Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolēnu pašpārvalde - izveides, pastāvēšanas un izdzīvošanas problēmas.

1,305 views

Published on

Prezentāciju vedoja: Mārtiņš Lukašēvičs © Rīgas Skolēnu dome, 2011.

Published in: Education, Business, Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skolēnu pašpārvalde - izveides, pastāvēšanas un izdzīvošanas problēmas.

  1. 1. Mārtiņš Lukaševičs 20.novembris, 2009
  2. 2. <ul><li>Esmu mācījies Rīgas 36.vidusskolā, tagadējā Teikas vidusskolā. To pabeidzu 1996.gadā </li></ul><ul><li>Studējis Latvijas Universitātē un ieguvis Humanitāro zinātņu bakalaura grādu Vēstures zinātnē </li></ul><ul><li>Jau skolas laikā, precīzi 1993.gadā, izveidojam vienu no pirmajiem skolēnu parlamentiem Rīgā. </li></ul><ul><li>Kā šī parlamenta vadītājs iesaistos Skolēnu Saeimas dibināšanā, tādējādi to nodibinot, darbojos Izglītības komitejā </li></ul><ul><li>Jau 14 gadus strādāju masu medijos, no tiem 5 gadus esmu veltījis analizējot izglītības sistēmu un jauniešu politiku Rīgā. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Rīgā ir vairāk kā 100 skolu un tikai pusē no tām ir aktīvas skolēnu pašpārvaldes. </li></ul><ul><li>Arvien biežāk ir dzirdama informācija , ka skolās to audzēkņu pašpārvaldes nav jāveido, jo pēc izglītības iestādes vadītāja domām skolēniem ir jāmācas, nevis jānodarbojas ar pašpārvalžu veidošanu. (Aptauja: 2008.gadā no 78 skolu direktoriem tikai 21 sacīja, ka tādas vajadzīgas.) </li></ul><ul><li>Bieži jauniešu darbība pašpārvaldēs tiek uzskatīta par muļķībām (Aptauja: 2008.gads no 78 skolu direktoriem tā domāja 37 direktori.) </li></ul><ul><li>Lielākā daļa no skolu administrāciju vienkārši aizmirst, ka viņu skolā ir izveidota skolēnu pašpārvalde, tādejādi tās tiek izveidotas tikai un vienīgi ķeksīša pēc. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Paši skolēni bieži nav ieinteresēti darboties skolēnu pašpārvaldēs, jo starp viņiem valda pārliecība – “mums neizdosies īstenot idejas un izvirzītos mērķus, jo vienkārši mums to neļaus.” (Aptauja: 2008.gadā 31 skolēnu pašpārvalžu vadītājs apgalvoja, ka nožēlo savu iesaistīšanos savas skolas parlamentā, jo jūtas apspiests.) </li></ul><ul><li>Mūsdienu jauniešiem ir savāda domāšana , jo pēc viņu domām visu var sasniegt tikai ar lielu līdzekļu piesaisti, līdz ar to nonākam pie sasistas siles – ideja ir laba, bet to realizācijai naudas nav, tāpēc neko nedarām. </li></ul><ul><li>Mūsdienu jaunieši ļoti daudz paļaujas uz pieaugušo palīdzību, tādējādi aizmirstot elementāru lietu – par mums spriedīs pēc mūsu padarītā darba . </li></ul><ul><li>Mūsdienu jauniešiem vienkārši nav laika. Mācību slogs ir tik liels, ka tas nosit vēlmi savām ikdienas interesēm iesaistīties pašpārvalžu procesos. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Sabiedrība nav informēta par to, kas ir skolēnu pašpārvalde, kā tā darbojas, kāpēc tā nepieciešama, lai gan pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanā iegulda līdzekļus. </li></ul><ul><li>Līdz ar to skolēnu vecākiem nav spēcīga un pārliecinoša argumenta, kāpēc, lai mans bērns tādā iesaistītos, jo viņam taču ir jāmācās! </li></ul><ul><li>Nav skaidri definēta pašvaldības loma skolēnu pašpārvalžu izveidē, lai gan ir saprotama pašreizējā situācija – valda dižčibele – mums ir citi svarīgāki darbi! </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Tiek radīta sajūta, ka kaut kas notiek, bet līdz galam nav skaidrs, kas tiek darīts? </li></ul><ul><li>Skolu administrācija apzināti vai neapzināti dara visu, lai tikai mazāk domātu par skolēnu pašpārvaldēm, tādējādi aizmirstot, ka ar šādiem paņēmieniem var pasaulē nest skolas vārdu. </li></ul><ul><li>Skolēni paši nezina, vai arī tiem nav pārliecības, ka darbība šādās organizācijās var dot viņiem tikai bonusus. </li></ul><ul><li>Pašvaldības loma skolēnu pašpārvalžu izveidē un noturēšanā ir maza, ja tāda arī ir, tad tā ir nemanāma. </li></ul><ul><li>Kā izteikts trūkums ir sabiedrības informēšana par skolēnu pašpārvaldēm, tādējādi netiek īstenota sadarbības ķēde – pašvaldība – skola – skolēns. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Skolēnu vecākiem nav pārliecības, ka tieši viņu bērniem vajadzētu darboties skolēnu pašpārvaldēs. </li></ul><ul><li>Sabiedrībai kopumā nav pārliecības, ka šādas skolēnu pašpārvaldes ir nepieciešamas, jo nav skaidri definēti mērķi, kāpēc tādas ir vajadzīgas? </li></ul><ul><li>Vai Jums pašiem ir pārliecība, ka tādas ir vajadzīgas, ja jā, tad kāda tā ir un vai nevajag kaut ko mainīt, lai gan mainīt vajag ļoti daudz! </li></ul>

×