RT Design Studio @ Moldova ICT Summit 2012

430 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

RT Design Studio @ Moldova ICT Summit 2012

  1. 1. U I ( interfe țe pentru utiliz atori) bine gâ ndite – lux s au nec es ita te ? www.ux.md R a d u T r if a n RT Design Studio
  2. 2. Tehnologiile avansează într-un ritm de-a dreptul amețitor. Și celor care nusunt în sfera IT le vine din ce în ce mai greu să țină pasul cu evoluția.Una dintre cele mai mari probleme o vedem a fi interfața cu utilizatorul.
  3. 3. Indiferent de câte procese complexe se petrec în spate, utilizatorulinteracționează cu sistemul printr-o interfață grafică.Dacă aceasta nu este bine realizată, atunci și sistemul devine greu de folositși în loc să facă lucrurile mai simple - le complică.
  4. 4. http://servicii.fisc.md
  5. 5. Se pune accent pe decorare și nu pe funcționalitate. Nu seprioritizează informația sau are în vedere necesitățile utilizatorilor.
  6. 6. Serviciul declarație electronică.
  7. 7. Propunere de layout – echipa UX.MD
  8. 8. D e c e lu c r u r ile m e r g p r o s t la a c e s t c a p it o l în R e p u b lic a M o ld o v a ?
  9. 9. Designul UI este privit ca o sarcină estetică și nu ca unafuncțională.Se pune accentul pe ”să arate bine”, nu pe ”să lucrezebine”. Decor mai degrabă decât funcționalitate.
  10. 10. +Se caută companii care fac și designul și dezvoltarea, chiardacă acestea nu le fac bine pe ambele.
  11. 11. Etapa de realizare a arhitecturii informației este realizată foartesuperficial sau chiar trecută cu vederea.
  12. 12. Lipsește etapa elaborării unui prototip funcțional care să fie4 testat și îmbunătățit pentru a ajunge la o versiune finală optimă.
  13. 13. Paginile web și aplicațiile sunt realizate în funcție de un caiet de5 sarcini scris de persoane neinițiate în domeniu. Se uită de fapt de necesitățile utilizatorilor sistemului.
  14. 14. Designerii sunt puși în față cu un caiet de sarcini și nu înțeleg înesență care sunt problemele pe care sistemul le rezolvă pentruutilizatorii acestuia.
  15. 15. Designerii nu sunt implicați în toate etapele dezvoltăriiprodusului. La fel nu sunt implicați nici utilizatorii.
  16. 16. După ce este dat în exploatare, sistemul nu este modificat înfuncție de nevoile reale a utilizatorilor, ci rămâne așa cum a fostdezvoltat de executor în funcție de caietul de sarcini.
  17. 17. Nu se face o analiză continuă a sistemului pentru a fi ulterioroptimizat și îmbunătățit. Un produs informatic înseamnă însăadaptare, optimizare și îmbunătățire continuă.
  18. 18. P roc e s ul1. Cercetare și analiză2. Prototipizare3. Dezvoltarea produsului4. Îmbunătățire continuă
  19. 19. Cercetare Prototipși analiză D e s ig n axat pe Testare și u t iliz a t o Testare îmbunătățire continuă r Design și implementare
  20. 20. 1 C e rc etare și analiz ă S c o p u r i l e și f u n c ți o n a l i t a t e a Se indentifică scopurile, funcționalitatea și procesele pe care urmează să le simplifice sau problemele pe care urmează să le soluționeze aplicația sau pagina web.
  21. 21. 1 C e rc etare și analiz ă U tiliz atorii Se identifică grupurile țintă de utilizatori și necesitățile fiecăreia dintre acestea. Se creează profilurile fiecărui grup în parte și se analizează ce necesități ar avea acestea de la sistem.
  22. 22. 1 C e rc etare și analiz ă Șirul logic și proc es ele Se elaborează pașii și consecutivitatea acestora. Se identifică ce procese vizibile pentru utilizator se vor petrece și cum va interacționa acesta cu sistemul.
  23. 23. 2 P rototipiz a re A rhite c tura informa ției Se analizează toate compartimentele sistemului sau paginii web și se grupează în categorii după natura informației și funcționalității. Se creează harta paginii web sau a sistemului cu toate compartimentele pe care le va avea.
  24. 24. 2 P rototipiz a re Wire fra ming și la yout Se schițează aranjarea elementelor vizuale pentru fiecare pagină în parte. Se găsește cea mai optimă și uzabilă opțiune.
  25. 25. 2 P rototipiz a re Imple menta rea prototipului Se implementează prototipul fără a pune accent pe design și decorarea elementelor. Se respectă doar amplasarea elementelor în pagină și tot ce s-a făcut în etapele precedente. Se aplică stilizări standard. Tes ta rea prototipului Prototipul creat se testează pentru a vedea dacă layoutul ales, procesele și pașii sunt simpli de înțeles pentru utilizatori.
  26. 26. 3 D e z volta rea produs ului D e s ig n U I Se elaborează designul interfeței pentru utilizatori având în vedere toți pașii anteriori, plus rezultatele obținute după testarea prototipului. Te s ta r e a După ce totul este gata, se testează și se fac ultimele ajustări. Apoi produsul este lansat.
  27. 27. F olos e ște c onve n țiileA c e s t a e s t e u n t it luContinuă cu text bine gândit înainte de a fi publicat.Nu decora, comunică. Utilizatorul vrea funcționalitate.Iar acesta este un link și te duce la altă pagină. Apropo – nimeni nu are nevoie de elemente grafice fără funcționalitate care doar încarcă vizual pagina, scad contrastul și complică lucrurile fără vre-un motiv.
  28. 28. B une pra c tic i
  29. 29. B une pra c tic i
  30. 30. B une pra c tic i
  31. 31. B une pra c tic i
  32. 32. B une pra c tic i
  33. 33. B une pra c tic i
  34. 34. B une pra c tic i
  35. 35. B une pra c tic i
  36. 36. 4 Îmbun ă tățire c ontinuă Chiar după ce a fost testat și lansat, produsul are nevoie de îmbunătățiri care pot fi observate doar după interacțiunea cu utilizatorii sistemului la o scară mai mare. Deci este nevoie de analiză, optimizare și adaptare continuă în funcție de necesitățile utilizatorilor sistemului.
  37. 37. R e gul ă de a urCând există mai multe soluții la aceeași problemă, cea maibună este soluția care este mai simplă pentru utilizator.
  38. 38. S ă r e c a p i t u l ăm1. Cercetează și analizează2. Prototipizează3. Dezvoltă produsul4. Testează și îmbunătățește continuu
  39. 39. Îi m u l țu m i mțpentru atenția acordată.www.ux.mdUn proiect RT Design Studio

×