Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Git

My git presentation at VarnaLab

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Git

 1. 1. GITРадослав СтанковVarna Lab 19/10/2011
 2. 2. Кой съм аз?@rstankovhttp://rstankov.comhttp://blog.rstankov.comhttp://github.com/rstankov
 3. 3. История на Git• 3 Април 2007 - започната от Linus Torvalds• 7 Април 2007 - света научава за git• 29 Април 2007 - използваема версия• 16 Юни 2007 - Linux Kernel минава на git• 26 Юли 2007 - Junio Hamano поема git• 2 Април 2008 - Ruby on Rails минава в Github• 10 Април 2008 - Github стартира официално• 21 Септември 2011 - 1 милион потребителя в Github
 4. 4. Цели на Git• Да няма нищо общо с CVS• Да бъде “distributed”• Да подържа начина на работа на BitKeeper• Да бъде добре защитена• Да бъде бърза
 5. 5. Том СървърДжери
 6. 6. Том СървърДжери
 7. 7. Том СървърДжери
 8. 8. Том СървърДжери
 9. 9. Том СървърДжери
 10. 10. Том СървърДжери
 11. 11. Том СървърДжери
 12. 12. Том СървърДжери
 13. 13. Том СървърДжери
 14. 14. Какво е distributed?
 15. 15. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 16. 16. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 17. 17. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 18. 18. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 19. 19. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 20. 20. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 21. 21. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 22. 22. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 23. 23. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 24. 24. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 25. 25. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 26. 26. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 27. 27. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 28. 28. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 29. 29. Хюи Скрудж МакдъкДюи Луи
 30. 30. Branching
 31. 31. Master
 32. 32. Master
 33. 33. Feature AMaster
 34. 34. Feature AMaster
 35. 35. Feature AMaster Feature B Part I
 36. 36. Feature AMaster Feature B Part I
 37. 37. Feature AMaster Feature B Part I
 38. 38. Feature AMaster Feature B Part I Feature B Part II
 39. 39. Feature AMaster Feature B Part I Feature B Part II
 40. 40. Feature AMaster Feature B Part I Feature B Part II
 41. 41. Feature AMaster Feature B Part I Feature B Part II
 42. 42. Feature AMaster Feature B Part I Feature B Part II
 43. 43. Feature A Version 1Master Feature B Part I Feature B Part II
 44. 44. Feature A Version 1Master Feature B Part I Feature B Part II
 45. 45. Feature A Version 1Master Feature B Part I Feature B Part II
 46. 46. Как се работи с git?
 47. 47. Команди git add git rm git mv git commit git pull git push git branch git checkout git merge git rebase
 48. 48. Демо
 49. 49. Недостатъци
 50. 50. Въпроси?
 51. 51. Благодаря за вниманието@rstankov

×