Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Алтернативни извори енергије

 • Login to see the comments

Алтернативни извори енергије

 1. 1. Alternativni izvorielektrične energije Tatjana Dimovic VIII-1
 2. 2. Alternativni izvori električne energije sve su popularniji, ali kako najvažniji od njih zavise od sunca, odnosno vetra, postoji značajan problem kako da se stvorena energija uskladišti.
 3. 3.  Proizvodnja jeftinih i lakih baterija jedna je od najvećih nada proizvođača uređaja za dobijanje energije iz alternativnih izvora. Za sada, baterije su još teške, skupe, sporo se pune strujom, a brzo prazne.
 4. 4.  Mnoge kompanije i laboratorije upinju se da pronađu baterije efikasnije od sadašnjih, koje bi mogle da dovedu do masovne upotrebe električnih automobila, dok bi solarne elektrane i elektrane na vetar mogle da akumuliraju nepotrošenu energiju.
 5. 5.  Skladištenje energije veoma je važno za fleksibilnost mreže sa velikim brojem alternativnih izvora. Pošto takvih izvora ima sve više, mogućnost skladištenja pomogla bi mreži da ostane stabilna, jer obnovljivi izvori variraju u proizvodnji.
 6. 6.  Za sada, niko ne tvrdi da je pronašao idealno rešenje za skladištenje električne energije, ali naučnici čvrsto veruju da je takvo rešenje moguće i da je samo pitanje vremena kada ćemo najveći deo neiskorišćene energije moći da čuvamo za kasniju upotrebu.
 7. 7.  Sunce je najveći izvor energije na zemlji. Sem neposrednog zračenja koje greje zemljinu površinu i stvara klimatske uslove u svim pojasevima, ovo zračenje je odgovorno i za stalno obnavljanje energije vetra, morskih struja, talasa, vodnih tokova i termalnog gradijenta u okeanima.
 8. 8.  Energija koja potiče iz posrednog i neposrednog sunčevog zračenja se smatra obnovljivim izvorom energije jer se njenim korišćenjem ne remeti značajno ravnoteža toka materije i energije u prirodi.
 9. 9.  Vetar predstavlja jedan vid konvertovane sunčeve energije. Na pojavu i stvaranje vetra utiču sunčevo začenje, nepravilnosti na površini tla kao i rotacija Zemlje. Deo kinetičke energije vetra se može pretvoriti u druge vidove energije kao što su mehanička i ELEKTRICNA.
 10. 10.  Vetar predstavlja neiscrpan ekološki izvor energije čiji globalni potencijal višestruko prevazilazi svetske potrebe za električnom energijom.
 11. 11.  Eksplozija ljudske populacije na zemlji uzrokuje stalno povećanje potreba za energijom, naročito električnom energijom.
 12. 12.  Cena električne energije sve više raste, čime se, već na sadašnjem nivou, stvara ekološki i ekonomski opravdana potreba uključivanja alternativnih izvora u globalnu strategiju razvoja energetike.
 13. 13. Obnovljive izvore električne energije koriste:vetroelektrane, solarne elektrane, elektrane na biomasu i biogas, geotermalne elektrane…
 14. 14.  U Srbiji i Crnoj Gori nije sprovedeno sistematsko istraživanje vetroenergetskog potencijala, ali na osnovu postojećih meteoroloških podataka i nekih pojedinačnih namenskih merenja se može zaključiti da postoje lokacije sa značajnim vetroenergetskim potencijalom.
 15. 15.  To su pre svega južni Banat gde duva jak jugoistočni vetar (košava).
 16. 16.  Zlatibor
 17. 17.  Kopaonik
 18. 18.  Vlasina
 19. 19.  i Crnogorsko primorje
 20. 20.  Prognoze razvoja vetroenergetike su vrlo optimističke i u svim varijantama predstavljaju vetroelektrane kao vrlo bitan izvor električne energije u budućnosti.
 21. 21.  Takve prognoze su realne jer su vetar i sunce neiscrpni energenti, a njihov potencijal višestruko prevazilazi globalne potrebe za električnom energijom.
 22. 22.  Hvala na pažnji !!! 

×