Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Je dnes možné rozumne investovať?

246 views

Published on

Prezentácia z nášho seminára. Ďalšie prezentácie a materiály nájdete na www.rsmfamilyoffice.eu/

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Je dnes možné rozumne investovať?

 1. 1. Miron Zelina, jún 2017 Je dnes možné rozumne investovať?
 2. 2. Investícia je také umiestnenie peňazí, pri ktorom racionálne očakávame, že nám prinesie ich reálne zhodnotenie počas vopred určeného investičného horizontu Reálne zhodnotenie = zhodnotenie nad úrovňou inflácie Racionálne očakávame = nejde o zbožné želanie, náhodu Vopred určený investičný horizont = dĺžka investície výrazne ovplyvňuje možnosti aj šance Špekulácia – špekulujem na nárast ceny nejakého aktíva (ropa, zlato), ale na rozdiel od investície neviem nájsť racionálne dôvody na reálne zhodnotenie počas môjho investičného horizontu Hazard – štatisticky prehrávam (ruleta, pákové obchody, binárne opcie,...) Čo je to investícia?
 3. 3. Investície by mali tvoriť minimálne 90 percent finančného majetku normálneho investora Príležitostne môžeme aj špekulovať, ale odporúčam, aby špekulácie tvorili maximálne 10 percent Hazard by sme mali vylúčiť úplne Príklad: diverzifikované portfólio kvalitných akcií držaných dlhodobo je investícia (reálne zisky, reálny cash flow, reinvestícia ziskov, technologický pokrok, inflácia sa premieta do cien výrobkov a služieb = racionálne očakávanie reálneho zhodnotenia) Ale konkrétna akcia kúpená s investičným horizontom dva týždne je čistá špekulácia! Často plynie sklamanie investora z toho, že špekuluje alebo hazarduje, mysliac si, že investuje Investície, špekulácie a hazard
 4. 4. ...ale dlhopisy ešte drahšie Je populárne hovoriť o bubline na akciovom trhu, ale ak je niekde bublina, tak predovšetkým na tzv. bezpečných dlhopisoch, teda na európskych štátnych dlhopisoch s vysokým ratingom; ich výnosy, aj pri 10-ročných splatnostiach sú nižšie ako súčasná aj očakávaná inflácia! Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného investovania je nastavenie rozumných očakávaní január 2012: výnos 5-ročného štátneho dlhopisu SR 4,7% p.a. máj 2017: výnos 5-ročného štátneho dlhopisu SR 0,0% p.a. ...teda v 01/2012 konzervatívna investícia s veľmi slušným výnosom (vysoko nad infláciu) Sú len dve možnosti: buď sa zmierim s nižšími očakávanými výnosmi alebo podstúpim vyššie riziko Akcie sú drahé...
 5. 5. Štátny dlhopis Nemecka s 5-ročnou splatnosťou = -0,44% p.a. Štátny dlhopis Nemecka s 10-ročnou splatnosťou = 0,27% p.a. Štátny dlhopis Slovenska s 10-ročnou splatnosťou = 0,85% p.a. Štátny dlhopis Talianska s 10-ročnou splatnosťou = 1,98% p.a. Earnings yield indexu DAX (Nemecko) = 4,96% p.a. Earnings yield indexu EUROSTOXX50 (Eurozóna) = 5,01% p.a. Earnings yield indexu S&P500 (USA) = 4,61% p.a. Výnosy akcií („earnings yield“) sú nižšie ako v minulosti, ale výnosy dlhopisov sú ešte oveľa nižšie! Výnosy dlhopisov a akcií (aktuálne hodnoty k 13.6.2017)
 6. 6. Výnos štátnych dlhopisov vs „Earnings Yield“ indexu DAX (%) Výnosy dlhopisov vs výnosy akcií (nemecký trh) Ako vidíme, rozdiel medzi výnosmi akcií a dlhopisov je dnes vyšší ako v roku 2007 (v prospech akcií)!
 7. 7. Akým aktívam sa darí najviac? (historické porovnanie)
 8. 8.  historicky najnižšie úrokové sadzby v eurozóne  najnižšie výnosy tzv. bezpečných dlhopisov v histórii  prvýkrát sme svedkami záporných úrokov aj výnosov  centrálne banky sa snažia zvýšiť infláciu a podporiť hospodársky rast  pre dosiahnutie tohto cieľa používajú zbrane ťažkého kalibru: nielen supernízke úrokové sadzby, ale aj masívne odkupy dlhopisov Shelby Cullom Davis z Wall Street: „Dlhopisy sľubujúce bezrizikové výnosy sú dnes ocenené tak, že prinášajú risk bez výnosu.“ Čo sa dnes deje na finančnom trhu
 9. 9.  Dlhopis s fixným výnosom vyplatí pri splatnosti vopred definovanú sumu (menovitú hodnotu /“MH“/)  Okrem toho vypláca v pravidelných intervaloch (ročne, polročne, štvrťročne) fixné výnosy (kupóny)  To znamená, že pri kúpe dlhopisu presne vieme, koľko a kedy dostaneme – všetky platby sú fixné a nemenné  Efektívny výnos pre investora do dlhopisu je teda ovplyvnený len cenou, ktorú za dlhopis zaplatí Príklad: dlhopis s ročným kupónom 4,00% p.a., splatnosťou 3 roky a menovitou hodnotou 1000 eur. Očakávané platby sú: 40 eur (o rok), 40 eur (o 2 roky), 40 eur plus 1000 eur (o 3 roky). Spolu dostane investor 1120 eur. Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu
 10. 10. Príklad: dlhopis so splatnosťou presne o rok, kupónom 5% a cenou 100% (MH) Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu 100 100 5 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 cena vyplatená suma Cena: 100 Vyplatená suma: 100 + 5 Efektívny výnos pre investora: 105 - 100 = 5%
 11. 11. Príklad: ten istý dlhopis, ale s vyššou cenou Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu 103 100 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 5 cena vyplatená suma Cena: 103 Vyplatená suma: 100 + 5 Efektívny výnos pre investora: 105 - 103 = 2% 2 výnos
 12. 12. 5-ročný slovenský štátny dlhopis bielou farbou je vyznačená cena dlhopisu a oranžovou výnos dlhopisu Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu
 13. 13.  mimoriadne nízke úroky na termínovaných vkladoch  dlhopisové fondy investujúce do tzv. bezpečných dlhopisov v posledných rokoch zarobili, ale ich potenciál sa vyčerpal  poplatky sa prejavia na výkonnosti investícií oveľa viac ako v minulosti  kedysi: aj pri bezpečnej investícii slušný výnos nad infláciu (3-4 % p.a.)  dnes: veľmi „bezpečná“ investícia nedáva zmysel (záporný výnos, úrokové riziko) Príklad: fond Franklin Templeton Euro Gov 5-7y priebežné poplatky: 1,05 % p.a. priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu: 0,20 % p.a. Dôsledky politiky nízkych úrokových sadzieb
 14. 14.  Peňažné a dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s krátkou splatnosťou, vysokým ratingom, v mene euro: nízka volatilita, ale v najbližších rokoch nulový až záporný očakávaný výnos (vzhľadom na poplatky)  Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s dlhou splatnosťou, vysokým ratingom, v mene euro: stále nízky výnos (po poplatkoch očakávaný výnos maximálne 0,5 – 1,5% p.a.), ale čelíme vyššej volatilite, možná kapitálová strata, ak sa budú postupne výnosy zvyšovať – riziko podľa nášho názoru stále nezodpovedá potenciálnemu výnosu  Veľmi pravdepodobne obyčajné termínované vklady s úrokom okolo 1,00% p.a. a splatnosťou 3 - 5 rokov zarobia viac, ako vyššie spomínané dlhopisové fondy; ak je prioritou likvidita, tak (zvýhodnený) bežný účet Pozor – investície do tradičných dlhopisových fondov v mene euro tvoria stále veľkú časť finančného majetku na Slovensku, takže odporúčame urobiť revíziu portfólií a tieto pozície redukovať Dlhopisové investície (praktické závery)
 15. 15.  Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s neinvestičným ratingom („high yield“) v mene euro: diverzifikované riziko (stovky dlhopisov), dáva zmysel, odporúčame pri poklesoch ceny dokupovať, ale aktuálny výnos do splatnosti len cca 3% p.a.  Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s neinvestičným ratingom („high yield“) v mene USD: diverzifikované riziko (stovky dlhopisov), dáva zmysel, odporúčame pri poklesoch ceny dokupovať, aktuálny výnos do splatnosti vyšší ako v EUR, podľa splatnosti dlhopisov 4,5 – 5,0% p.a. – pozor, čelíme ale menovému riziku  High yield dlhopisové fondy odporúčame voliť v podobe ETF („exchange traded funds“), kvôli nákladom (cca 0,5% p.a. oproti aktívne riadeným fondom, kde sú poplatky obvykle 1,0 – 2,0 % p.a.)  Single high yield dlhopisy – áno, ale problém kreditnej analýzy Dlhopisové investície (praktické závery)
 16. 16.  Na Slovensku aj v Čechách silná tradícia investovania do nehnuteľností  Pocit nízkej volatility ceny (ale: USA, Španielsko 2008-2009 pokles o viac ako 50 percent)  Nárast cien nehnuteľností na bývanie v SR a ČR v posledných dvoch rokoch  Pomer ceny bytov k príjmom v Bratislave aj Prahe jeden z najvyšších v Európe  ČNB otvorene varuje pred pred bublinou na realitnom trhu  Nehnuteľnosť starne a stráca na cene relatívne voči novostavbám (na rozdiel od akcií, kde sa zisk očistený o odpisy reinvestuje – akcia je stále „mladá“)  Zlá demografická prognóza Slovenska (jedna z 5 najhorších v Európe) Investícia do nehnuteľností je na Slovensku aj v Čechách tradičná, ale rozhodne neodporúčame expozíciu v takej výške, ako je u nás bežná (často 70 – 90 percent majetku) Realitné investície
 17. 17.  Akciové indexy blízko historických maxím, ale relatívny výnos (voči dlhopisom) stále veľmi zaujímavý  Historické maximá sú prekonávané pravidelne, kupujeme si budúci výnos (zisky, cash flow)  Bojíme sa volatility, ale všímajme si viac vývoj ziskov ako cien  Volatilita je cena za potenciálne vyšší výnos  Zníženie rizika: low-volatility, defenzívne akcie, dividendové akcie (ak sa nám zdajú indexy „drahé“)  Zníženie nákladov: používajme nízkonákladové ETF – poplatky aj 10-krát nižšie ako pri tradičných aktívne riadených akciových fondoch (0,2 vs. 2,0% p.a.)  Rozdelenie portfólia (nemusí byť v pomere 1:1) na „buy and hold“ a „trading“, v časti „trading“ zrealizujeme zisk pri stanovenej hranici, dokupujeme pri poklese Investície do akcií
 18. 18. Volatilita a výnos Vývoj ceny inštitucionálneho peňažného fondu Commerzbank
 19. 19.   Zlato neprodukuje cashflow  Má vyššiu volatilitu ako by sme očakávali od bezpečnej investície  Má image bezpečnej investície • Je to naozaj tak?  Warren Buffett o zlate (list akcionárom z roku 2012) Zlato
 20. 20. 10 ročný graf ceny zlata 550 750 950 1150 1350 1550 1750 1950 2150
 21. 21. Alternatívne investície  V čase, keď ceny „štandardných“ investičných aktív rastú už niekoľko rokov bez výraznej korekcie, si človek kladie otázku: A čo keď sa trend otočí?  Preto je dobré „nemať všetky vajíčka v jednom košíku“  Alternatívne investície sú investície mimo tradičných finančných trhov, zvyčajne do menej likvidných aktív  Alternatívne investičné fondy – investujú napríklad do:  Veteránov (historických áut)  Vína  Umeleckých diel  ...
 22. 22. Alternatívne investície Výhody / Nevýhody Výhody :  Nezávislé od vývoja na finančných trhoch  Obmedzená ponuka (napr. nové stredoveké mince už nevzniknú), čo limituje prípadný pokles cien  S rastúcim bohatstvom aj mimo vyspelých krajín rastie dopyt po investičných alternatívach Nevýhody:  Nízka likvidita investície (predaj môže trvať mesiace)  Dlhý investičný horizont  Menej transparentný trh ohľadom stanovenia ceny
 23. 23. Typické zloženie finančného portfólia akcie 10% cash 20% peňažné fondy 10% dlhopisy IG 30% dlhopisy HY 20% alternatívy 10% Diverzifikácia

×