Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siðareglur

1,575 views

Published on

Sidir

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siðareglur

 1. 1. Siðareglur Kröfur til kennara
 2. 2. Ég hyggst: <ul><li>Varpa lj ósi á hugmyndina um siðareglur eins og hún kemur fram hjá Sigurði Kristinssyni heimspekingi. </li></ul><ul><li>Sýna fram á að hugmyndinni er í grundvallaratriðum áfátt. </li></ul><ul><li>Leggja fram aðra hugmynd um siðareglur út frá grundvallarforsendur sem standast. </li></ul>
 3. 3. Tvö dæmi um vandann: <ul><li>Fr á E. Campbell </li></ul><ul><li>Kennari sem stundar kynlíf með 14 ára fyrrum nemanda sínum. </li></ul><ul><li>Kennari sem heldur fram andúð á gyðingum. </li></ul>
 4. 4. Siðareglur <ul><li>Ég tel að umfjöllun SK um siðareglur beri sterkan keim af: </li></ul><ul><ul><li>Tilraun til að gera heimspeki að hagn ýtu starfi í samfélaginu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilraun til að nýta kraft forskeytisins siða- til betrunar fyrir samfélagið. </li></ul></ul>
 5. 5. Siðaregluæði <ul><li>Fyrir nokkrum misserum var hagn ýt siðfræði mjög í tísku. </li></ul><ul><li>Vilhjálmur Árnason og heilbrigðisstéttir </li></ul><ul><li>Sigurður Kristinsson og siðareglur </li></ul><ul><li>Afleiðingin var m.a. siðareglur furðulegustu hópa. </li></ul>
 6. 6. Siðareglur <ul><li>Samtök verslunar og þj ónustu: siðareglur vegna netviðskipta. </li></ul><ul><li>Siðareglur Ásatrúarmanna. </li></ul><ul><li>Siðareglur um ábyrgð í fiskimálum. </li></ul><ul><li>Samskiptareglur fyrir f élaga í Félagi löggiltra endurskoðenda. </li></ul><ul><li>Lög og reglur Litboltafélags Suðurnesja </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Heimild: heimspeki.hi.is </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Hversvegna siðareglur <ul><li>Að stofni til tvennskonar r éttlætingar: </li></ul><ul><li>Uppskafning </li></ul><ul><li>Ávinningur samfélags / faghópa / fagmanns </li></ul>
 8. 8. Sigurður Kristinsson <ul><li>Frumforsenda: </li></ul><ul><li>Auk almennra siðareglna gildir um störf (sem vilja kallast fagstörf) eftirfarandi: </li></ul><ul><li>Starf hefur ákveðið hlutverk í samfélaginu, frumskylda starfsmanns í því starfi er gagnvart þessu hlutverki. </li></ul>
 9. 9. Frumskylda <ul><li>Þetta er hvorki skynsamleg n é gild forsenda. </li></ul><ul><li>Hlutverk (tilgangur) stéttar í samfélagi er lýsandi fyrir tiltekið ástand eða viðhorf. </li></ul>
 10. 10. Frumskylda <ul><li>Einstökum starfsmönnum hl ýtur að vera fullkomlega heimilt að sjá starf sitt öðrum augum en almenningur eða kollegarnir. </li></ul><ul><li>Í það minnsta er engin skylda sýnileg. </li></ul>
 11. 11. L ítið dæmi <ul><li>Hlutverk h úsmæðra í samfélaginu var bæði skýrt og afar gagnlegt fyrir samfélagið. Því að vera húsmóðir fylgdu þó engar skyldur til að samþykkja allt sem fylgdi því hlutverki. </li></ul>
 12. 12. Læknir læknar, k ýrin baular… <ul><li>Ef við l átum lágmarksskilgreiningar duga: </li></ul><ul><li>Læknir læknar, kennari kennir o.s.frv. Er um n.k. hringskilgreiningu að ræða sem er í raun sáralítils virði. </li></ul>
 13. 13. Frumskuldbinding <ul><li>Ef þ ú kennir þá skuldbindur þú þig þar með til að kenna! </li></ul><ul><li>Ef borðar matinn ertu þar með skuldbundinn til að borða matinn. </li></ul><ul><li>Þetta er bara rugl, það hl ýtur að vera meira í spilinu. </li></ul>
 14. 14. Siðareglur sem virkjun <ul><li>Að nota siðareglur til að fylla starfsf ólk stolti eða andakt (eins og bæði SK og EC tala um) er skratti þunnur þrettándi. </li></ul><ul><li>Þótt það skili auknu sjálfstrausti að telja sig vinna hjá besta fyrirtæki heimsins er eitthvað annarlegt við það að skipa fólki að trúa því eða haga sér eftir því. </li></ul>
 15. 15. Siðareglur <ul><li>Tengsl siðareglna og siðferðis (hvað þ á siðfræði) er í hæsta máta óljós hjá SK. </li></ul><ul><li>Helst að hægt sé að nota einhverskonar hamingjureikning (nytjastefnu) en samt er það tæpt. </li></ul>
 16. 16. Tilraun til b óta <ul><li>Hver einstaklingur ber frum ábyrgð á sínu eigin lífi. </li></ul><ul><li>Hluti af gæfu einstaklingsins er að velja „rétt“ að eigin áliti úr þeim kostum sem á vegi manns verða á lífsleiðinni. </li></ul>
 17. 17. Valþröng <ul><li>Skortur á frelsi og/eða möguleikum leiðir af sér valþröng. </li></ul><ul><li>Að koma fram við fólk af virðingu felur m.a. í sér að virða valfrelsi þess og tryggja að valmöguleikar séu til staðar. </li></ul>
 18. 18. Skyldun ám og val <ul><li>Skyldun ám gengur gegn valfrelsi nemenda/foreldra/skattgreiðenda með greinilegum hætti. </li></ul><ul><li>Þessi valþröng verður að vera sem allra minnst og/eða réttlætanleg. </li></ul>
 19. 19. Val í skyldunámi <ul><li>Sk ólar eiga að auka valhæfni og val gagnvart nemendum og foreldrum (þegnar í lýðræðisþjóðfélögum). </li></ul><ul><li>Ekkert er því til fyrirstöðu að skattgreiðendur hafi líka val um skólakerfið að einhverju leyti. </li></ul>
 20. 20. Kennarar <ul><li>Kennarar, sem starfsmenn hins opinbera, eiga að nj óta sérstakrar verndar til frelsis. </li></ul><ul><li>Félaga-, skoðana-, trú-, mál- og ritfrelsi kennara á að vera eins rækilegt og frelsi annarra leyfir. </li></ul>
 21. 21. S érstök staða kennara <ul><li>Kennarar eru þ ó í sérstakri stöðu. </li></ul><ul><li>Samband þeirra við nemendur er ekki á jafnréttisgrundvelli og nemendur eru oftar en ekki áhrifagjarnir og með takmarkaða dómgreind (vegna aldurs). </li></ul>
 22. 22. Áhrif <ul><li>Kennari sem n ýtir (viljandi eða óviljandi) stöðu sína til að hafa óeðlileg/ósanngjörn áhrif á skoðanamyndun nemenda sinna fer út fyrir það sem réttlætanlegt er. </li></ul><ul><li>Hann nýtir frelsi sitt til að traðka á frelsi annarra. </li></ul>
 23. 23. Landamæri frelsisns <ul><li>Kennari m á nýta rétt sinn til frelsis aðeins að því marki þar sem hann byrjar að skerða frelsi annarra. </li></ul><ul><li>Kennari er ekki eina uppsretta skoðanamyndunar nemenda. </li></ul>
 24. 24. Kennarinn <ul><li>Í gegnum kennarann hefur hið opinbera áhrif á nemandann (oft á hátt sem minnir á ítroðslu). </li></ul><ul><li>Áfengis- og fíkniefnamál, staða samkynhneigðra o.s.frv. </li></ul><ul><li>Þ ótt kennari hafi andstæða skoðun á þessum málum hefur hann ekki rétt til að halda henni fram meðal nemenda. </li></ul>
 25. 25. Kennarinn <ul><li>En hann hl ýtur að hafa rétt til að hafna því að gerast málpípa fyrir sjónarmið sem stangast gegn hans (löglegu) sannfæringu. </li></ul><ul><li>Og hann verður að hafa aðgang að virkum vettvangi til að láta skoðun sína í ljós. </li></ul>
 26. 26. Siðareglur <ul><li>Siðareglur eru að m ínu mati ágætur vettvangur til að gera grein fyrir þeirri takmörkun sem kennari verður að sæta. </li></ul><ul><li>Sú takmörkun þarf ekki að vera sú sama í valskólum enda leiðir hana af valnauð fyrst og fremst. </li></ul>
 27. 27. Siðareglur <ul><li>S érstök staða barna (sjúklinga, aldraðra…) gefur þó tilefni til að ætla að reglur þurfi að eiga við um valkvæðar stofnanir/fyrirtæki að einhverju leyti. </li></ul><ul><li>En það er réttarfarslegt mál, þótt það hvíli á siðferðilegum grunni. </li></ul>
 28. 28. Siðareglur <ul><li>Að öllu öðru leyti á lífsskoðun og siðferði kennarans að hvíla á vali hans sjálfs. </li></ul><ul><li>Öll höft eiga að vera l ágmarkshöft. </li></ul>
 29. 29. Siðareglur <ul><li>Kj ósi kennarar að mynda með sér samtök um tiltekna siðferðilega breytni eða vammleysi eiga þeir að vera frjálsir að því. </li></ul><ul><li>Kjósi menn að standa utan þess á það einnig að vera í boði. </li></ul>
 30. 30. Siðareglur <ul><li>Siðareglur sem þ ú aðhyllist ekki af sjálfsdáðum eru tilgangslausar og kjánalegar. </li></ul><ul><li>Siðareglur sem settar eru um atriði sem allir eru sammála um eru óþarfar (eins og bæklingur um mannasiði) </li></ul>
 31. 31. Siðareglur <ul><li>Siðareglur sem settar eru í þeim tilgangi að auka veg og virðingu heillar stéttar eru gjarnan annað tveggja: uppskafning eða virkjun og hvorugt er siðferðilega merkilegt. </li></ul>
 32. 32. Siðareglur <ul><li>Siðareglur sem eru sj álfsprottnar eða uppgötvaður og maður samsinnir af heilum hug geta verið uppörvandi og gagnlegar í senn. </li></ul><ul><li>Þær styðja við frumábyrgð fólks á eigin lífi og geta markað stefnu í átt til gæfu. </li></ul>
 33. 33. Siðareglur <ul><li>Það er algjört grundvallarskilyrði að siðareglur s éu sem mest valkvæðar. </li></ul><ul><li>Það er algjör haugalygi að fólk í störfum skuldbindi sig umfram það sem segir í lögum/ráðningasamningi sjálfkrafa. </li></ul>
 34. 34. Elizabeth Campbell <ul><li>[siðvit] dafnar ekki með einberum reglum og stöðlum, heldur í sameiginlegu átaki fólks sem hefur gert sér grein fyrir siðferðilegri ábyrgð sinni og þeim miklu siðferðilegu áhrifum sem gjörðir þeirra og skoðanir hafa á nemendur þeirra. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>The Ethical Teacher: 114 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. Elizabeth Campbell: <ul><li>Að lokum ættum við, í stað þess að reiða okkur á siðferðilega staðla til leiðsagnar kennurum, að gera siðferðilega ástundun að hinum skilyrta faglega staðli fyrir kennara. </li></ul>
 36. 36. Spurningar <ul><li>Hversu miklu m áli skiptir virðing annarra? </li></ul><ul><li>Hver er réttur kennara til að andæfa þeirri stefnu sem skólastjóri (yfirvöld) setja? </li></ul><ul><li>Hversu leiðandi ætli siðareglur séu í daglegu starfi kennarans? </li></ul><ul><li>Hvert sækir kennari innblástur? </li></ul>
 37. 37. Spurningar <ul><li>Eiga kennarar að vera vammlausari en öskukallar? </li></ul><ul><li>Þ órbergur Þórðarson var rekinn úr kennslu þegar hann gaf út Bréf til Láru. Fór hann yfir strikið eða þeir sem ráku hann? </li></ul>
 38. 38. Spurningar <ul><li>Er það almennt álit að þær stéttir sem flagga siðareglum: lögfræðingar, læknar, kennarar - séu á hærra siðferðisplani en aðrar stéttir? </li></ul><ul><li>Eða þurfa þeir meira á siðareglum að halda en aðrir? </li></ul>
 39. 39. Spurningar <ul><li>Er kennsla starf sem er ofvaxið siðviti venjulegs f ólks? </li></ul><ul><li>Hvers virði eru siðareglur án viðurlaga? </li></ul><ul><li>Hvers virði eru siðareglur sem margbrotið er gegn? </li></ul>

×