Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nastrahy pri presune majetku

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

Nastrahy pri presune majetku

 1. 1. 1 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING
 2. 2. 2 HLAVNÉ NÁSTRAHY, KTORÝM SA JE POTREBNÉ VYVAROVAŤ PRI PRESUNE MAJETKU Jean-François Cats Family business
 3. 3. 3 Hlavné ciele v správe rodinného podnikania • Riadenie rodinného podnikania vytvára rámec, v ktorom sú prijímané rozhodnutia s vplyvom na – Ciele a želania rodiny – Ciele podnikania • Sú jasne definované a vedia o nich všetci členovia rodiny • Vytvára transparentnosť a rovnováhu a pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre rodinu a podnikanie
 4. 4. 4 Neexistuje univerzálna definícia hodnôt a princípov Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania • Rodina by mala definovať svoje vlastné hodnoty a princípy • Odlišujú sa od riadenia biznisu • Tieto hodnoty a ciele, ktorých chce rodina dosiahnuť, by mali byť popísané v rodinnej ústave
 5. 5. 5 Žiadne rodinné stretnutia (informácie / rozhodnutia) • Medzi členmi rodiny by mala existovať rovnaká úroveň informácií  informácie vytvárajú prostredie dôvery • Stretnutia by mali byť organizované tak, aby zaistili, že rozhodnutia budú prijímané dobre informovanými členmi rodiny • Rozhodnutia by mali byť prijaté na základe odborného poradenstva (v prípade potreby) • Rodinná rada bude spojením medzi rodinou a obchodom Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 6. 6. 6 Neprispôsobenie vzťahov medzi rodinou a biznisom • Neexistuje jednotný prístup, ale je potrebné prispôsobiť vzájomné dynamicky sa rozvíjajúce vzťahy pri podpore dlhodobého rozvoja rodinného podniku • Ústava spoločnosti definuje strategickú orientáciu v súlade s cieľmi rodiny • Povinnosti a kompetencie musia byť dobre definované • Dohoda akcionárov by mala definovať vzťah mezi menšinou a väčšinou. Mala by definovať, ako môžu rodinní príslušníci predať svoje akcie a ako bude spoločnosť oceňovaná (v prípade dedictva, rozvodu ...) Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 7. 7. 7 Nespravodlivé alebo netransparentné rozdelenie aktív • Rodina by mala byť opatrná, aby bola spravodlivá a otvorená v distribúcii majetku, aby sa zabránilo frustrácii, žiarlivosti atd. • Distribúcia aktív by mala byť súčasťou globálnej stratégie aktív definovanej rodinou Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 8. 8. 8 Prenos rodinných konfliktov v podnikaní • Rodinná rada by mala organizovať záujmy členov rodiny v podnikaní takým spôsobom, aby konflikty zostávali mimo podnikania • Môže pokrývať postupy a výstupy z rodiny Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 9. 9. 9 Odlišné zaobchádzanie so súrodencami • Môže sa jednať o: – Rozdiel vo vzdelaní a obchodnom prístupe medzi synmi a dcérami – Výsady dané najstarším súrodencom – Atď. • Aby sa predišlo konfliktom, musí byť zaistený rovnaký prístup k súrodencom Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 10. 10. 10 Integrácia detí do podnikania bez dobre premysleného procesu • Potenciálni nástupcovia by mali byť začleňovaní do rozvoja podnikania čo najskôr • Rodinní kandidáti by mali spĺňať rovnaké podmienky ako externí • Výhodou môže byť získanie skúseností mimo rodinný biznis Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 11. 11. 11 Fiktívna práca / odmena • Správne riadenie je založené na zásadách čestnosti, integrity a spravodlivosti • S členmi rodiny zapojenými do podnikania by malo byť zaobchádzané rovnako ako s ostatnými Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 12. 12. 12 Nepredvídateľnosť problémov súvisiacich s fungovaním spoločnosti • Prechod medzi generáciami by mal naplánovaný dobre a s predstihom • Mal by byť pripravený pohotovostný plán, ktorý nahradí vedúceho podniku v prípade jeho neočakávanej absencie (organizácia zodpovednosti a rozhodovací proces) Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 13. 13. 13 Absencie dohody o rizikovom chovaní spoločnosti • Ochota riskovať by mala byť definovaná predstavenstvom, ktoré je rovnako zodpovedné za identifikáciu rizík a opatrení k ich zakrytiu Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 14. 14. 14 Chaos medzi akcionárskymi a manažérskymi pozíciami • Rodina by nemala mať možnosť dávať pokyny vedeniu spoločnosti • Predstavenstvo zabezpečuje, aby akcionári získali zodpovedajúcu úroveň informácii Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 15. 15. 15 Transakcie medzi spoločnosťou a rodinným príslušníkom • Mali by byť čo najviac vylúčené • V prípade transakcie by mali byť informovaní aj ostatní členovia a podmienky by mali byť nezávislé Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 16. 16. 16 Zachovanie historických výsad • Spravodlivé zachádzanie je nevyhnutné a malo by byť základným kameňom riadenia • Z tohto dôvodu by mali byť historické výsady odstránené Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 17. 17. 17 Stanovenie výšky dividendy podľa potrieb rodiny bez ohľadu na schopnosť jednotky ju vyplácať • Rodinné podniky sa niekedy stretávajú s protichodnými agendami medzi potrebou financovania rastu, potrebami členov v oblasti likvidity a túžbou udržať kontrolu nad rodinným podnikom • Je preto zásadné, aby sa rodina dohodla na kapitálovej a finančnej stratégií, ktorá zohľadňuje potreby likvidity a potreby rastu Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 18. 18. 18 • Neexistencia definície rodinných hodnôt a princípov • Žiadne rodinné stretnutia (informácie / rozhodnutia) • Neprispôsobenie vzájomných vzťahov medzi rodinou a obchodom • Nespravodlivé alebo netransparentné rozdelenie aktív • Prenos rodinných konfliktov v podnikaní • Rozdielne zachádzanie so súrodencami • Integrácia detí do podnikania bez dobre premysleného procesu • Fiktívna práca / odmena Zhrnutie (1) Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 19. 19. 19 • Nepredvídateľnosť problémov súvisiacich s fungovaním spoločnosti • Absencia dohody o rizikovom chovaní spoločnosti • Chaos medzi akcionárskymi a manažérskymi pozíciami • Transakcie medzi spoločnosťou a rodinným príslušníkom • Zachovanie historických výsad • Stanovenie výšky dividendy podľa potrieb rodiny bez ohľadu na hospodárenie spoločnosti Zhrnutie (2) Hlavné hrozby, ktorým sa je potrebné vyvarovať pri riadení rodinného podnikania
 20. 20. 20 OTÁZKY?
 21. 21. 21 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

×