu darbībā. Darba devēju aptaujas liecina, ka darba tirgū trūkst speciālistu mārketinga un reklāmas jomā, arī vairākas starptautiskās firmas meklē šādus speciālistus. Pēc Latvijas pievienošanās ES palielinājies pieprasījums pēc augsta līmeņa speciālistiem, kā arī pieaugusi iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura studentu motivācija iegūt specializāciju pieprasītajās jomās. grāds mārketingā un reklāmā Bakalaura studiju programma “Starptautiskais mārketings un studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) reklāma” atspoguļo pēdējās starptautiskās teorētiskās un praktiskās nostādnes mārketinga teorijā un reklāmas organizācijā. kredītpunkti 120 Tas nozīmē, ka, izvēloties studiju saturu, tiek ievērotas Latvijas un veids pilna laika klātiene starptautisko uzņēmumu un organizāciju dinamiskās pārmaiņas, kas ir saistītas ar tirgus iespēju paplašināšanu, jaunu tehnoloģiju valoda latviešu un angļu un produktu ieviešanu, kā arī patērētāju dzīves līmeņa paaugstināšanu un komunikācijas līdzekļu strauju attīstību. finansējums fizisko vai juridisko personu līdzekļi Students apgūst praktiskās iemaņas starptautiskā mārketinga procesa vadīšanā un starptautiskās reklāmas organizācijā, akreditācija programma akreditēta līdz iemācās veikt analītiskos tirgus pētījumus un pielietot iegūtos 31.12.2011. rezultātus praksē, iegūstot jaunus patērētājus un apgūstot starptautiskos tirgus. Absolventi var strādāt par mārketinga un reklāmas speciālistiem gan privātās kompānijās, gan valsts iestādēs. Speciālistam ir iespēja kļūt par mārketinga nodaļas vadītāju, reklāmas menedžeri, produkta vai produkta markas speciālistu. Cilvēks, kurš pārtrauc reklamēties, lai ietaupītu naudu, līdzinās cilvēkam, Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un kurš apstādina pulksteni, lai ietaupītu laiku. doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Latvijā un ārzemēs. Nezināms autors 9
 7. 7. KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE Komunikācijas studiju katedra Komunikācijas studiju katedra ŽURNĀLISTIKA Studiju programma sagatavo akadēmiski izglītotus un SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS Sabiedrisko attiecību speciālisti darbojas masu Akadēmiskā bakalaura studiju programma profesionāli kvalificētus žurnālistus, kas orientējas mediju Akadēmiskā bakalaura studiju programma komunikācijas nozarē – sabiedriskajās attiecībās, strādājot darbības principos, plašsaziņas līdzekļu ekonomikā, par sabiedrisko attiecību speciālistiem, sabiedrisko attiecību spēj prognozēt sabiedriskās politikas procesus, profesionāli nodaļu vadītājiem un preses sekretāriem, kā arī veidojot piedalīties dažādu tipu mediju redakciju un producēšanas savus uzņēmumus. darbā un spēj ne tikai konkurēt masu mediju darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un Sabiedrisko attiecību speciālists veido un uztur pozitīvu praktiskajām iemaņām, arī neatkarīgi, kritiski un prasmīgi uzņēmuma vai organizācijas publisko tēlu, piedalās uzņēmuma iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura vizuālā tēla izveidē vai mainīšanā. Sabiedrisko attiecību analizēt un uzlabot masu mediju darbu Latvijā. grāds komunikācijas zinātnē grāds komunikācijas zinātnē speciālisti, sadarbojoties arī ar reklāmas darbiniekiem, Studenti apgūst teorētiskās zināšanas dažādos komunikācijas veido dažādas reklāmas kampaņas, popularizē dažādas studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) zinātnes priekšmetos un komunikācijas pētniecības metodes, sabiedriskās aktivitātes vai komercprojektus, kā arī analizē žurnālistikas teoriju un praksi. Students darbojas ziņu aģentūrās, dažādu sabiedrības grupu vērtības, uzskatus, pirktspēju, kredītpunkti 120 kredītpunkti 120 presē un elektroniskajos medijos, kā arī interneta medijos. masu mediju izmantošanas veidus un intensitāti, izstrādā veids pilna laika klātiene Mācās pētniecisko žurnālistiku, radio un TV žurnālistiku, veids pilna laika klātiene komunikāciju plānu dažādu krīžu situāciju risināšanai, citu sociālo zinātņu (ekonomika, socioloģija u.c.) priekšmetus kas saistītas ar uzņēmuma pozitīvā tēla saglabāšanu. valoda latviešu un angļu saistībā ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā. Studiju laikā valoda latviešu un angļu Sabiedrisko attiecību speciālists veido arī uzņēmuma iekšējās iespējams specializēties sporta, biznesa, izklaides un citos komunikācijas attiecības. finansējums fizisko vai juridisko finansējums fizisko vai juridisko personu līdzekļi žurnālistikas virzienos. personu līdzekļi Studiju laikā studenti apgūst komunikācijas zinātnes un citu sociālo zinātņu (ekonomika, politika, socioloģija u.c.) akreditācija programma akreditēta līdz Studentiem ir iespējas vienu vai divus semestrus studēt akreditācija programma akreditēta līdz priekšmetus, attīsta analītisku domāšanu un pētnieciskās 31.12.2013. ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros vairāk 31.12.2013. prasmes. Studenti apgūst sabiedrisko attiecību darba principus nekā 10 sadarbības augstskolās. un metodes. 2. studiju gadā studentiem tiek piedāvāta prakse ziņu aģentūrās, Absolventi var strādāt valsts pārvaldē un pašvaldības iestādēs, laikrakstu un žurnālu redakcijās, interneta medijos, televīzijas privātos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, Latvijas Joprojām esmu pārliecināts, un radio kompānijās. Prakse dod iespēju studentiem izmēģināt Ja man kabatā paliktu tikai viens dolārs, pārstāvniecībā Eiropas Savienības struktūrvienībās, kā arī paši savus spēkus un atrast nākamo darba vietu. veidot savus uzņēmumus. ka žurnālistika ir vislabākais īstermiņa es to būtu iztērējis par sabiedriskajām ierocis, ja vēlaties izmainīt pasauli. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un attiecībām. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Toms Stopards, angļu rakstnieks Latvijā un ārzemēs. Bils Geitss, Microsoft dibinātājs Latvijā un ārzemēs. 10 11
 8. 8. KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE Sociologijas un psiholoģijas katedra SOCIOLOĢIJA Sociologs izpēta, apkopo un analizē sabiedrības uzvedības Akadēmiskā bakalaura studiju programma tendences, problēmas, intereses un viedokļus, veic lietišķos un tirgus pētījumus. Taču iegūto zināšanu pielietojums ir plašāks, tāpēc programmas beidzēji strādā ne tikai par sociologiem, bet arī par sociālo zinātņu speciālistiem. Šai izglītībai raksturīgas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas gan sociologam, gan jebkuram no valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektorā strādājošajiem, piemēram, informācijas vākšanas, apstrādes, iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura analīzes, prezentācijas un praktiskas pielietošanas prasmes. grāds socioloģijā Speciālisti spēj analizēt sociālos procesus, izpētīt un izvērtēt studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) sociālos faktus. Viņi ir profesionāļi, kas informācijas ieguvē spēj izmantot zinātniskās pētniecības metodes. kredītpunkti 120 Studiju laikā iespējams specializēties sociālās politikas un veids pilna laika klātiene sociālo problēmu analīzes virzienā. Studenti apgūst zināšanas socioloģijas klasiskajās un mūsdienu teorijās, iepazīstas ar valoda latviešu un angļu sociālo problēmu izpētes un analīzes metodoloģiju. Studiju laikā veidojas izpratne par sabiedrību struktūru, funkcionēšanu finansējums fizisko vai juridisko personu līdzekļi un attīstības likumsakarībām, par sociāliem procesiem, par sabiedrības izmaiņu tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. akreditācija programma akreditēta Absolventi var strādāt valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības “Bet kāpēc dažas sociālās teorijas saglabā savu svaigumu vēl ilgi pēc tam, kad nosacījumi, kas konsultantu uzņēmumos, mārketinga un menedžmenta struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskās organizācijās, laikrakstu veicinājuši to rašanos, jau sen ir izzuduši pagātnē? ... Neapšaubāmi tāpēc, ka tās ir devušas lielu redakcijās, kā arī jebkurā amatā, kura kompetence prasa sociālo ieguldījumu tās sociālās pasaules veidošanā, kurā mēs tagad dzīvojam. Tās atspoguļo sociālo problēmu izpēti vai informācijas analīzi, zināšanu efektīvas izmantošanas iemaņas lēmumu pieņemšanā. realitāti, kuru pašas palīdz veidot, gan atrodoties zināmā attālumā, gan esot daļa no sociālās pasaules, kas ir mūsu uzmanības centrā.” Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Latvijā un ārzemēs. Entonijs Gidenss, angļu sociologs 13
 9. 9. KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE Sociologijas un psiholoģijas katedra Sociologijas un psiholoģijas katedra ORGANIZĀCIJU UN MENEDŽMENTA Socioloģija dod teorētisku priekšstatu par sabiedrības uzbūves PSIHOLOĢIJA Psihologa profesijā ir nepieciešamas labas saskarsmes SOCIOLOĢIJA un funkcionēšanas likumsakarībām, kā arī iemāca iegūt un Profesionālā bakalaura studiju programma spējas, iejūtība, mērķtiecība un vēlme izglītoties, spēja analizēt sociāla rakstura informāciju. Konkrētā studiju programma izprast sevi un citus un vērot sevi no malas. Psihologs palīdz Akadēmiskā bakalaura studiju programma sagatavo speciālistus – sociologus ar starpdisciplinārām cilvēkam izprast sevi, palīdz risināt saskarsmes grūtības, iemaņām un zināšanām par organizāciju funkcionēšanas efektīvāk izmantot savas iespējas, meklējot individuālu likumsakarību specifiku mūsdienu sabiedrībā. Organizāciju pieeju katram klientam un viņa problēmai, kā arī strādā ar funkcionēšanas likumsakarību un menedžmenta apguve emocionālas traumas guvušiem cilvēkiem. dod iespēju strādāt dažādu organizāciju personāldaļās, veikt Psihologs darbojas arī kā starpnieks starp klientu un iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura pētījumus organizāciju socioloģijas un menedžmenta jomā. iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā grāds psiholoģijā medicīniskām vai tiesu institūcijām. Psihologs nodarbojas Studiju laikā studentiem veidojas izpratne par organizāciju ar cilvēka intelekta, uzvedības, personības novērošanu, studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) kvalifikācija psihologa asistenta atmiņas izpēti un var specializēties kādā noteiktā jomā. tipiem, uzbūvi, to vadības un lēmumu pieņemšanas īpatnībām kvalifikācija kredītpunkti 120 globālā vidē, par dažādu līmeņu (pārnacionālā (ES), valstiskā, pašvaldību, privātā sektora) organizāciju specifiku, kā arī Studiju programma sagatavo speciālistus ar profesionālu studiju ilgums 3 gadi (6 semestri) veids pilna laika klātiene izpratne par menedžmenta lomu mūsdienu sabiedrībā pamatizglītību psiholoģijā, akcentējot darbu klīnikā. Studenti un socioloģiskās izpētes lomu menedžmenta kapacitātes kredītpunkti 120 tiek sagatavoti psihologa asistenta profesionālajai darbībai valoda latviešu un angļu sekmēšanā. psihologa pārraudzībā. Studenti apgūst teorētiskās zināšanas veids pilna laika klātiene psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas finansējums fizisko vai juridisko Studenti apgūst zināšanas arī par organizāciju un menedžmenta psihologa asistenta profesionālajā darbībā. Studiju laikā personu līdzekļi socioloģijas metodoloģijas pamatprincipiem, datu vākšanas valoda latviešu un angļu tiek attīstīta prasme iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot akreditācija programma akreditēta metodēm un tehnikām, datu apstrādes un analīzes paņēmieniem, finansējums fizisko vai juridisko praktiskajā darbā. pētījuma datu prezentācijas un publicitātes nodrošināšanas personu līdzekļi pamatprincipiem. Studiju laikā tiek veicināta šo zināšanu Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības iestādēs – sasaiste ar praktiskām iemaņām, nodrošinot studentu iesaisti akreditācija programma akreditēta skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas zinātniska un lietišķa rakstura pētnieciskos projektos. iestādēs u.c., kā arī privātos uzņēmumos. Absolventi var strādāt par sociālo zinātņu speciālistiem Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora organizācijās un doktorantūrā sociālās zinātnēs veselības aprūpē Rīgas un uzņēmumos. Stradiņa universitātē un citās universitātēs Latvijā un ārzemēs. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Latvijā un ārzemēs. 14 15
 10. 10. JURIDISKĀ FAKULTĀTE TIESĪBU ZINĀTNE Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus un Akadēmiskā bakalaura studiju programma konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus, kuri var nodarboties ar pētniecisko, jaunrades, pasniedzēja un konsultanta darbību tieslietu jomā, kuri pārzina Latvijas, starptautisko un pārnacionālo tiesību sistēmu un likumdošanu. iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaura Studiju laikā studenti apgūst teorētiskās zināšanas un grāds tiesību zinātnēs pētnieciskā darba iemaņas un prasmes patstāvīgai darbībai studiju ilgums 1) 3 gadi (6 semestri) tieslietu jomā. Studenti apgūst Baltijas, Eiropas Savienības 2) 3,5 gadi (7 semestri) un citu reģionu tiesību sistēmas, veic to salīdzinošo analīzi. Studējošie attīsta spējas izvērtēt tiesiskos procesus Latvijā, kredītpunkti 120 Eiropā un pasaulē, kā arī iemācās pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju darbību. veids 1) pilna laika klātiene Studējošie tiek nodrošināti ar iespējām iepazīties ar tiesību 2) nepilna laika klātiene aizsardzības iestāžu, piemēram, tiesu, policijas, prokuratūras, valoda latviešu un angļu juridisko konsultāciju, darbību. Kur ir tiesības, tur ir kārtība, finansējums fizisko vai juridisko Absolventi var strādāt, piemēram, par juridiskajiem kur ir kārtība, tur ir drošība, bet, personu līdzekļi konsultantiem, specializēties vienā no tiesību jomām, piemēram, lietu izskatīšanā tiesā, testamenta izpildīšanā, kur ir drošība, tur – miers un saticība. akreditācija programma akreditēta līdz starptautiskajā likumdošanā. Speciālisti strādā arī dažādās 31.12.2015. valsts institūcijās: sagatavo un skaidro likumprojektus, Hermanis Apsītis, izstrādā likuma ieviešanas procedūras. Absolventi var strādāt pirmās Latvijas brīvvalsts tieslietu ministrs gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan privātuzņēmumos. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē un citās universitātēs Latvijā un ārzemēs. 17
 11. 11. Studentu pašdarbības kolektīvi Deju kolektīvs “Ačkups” – mēģinājumos un kopīgos atpūtas brīžos valda studentiskais gars un dzīvesprieks. “Ačkups” piedalās dziesmu un deju svētkos, Eiropas valstu dziesmu un deju festivālā “Europeade” u.c. pasākumos. Jauktais koris “Rīga” – savas ilgās pastāvēšanas laikā ir koncertējis daudzās pasaules valstīs, izpelnījies starptautisku atzinību un bijis laureāta godā daudzās skatēs un konkursos. Sporta klubs – augstskolas studentiem ir iespēja izteikt sevi ne tikai mācībās, bet arī sportā. Darbojas vairāku sporta veidu – basketbola, volejbola, tenisa, galda tenisa, badmintona, estētiskās vingrošanas, karsējmeiteņu – sekcijas. 19
 12. 12. Studentu organizācijas ERASMUS Studējošo pašpārvalde – aizstāv studentu tiesības un pārstāv studentu intereses augstskolā un ārpus tās. Starptautiskās studentu apmaiņas programmas ERASMUS Baudi multikulturālu vidi un gūsti ietvaros vairāk nekā 20 gadu laikā 2 miljoni studentu no Studentu arodgrupa – darbojas studentu interesēs un aktīvi piedalās gan universitātes, gan tās studentu visas Eiropas guvuši pozitīvu pieredzi, dzīvojot un studējot starptautisku pieredzi labklājības uzlabošanā. ārvalstīs kādā no ERASMUS sadarbības augstskolām. Latvijas Zobārstniecības studentu asociācija – apvieno zobārstniecības studentus un absolventus. RSU studē jaunieši no Eiropas un visas pasaules ERASMUS programma RSU studentiem piedāvā iespēju: Studenti apmaiņas programmu ietvaros studē 3–12 mēnešus studēt vai praktizēties kādā no Eiropas Latvijas Medicīnas studentu asociācija – palīdz nākamajiem ārstiem jau studiju laikā iepazīt medicīnas ārzemju universitātēs valstu augstskolām, klīnikām un rehabilitācijas centriem, jomas, praktiski pielietojot savas teorētiskās zināšanas dažādos sabiedrības veselības un reproduktīvās veselības apmaiņas periods pilnībā tiek atzīts RSU studiju projektos Latvijā un ārvalstīs. RSU notiek ārzemju pasniedzēju vieslekcijas, programmā, semināri saņemt stipendiju, kas daļēji sedz ar studijām un praksi RSU studentiem ir iespējas iziet praksi ārvalstīs saistītos izdevumus (ceļš, maksa par kopmītnēm u. tml. izdevumi), iegūt vērtīgu akadēmisko un kultūras pieredzi. Studentu zinātniskā biedrība – Bijušie un pašreizējie RSU ERASMUS studenti uzsver veicina studentu patstāvīgo šādas apmaiņas programmas priekšrocības: pētniecisko darbu vai darbu zinātnisku iegūt starptautisku studiju pieredzi savā specialitātē, projektu ietvaros, kā arī organizē ikgadējās konferences. padziļināt valodu zināšanas, kā arī apgūt jaunas valodas, brīnišķīga kultūras pieredze, jauni iespaidi un zināšanas par Eiropas valstīm, daudz jaunu draugu. Kļūstot par RSU studentu, tu vari kļūt arī par jebkuras citas Eiropas valsts augstskolas studentu! 21

×