Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO

1,771 views

Published on

Interne (korte) presentatie over probleem van naleven van Readerovereenkomst met Stichting PRO in een tijdperk waarin content door docenten in de digitale leeromgeving wordt geplaatst.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Auteursrechten in de digitale leeromgeving van een HBO

  1. 1. Auteursrechten in de ELO Van reader naar Blackboard module14 maart 2012 MediacentrumMT DIA Raymond Snijders
  2. 2. De basisEr is toestemming nodig voordat je auteursrechtelijk beschermdewerken mag gebruiken voor een breed publiek
  3. 3. Maar er zijn uitzonderingen.De onderwijs exceptie:De toestemming van derechthebbende is niet vereist alskorte gedeelten van werkenworden gebruikt in eenonderwijspublicatie.
  4. 4.  De (korte) overnames moeten wel gemeld worden en er moet een billijke vergoeding betaald worden. Om te voorkomen dat onderwijsinstellingen elk kort gedeelte apart moeten melden en afrekenen heeft de HBO raad een readerovereenkomst gesloten met Stichting PRO. Deze is het meld- en betaalpunt voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. Ook voor langere overnames!
  5. 5. VroegerOnderwijspublicaties waren alleen papieren readers Eenvoudige procedure met aanmeldformulier en repro opdracht; Campuswinkel, repro en F&C zorgden voor afhandeling naar Stichting Pro; Eenvoudige controle. Niet goed, dan geen gedrukte reader.
  6. 6. NuOnderwijspublicaties komen in vele (digitale) vormen Digitale readers in PrismaWeb, op Sharenet maar vooral in Blackboard; Losse artikelen, (delen van) digitale boeken, van internet gedownloade teksten en foto’s, enz in Blackboard vallen ook onder de readerovereenkomst; Geen controle. Iedere docent beheert zijn eigen Blackboard module(s)
  7. 7. NieuwNieuwe readerovereenkomst per 1-1-2010 Blackboard modules worden als digitale readers beschouwd; Alle content in Bb modules wordt onder de regeling geschaard bij controles door Stichting Pro en moet gemeld worden; Het aantal studenten die enrolled zijn wordt als oplage gerekend; Elk jaar moet de ‘oplage’ en de inhoud van Bb modules gemeld worden; Stichting PRO heeft/wil toegang tot Blackboard en voert controles uit. Met financiële consequenties.
  8. 8. En wat nu?Er is geen beleid t.a.v. het gebruik van auteursrechtelijkbeschermd materiaal in de digitale leeromgeving;Procedure auteursrechten en readers staat op Sharenet maarwordt niet nageleefd;Verantwoordelijkheden zijn niet benoemd in dit proces en zoudenop het niveau van docent, student, domein en dienst benoemdmoeten worden;Wat is de rol van onze dienst hierin?Integrale aanpak met alle betrokken en verantwoordelijkepartijen?
  9. 9. Bedankt voor de aandacht. Nog vragen? Raymond Snijders Auteursrechten Informatie Punt Mediacentrum auteursrechten@windesheim.nlhttp://auteursrechten.windesheim.nl

×