Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Video zoek en gebruik
Video zoek en gebruik
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad

Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?

Download to read offline

Een overzicht van de ontwikkelingen rondom auteursrecht in hbo instellingen: van hbo kennisbank naar het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten. Een presentatie gegeven voor de Juridische Commissie van de FOBID op 25 september 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen rondom auteursrecht in hbo instellingen: van hbo kennisbank naar het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten. Een presentatie gegeven voor de Juridische Commissie van de FOBID op 25 september 2017

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan? (16)

More from Raymond Snijders (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Hoe wordt er met auteursrecht in het hbo omgegaan?

 1. 1. Auteursrecht in het hbo Wat speelt er bij hbo-instellingen qua auteursrecht? 25 september 2017 Presentatie voor FOBID JC Raymond Snijders
 2. 2. Even een beeld krijgen van het hbo Momenteel studeren aan de 37 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland ruim 446.000 studenten. Meer dan 40.000 werknemers vallen onder de door de Vereniging Hogescholen afgesloten cao- hbo. Elke hogeschool(bibliotheek) is aangesloten bij het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten-hbo.
 3. 3. Over beelden gesproken Tot ca. 2010 deed het hbo weinig met auteursrechten:  “Onbewust” gebruik van de vertoningsbeperking in de klas met vertonen van video en tv beelden  Samenstellen van readers via repro-afdelingen die de afspraken in readerovereenkomst naleefden. Docenten en dus instellingen hoefden nauwelijks of niet over auteursrecht na te denken
 4. 4. Digitaal veranderde veel Toenemend gebruik van ELO’s betekende dat docenten zelf (digitaal) onderwijsmateriaal plaatste in modules. Geen rol meer voor repro-afdelingen. Tienduizenden docenten, hbo-breed, gingen onbewust onbekwaam aan de slag met andermans werken: veel misstanden, veel boetes en veel vragen
 5. 5. Het belang van auteursrecht De PRO-blematiek bij hogescholen leidde rechtstreeks tot de oprichting van het NAI-hbo in 2011. Praktische insteek: het delen van kennis en ervaringen, en gezamenlijk oplossingen zoeken. Handen aan het bed. Vanaf 2014 zat NAI-hbo samen aan tafel met Stichting PRO en de Vereniging Hogescholen voor een betere readerovereenkomst die aansloot op de praktijk. Maar ook, wat betekent de onderwijsexceptie nou echt?
 6. 6. Readerovereenkomst 2015-2017 Contactpersonen, jaarlijkse evaluatie en betere afstemming tussen praktisch gebruik van materiaal & waar toestemming voor nodig is Tegelijkertijd ook focus op betere licenties afsluiten: regelen van gebruiksrecht zodat er niet dubbel betaald wordt voor content van NL uitgevers
 7. 7. Afbeeldingen en foto’s in de readerovereenkomst Gebruik van foto’s en afbeeldingen is ook geregeld in de onderwijsexceptie maar was niet concreet vertaald in de readerovereenkomst. NAI-hbo heeft dit samen met PRO en Pictoright verduidelijkt. De laatste twee jaar wordt er, in kader van o.a. blended learning, enorm veel video- en beeldmateriaal gebruikt door docenten. Maar ook geproduceerd. AIP’s doen veel aan voorlichting over correct gebruik.
 8. 8. NAI-hbo Behalve netwerk voor de AIP’s ook centrale regie op afspraken met PRO, Pictoright, Videma, Reprorecht en Buma/Stemra. Partner voor de Vereniging Hogescholen maar ook voor SURF Vertegenwoordigt standpunt van hbo instellingen bij Europese consultaties Maar zo veel mogelijk praktisch: vuistregels, kennis delen (netwerk), APA handboek
 9. 9. Open access en publiceren HBO werkt sinds 2006 samen in HBO Kennisbank. Eerst afstudeerwerken en later verbreding naar vak- en onderzoekspublicaties Publicatiebeleid bij hogescholen: veel discussies over auteursrecht van studenten op afstudeerwerken en werkgeversauteursrecht voor vak- en onderzoekspublicaties
 10. 10. Open access en publiceren (2) Zorgen dat hbo medewerkers niet auteursrecht klakkeloos overdragen aan educatieve uitgever Zorgen dat afstudeerwerken, vak- en onderzoekspublicaties (groen OA) in eigen repository gepubliceerd kunnen worden. Levert studenten en docenten zichtbaarheid op Zorgen voor afspraken met *alle* NL uitgevers over Open access/selfarchiving vanuit OA- bepaling auteurswet
 11. 11. Auteursrechten en hogeschoolbibliotheken: de blik vooruit Onverminderd de focus op correct gebruik van auteursrechtelijk beschermde materialen in het onderwijs Het onderwijs verandert, het toegepast onderzoek verandert, de wetgeving verandert. Bibliotheken moeten mee veranderen maar pakken nog niet hun rol Binnen en buiten: (nieuwe) privacywetgeving, meer open access en open leermiddelen
 12. 12. Bedankt voor de aandacht. Nog vragen? Raymond Snijders Windesheim www.auteursrechten.nl

Editor's Notes

 • - 31 van de 37 hogescholen zijn lid van het SHB, volgens mij zijn alle hogescholen aangesloten bij het NAI-hbo
  De “doelgroep” qua auteursrechten zijn dus primair 40.000 medewerkers, onderzoekers, docenten. Die allemaal materiaal gebruiken voor onderwijsmateriaal maar in toenemende mate ook zelf produceren. In het hbo werkt auteursrecht dus echt twee kanten op … als gebruiker en als rechthebbende.
  Benadrukken dat elke hogeschool het belang van auteursrechten inziet omdat het ook op elke hogeschool speelt is belangrijk en is de introductie voor de volgende slide
 • In bijna alle hbo instellingen dienden docenten hun readers en syllabi in bij repro-afdelingen, moesten formulieren invullen en werd afgedwongen dat er automatisch voor lange overnames werd betaald. Waarbij die kosten regelmatig doorbelast werden in de verkoopprijs aan studenten. Repro had alle administratie ter controle door Stichting PRO.
 • Controle en stuurmechanisme door repro’s viel weg, kennis ontbrak volledig bij opleidingen en docenten maar belangrijker, niemand zag de noodzaak om auteursrechten netjes te regelen
  Pas na enorm hoge boetes door PRO werden hogescholen wakker
 • De readerregeling was gebaseerd op papieren readers en was volledig onwerkbaar voor de AIP’s en het onderwijs. Heel veel klachten en gemopper
  Nieuwe overeenkomst betekende committment van de hogescholen door vaste contactpersoon aan te wijzen maar ook focus op voorlichting en ‘erkenning’ dat de afspraken in de overeenkomst niet gelden voor gelicenseerd materiaal (gebruiksrecht licenties, CC materialen enz)
 • NL uitgevers zien zelf vaak verband niet eens tussen licenties die ze afsluiten met instellingen en de readerovereenkomst. HBO en PRO werken ook samen om gebruiksrecht in kaart te brengen zodat bij controles overnames uit bronnen – waar gebruiksrecht geregeld is – niet gerapporteerd worden. SHB werkt samen met SURFmarket om op termijn het gebruiksrecht in alle SHB licenties geregeld te hebben.
 • HBO docenten maken enorm veel gebruik van foto’s en afbeeldingen in Powerpoints. Hier kwamen heel veel vragen over naar de AIP’s en dat leidde tot het regelen van de afspraken met Pictoright en PRO.
  Beeldrecht is in het hbo een zeer populair onderwerp. Veel hbo instellingen hebben eigen video-servers die soms door de bibliotheken beheerd wordt en waar op auteursrechten gescreend wordt. Meeste bibliotheken bieden actief Academia aan, sommige bibliotheken ook fotobronnen als ImageQuest.
 • Ja, ik ben er trots op dat ik het startschot heb mogen geven voor de totstandkoming van het APA boekje dat komende maand gepubliceerd gaat worden en wat toch ook mooi een beetje onder de paraplu van NAI-hbo staat.
 • Werkgroep auteursrecht en hbo is de voorloper van het NAI-hbo en ontstaan vanuit het HBO Kennisbank project. Regelen van toestemming voor publiceren van scripties!

×