Successfully reported this slideshow.

17 Tips Voor Twitter

586 views

Published on

Tips begin met Twitter

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

17 Tips Voor Twitter

 1. 1. 17 Handige Tips Voor Twitter www.Twitter.com/SocialMediaRob www.RobvandenBorne.com© 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 2. 2. Disclaimer / aankondiging en/of Juridische mededeling:Er is de grootste zorg besteed aan het verkrijgen van de juiste informatie.De auteur en uitgever kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voorenige onjuist verstrekte informatie in welke vorm dan ook.Mede door de snelheid waarin zich de nieuwe media zich ontwikkeltbehoort de lezer en gebruiker van deze informatie uit te gaan van de datumvan publicatie dan wel realiseren van dit rapport (juni 2010).Alle tips en adviezen zijn slechts aanbevelingen en je bepaalt zelf welke jetoepast.Alle rechten voorbehouden. Op straffe van een geldbedrag ad. € 10.000,00mag niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, microfilm of op welke andere wijze en/ofdoor welk ander medium ook, voor commerciële doeleinden zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en / of auteur.Weet jij iemand die dit rapport goed kan gebruiken? Stuur het rapportgratis door!Indien je over dit rapport of Tips wilt schrijven of melding wilt maken mag dit mits jede naam van de auteur vermeldt, neem vooraf contact op via:www.Twitter.com/SocialMediaRob. © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 3. 3. Inhoudsopgave:Wat is Twitter ? Pag. 4Bedrijven ontdekken Twitter Pag. 5Neem de tijd (tuinfeest/barbeque) Pag. 5De 17 Tips 1. Gebruik je eigen naam of bedrijfsnaam Pag. 6 2. Vul je biografie in Pag. 6 3. Vul je website/blog adres in Pag. 6 4. Gebruik een duidelijke foto Pag. 6 5. Pas je achtergrond aan Pag. 6 6. Activeer je account op je mobiele telefoon Pag. 7 7. Gebruik shorten urls in je Tweets Pag. 7 8. Tweet minimaal 3 x per dag Pag. 7 9. Tweet niet uitsluitend over je business Pag. 7 10. Plaats regelmatig een ReTweet Pag. 7 11. Vraag je volgers om te ReTweeten Pag. 7 12. Promoot je Twitter adres Pag. 8 13. Voeg #hashtags toe Pag. 8 14. Geef interessante informatie Pag. 8 15. Antwoord op vragen Pag. 8 16. Volg terug Pag. 8 17. Volg mij ☺ Pag. 9Nawoord Pag. 9 © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 4. 4. Wat is Twitter?Om goed gebruik te maken van deze tips is het handig om – in het kort –uit te leggen wat Twitter is en hoe je Twitter (zakelijk) kunt gebruiken.is gestart in 2006 als onderzoeksproject met de bedoeling om binnen 140karakters andere mensen op de hoogte te houden van je activiteiten engedachten, dit noemt men een Tweet.Nadat ze een prijs hadden gewonnen tijdens (een van) de voornaamsteInternetconferenties genaamd “South by SouthWest” heeft Twitter eenenorme groeispurt gemaakt.In 2009 werd Twitter ingezet door Presidentskandidaten om tecommuniceren met stemmers, dit gebeurt in 2010 tijdens de Belgische enNederlandse verkiezingen.Belangrijke gebeurtenissen en rampen vinden in zeer snel tempo hun wegvia Twitter omdat dit communicatiekanaal voor iedereen toegankelijk is.Nieuws over van vliegrampen, rellen en andere nieuwsfeiten zijn sneller tevinden via Twitter dan via de tv of radio.In 2010 heeft Twitter de mijlpaal bereikt van 5 miljardste Tweet !Wikipedia informatie over Twitter: http://nl.wikipedia.org/wiki/Twitter Klik hier voor de video met uitleg over Twitter. © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 5. 5. Bedrijven ontdekken TwitterTwitter wordt steeds meer ontdekt door bedrijven, zij gaan dit mediummeer en vaker inzetten als communicatiekanaal voor hun diensten en / ofproducten. De mogelijkheid voor het toevoegen van een foto en eenwebsite-adres in de Tweet heeft hier zeker aan bijgedragen.Het verkrijgen van volgers (in het Engels: Followers) is gemakkelijkgebleken mits men enkele regels in acht neemt. Daarbij zijn de kosten vooreen account nihil, iets wat in deze tijd veel ondernemers aanspreekt.De tijd die je moet investeren in Twitter is afhankelijk van je inzet maarzeker niet gering, maar goed wat wil je? Het opbouwen van een relatie metje klant kost eenmaal tijd!Neem de tijd en ga NIET direct verkopen!Ik vergelijk Social Media vaak (en Twitter in het bijzonder) met een feestjezoals een tuinfeest of een barbecue waarop je bent uitgenodigd. Hierverkoop je toch niet?Alsof je op een feestje binnenloopt, uitsluitend vreemde mensen ziet enmeteen – nadat jij je hebt voorgesteld – je aanbieding begint te promoten.Althans ik mag hopen dat je dit – in Real Life – ook niet doet...Een band opbouwen met je volgers doe je bijvoorbeeld door ze tips tegeven en je kennis te delen via Tweets. Ze moeten aan je wennen en lerendat jij over deze kennis beschikt waar ze naar op zoek zijn.Zodra ze het vertrouwen in je hebben en je kunt ze een aanbod doen vaneen product dat zeer waardevol voor ze is zullen ze hierop ingaan.De uitzondering op deze regel kan een site zijn met uitsluitend koopjes enaanbiedingen, mensen kiezen er dan voor deze aanbiedingen via Twitter tevolgen omdat ze dat handig vinden. © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 6. 6. De 17 Tips:1. Gebruik je eigen naam of bedrijfsnaam. De mensen kunnen jegemakkelijker vinden in plaats van een ‘fantasie’ naam zoals Piet1967. Ofgebruik een naam die direct duidelijk maakt wat je doet en welkeinformatie ze bij jou kunnen halen. Zo gebruik ik de naam‘SocialMediaRob’; iedereen weet dan meteen dat ik meer informatie kangeven over Social Media.2. Vul je biografie in met enkele goede zoekwoorden waarop jegevonden wilt worden; zo gebruik ik de termen Twitter, Hyves, FaceBook,etc. In mijn biografie omdat ik weet dat mensen op deze woorden zoekenen ik ze hierover informatie kan geven. Doe dat ook voor je eigen productof dienst.3. Vul je website/blog adres in. Zodra mensen je (willen) gaan volgenheb je de interesse gewekt en willen ze meer van je weten. Door de URL(websiteadres) in te voeren kunnen ze terecht komen op de pagina vanjouw keuzen. Heb je geen website of blog – start deze dan! Of stuur zedoor naar je LinkedIn-profiel.4. Gebruik een duidelijke foto. Twitter heeft als voordeel dat je eengrotere foto kunt opladen zodat je beter herkenbaar bent. Of gebruik eenaparte foto die eruit springt zoals ik heb gedaan. Uitsluitend een bedrijfmag een logo gebruiken, liever nog een persoon met het logo in de hand,dat is nog beter!5. Pas je achtergrond aan; door af te wijken van de standaardachtergronden spring je er nog beter uit en maak je een betere eersteindruk. Door een foto of logo op te laden kun je meteen je producten latenzien. © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 7. 7. 6. Activeer je account op je mobiele telefoon. Je gsm is bijna nooitverder van je vandaan dan 2 meter. Zodra je een leuke Tweet kunt maken –eventueel met foto – is dit snel gedaan en ben je goed actief bezig.7. Gebruik ‘shorten urls’ in je Tweets. Om een link naar een website inte korten hou je meer plaats over voor tekst en kun je tracken hoeveel er isgeklikt op de link. Uit deze gegevens kun je belangrijke informatie halen.8. Tweet minimaal 3 x per dag. Tijdens mijn testen is gebleken dat veelvolgers verschillende tijden gebruiken om te Twitteren. Zo kan iemanduitsluitend s’ morgens actief zijn, zeg maar het eerste half uur op het werken vervolgens de hele dag niet meer. Door de Tweets te verdelen over dedag heb je de meeste kans om al je volgers te bereiken. Probeer je Tweetsqua tekst te veranderen (gebruik wel dezelfde shorten-url).9. Tweet niet uitsluitend over je business. Ja, je hebt een bedrijf en demensen op Twitter (en ook op andere Social Media netwerken) vinden hetjuist leuk om de menselijke kant van de personen te zien. Tweet minimaal2 x per dag over een onderwerp dat NIET met je business te maken.10. Plaats regelmatig een ReTweet. Dit is het doorsturen van eenbericht van iemand die jij volgt. Op deze manier kunnen jouw volgers ookdit bericht lezen. Doe dit alleen als het bericht van waarde is voor jevolgers!Een ander voordeel: de mensen waarvan je een bericht RT (Retweet)zullen dit waarderen en je terugvolgen.11. Vraag je volgers om te Retweeten. Natuurlijk niet elk bericht maardoor soms te vragen om een bericht te Retweeten komt jouw bericht ook inhun netwerk terecht en wordt het bereik van het bericht vele malen groter.De grootste kans om ge-ReTweet´ te worden zijn interessante berichtenmet veel waarde of grappige berichten. Probeer het eens ! © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 8. 8. 12. Promoot je Twitteradres. Plaats je adres in de handtekening van jeemails, zet dit op je visitekaartje, website, folders, drukwerk, etc. Email jecontacten dat ze je ook kunnen vinden op Twitter en stuur een berichtjerond over je sociale netwerken zoals Hyves, Facebook, etc.Zorg ervoor dat je gevonden wordt!13. Voeg #hashtags toe: een hashtag is een woord met een # voor.Bijvoorbeeld: iemand maakt een Tweet met de volgende tekst:“ interessante video uitleg over #hashtags: http://ow.ly/1VER9 “mensen met vergelijkbare interesses (Social Media) kan deze Tweet vindenwaardoor je de kans vergroot op interessante volgers.Kijk eens op: www.search.twitter.com hier kun je zoeken op hashtags.14. Geef interessante informatie: ik kan niet genoeg herhalen. VERKOPEN KOMT LATER, EERST VERTROUWEN !Mensen (prospects) zijn op zoek naar informatie. Geef ze deze informatiedoor ze te helpen, zaken doen komt later.Bijvoorbeeld: een notaris kan tips geven over wetten en regels op hetgebied van het kopen van woning. Zodra een persoon voornemens is eenwoning te kopen en deze tips waardevol vindt zal de prospect contactopnemen met deze vakman/vrouw om voor hem de transactie te regelenomdat er al vertrouwen is.15. Antwoord op vragen: controleer dagelijks wie je via @reply of DM(Direct Message) een vraag heeft gesteld en beantwoord deze.16. Volg terug: indien een persoon je gaat volgen, volg je terug. Op deeerste plaats vind ik dit aardig (hand teruggeven bij kennismaking opfeestje) en een bijkomend voordeel is dat je nu een Direct Message kuntsturen en ontvangen van deze persoon. Wellicht wordt je gevraagd vooreen kennismakingsgesprek of een offerte! © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob
 9. 9. 17. Volg mij: ☺ Volg mij op www.Twitter.com/SocialMediaRob en viamijn blog: www.RobvandenBorne.comHier plaats ik regelmatig artikelen over Social Media, ondernemen,slimmer werken, etc. Tevens worden hier de data genoemd van de workshops !Ik wens je veel plezier en succes met deze tips en ben ervan overtuigd datze er aan bijdragen bij het creëren van een grote groep vaste volgers.Wees zuinig op je volgers; koester ze en geef ze wat ze vragen!Mocht je vragen hebben over dit rapport stuur ze dan naar mijnTwitteraccount: www.Twitter.com/SocialMediaRobOp jouw succes !Rob van den BornePs: ik volg terug ☺Pps: stuur mij een Tweet om te vertellen wat je van dit rapport vind. © 2010 Twitter Tips door Rob van den Borne versie 1.1 www.Twitter.com/SocialMediaRob

×