Az interetnikus jelenségek kutatásának kérdései

428 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az interetnikus jelenségek kutatásának kérdései

 1. 1. Az interetnikus jelenségek kutatásának kérdései Roma szakkollégium, Felnőttképzési csoport 2013.03.21
 2. 2. A határok nélkül „sorompók” mögött • Az Északkelet Magyarországi térségben élők sokfélék, • az itt élők kultúrája szintén igen sokféle • Az együttélés során vannak azonos és eltérő jelenségek
 3. 3. Népek és népcsoportok • Ahány ház, annyi szokás - vajon így van-e ez az egymás mellett élő népek esetében is? • Felső-Magyarországon több nagy háború / tatár, török hódítás, helyi és világháborúk / változtatta a népek életét
 4. 4. A honfoglalókkal találkozó népek • Szlávok: oroszoknak, rutének • Más neveik: huculok, bojkák, lemákok, dicskák,, a 17. századtól ruszinok (orosz vallásúak) • Románok • Más neveik: valachusok, oláhok
 5. 5. Zsidók • Már az Árpád korban is éltek itt, de nagyobb bevándorlás a 18. században történt: – Németország, Csehországból érkezőket askenázi zsidóknak nevezik – Galiciából érkezők hasszidok, • Pl. A Hegedűs a háztetőn története
 6. 6. Cigányok /Romák • A romunkgrókról (magyar cigányokról) az első források 1400-as évekből vannak – Legtöbben már nem beszélik a nyelvüket, a legősibb nyelvi réteg • Kolompárok – Újabb időben költöztek be Romániából, nyelvükben sok a román szó, lakhelyuk után vannak köztuk cerhári, gurvári cigányok, akiknek legjellemzőbb foglalkozása: fódozó
 7. 7. Cigányok /Romák • Beás cigányok, az 1700 évek óta élnek a Kárpát medencében, legjellemzőbb foglalkozásuk: teknővájók • Szintó, vagy német cigányok Ausztriából költöztek be • Oláh cigányok: kereskedők
 8. 8. Életmód vagy kultúraváltás? • Nyelvészet: jellemző, hogy mikor és kitől vettek át szavakat • Kultúra: viseletből, mesékből, dalokból vesznek át • Vándorló életmód: minden lakhelyükhöz alkalmazkodtak valamelyest
 9. 9. Az interetnikus hatások típusai A néprajz tudomány ma a népek közötti kapcsolatot többféle csoportra osztja: • kapcsolat • kölcsönhatás • érintkezés • párhuzam, hasonlóság A társadalomban beszélhetünk asszimilációról és integrációról, amelyeknek a történelmi vizsgálata nem mellőzhető
 10. 10. Mit értsünk a fogalmakon? • Ha két nép egymás mellett úgy él, hogy kicserélik tudásukat, átveszik egymás dalait, meséit, akkor azt mondjuk, tartják egymással a kapcsolatot. • Ha két nép között olyan a viszony, hogy mindkettő vesz át a másiktól – például a magyar népmesének van szlovák változata – akkor kölcsönhatásról beszélhetünk. A kölcsönhatás is kapcsolat, csak inkább azt mutatja, hogy átveszik és átalakítják a kulturális eredményeket
 11. 11. Mit értsünk a fogalmakon? • Még kisebb a kapcsolat tartalma, ha érintkezésről szólunk. Akkor beszélünk érintkezésről, ha a szomszédok néhány szokása megegyezik. – például egy vásári rendtartás vagy amit a vallási ünnep szertartási rendje alakít ki, és mindenki átveszi az érintettek közül – a globalizálódó életformában amelyeket mindenütt ugyanúgy kell – akár helyi ismeret nélkül – igénybe venni. (automaták, telefonálás, gyorséttermek stb.).
 12. 12. Mit értsünk a fogalmakon? • A legkisebb fokú kapcsolatról akkor beszélünk, ha hasonlóságot fedezünk fel. • A kapcsolat milyenségéből adódik, hogy a hosszabb ideig együtt élők egymás kultúráját külön-külön megőrzik, egy közöset építenek ki, vagy gyűlölködve félre értelmezik azt, amit őseik már kialakítottak.

×