Advertisement

More Related Content

Advertisement

Git

 1. GIT Радослав Станков Varna Lab 19/10/2011
 2. Кой съм аз? @rstankov http://rstankov.com http://blog.rstankov.com http://github.com/rstankov
 3. История на Git • 3 Април 2007 - започната от Linus Torvalds • 7 Април 2007 - света научава за git • 29 Април 2007 - използваема версия • 16 Юни 2007 - Linux Kernel минава на git • 26 Юли 2007 - Junio Hamano поема git • 2 Април 2008 - Ruby on Rails минава в Github • 10 Април 2008 - Github стартира официално • 21 Септември 2011 - 1 милион потребителя в Github
 4. Цели на Git • Да няма нищо общо с CVS • Да бъде “distributed” • Да подържа начина на работа на BitKeeper • Да бъде добре защитена • Да бъде бърза
 5. Том Сървър Джери
 6. Том Сървър Джери
 7. Том Сървър Джери
 8. Том Сървър Джери
 9. Том Сървър Джери
 10. Том Сървър Джери
 11. Том Сървър Джери
 12. Том Сървър Джери
 13. Том Сървър Джери
 14. Какво е distributed?
 15. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 16. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 17. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 18. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 19. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 20. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 21. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 22. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 23. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 24. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 25. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 26. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 27. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 28. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 29. Хюи Скрудж Макдък Дюи Луи
 30. Branching
 31. Master
 32. Master
 33. Feature A Master
 34. Feature A Master
 35. Feature A Master Feature B Part I
 36. Feature A Master Feature B Part I
 37. Feature A Master Feature B Part I
 38. Feature A Master Feature B Part I Feature B Part II
 39. Feature A Master Feature B Part I Feature B Part II
 40. Feature A Master Feature B Part I Feature B Part II
 41. Feature A Master Feature B Part I Feature B Part II
 42. Feature A Master Feature B Part I Feature B Part II
 43. Feature A Version 1 Master Feature B Part I Feature B Part II
 44. Feature A Version 1 Master Feature B Part I Feature B Part II
 45. Feature A Version 1 Master Feature B Part I Feature B Part II
 46. Как се работи с git?
 47. Команди git add git rm git mv git commit git pull git push git branch git checkout git merge git rebase
 48. Демо
 49. Недостатъци
 50. Въпроси?
 51. Благодаря за вниманието @rstankov

Editor's Notes

 1. \n
 2. \n
 3. \n
 4. \n
 5. \n
 6. \n
 7. \n
 8. \n
 9. \n
 10. \n
 11. \n
 12. \n
 13. \n
 14. \n
 15. \n
 16. \n
 17. \n
 18. \n
 19. \n
 20. \n
 21. \n
 22. \n
 23. \n
 24. \n
 25. \n
 26. \n
 27. \n
 28. \n
 29. \n
 30. \n
 31. \n
 32. \n
 33. \n
 34. \n
 35. \n
 36. \n
 37. \n
 38. \n
 39. \n
 40. \n
 41. \n
 42. \n
 43. \n
 44. \n
 45. \n
 46. \n
 47. \n
 48. \n
 49. \n
 50. \n
 51. \n
 52. \n
 53. \n
 54. \n
 55. \n
 56. \n
 57. \n
Advertisement