ชื่อเรื่อง การศึกษาการกระจายสินค้าของบริษัท Aim star

745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชื่อเรื่อง การศึกษาการกระจายสินค้าของบริษัท Aim star

  1. 1. ชื่อเรื่ อง การศึกษาการกระจายสินค้ าของบริ ษัท AIM STARประเภท คุณภาพความเป็ นมาและความสาคัญ การใช้ เทคโนโลยีและการวางแผนกลยุทธ์ นับว่ามีความสาคัญต่อธุรกิจเพราะสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาและลดต้ นทุนในกระบวนการ ทาให้ สามารถมีกาไรเพิมขึ ้น ่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปั ญหาในการกระจายสินค้ าและนามาแก้ ไข 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์และเทคโนโลยีในการกระจายสินค้ าที่สามารถนามาใช้ แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้สมมติฐาน 1. การเลือกใช้ กลยุทธ์และเทคโนโลยีมีผลในการแก้ ไขปั ญหาที่ดีขึ ้น 2. รูปแบบของปั ญหาที่แตกต่างกันมีผลในการเลือกใช้ กลยุทธ์ กลยุทธ์ รูปแบบปั ญหา - สินค้ าขาดมือ - ต้ นทุน เทคโนโลยีวิธีแก้ ปัญหา ประชากร: เจาะจง (บริ ษัท AIM STAR) 1. ศึกษากิจกรรมการกระจายสินค้ าของบริ ษัทและชนิดของสินค้ าและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง 2. ศึกษากลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ใช้ ในการกระจายสินค้ า 3. ศึกษาปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นในการกระจายสินค้ า 4. วางแผนการแก้ ไขปั ญหาโดยการทาแบบจาลอง

×