SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Open Access doen we samen,
27-09-2016 Raymond Snijders (Windesheim)
Peter Becker (Haagse Hogeschool)
en
auteursrechten
Over de auteursrechtelijke aspecten
van Open Access publiceren van
scripties, leermateriaal en
onderzoekspublicaties
Hoezo auteursrecht?
Principes vs. de wet
Open Access is het delen (van auteursrechtelijk beschermde
werken) met anderen. Maar daar zitten dus haken en ogen
aan.
Even een stukje auteurswet
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of
van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken
en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de
wet gesteld.
(Artikel 1 Auteurswet)
Even een stukje auteurswet (2)
Indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp
van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt
deze als de maker van dat werk aangemerkt.
(Artikel 6 Auteurswet)
Wie de “feitelijke prestatie” verricht, wordt beschouwd als maker
Indirect: als je met meerdere personen samen één werk maakt
dan komt het auteursrecht aan allen toe. In beginsel.
Even een stukje auteurswet (3)
Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat
in het vervaardigen van bepaalde werken van
letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij
tusschen partijen anders is overeengekomen, als de
maker van die werken aangemerkt degene, in wiens
dienst de werken zijn vervaardigd.
(Artikel 7 Auteurswet)
Werkgeversauteursrecht: de werkgever is de maker!
Oftewel, wie is de maker?
Als het openbaar maken en verveelvoudigen (het al dan
niet Open Access publiceren) het recht van de maker is …
… dan is de vraag – ook in het hbo – wie nou eigenlijk de
auteursrechtelijke makers van scripties, leermateriaal en
onderzoekspublicaties zijn.
Auteursrecht op scripties
Wie is de maker van een scriptie?
1) De hogeschool? Die houdt immers toezicht?
2) De organisatie of het bedrijf waar een student zijn of
haar opdracht doet? Die heeft immers het
werkgeversauteursrecht?
3) De student zelf? Die verricht immers de feitelijke
prestatie.
De student is de maker van een scriptie!
Het lijkt simpel en auteursrechtelijk gezien is het dat
ook: de student is maker en daarmee rechthebbende
van een scriptie.
Daar zijn onderwijsinstellingen, opleidingen en
opdrachtgevers (bedrijven) niet altijd van overtuigd.
Meerdere partijen hebben geïnvesteerd en denken
daarmee ook rechten te hebben.
Praktijkproblemen bij scripties
Studenten weten niet dat ze rechthebbende zijn.
Opdrachtgevers zijn vaak terughoudend.
Hoe zorg je er als hogeschool voor dat scripties Open
Access gepubliceerd worden? Hoe regel je de
toestemming? Gebruiksrecht? En kan de student wel
toestemming geven voor alles in de scriptie?
Er is visie, beleid en actie nodig!
Auteursrecht op
leermiddelen
Wie is de maker van lesmateriaal?
1) De hogeschool? Die heeft immers het
werkgeversauteursrecht?
2) De docent die het gemaakt heeft? Die verricht
immers de feitelijke prestatie?
3) Een ander die het oorspronkelijke idee voor het
onderwerp van het materiaal had?
De hogeschool is de maker van lesmateriaal
Door docenten ontwikkelde leermiddelen vallen onder
het werkgeversauteursrecht!
Voor het hbo komt daar artikel E-7 uit de cao bovenop.
Dat stelt dat de rechten op werken toekomen aan de
werkgever indien het vervaardigen door de werknemer
in de uitoefening van zijn functie is of wordt verricht
ten behoeve van de werkgever.
Praktijkproblemen bij leermiddelen
Op onderdelen rusten rechten van derden.
Cultuur van delen ontbreekt.
Hoe zorg je er als hogeschool voor dat zelf ontwikkelde
leermiddelen Open Access gepubliceerd worden? Op
welk platform kunnen deze aangeboden worden?
Er is visie, beleid en actie nodig!
Auteursrecht op
onderzoekspublicaties
Wie is de maker van onderzoekspublicaties?
1) De hogeschool? Die heeft immers het
werkgeversauteursrecht?
2) De onderzoeker of lector die het gemaakt heeft? Die
verricht immers de feitelijke prestatie?
3) Gedeeld eigenaarschap van hogeschool, onderzoeker
en andere betrokken partijen?
En hier is geen pasklaar antwoord op!
Oneindige discussie.
Praktijk is dat auteurs zelf afspraken (moeten) kunnen
maken om te publiceren.
Meerdere hogescholen hebben een publicatierichtlijn
opgesteld waarin interne afspraken zijn gemaakt
m.b.t. auteursrecht en exploitatierecht.
Open Access in de Auteurswet
Per 1 juli 2015 is de Auteurswet aangepast met het
auteurscontractenrecht om de positie van makers te
versterken. Inclusief een nieuwe Open Access bepaling:
De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel
of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het
recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste
openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits
de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt
vermeld.
Wat betekent dit?
Als het onderzoek gefinancierd is met Nederlandse
publieke middelen dan mogen de artikelen na verloop
van tijd (ook) Open Access gepubliceerd worden.
Het recht om OA te mogen publiceren is een exclusief
en niet over te dragen (persoonlijkheids)recht.
ONGEACHT de afspraken in de overeenkomst met de
uitgever dus.
Het geldt met terugwerkende kracht (!)
Praktijkproblemen bij onderzoeks-
publicaties
Grote diversiteit in soorten publicaties
Geen overzicht van de output van een hogeschool
Over sommige publicaties zijn contractuele afspraken
gemaakt
Hoe zorg je er als hogeschool voor dat de
onderzoekspublicaties Open Access gepubliceerd
worden?
Er is visie, beleid en actie nodig!
Antwoorden uit de praktijk?
Hoe zorg je er als hogeschool voor dat scripties,
leermiddelen en onderzoekspublicaties Open Access
gepubliceerd worden?
Wat moet er afgesproken en geregeld worden binnen
jouw hogeschool? Wat zijn de problemen? Hoe kunnen
die opgelost worden? Welke acties moeten er (landelijk)
ondernomen worden?
Nog vragen?
Raymond Snijders (rgj.snijders@windesheim.nl)
Peter Becker (p.g.becker@hhs.nl)
Alle afbeeldingen zijn gebruikt onder een CC0 licentie zonder vereiste
naamsvermelding. Deze presentatie valt daarmee in zijn geheel onder een
Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie

More Related Content

What's hot

Auteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijs
Auteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijsAuteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijs
Auteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijsLisette Kalshoven
 
Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015
Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015
Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015Elise van Schip
 
VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...
VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...
VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...imec.archive
 
Auteursrecht voor archief- en documentatiecentra
Auteursrecht voor archief- en documentatiecentraAuteursrecht voor archief- en documentatiecentra
Auteursrecht voor archief- en documentatiecentraHeemkunde Vlaanderen
 
Creative Commons voor Erfgoedprofessionals
Creative Commons voor ErfgoedprofessionalsCreative Commons voor Erfgoedprofessionals
Creative Commons voor ErfgoedprofessionalsPaul Keller
 
Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)
Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)
Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)Kennisland
 
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroepomgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroepKennisland
 
Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...
Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...
Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...Netwerk Oorlogsbronnen
 
Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...
Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...
Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...Raymond Snijders
 

What's hot (15)

J av i_les5
J av i_les5J av i_les5
J av i_les5
 
Auteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijs
Auteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijsAuteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijs
Auteursrecht en Creative Commons voor het (hoger) onderwijs
 
Booosting open source gebouwdelen-3juli12_pietvollaard
Booosting  open source gebouwdelen-3juli12_pietvollaardBooosting  open source gebouwdelen-3juli12_pietvollaard
Booosting open source gebouwdelen-3juli12_pietvollaard
 
Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015
Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015
Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015
 
Booosting 20 jaar vooruit!_ jubileum oktober 2008_ Piet Vollaard
Booosting 20 jaar vooruit!_ jubileum oktober 2008_ Piet VollaardBooosting 20 jaar vooruit!_ jubileum oktober 2008_ Piet Vollaard
Booosting 20 jaar vooruit!_ jubileum oktober 2008_ Piet Vollaard
 
VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...
VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...
VACF5-De juridische aspecten bij de uitbouw van een cultureel webplatform doo...
 
Presentatie auteursrecht
Presentatie auteursrechtPresentatie auteursrecht
Presentatie auteursrecht
 
Auteursrecht voor archief- en documentatiecentra
Auteursrecht voor archief- en documentatiecentraAuteursrecht voor archief- en documentatiecentra
Auteursrecht voor archief- en documentatiecentra
 
Creative Commons voor Erfgoedprofessionals
Creative Commons voor ErfgoedprofessionalsCreative Commons voor Erfgoedprofessionals
Creative Commons voor Erfgoedprofessionals
 
Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)
Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)
Auteursrecht & Open Onderwijs voor VO-docenten (iTunesU bootcamp)
 
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroepomgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
 
Auteursrecht
AuteursrechtAuteursrecht
Auteursrecht
 
Auteursrecht
AuteursrechtAuteursrecht
Auteursrecht
 
Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...
Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...
Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenpor...
 
Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...
Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...
Permission to publish: over toestemming, open access en gebruiksrecht in de H...
 

Similar to Open Access en auteursrechten (in het hbo): Open Access doen we samen

Juridische Aspecten van Informatie - Les 5
Juridische Aspecten van Informatie - Les 5Juridische Aspecten van Informatie - Les 5
Juridische Aspecten van Informatie - Les 5Steven Laporte
 
Intellectueel eigendomsrecht en consumentenrecht
Intellectueel eigendomsrecht en consumentenrechtIntellectueel eigendomsrecht en consumentenrecht
Intellectueel eigendomsrecht en consumentenrechtRaymond Snijders
 
Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker
Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruikerAuteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker
Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruikerBibnet vzw
 
7 Mythes Van Open Leermateriaal
7 Mythes Van Open Leermateriaal7 Mythes Van Open Leermateriaal
7 Mythes Van Open LeermateriaalErik
 
Zeven Mythes | Open Leermiddelen
Zeven Mythes | Open LeermiddelenZeven Mythes | Open Leermiddelen
Zeven Mythes | Open LeermiddelenHenk Orsel
 
IE recht en consumentenrecht
IE recht en consumentenrechtIE recht en consumentenrecht
IE recht en consumentenrechtRaymond Snijders
 
Juridische Aspecten van Informatie - Les 3
Juridische Aspecten van Informatie - Les 3Juridische Aspecten van Informatie - Les 3
Juridische Aspecten van Informatie - Les 3Steven Laporte
 
Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs Meester Roel ...
Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs  Meester Roel ...Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs  Meester Roel ...
Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs Meester Roel ...Quentin Castel
 
716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen
716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen
716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, BeunenSURFfoundation
 
KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)
KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)
KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)i&i conferentie
 
Juridische Aspecten van Informatie - Les 1
Juridische Aspecten van Informatie - Les 1Juridische Aspecten van Informatie - Les 1
Juridische Aspecten van Informatie - Les 1Steven Laporte
 

Similar to Open Access en auteursrechten (in het hbo): Open Access doen we samen (20)

Juridische Aspecten van Informatie - Les 5
Juridische Aspecten van Informatie - Les 5Juridische Aspecten van Informatie - Les 5
Juridische Aspecten van Informatie - Les 5
 
Plagiaat & Ephorus
Plagiaat & EphorusPlagiaat & Ephorus
Plagiaat & Ephorus
 
Intellectueel eigendomsrecht en consumentenrecht
Intellectueel eigendomsrecht en consumentenrechtIntellectueel eigendomsrecht en consumentenrecht
Intellectueel eigendomsrecht en consumentenrecht
 
Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker
Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruikerAuteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker
Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker
 
7 Mythes Van Open Leermateriaal
7 Mythes Van Open Leermateriaal7 Mythes Van Open Leermateriaal
7 Mythes Van Open Leermateriaal
 
Zeven Mythes | Open Leermiddelen
Zeven Mythes | Open LeermiddelenZeven Mythes | Open Leermiddelen
Zeven Mythes | Open Leermiddelen
 
Auteursrechten
AuteursrechtenAuteursrechten
Auteursrechten
 
IE recht en consumentenrecht
IE recht en consumentenrechtIE recht en consumentenrecht
IE recht en consumentenrecht
 
Juridische Aspecten van Informatie - Les 3
Juridische Aspecten van Informatie - Les 3Juridische Aspecten van Informatie - Les 3
Juridische Aspecten van Informatie - Les 3
 
Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs Meester Roel ...
Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs  Meester Roel ...Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs  Meester Roel ...
Juridische Aspecten Van Web 2.0 Toepassingen In Het Onderwijs Meester Roel ...
 
Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker
Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruikerAuteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker
Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker
 
716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen
716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen
716 Hergebruik Versus Juridische Barricades, Mossink, Beunen
 
Bescherming van ideeën
Bescherming van ideeënBescherming van ideeën
Bescherming van ideeën
 
Info cc
Info ccInfo cc
Info cc
 
Verhagen
VerhagenVerhagen
Verhagen
 
KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)
KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)
KoppieCopy (hand-out) (Wiebe Albers)
 
DRM&CC
DRM&CCDRM&CC
DRM&CC
 
Auteursrecht: een stand van zaken
Auteursrecht: een stand van zakenAuteursrecht: een stand van zaken
Auteursrecht: een stand van zaken
 
Juridische Aspecten van Informatie - Les 1
Juridische Aspecten van Informatie - Les 1Juridische Aspecten van Informatie - Les 1
Juridische Aspecten van Informatie - Les 1
 
Auteursrechten en Readers : beleid e-readers FMW/UMCG
Auteursrechten en Readers : beleid e-readers FMW/UMCGAuteursrechten en Readers : beleid e-readers FMW/UMCG
Auteursrechten en Readers : beleid e-readers FMW/UMCG
 

More from Raymond Snijders

(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht
(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht
(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrechtRaymond Snijders
 
Auteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatie
Auteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatieAuteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatie
Auteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatieRaymond Snijders
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...Raymond Snijders
 
Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?
Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?
Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?Raymond Snijders
 
Auteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de Auteurswet
Auteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de AuteurswetAuteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de Auteurswet
Auteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de AuteurswetRaymond Snijders
 
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkhedenEbooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkhedenRaymond Snijders
 
Auteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELO
Auteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELOAuteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELO
Auteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELORaymond Snijders
 
Hergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbij
Hergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbijHergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbij
Hergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbijRaymond Snijders
 
Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...
Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...
Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...Raymond Snijders
 
Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO
Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBOAuteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO
Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBORaymond Snijders
 
Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...
Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...
Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...Raymond Snijders
 
Octrooien als informatiebron: een kleine introductie
Octrooien als informatiebron: een kleine introductieOctrooien als informatiebron: een kleine introductie
Octrooien als informatiebron: een kleine introductieRaymond Snijders
 
Afsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogs
Afsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogsAfsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogs
Afsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogsRaymond Snijders
 
Introductie Social Media voor dienst M&C Windesheim
Introductie Social Media voor dienst M&C WindesheimIntroductie Social Media voor dienst M&C Windesheim
Introductie Social Media voor dienst M&C WindesheimRaymond Snijders
 
20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk
20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk
20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie NetwerkRaymond Snijders
 
Powerpoint Projectmatig Creeren
Powerpoint Projectmatig CreerenPowerpoint Projectmatig Creeren
Powerpoint Projectmatig CreerenRaymond Snijders
 

More from Raymond Snijders (17)

(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht
(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht
(On)mogelijkheden en misverstanden in het auteursrecht
 
Auteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatie
Auteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatieAuteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatie
Auteursrecht en privacywetgeving voor marketingcommunicatie
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat het betekent voor biblioth...
 
Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?
Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?
Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?
 
Auteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de Auteurswet
Auteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de AuteurswetAuteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de Auteurswet
Auteursrecht en de bibliotheek: over het bibliotheekprivilege in de Auteurswet
 
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkhedenEbooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
Ebooks in HBO bibliotheken: over ontwikkelingen en (on)mogelijkheden
 
Auteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELO
Auteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELOAuteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELO
Auteursrechtelijk beschermd materiaal in de les gebruiken en in de ELO
 
Hergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbij
Hergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbijHergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbij
Hergebruik van content in het onderwijs en de rol van de Readerregeling hierbij
 
Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...
Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...
Over aanbod en mogelijkheden van econtent voor de hbo mediatheek en waarom he...
 
Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO
Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBOAuteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO
Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO
 
Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...
Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...
Hidden Automatic Navigator & SURFfederatie: toegang tot de digitale bibliothe...
 
Octrooien als informatiebron: een kleine introductie
Octrooien als informatiebron: een kleine introductieOctrooien als informatiebron: een kleine introductie
Octrooien als informatiebron: een kleine introductie
 
Afsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogs
Afsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogsAfsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogs
Afsluitingsbijeenkomst 23 dingen: categoriewinnaars van Mediacentrum weblogs
 
Introductie Social Media voor dienst M&C Windesheim
Introductie Social Media voor dienst M&C WindesheimIntroductie Social Media voor dienst M&C Windesheim
Introductie Social Media voor dienst M&C Windesheim
 
eBooks & eReaders
eBooks & eReaderseBooks & eReaders
eBooks & eReaders
 
20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk
20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk
20090917 Sharenet presentatie Oostelijk Informatie Netwerk
 
Powerpoint Projectmatig Creeren
Powerpoint Projectmatig CreerenPowerpoint Projectmatig Creeren
Powerpoint Projectmatig Creeren
 

Open Access en auteursrechten (in het hbo): Open Access doen we samen

 • 1. Open Access doen we samen, 27-09-2016 Raymond Snijders (Windesheim) Peter Becker (Haagse Hogeschool) en auteursrechten Over de auteursrechtelijke aspecten van Open Access publiceren van scripties, leermateriaal en onderzoekspublicaties
 • 3. Principes vs. de wet Open Access is het delen (van auteursrechtelijk beschermde werken) met anderen. Maar daar zitten dus haken en ogen aan.
 • 4. Even een stukje auteurswet Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)
 • 5. Even een stukje auteurswet (2) Indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt. (Artikel 6 Auteurswet) Wie de “feitelijke prestatie” verricht, wordt beschouwd als maker Indirect: als je met meerdere personen samen één werk maakt dan komt het auteursrecht aan allen toe. In beginsel.
 • 6. Even een stukje auteurswet (3) Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd. (Artikel 7 Auteurswet) Werkgeversauteursrecht: de werkgever is de maker!
 • 7. Oftewel, wie is de maker? Als het openbaar maken en verveelvoudigen (het al dan niet Open Access publiceren) het recht van de maker is … … dan is de vraag – ook in het hbo – wie nou eigenlijk de auteursrechtelijke makers van scripties, leermateriaal en onderzoekspublicaties zijn.
 • 9. Wie is de maker van een scriptie? 1) De hogeschool? Die houdt immers toezicht? 2) De organisatie of het bedrijf waar een student zijn of haar opdracht doet? Die heeft immers het werkgeversauteursrecht? 3) De student zelf? Die verricht immers de feitelijke prestatie.
 • 10. De student is de maker van een scriptie! Het lijkt simpel en auteursrechtelijk gezien is het dat ook: de student is maker en daarmee rechthebbende van een scriptie. Daar zijn onderwijsinstellingen, opleidingen en opdrachtgevers (bedrijven) niet altijd van overtuigd. Meerdere partijen hebben geïnvesteerd en denken daarmee ook rechten te hebben.
 • 11. Praktijkproblemen bij scripties Studenten weten niet dat ze rechthebbende zijn. Opdrachtgevers zijn vaak terughoudend. Hoe zorg je er als hogeschool voor dat scripties Open Access gepubliceerd worden? Hoe regel je de toestemming? Gebruiksrecht? En kan de student wel toestemming geven voor alles in de scriptie? Er is visie, beleid en actie nodig!
 • 13. Wie is de maker van lesmateriaal? 1) De hogeschool? Die heeft immers het werkgeversauteursrecht? 2) De docent die het gemaakt heeft? Die verricht immers de feitelijke prestatie? 3) Een ander die het oorspronkelijke idee voor het onderwerp van het materiaal had?
 • 14. De hogeschool is de maker van lesmateriaal Door docenten ontwikkelde leermiddelen vallen onder het werkgeversauteursrecht! Voor het hbo komt daar artikel E-7 uit de cao bovenop. Dat stelt dat de rechten op werken toekomen aan de werkgever indien het vervaardigen door de werknemer in de uitoefening van zijn functie is of wordt verricht ten behoeve van de werkgever.
 • 15. Praktijkproblemen bij leermiddelen Op onderdelen rusten rechten van derden. Cultuur van delen ontbreekt. Hoe zorg je er als hogeschool voor dat zelf ontwikkelde leermiddelen Open Access gepubliceerd worden? Op welk platform kunnen deze aangeboden worden? Er is visie, beleid en actie nodig!
 • 17. Wie is de maker van onderzoekspublicaties? 1) De hogeschool? Die heeft immers het werkgeversauteursrecht? 2) De onderzoeker of lector die het gemaakt heeft? Die verricht immers de feitelijke prestatie? 3) Gedeeld eigenaarschap van hogeschool, onderzoeker en andere betrokken partijen?
 • 18. En hier is geen pasklaar antwoord op! Oneindige discussie. Praktijk is dat auteurs zelf afspraken (moeten) kunnen maken om te publiceren. Meerdere hogescholen hebben een publicatierichtlijn opgesteld waarin interne afspraken zijn gemaakt m.b.t. auteursrecht en exploitatierecht.
 • 19. Open Access in de Auteurswet Per 1 juli 2015 is de Auteurswet aangepast met het auteurscontractenrecht om de positie van makers te versterken. Inclusief een nieuwe Open Access bepaling: De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.
 • 20. Wat betekent dit? Als het onderzoek gefinancierd is met Nederlandse publieke middelen dan mogen de artikelen na verloop van tijd (ook) Open Access gepubliceerd worden. Het recht om OA te mogen publiceren is een exclusief en niet over te dragen (persoonlijkheids)recht. ONGEACHT de afspraken in de overeenkomst met de uitgever dus. Het geldt met terugwerkende kracht (!)
 • 21. Praktijkproblemen bij onderzoeks- publicaties Grote diversiteit in soorten publicaties Geen overzicht van de output van een hogeschool Over sommige publicaties zijn contractuele afspraken gemaakt Hoe zorg je er als hogeschool voor dat de onderzoekspublicaties Open Access gepubliceerd worden? Er is visie, beleid en actie nodig!
 • 22. Antwoorden uit de praktijk?
 • 23. Hoe zorg je er als hogeschool voor dat scripties, leermiddelen en onderzoekspublicaties Open Access gepubliceerd worden? Wat moet er afgesproken en geregeld worden binnen jouw hogeschool? Wat zijn de problemen? Hoe kunnen die opgelost worden? Welke acties moeten er (landelijk) ondernomen worden?
 • 24. Nog vragen? Raymond Snijders (rgj.snijders@windesheim.nl) Peter Becker (p.g.becker@hhs.nl) Alle afbeeldingen zijn gebruikt onder een CC0 licentie zonder vereiste naamsvermelding. Deze presentatie valt daarmee in zijn geheel onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie

Editor's Notes

 1. Ook hier wat meer steekwoorden: - op onderdelen rusten rechten van derden - cultuur - kwaliteit - platform Visie, beleid en actie nodig! Hogescholen worden nu getriggerd door zachte druk en stimulans Bussemaker. (ik zag afgelopen vrijdag bij ons CvB niet na jaren wakker zijn geworden na een lunch met Bussemaker en subsidiekansen.
 2. - Veel discussie - Gerichte afspraken - Publicatierichtlijn