Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Analisis Jurnal:“Keberkesanan PenggunaanKomputer Dalam Pengajaran       & PembelajaranTatabahasa”      DISEDIAK...
PENGENALAN             2Jurnal  ini berkaitan keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelaj...
KAJIAN LEPAS              3Chenu, Gayraud, Martinie dan Tong (2007) Kajian keberkesanan pembelajaran menggun...
PERSOALAN KAJIAN             41) Mengapa  penggunaan komputer penting dalam  membantu proses pengajaran dan...
KAEDAH KAJIAN              5Sampel – Murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan      Kuala Lumpur     - Pem...
“Lecture Maker”         6KPT 6044           10/21/12
7KPT 6044    10/21/12
DAPATAN KAJIAN             8Analisis bagi skor markah ujian pasca iaitu daripada  soalan berbentuk gambar d...
KESIMPULAN             9Pembelajaran berasaskan kumputer banyak  membantu proses pengajaran dan pembelajara...
10      Sekian, Terima Kasih...KPT 6044               10/21/12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis jurnal slide

529 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analisis jurnal slide

 1. 1. Analisis Jurnal:“Keberkesanan PenggunaanKomputer Dalam Pengajaran & PembelajaranTatabahasa” DISEDIAKAN OLEH: RUBIAATU ADAWIAH BINTI CHE HARUN M20111000215
 2. 2. PENGENALAN 2Jurnal ini berkaitan keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk penjodoh bilangan dalam kalangan murid tahun 3.Pengkaji penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu belum digunakan secara meluasPengkaji menekankan dari konteks tatabahasa - asaskemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis KPT 6044 10/21/12
 3. 3. KAJIAN LEPAS 3Chenu, Gayraud, Martinie dan Tong (2007) Kajian keberkesanan pembelajaran menggunakan komputer bagi bahasa Perancis.Terdapat perbezaan signifikan skor dalam ujian pasca dengan kumpulan yang belajar secara manual (buku teks dan kuliah).Abu Seileek dan Rabab’ah (2007) 128 orang pelajar di King Saud University dalam membandingkan pembelajaran Grammar berasaskan komputer (Computer Based Grammar Instruction) dengan pengajaran Grammar berasaskan guru (Teacher Based Grammer Instruction) mendapati pembelajaran Grammar berasaskan komputer adalah lebih efektif. KPT 6044 10/21/12
 4. 4. PERSOALAN KAJIAN 41) Mengapa penggunaan komputer penting dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tatabahasa?2) Adakah murid-murid dapat menguasai topik penjodoh bilangan selepas menggunakan komputer dalam pembelajaran?3) Bagaimana hubungan penggunaan komputer dalam pengajaran tatabahasa dengan pencapaian murid? KPT 6044 10/21/12
 5. 5. KAEDAH KAJIAN 5Sampel – Murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur - Pemilihan secara Rawak (2 kelas; kawalan & rawatan)Kajian – Selama 1 bulan/ 10 kali pertemuanInstrumen Kajian - set ujian pasca yang mengandungi 32 soalan - 2 pecahan soalan; teks&bergambar KPT 6044 10/21/12
 6. 6. “Lecture Maker” 6KPT 6044 10/21/12
 7. 7. 7KPT 6044 10/21/12
 8. 8. DAPATAN KAJIAN 8Analisis bagi skor markah ujian pasca iaitu daripada soalan berbentuk gambar dan teks juga dilakukan bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan signifikan antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatanUjian t-tak bersandar - terdapat perbezaan signifikan skorKPT 6044 10/21/12
 9. 9. KESIMPULAN 9Pembelajaran berasaskan kumputer banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaranPembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan pada masa yang sama ia menggalakkan pelajar menjadi lebih aktif di dalam kelas.KPT 6044 10/21/12
 10. 10. 10 Sekian, Terima Kasih...KPT 6044 10/21/12

×