Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolēnu Pašpārvaldes darbs

2,729 views

Published on

Prezentācija par Skolēnu pašpārvaldes darbu. Kādai tai ir jābūt un t.t. Veidoja: Madara Šmite. © Rīgas Skolēnu dome, 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolēnu Pašpārvaldes darbs

 1. 1. PAŠPĀRVALDE Tas ir priekš tevis, tikai izvēlies pareizu vietu sev tajā...
 2. 2. Mērķis <ul><li>Pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. </li></ul>
 3. 3. Pašpārvalde, strādā kā organisms <ul><li>Galva-vadītājs </li></ul><ul><li>Kakls-administrācija </li></ul><ul><li>Labā roka-viceprezidents </li></ul><ul><li>Kreisā roka-protokolists </li></ul><ul><li>Sirds-neatkarīga persona </li></ul><ul><li>Mugurkauls-konsultants </li></ul><ul><li>Kājas-info cilvēks </li></ul>
 4. 4. Pašpārvalde, kā komanda..  <ul><li>Cilvēku kopums ar nākotnes redzējumu, vīziju . </li></ul><ul><li>Ko gribam sasniegt? </li></ul><ul><li>Mērķi </li></ul><ul><li>-Kas darāms komandai darba procesā? </li></ul><ul><li>-Kāpēc? </li></ul><ul><li>-Kam tas vajadzīgs? </li></ul>
 5. 5. Kā atšķirt grupu un komandas? <ul><li>GRUPA </li></ul><ul><li>Katram savas intereses </li></ul><ul><li>Mērķi atšķirīgi </li></ul><ul><li>Ārēja motivācija- tā jādara </li></ul><ul><li>Dalībnieki konkurē savā starpā </li></ul><ul><li>Komunikācija daļēji atklāta </li></ul><ul><li>Neuzticība savstarpēja </li></ul><ul><li>Brīva, nesaistoša </li></ul><ul><li>KOMANDA </li></ul><ul><li>Vieno kopīgi uzdevumi </li></ul><ul><li>Kopīgs mērķis </li></ul><ul><li>Iekšējā motivācija- tā vēlos </li></ul><ul><li>Konkurence vērsta uz āru </li></ul><ul><li>Informācijas un atsauksmju apmaiņa </li></ul><ul><li>Izteikta uzticēšanās, paļaušanās. </li></ul><ul><li>Stingra, saistoša </li></ul>
 6. 6. Vadītāji un līderi. <ul><ul><li>Var būt vienlaicīgi gan līderis, gan vadītājs </li></ul></ul><ul><ul><li>Formāls -oficiāls vadītājs, iecelts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Neformāls -bez mērķiem, pers. attiecības, pati grupa uztver kā paraugu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Labs līderis -darboties spējīga grupa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tāds pats, kā pārējie piedalās grupas dzīvē. </li></ul></ul><ul><ul><li>Katram dalībniekam dod darbu , atrod piemērotu vietu grupā. </li></ul></ul>
 7. 7. Vadītāja loma komandā. <ul><li>Plānot rezultātus un sasniegumus. </li></ul><ul><li>Zināt šķēršļus, stiprās, vājās, puses. </li></ul><ul><li>Organizēt darbu, lai sasniegtu mērķus. </li></ul><ul><li>Deleģēt pienākumus. </li></ul><ul><li>Būt gatavam uzņemties atbildību. </li></ul><ul><li>Būt pieejamam . </li></ul><ul><li>Pieņemt lēmumus, saskaņotus. </li></ul><ul><li>Pieturēties pie vērtībām. </li></ul>
 8. 8. Struktūra
 9. 9. Vēlēšanu sistēma <ul><li>Klases vecāko sistēma </li></ul><ul><li>Kopējā skolas sistēma </li></ul><ul><li>Partiju sistēma </li></ul>
 10. 10. Protokols <ul><li>Sēdes datums </li></ul><ul><li>Sēdes laiks </li></ul><ul><li>Sēdi vada </li></ul><ul><li>Sēdē ieradušies </li></ul><ul><li>Apspriestie jautājumi </li></ul><ul><li>Lēmumi </li></ul><ul><li>Nākamās sēdes datums </li></ul><ul><li>Sēde beidzās </li></ul><ul><li>Protokolista paraksts </li></ul><ul><li>Vadītāja paraksts </li></ul>
 11. 11. Motivācija <ul><li>Pozitīva brīva atmosfēra </li></ul><ul><li>Iespēja iesaistīties jaunos pasākumos </li></ul><ul><li>Uzticēt ļaut darboties </li></ul><ul><li>Kopēji pasākumi </li></ul><ul><li>Informētība </li></ul><ul><li>Aktīva laika pavadīšana </li></ul>
 12. 12. Finansēšana
 13. 13. SVID S TIPRĀS V ĀJĀS I ESPĒJAS D RAUDI
 14. 14. Priekšnoteikumi <ul><li>Pašpārvaldes darbību atbalsta skolas administrācija. </li></ul><ul><li>Līdzdarbojas skolas lēmumu pieņemšanā. </li></ul><ul><li>Veicina mācību procesa efektivitāti. </li></ul><ul><li>Iesaistās sadzīves apstākļu uzlabošanā. </li></ul><ul><li>Apkopo priekšlikumus. </li></ul><ul><li>Sadarbojas ar citām institūcijām. </li></ul>
 15. 15. Ieguvumi no pašpārvaldes Tev... <ul><li>Runā publika  </li></ul>
 16. 16. Paldies par uzmanību!

×