Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zahraniční praxe a stáže

906 views

Published on

Slajdy k přednášce z Kurzu informačního vzdělávání.

Seminář studentům přiblíží, kde a jak tyto možnosti efektivně hledat, které aspekty při výběru zahraničního pobytu především zvážit a na co si dát pozor.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zahraniční praxe a stáže

 1. 1. Filozofická fakulta MU, www.phil.muni.cz1 ZAHRANIČNÍ PRAXE A STÁŽE KAM A JAK? Zahraniční odd. Mgr. Michaela Sochorová int@phil.muni.cz 28. listopadu 2018
 2. 2. Chci, můžu nebo musím? ̶ Chtít či nechtít? Toť otázka! ̶ zázemí, rodina, závazky, práce... ̶ Můžu nebo nemůžu? ̶ finance, etapa studia, státnice/diplomka, uznávání studia ̶ Musím nebo nemusím? ̶ Člověk musí akorát umřít:o) Takže proč ANO??? 2
 3. 3. 3 Získáte přátele z celého světa! „Nevyužít možnosti studia v zahraničí je hrozná škoda!“ Andrea Kakulidu, FSS Kanada a Austrálie (ISEP) Británie (Erasmus+)
 4. 4. 4 4 … nebo strávíte půl roku v Paříži „Mým dlouhodobým snem bylo vyzkoušet si život v Paříži, což jsem si díky programu Erasmus+ splnil.“ Jan Dohnal, PrF Francie, Paříž (Erasmus+)
 5. 5. 5 5 Ale počítejte i s tím, že se ve škole možná nadřete! „Školu v Petrohradě jsme měli 20 týdnů a chodili jsme do ní i v sobotu. Studium bylo opravdu náročné, ale stálo to za to.“ Marek Soukup, ESF Rusko, Petrohrad (partnerské univerzity)
 6. 6. 6 6 Že jste nejeli! Co vás bude za 10 let mrzet nejvíc? Tak nepropásněte svou šanci. Po studiu už ji mít nebudete. „Guatemala je sice rozvojová země, ale je to ráj.“ Karolína Mikysková, ESF Guatemala (Freemover)
 7. 7. Chci a můžu! Musím!:o) ̶ Zkusíte si studovat v jiném koutě světa. A na jiné univerzitě ̶ Přivezete si kredity do Vašeho studia na MU ̶ Zdokonalíte si jazyk ̶ Získáte finanční podporu ve formě stipendia ̶ Získáte přátele na celý život a vzpomínkové album, nad kterým budete vzdychat ještě se svými vnoučaty 7
 8. 8. Předpoklady ̶ Ukončený 1. rok studia (Bc.) nebo alespoň 1 semestr (NMgr.) ̶ Jazyková vybavenost (kurzy CJV) ̶ Finanční zázemí (stipendijní podpora v rámci programu, v rámci MU či v rámci FF, vlastní zdroje) ̶ Odvaha, odhodlání a svědomitost 8
 9. 9. Kam? ̶ dosveta.muni.cz ̶ czs.muni.cz ̶ Dle oboru ̶ Dle jazykových schopností ̶ Dle finančních možností ̶ …. A když se mi splní můj dětský sen a pojedu do Kanady, tak se taky zlobit nebudu:o) 9
 10. 10. Jak? ̶ Nominace z katedry (Erasmus, mezifakultní smlouvy, částečně mezivládní dohody - kvóty) ̶ Účast na výběrovém řízení v rámci MU (partnerské uni, ISEP) ̶ Účast na výběrovém řízení mimo MU (mezivládní dohody – výběrová řízení, stipendia agentur) ̶ Zkontrolujte náležitosti přihlášky (a včas!) – CV, motivační dopis, doporučení, výpis známek, výpis z účtu, výpis z rejstříku trestů atd. ̶ Timing – plánujte mobilitu dostatečně dopředu, ideálně až dva semestry s předstihem! 10 Faculty of Arts, MU, www.phil.muni.cz
 11. 11. Motivační dopis ̶ „Moreover I always wanted to visit Canada to take a pleasure in its beautiful nature…. I am also a big fan of ice-hockey so visiting the country of the world ́s best champions would be an amazing experience for me“ ̶ „Apart from Spanish, I consider myself a huge fan of: dancing,practising yoga and winter sports,cooking,going out with my friends,listening to music,but most of all? Travelling,meeting new people and cultures and volunteering.“ 11
 12. 12. Motivační dopis ̶ I would love to take classes of Psychology of Parenting (PSYC 3P19), Psychology of Human Sexuality (PSYC 3P34), Psychology of Food and Eating (PSYC 3P46), Children and Youth in the Digital Age (PSYC 3P74), Psychological Trauma (PSYC 3P84) and Psychology of Prejudice and Discrimination (PSYC 4P71). As I am thinking more and more about working as a pedagogical Psychologist, I would use my newly gained knowledge in consultations and teaching. 12
 13. 13. Úspěšný motivační dopis ̶ Formát – oslovení, datum, poděkování, podpis ̶ Obsah ̶ Akademická motivace ̶ Přesnost a srozumitelnost ̶ Konkrétní návaznost na studium na MU (kódy kurzů, jména akademických pracovníků….) ̶ Jazyková správnost 13
 14. 14. Jeduuuuuuuuuu!!!! Ale co teď? ̶ Ujistěte se, že je Vaše přihláška kompletní, nic nechybí a mobilita je schválena ̶ Vízové pobyty – časově náročná příprava ̶ Zavedení pobytu do ISu – Learning agreement (pověřené osoby) ̶ Jasná pravidla, jak uznávat - CZS ̶ Způsob uznání znáte ještě před odjezdem, nejpozději během prvních dnů po začátku pobytu ̶ Nezapomeňte se těšit! 14
 15. 15. Veni, vidi, vici. ̶ Návratem domů nic nekončí ̶ Uzavření studijního pobytu v ISu – uznání kreditů ̶ Learning Agreement, Transcript of Records, Confirmation of Studies 15
 16. 16. A kde to všechno najdu? ̶ Fb – skupina Zahraniční stáže a stipendia ̶ Web ZO ̶ dosveta.muni.cz ̶ czs.muni.cz ̶ Newsletter – CZS, ZO ̶ weby kateder ̶ Emaily z katedry, ze ZO etc. ̶ dzs.cz, msmt.cz ̶ KEEP MOVING 16
 17. 17. Jak se vyjíždí na naší fakultě ̶ Máme fakultní stipendijní fond ̶ Podpora dlouhodobých zahraničních mobilit (od 30 dnů, bez jakéhokoliv financování) ̶ Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů ̶ Kompenzační podpora mobilit Erasmus+ ̶ Speciální grant na podporu krátkodobých mobilit (CZS, do 30 dnů) ̶ Máme rozsáhlý seznam mezifakultních partnerských smluv ̶ Zagreb, Zadar, Plovdiv, Bělehrad, Petrohrad, Kyjev, Lvov, Wroclaw, Krakow, Poznań (slavistika) ̶ Petrozavodsk/Rusko (slavistika, jazykověda, historie, klasická studia) ̶ Rikkyo/Japonsko. Rjukoku/Japonsko (japanistika) ̶ Tianjin/Čína, Nankai/Čína, Qufu/Čína, Zhejiang/Čína (čínská studia) ̶ Maduraj Kamarai/Indie (psychologie) ̶ Soochow University/Taiwan (angl.) ̶ Yale/USA (archeologie) ̶ Polytechnic University/Hong Kong (čín., angl.) ̶ Yerevan/Arménie (SDU) ̶ Celofakultní: Chi Nan University/Taiwan, Jeju/Korea, Rikkyo/Japonsko, Nankai/Čína, Samara/Rusko, Polytechnic Uni/Hong Kong, National Taiwan Normal University/Taiwan ̶ Výběrové řízení na ak. rok 2019/2020 bude otevřeno v prosinci 2018 – ISOIS přihláška, výběr dle konzultace na oboru 17
 18. 18. Jak se vyjíždí na naší fakultě ̶ Mezivládní dohody – kvóty a výběrová řízení ̶ Kvóty: přihlášky + požadované přílohy se odevzdávají na našem odd., které přihlášky také vyhodnocuje Uzávěrka pro ak. rok 2018/2019: 23. 11. 2018 do 12 hod. Čína, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Rusko (uzávěrka v říjnu), Řecko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko. ̶ Výběrová řízení: přihlášky se posílají rovnou na AIA Uzávěrka pro 2019/2020: většinou 15. 12. 2018, ale může se lišit dle země ALBÁNIE, BELGIE - francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA, EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, GRUZIE, ITÁLIE, IZRAEL, JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO, MONGOLSKO, NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO, RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM. ̶ CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program; www.ceepus.info - Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Priština, Prizren a Peja v Kosovu. - Pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty - Sítě (uzávěrka 15. 6. a 31. 10. ) nebo freemovers (zpravidla jen jarní semestr, uzávěrka 30. 11.) 18
 19. 19. Kvízová otázka Kde sídlí Zahraniční odd. FF MU? A. v budově O, Gorkého 13 B. na Komenského nám. 2 C. v budově C, A. Nováka 1
 20. 20. Jak se vyjíždí na naší fakultě? ̶ AKTION - Česká republika – Rakousko; http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/ - studijní pobyty pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty Mgr a PhD programů (1 – 5 měsíců), lze obdržet jen 1x v rámci stupně studia; uzávěrka 15. 3. a 31. 10. - letní jazykové školy: třítýdenní; kurzy na r. 2019 budou zveřejněny po 1. 2. 2019 ̶ DAAD (German Academic Exchange Service) - studium v Německu; www.daad.de 20
 21. 21. Jak se vyjíždí na naší fakultě Erasmus, zase ten Erasmus…. ̶ v rámci EU a nově i mimo EU (ne Švýcarsko) ̶ Seznam partnerských smluv ̶ výběrové řízení v gesci jednotlivých kateder – oboroví koordinátoři ̶ min. 3 a max. 12 měsíců, 2. ročník studia, 20 ECTS ̶ limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu ̶ deadlines: únor, duben/květen, září ̶ Erasmus mimo EU – není vázán na smlouvy kateder ̶ Výběrové řízení na CZS; aktuální deadline: 31. 1. 2019 na 2019/20 21
 22. 22. Jak se vyjíždí na naší fakultě Partnerské univerzity ̶ až dva semestry na univerzitách v Austrálii, Brazílii, Číně, Gruzii, Chile, Izraeli, Japonsku, Jižní Koreji, JAR, Kanadě, Kostarice, Mexiku, Rusku, Tchaj-wanu, Ukrajině a USA ̶ cca 20.000 Kč/měsíc ̶ výběrové řízení: CZS ̶ deadlines: 15. 12. 2018 (PS 2019), 31. 8. 2019 (JS 2020) ISEP (International Student Exchange Program) ̶ USA+ dalších cca 50 zemí světa ̶ Jen jednou za studium ̶ Deadline: 15. 12. 2018 22
 23. 23. Jak se vyjíždí na naší fakultě Krátkodobé mobility do 30 dní ̶ výběrové řízení: CZS, online přihláška Fulbrightova komise ̶ výběrové řízení: FK Freemovers: ̶ výběrové řízení: CZS, online přihláška ̶ cca 10.000 Kč/měs. ̶ deadlines: 15. 1., 30. 5. 23
 24. 24. Kvízová otázka Jmenujte alespoň tři mobilitní programy administrované na fakultě
 25. 25. Jak se vyjíždí na naší fakultě Praktické stáže ̶ Erasmus+ stáž (absolventská stáž: nutno žádat v době studia; do 12 měsíců od ukončení studia; 2 – 12 měs./max, započítává se jakákoliv předchozí E mobilita) ̶ ISEP stáž - USA ̶ Freemovers ̶ Mezifakultní dohody (na dotaz) ̶ STELLA Junior 25
 26. 26. Otázky??? Zahraniční odd. FF MU A. Nováka 1, bud. C, 1. patro int@phil.muni.cz Děkuji za pozornost!26

×