Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GeoIntegrasjon – Helhetlig løsning for samhandling mellom sak/arkiv og geografiske informasjonssystemer<br />Ragnar Sturtz...
Kort om meg<br />Sivilingeniør NTH (NTNU)<br />Norsk Data<br />Kontorstøtte (NOTIS-familien)<br />Kommunikasjon og integra...
Litt historikk<br />Norsk Data rundt 1980<br />Overgang fra linjebasert til skjermbasert<br />Mange forskjellige terminale...
Mer historikk<br />Elektronisk saksbehandling 90-tallet<br />GIS<br />GAB<br />SAK<br />Løsning: Geolok 1<br />Windows til...
2000-tallet<br />Web erstatter Windows<br />Noark 4 standardiserer sak/arkiv<br />Matrikkelen erstatter GAB<br />Initiativ...
Kommunikasjonsbehovet eksploderer<br />…og alle snakker / vil snakke med alle<br />Vann og avløps<br />systemer<br />Saks-...
I mangel av standarder<br />”Lyngdal”: Vis saker i kartet (WFS-tjeneste) (Ergo, Norkart)<br />”12k”: Plandialog (planer, f...
Men også noen forsøk på standardisering<br />Noark 4 Web Services (KS, alle sak/arkiv)<br />Geolok 2 (alle kartleverandøre...
”Geosak”: Mangfold av systemer, mange leverandører<br />Kart<br />Geodata, Norconsult, NorkartGeoservice, …<br />Arkiv<br ...
Målbilde GeoIntegrasjon<br />Vann og avløps<br />systemer<br />Saks-/arkiv<br />systemer<br />Matrikkel<br />systemet<br /...
Status ved oppstart av GeoIntegrasjon<br />Noark 5 mangler standard grensesnitt<br />Noark 4 brukes fortsatt og videreutvi...
Standardisering i GeoIntegrasjon 1<br />Arbeidspakke 1: Utvidelse av Noark tjenestesnitt:<br />Geodata (eiendom, bygning, ...
Standardisering i GeoIntegrasjon 2<br />Arbeidspakke 3: Standard grensesnitt for matrikkel<br />Stabilt for oppslag, baser...
Standardisering i GeoIntegrasjon 3<br />Arbeidspakke 5B: Test og godkjenning<br />Test i samarbeid med eBygg2009<br />Offe...
Prinsipper for samspillet<br />Program A, for eksempel SAK<br />Program B, for eksempel GIS<br />
Prinsipper for samspillet, teknisk<br />System A<br />System B<br />System A<br />System B<br />1) WebService<br />WSreque...
Eksempler<br />Innen brukergrensesnittet<br />URL-er for eksempel for å vise eiendom i kart eller saker fra arkivet<br />T...
Standarder<br />Lednings-info<br />
Hvorfor standardisere<br />Billigere for leverandørene<br />Mange grensesnitt = stor jobb, men liten betalingsvilje<br />B...
Standardisering i offentlig sektorSuksessfaktorer 1<br />Inkludere offentlige ”etater”<br />”Hva”<br />KS, Riksarkivet, St...
Suksessfaktorer 2<br />Ovenfra og ned<br />Først hva<br />Så hvordan<br />KISS – ”Keep it simple stupid”<br />”Krabbe før ...
Hvorfor lykkes GeoIntegrasjon 1<br />KISS<br />De viktigste basistjenestene standardiseres først<br />Kompliserte tjeneste...
Hvorfor lykkes GeoIntegrasjon 2<br />”Siloetatene” i staten deltar sammen<br />KS deltar<br />Alle kartleverandørene delta...
”Hjertesukk”<br />Snakker offentlige etater sammen?<br />Jeg må ofte informere de om hva andre gjør<br />Hvilke muligheter...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gevinstrealisering gjennom samarbeid - GeoIntegrasjon

1,335 views

Published on

Foredrag på konferansen Gevinstrealisering gjennom samarbeid 13. januar 2010 i regi av KS og IKT Norge. Foredrag om samarbeidet innen GeoIntegrasjonsprosjektet av Ragnar Sturtzel, EDB Business Partner.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gevinstrealisering gjennom samarbeid - GeoIntegrasjon

 1. 1. GeoIntegrasjon – Helhetlig løsning for samhandling mellom sak/arkiv og geografiske informasjonssystemer<br />Ragnar Sturtzel<br />EDB Business Partner<br />
 2. 2. Kort om meg<br />Sivilingeniør NTH (NTNU)<br />Norsk Data<br />Kontorstøtte (NOTIS-familien)<br />Kommunikasjon og integrasjon<br />Standardisering internt + EU-prosjekt<br />ND -&gt; Siemens Nixdorf<br />Omega -&gt; SGK og DocuLive<br />NIT -&gt; IBM -&gt; EDB<br />EDB Sak og Arkiv (Kontor 2000, K2000 eSak)<br />Standardisering<br />
 3. 3. Litt historikk<br />Norsk Data rundt 1980<br />Overgang fra linjebasert til skjermbasert<br />Mange forskjellige terminaler, proprietære grensesnitt<br />Uaktuelt å forlange nye terminaler<br />Løsning: VTM (standard grensesnitt fra programmene) (”mellomvare”)<br />
 4. 4. Mer historikk<br />Elektronisk saksbehandling 90-tallet<br />GIS<br />GAB<br />SAK<br />Løsning: Geolok 1<br />Windows til Windows-kommunikasjon<br />Alle kartleverandører, alle sak/arkiv, GAB<br />GIS<br />( )<br />SAK<br />GAB<br />
 5. 5. 2000-tallet<br />Web erstatter Windows<br />Noark 4 standardiserer sak/arkiv<br />Matrikkelen erstatter GAB<br />Initiativ til diverse standardisering<br />Geolok 2 som delmengde av Geolok 1 – mest GIS<br />Noark 4 Web Services<br />Diverse Høykomprosjekter<br />Mye dugnad blant leverandørene<br />Mangler koordinering og forvaltning fra det offentlige<br />
 6. 6. Kommunikasjonsbehovet eksploderer<br />…og alle snakker / vil snakke med alle<br />Vann og avløps<br />systemer<br />Saks-/arkiv<br />systemer<br />Matrikkel<br />systemet<br />Kommunale <br />Planregistre<br />Data og tjenster <br />fra Norge digitalt<br />Geografiske <br />Informasjons<br />Systemer (GIS)<br />Økonomi<br />systemer <br />
 7. 7. I mangel av standarder<br />”Lyngdal”: Vis saker i kartet (WFS-tjeneste) (Ergo, Norkart)<br />”12k”: Plandialog (planer, fremdrift, dokumenter, høringer) (Acos, Norconsult)<br />Matrikkelinfo fra kartet<br />Diverse proprietære integrasjoner mot arkivet<br />”Klipp og lim”-integrasjoner<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. Men også noen forsøk på standardisering<br />Noark 4 Web Services (KS, alle sak/arkiv)<br />Geolok 2 (alle kartleverandører, alle sak/arkiv, foreningen Geolok, …)<br />BEST : Arkiv til arkivintegrasjon (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, alle sak/arkiv)<br />KS Resultat XML: Skjema, fagsystem, arkiv (hovedsakelig KS, Semicolon, Asker kommune, Sem & StenersenProkom, Oppad, EDB)<br />Aktuell også for ByggSøk<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. ”Geosak”: Mangfold av systemer, mange leverandører<br />Kart<br />Geodata, Norconsult, NorkartGeoservice, …<br />Arkiv<br />Acos, EDB, Ergo, SI, …<br />Matrikkel<br />P.t. i praksis kartleverandørene<br />Sak (generelle og fagspesifikke)<br />Acos, EDB, Ergo, Geodata, Geomatikk, NorkartGeoservice, …<br />Skjema<br />BE (ByggSøk), Sem & StenersenProkom, Kommuneforlaget, …<br />
 14. 14. Målbilde GeoIntegrasjon<br />Vann og avløps<br />systemer<br />Saks-/arkiv<br />systemer<br />Matrikkel<br />systemet<br />Kommunale <br />Planregistre<br />Standardiserte<br />grensesnitt <br />og tjenester<br />Data og tjenster <br />fra Norge digitalt<br />Geografiske <br />Informasjons<br />Systemer (GIS)<br />Økonomi<br />systemer <br />
 15. 15. Status ved oppstart av GeoIntegrasjon<br />Noark 5 mangler standard grensesnitt<br />Noark 4 brukes fortsatt og videreutvikles<br />N4WS, BEST, KS Resultat XML<br />Geolok 2 mangler matrikkelstøtte<br />Geolok 1 lever videre<br />Proprietære grensesnitt for ”GAB” via kart<br />Matrikkel uten stabilt innsyns-API<br />GAB-kloner med matrikkeldata<br />Planregister uten tjenester<br />MD har sammen med utvalgte leverandører spesifisert en datamodell som går langt utover plan<br />
 16. 16.
 17. 17. Standardisering i GeoIntegrasjon 1<br />Arbeidspakke 1: Utvidelse av Noark tjenestesnitt:<br />Geodata (eiendom, bygning, koordinat, plan)<br />Prosess<br />Oppdatering av sak og journalpost<br />Fortsatt Noark 4-basert, men Riksarkivet har startet prosjekt for Noark 5<br />Sendt på høring<br />Arbeidspakke 2: Utvidelse av Geolok tjenestesnitt<br />Geolok -&gt; GeoIntegrasjon<br />Også SAK og Matrikkel (”GAB”)<br />Fortsetter i arbeidspakke 3 og 4<br />
 18. 18. Standardisering i GeoIntegrasjon 2<br />Arbeidspakke 3: Standard grensesnitt for matrikkel<br />Stabilt for oppslag, basert på matrikkel-API<br />Tilsvarende funksjonalitet som Geolok 1 GAB<br />Arbeidspakke 4: Plan<br />Digitalt planregister – definere tjenester <br />PlanDialog – generalisere og standardisere<br />Utarbeidelse av plan – samspill mellom systemer<br />Arbeidspakke 5A: Rammeverk<br />Prinsipper for metodebeskrivelse<br />Tilgang og autentisering<br />
 19. 19. Standardisering i GeoIntegrasjon 3<br />Arbeidspakke 5B: Test og godkjenning<br />Test i samarbeid med eBygg2009<br />Offentlige organer og leverandører samarbeider<br />Offentlig (del-)finansiering<br />Offentlig prosjektledelse<br />Forskjellig type etater er med<br />
 20. 20. Prinsipper for samspillet<br />Program A, for eksempel SAK<br />Program B, for eksempel GIS<br />
 21. 21. Prinsipper for samspillet, teknisk<br />System A<br />System B<br />System A<br />System B<br />1) WebService<br />WSrequest: hentData<br />WSresponse &lt;xml&gt;<br />2) Kontrolloverføring<br />2. Lagre resultatdokument<br />1. LINK1 (sesjon, parametre, LINK2)<br />3. LINK2 (sesjon)<br />4. WS: hentResultatdokument (sesjon,xml)<br />
 22. 22. Eksempler<br />Innen brukergrensesnittet<br />URL-er for eksempel for å vise eiendom i kart eller saker fra arkivet<br />Tjenester for å hente og lagre data<br />SOAP-baserte Web Services, for eksempel N4WS<br />WMS etc. senere<br />Kombinasjoner som hent naboliste<br />Vis / plukk ut eiendommer (brukergrensesnitt)<br />Hent eiendommene (tjeneste)<br />Hent rettighetshavere (tjeneste)<br />
 23. 23. Standarder<br />Lednings-info<br />
 24. 24. Hvorfor standardisere<br />Billigere for leverandørene<br />Mange grensesnitt = stor jobb, men liten betalingsvilje<br />Billigere for kundene<br />Slipper 1:1-integrasjoner med tilsvarende regning<br />Større tilbud<br />Flere integrerer seg<br />Slipper å bli låst inne<br />Mer robuste integrasjoner<br />Lov å eksperimentere<br />men eksperiment er ingen standard!<br />
 25. 25. Standardisering i offentlig sektorSuksessfaktorer 1<br />Inkludere offentlige ”etater”<br />”Hva”<br />KS, Riksarkivet, Statens Kartverk, BE, …<br />Forvaltning og finansiering<br />Samkjøring mellom etatene, ikke silo<br />Inkludere leverandørene<br />”Hvordan”<br />”Alle” –&gt; forankring og forpliktelser<br />Løsninger leveres, ikke bare papir<br />Praktiske løsninger<br />Erfaring fra integrasjoner<br />
 26. 26. Suksessfaktorer 2<br />Ovenfra og ned<br />Først hva<br />Så hvordan<br />KISS – ”Keep it simple stupid”<br />”Krabbe før man kan gå, gå før man kan løpe”<br />D.v.s.: Det viktigste først, ikke ”nice to have”<br />Det er ikke gitt at man vet hvor mål er<br />Tjenester<br />Ikke innmat<br />Inkludere pilotperiode og revisjon basert på denne<br />Verifikasjon gjennom implementering<br />Stabilitet, men likevel versjoner / utvidelser<br />Eksperimenter er OK, men ingen standard<br />
 27. 27. Hvorfor lykkes GeoIntegrasjon 1<br />KISS<br />De viktigste basistjenestene standardiseres først<br />Kompliserte tjenester bygges v.hj.a. et sett med basistjenester<br />Pragmatisk, målrettet<br />Fremdrift og konsensus<br />De systemene som er best egnet til å forvalte en type data gjør dette, samspill med de andre<br />Tjenestene implementeres, ikke kun teori<br />Mange konkurrenter, samme grensesnitt<br />Pilotinstallasjoner med revisjon basert på erfaring<br />
 28. 28. Hvorfor lykkes GeoIntegrasjon 2<br />”Siloetatene” i staten deltar sammen<br />KS deltar<br />Alle kartleverandørene deltar<br />Alle sakleverandørene deltar<br />Alle arkivleverandørene deltar<br />Matrikkelprosjektet deltar<br />eBygg2009 deltar<br />Kort sagt: Alle er med<br />Fortsatt mye dugnad, men<br />Offentlig (del-)finansiering<br />Fremtidig forvaltning<br />
 29. 29. ”Hjertesukk”<br />Snakker offentlige etater sammen?<br />Jeg må ofte informere de om hva andre gjør<br />Hvilke muligheter som finnes<br />Skjemaleverandører<br />Andre leverandører (fagsystemer, sak/arkiv, …)<br />Statens Kartverk<br />KS<br />Statens bygningstekniske etat<br />Riksarkivet<br />Diverse kommuner<br />

×