Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio SQL Server 2005 Express

304 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio SQL Server 2005 Express

 1. 1. Departament Informàtica Explotació de Sistemes Informàtics Bases de Dades 2n Curs UD: Instruccions SQL per a manipular les dades (insert – update - delete) Ruben Sanuy Lostes
 2. 2. Introducció a SQL Server 2005 Expres
 3. 3. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 4. 4. Introducció <ul><li>Entenem per gestor de base de dades aquell software específic encarregat de gestionar de manera clara i ordenada un conjunt de dades. </li></ul><ul><li>SQL Server 2005 Express es tracta de un gestor de base de dades de la familia Microsoft. </li></ul>
 5. 5. Introducció <ul><li>SQL Server Express es una versió de SQL Server 2005 dissenyada per ajudar als desenvolupadors a construir aplicacions robustes i fiables oferint una senzilla però potent base de dades que es a més gratuïta. </li></ul><ul><li>Presenta limitacions respecte la versió de pagament SQL Server 2005 com per exemple el espai màxim de la BD en disc (4GB). </li></ul>
 6. 6. Introducció <ul><li>SQL Server 2005 Express Edition proporciona noves funcionalitats </li></ul><ul><li>millorades, com son: </li></ul><ul><li>Una base de dades robusta para a crear aplicacions dinàmiques </li></ul><ul><li>Fort suport de XML </li></ul><ul><li>Eines i característiques per a millorar la gestió i facilitat d’ús </li></ul><ul><li>Instal·lació i setup senzills </li></ul><ul><li>Escalabilitat i rendiments </li></ul><ul><li>Gran integració con Visual Studio 2005 </li></ul><ul><li>Robusta seguritat </li></ul>
 7. 7. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 8. 8. Instal·lació <ul><li>Es pot obtenir de forma gratuïta en la següent direcció: </li></ul><ul><li>http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/Express/SQL/default.mspx </li></ul><ul><li>La instal·lació de resulta senzilla gracies a un assistent que ens va mostrant el diferents passos de la instal·lació, per a un major detall del procés de instal·lació es pot consultar la direcció: </li></ul><ul><li>http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972190.aspx#XSLTsection123121120120 </li></ul>
 9. 9. Instal·lació Exemple: Instal·lació de SQL Server 2005 Express
 10. 10. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 11. 11. Client SQL Management Studio Express <ul><li>SQL Server 2005 Express ens permet instal·lar el servidor de </li></ul><ul><li>base de dades, però per a permetre interactuar amb un usuari </li></ul><ul><li>directament amb el servidor necessitem un software específic que faci de client. </li></ul><ul><li>SQL Management Studio Express es un client per a SQL Server 2005 Express que ofereix un entorn gràfic molt complert que facilita la feina de treballa amb el servidor de base de dades. </li></ul><ul><li>Es tracta de un software de Microsoft gratuït, que es pot descarregar desde la página: </li></ul><ul><li>http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=es </li></ul>
 12. 12. Instal·lació Exemple: Connexió amb el servidor de bd instal·lat
 13. 13. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 14. 14. Configuració del servidor de BD <ul><li>El servidor de base de dades es pot configurar en funció de les </li></ul><ul><li>necessitats en les que es tingui que treballar, podem destacar les </li></ul><ul><li>següents característiques: </li></ul><ul><li>Recursos de memòria a utilitzar </li></ul><ul><li>Ubicació dels fitxers encarregats de guardar una BD </li></ul><ul><li>Tipus de seguretat a utilitzar per connectarnos al servidor de BD. </li></ul><ul><li>Nombre de connexions que acceptarà el servidor de BD. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 15. 15. Configuració del servidor de BD Exemple: Done'm un cop d'ull a la configuració del nostre servidor de BD.
 16. 16. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 17. 17. Creació de BD <ul><li>Quan es crear una BD es poden configurar diferents </li></ul><ul><li>paràmetres, podem destacar els següents: </li></ul><ul><li>Configuració dels fitxers de BD, una BD de dades contindrà almenys dos fitxers físics que son els encarregats de emmagatzemar-la (.mdf, .ldf). </li></ul><ul><li>Collation (joc de caràcters asociats a una base de dades). </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 18. 18. Creació de BD Exemple: Creació de una base de dades
 19. 19. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 20. 20. Manteniment de taules El client SQL Management Studio Express facilita molt el manteniment de les taules, degut a que permet utilitzar un entorn gràfic per a realitzar les acciones més comunes sense necessitat de escriure les sentencies SQL.
 21. 21. Manteniment de taules Exemple: Manteniment i edició de una taula
 22. 22. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 23. 23. Diagrama de BD <ul><li>Management Studio Express presenta l’ús de </li></ul><ul><li>diagrames de BD que aporten les següents </li></ul><ul><li>avantatges: </li></ul><ul><li>Permet representar la estructura de una base de dades de forma gràfica, d’aquesta manera facilita la comprensió del model de dades. </li></ul><ul><li>Facilita molt la implementació de les relacions entre taules. </li></ul><ul><li>Permet també el manteniment de les taules directament. </li></ul>
 24. 24. Diagrama de BD Exemple: Creació de un diagrama de BD
 25. 25. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 26. 26. Analitzador de consultes Management Studio Express presenta una consola gràfica que permet la execució de sentencies sql contra una base de dades. Els resultats obtinguts per la execució de la sentencia també es mostren de forma gràfica. Presenta un assistent per a la creació de sentencies. A més realitza la funció de anàlisis de sintaxi comprovant que la sentencia està ben formada.
 27. 27. Analitzador de consultes Exemple: Execució de diferents sentencies contra un BD
 28. 28. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Instal·lació </li></ul><ul><li>Client SQL Management Studio Express </li></ul><ul><li>Configuració servidor de BD </li></ul><ul><li>Creació de BD </li></ul><ul><li>Manteniment de taules </li></ul><ul><li>Diagrama de BD </li></ul><ul><li>Analitzador de consultes </li></ul><ul><li>Exemple final </li></ul>
 29. 29. Exemple final Implementació de la següent base de dades:
 30. 30. Introducció a SQL Server 2005 Expres FIN

×