บทที่ 2 Mobile Aplication

1,092 views

Published on

ตัวอย่างผลงานปริญานิพนธ์ด้าน Mobile Application
--
ด้วยความนับถือ
ทีมงานรับทำโปรเจค.net
http://www.รับทำโปรเจค.net
บริการทำโปรเจค รับทำแฟลช เกมส์ อนิเมชั่น
และ แอพพลิเคชั่น เขียนโปรแกรม งานเอกสาร รายงาน พิมพ์งาน
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานด้าน Hardware และอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อตั้งแต่เที่ยงวัน-เที่ยงคืน (12.00น.-24.00น) โทร 0831585457
Contact us & MSN : project@rubtumproject.com
Our Website : http://www.รับทำโปรเจค.net
Mobile phone : 083-158-5457
WhatsApp : 083-158-5457
FAX : 029030080 ต่อ 5457
The Best Way For Your Project Solution

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 2 Mobile Aplication

 1. 1. 2 (SmartPhone) Java Eclipse 2.6
 2. 2. 7 2.1.1 , , , 2548.) 2.1.1 Local AreaNetwork -LAN) 100 2 Campus Network) 2.1.2 Metropolita AreaNetwork -
 3. 3. 8MAN) 2 20 Backbone) 2.1.3 Wide AreaNetwork -WAN) 20 2.1.2 2.1.2.1 Servers) 2.1.2.2 Clients) 2.1.2.3 Network Interface Cards) 2.1.2.4 Network Cables)
 4. 4. 9 2.1.2.5 Hubs and Switches) 2.1.2.6 Network Operating System)2.1.3 (Server)
 5. 5. 10 Servers) File Server), Print Server)Fault Tolerance) 24 2.1.3.1 Dedicated ServerNetwork)Client-Server) WebServer), Mail Server), FileServer) Print Server)
 6. 6. 11 Novell-NetWare, Windows-NT, Unix 2.1.3.2 Peer-to-peerNetwork/Non-DedicatedServer) NetWare-Life,Windows for Workgroup, Window-9X, Windows-XP 2.1.3.3Clients)
 7. 7. 12 2.1.4 Network Interface Card : NIC) Ethernet Card) 10 Mbps, 10/100 Mbps 1 Gbps RJ45-- BNC AUI 2.1.5 Network Cables) UTP 4 2.1.6 Hubs and Switches)
 8. 8. 13 4, 8, 16 24 2.1.7 Network OperatingSystem : NOS) Windows 9xNetBEUI TCP/IP Server)
 9. 9. 14 Client/Workstation) Novell-NetWare, Windows-NT,Unix, Linux 2.1.8 2.1.8.1 ,
 10. 10. 152.1.8.2 2.1.8.3 2.1.8.4 2.1.8.5 (Denial-of-Service) TCP/IP
 11. 11. 16 2.1.8.6 IPX/SPX LAN WAN “ NetworkDevice)”Repeater) Hub) Bridge)Router) Switch)Gateway) (Repeater) Layer 1 OSIModelRegenerate) Repeater
 12. 12. 17Repeater Repeater (Hub) Hub
 13. 13. 18 2.4 Hub Hub“ Port)”Hub Segment 1 Segment Hub Hub HubSegment 2Segment 2 Hub (Bridge) Layer 2 OSI Mode Segment 2Segment Segment Data Link Protocol Network Protocol TokenRing LAN (LAN TopologyToken Ring) 2 Segment Ethernet LAN(LAN Topology Ethernet) 2Segment BridgeHub Repeater
 14. 14. 19 Segment SegmentSegment Segment Segment 2.5 Bridge (Router) Layer 3 OSI Model 2 LAN LAN WAN LAN WAN Network Protocol Data Link Protocol EthernetLAN Token LAN Router Bridge
 15. 15. 20 Router (Switch) 2 Layer-2 Switch Layer-3 Switch Layer-2 Switch L2 Switch Bridge Bridge Interface Segment LAN Segment L2 Switch Bridge L2 Switch Bridge Layer-3Switch L3 Switch RouterL3 Switch Segment Router (Gateway)
 16. 16. 21Gateway TCP/IP Apple TalkGateway Router RouterGateway2.3(Smart Phone) 2.3.1 (Smart Phone) (Smart Phone) PDA contactSmart Phone Smart Phone OS (Operating System)
 17. 17. 22Smart Phone Smart Phone Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS Linux OS 2.3.2 (Android) Android) GoogleAndroid) Android OperatingSystem) Platform) , Telephone), Cell phone), MID) 52550 Android Inc. Linux) Server)
 18. 18. 23Source Code)GNL Developer) Open source) 52550 52 2.3.2.1
 19. 19. 24 3 1. Android Open Source Project(AOSP)“ ” 2. Open Handset Mobile(OHM) Open HandsetAlliances (OHA)Google Mobile Service (GMS) GMS 3.Cooking Customize Unlock
 20. 20. 252.3.2.2 root 1. root 2. ADB (Android Develop Bridge) 3. Application & System 4. End-user
 21. 21. 26 “ ” End-userroot Superuser permission 2.3.2.3 GMS google
 22. 22. 27GMS google google GNL Java Eclipse 2.4.1 Eclipse Eclipse Java Eclipse open source Eclipse Eclipse EclipsePlatform Plug-in DevelopmentEnvironment(PDE) Eclipse
 23. 23. 28plug-ins Eclipse Plug-in Plug-in Eclipse EclipsePlug-in Eclipse download Java Development Toolkit(JDT) debug Java Eclipse Tool platform ( plugin) EclipseEclipse JAVA Eclipse Workbench UIplug-ins plug-ins Jface SWT
 24. 24. 29 Eclipse platform 2.4.1.1 Eclipse Architecture Eclipse platform plug-insPlug-inEclipse plug-ins codelibraries ( file Java classes) plug-ins Eclipseplug-insEclipse function Eclipse platform
 25. 25. 30 Eclipse Standart ToolKit plug-ins Eclipseplatform 1. Java Development tooling (JDT Java edit , viewing, compiling, debugging run Java code 2. Plug-in Developer Environment (PDE) plug-in , , debugging deploy plug-ins. Eclipse Plug-in
 26. 26. 312.4.1.2 Interface Eclipse Eclipse Interface Workbench window Interface Eclipse Eclipse Eclipse Java platform plug-ins Eclipse
 27. 27. 32 plug-ins ( End users ) plug-ins Eclipse PDE ( Plug-insDevelopment Environment ) plug-ins Eclipse IDE Java plug-ins plug-insopen source platform Java plug-ins Eclipse Java 2.4.1.3 – Eclipse Platform Eclipse Platform 1.1 Eclipse Plug-in Plug-in Class Outline Tree Field Method
 28. 28. 33 Eclipse Platform Template Header J2SDK GUI Eclipse Platform 2.1 (RAM) MB Eclipse Platform J2EE Applications 2.4.2 Java Java “ ” C++ “ ” Java SunMicrosystems Unix Solaris Java Object-Oriented
 29. 29. 34Programming Java SunMicrosystems) Oak 1995platform independent)JDK 1.0 1996JDK Java 2 2.4.2.2 Java CompilerJava Source Code text file javaCompile Source Code Binary File ByteCode ( class) Server Web Browser Server Web Browser JavaFortran, Cobol, C, Pascal Basic
 30. 30. 35 Object-OrientedProgramming OOPC++ Java C++Java Web Page WebServer Web Page … Java Applet Server Applet Web Browser Binary File (Byte Code)Java (Java runtime) WebBrowser Java Server Web Browser Web Page Applet Browser JAVA Applet JAVA Java
 31. 31. 36 Java Web Browser WebBrowser Java Java Class Loader JavaNetWork Internet (E-commerce) Java 3 Application Server Application Server Java Application Server client requestApplication Server Java WebApplication Java Application Client ) Application JavaApplication Client InternetBrowser Application Server
 32. 32. 37Electronic Projectupdate E-Project Application Server compiler : Java Application Server Java Application Server Java Application ServerJava Virtual Machine (JVM)Java PC JavaApplication ServerWeb Application , Java Application ClientApplication Server Java Application Server
 33. 33. 38 Java Application Server WebLogic BEA System WebSphere IBMOracle 9i Application Oracle Server Sun Microsystems Sun ONE Macromedia Jrun Tmax Soft JEUS Jboss Jboss Application Borland Server Enterprise Server, AppServer Edition Java Application Server
 34. 34. 39 : Java Application Server Java Servlet / Java ServerPage (JSP) Java Servlet J2EE server browserclient web application client JVMJava Applet browser Java Servlet server browserServlet Container Java Servlet JavaVirtual Machine Java Java Virtual MachineServlet Container browser
 35. 35. 40 Java Servlet Java ServletServlet Container Servlet Container Servlet container Tomcat ServerdownloadJava Server Page Java Servlet html JavaServer Page Java ServletWeb Server Enterprise Java Bean ( EJB ) Javacomponent server EJB server EJB server server EJB serverclientJSP/Servlet Java ApplicationEJB Thin-clientApplication client client
 36. 36. 41 EJBEJB Container EJB 1. Session Bean EJB client Java ApplicationServer Instance Session BeanInstance Session Bean 2. Entity Bean EJB 3. Message-Driven Bean
 37. 37. 42 EJB clientEJB server server component2.5 Survey Traffic Monitoring Tools ntop feature ntop ntop traffic monitoringtool ntop LAN ntop sFlow and/or netFlow plugins) ntop ntop opensource2.6 Traffy
 38. 38. 43 TraffyTraffy 3 , , Traffy ,GPS Traffy Web Browser J2ME, Symbian OS, iOSWindows Mobile)CCTV Traffy Traffy API
 39. 39. 44

×