Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vyhledávání zdrojů a správa citací

410 views

Published on

Ukázky vyhledávání zdrojů na konkrétní téma ve vybraných vyhledávačích a databázích a efektivní správa citací v nástroji Citace PRO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vyhledávání zdrojů a správa citací

 1. 1. Vyhledávání zdrojů a správa citací Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovna FF MU Jarní semestr 2018
 2. 2. Co nás dnes čeká Teorie ∙ Co je rešerše ∙ Příprava a postup při vyhledávání; rešeršní strategie ∙ Nástroje pro správu citací Praxe ∙ Vyhledávání v konkrétních EIZ ∙ Průběžné ukládání citací pomocí CitacePRO Výstup: seznam zdrojů
 3. 3. Co je rešerše ∙ Vlastní rešerše jako součást tvorby odborného textu ∙ Rešerše jako placená služba knihovny, obvykle ne pro studenty, místo toho knihovny nabízí kurzy nebo konzultace ∙ Proces vyhledávání zdrojů a informací ∙ Výsledek vyhledávání
 4. 4. Průběh rešerše Příprava • Definování tématu a analýza požadavku: co hledat? • Volba zdroje: kde hledat? • Seznámení se systémem • Tvorba vyhledávacího dotazu Vyhledávání • Vlastní vyhledávání ve zdrojích • Rešeršní strategie • Úprava vyhledávacího dotazu Zpracování • Ukládání a správa citací • Generování seznamu literatury, propojení s textem
 5. 5. Definování tématu: oborová terminologie, klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi, termíny v jiném jazyce (viz lekce Jak si vybrat téma) Seznámení se systémem: základních a pokročilé možnosti, volba kritérií pro vyhledávání, řazení výsledků Volba vhodného zdroje: podle oboru, typu požadovaného dokumentu, jazyka Příprava Tvorba rešeršního dotazu: využití funkcí systému, operátorů, zástupných znaků Příprava
 6. 6. Logické operátory umožňují kombinovat nebo vyloučit vyhledávané termíny OR NOTAND současný výskyt obou termínů education AND adult alespoň jeden z termínů education OR learning bez daného termínu adult NOT children Složitější dotazy: adult AND (education OR learning OR teaching) Příprava
 7. 7. Vzdálenostní operátory určují vzájemnou vzdálenost vyhledávaných termínů NEAR | Nn: vzdálenost výrazů nezávisle na pořadí WITHIN | W: vzdálenost výrazů v pořadí v jakém byly zapsány ADJACENT | ADJ: sousedící výrazy, nezávisle na pořadí Můžete se setkat s různými zápisy a dalšími operátory (BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY, … ) V některých databázích je vzdálenost výrazů nastavena a nelze ji změnit. Hledejte v nápovědách a tipech pro vyhledávání. Příprava
 8. 8. Vyhledávání frází " " [uvozovky] označují přesnou frázi ∙ "karolínská renesance" ∙ "Nesnesitelná lehkost bytí „ ∙ "To be, or not to be, that is the question" Příprava
 9. 9. Zástupné znaky * [hvězdička] ? [otazník] nahrazují jeden nebo více znaků Liší se podle systému. V nápovědách se můžete se setkat s termíny: Truncation – krácení na slovní kořen Wild cards – zástupné znaky ∙ psycholog* ∙ filo?ofie = filosofie i filozofie ∙ ?ampus = kampus i campus Příprava
 10. 10. Volba vhodného zdroje • Odborné knihy, časopisy • Aleph MU, katalog MZK, Souborný katalog ČR Elektronické katalogy knihoven • články, e-knihy, encyklopedická hesla • Portál EIZ na MU, EBSCO Discovery Odborné databáze • obecné informace, články, knihy, obrazový materiál • Národní digitální knihovna, Europeana Digitální knihovny • články, e-knihy, šedá literatura (závěrečné práce, …) • Google Scholar, theses.cz, DOAJ Otevřený přístup Vyhledávání
 11. 11. 1. Zadání vyhledávacího dotazu 2. Zhodnocení výsledků 4. Uložení relevantních výsledků 3. Úprava vyhledávacího dotazu Vyhledávání Vyhledávání
 12. 12. Málo výsledků? ∙ rozšiřte dotaz: použijte nadřazené pojmy, synonyma ∙ vhodný je operátor OR a zástupné znaky * ? ∙ "vyhněte se frázím" ∙ neomezujte vyhledávání (časově, plné texty) ∙ nahlédněte do nápovědy, FAQ Úprava rešeršního dotazu 1 Vyhledávání
 13. 13. Úprava rešeršního dotazu 2 Příliš mnoho výsledků? ∙ nepoužívejte obecné pojmy ∙ vhodný je operátor AND nebo NOT ∙ "nebojte se frází" ∙ použijte pokročilé vyhledávání (výběr polí) ∙ filtrujte výsledky (pouze recenzované, 5 let staré, …) Vyhledávání
 14. 14. Rešeršní strategie Stavebních kamenů: spojování klíčových slov Rostoucí perly: postupné rozšiřování dotazu, využití řízených slovníků (klíčových slov z katalogu nebo databáze) Osekávání: postupné zpřesňování dotazu, používání filtrů, přidávání klíčových slov Vyhledávání
 15. 15. Nástroje pro správu citací 1 EndNote Basic: ve většině zahraničních databází, pro MU zdarma, ale neobsahuje ISO 690 Zotero: zdarma, včetně ISO 690, doplňky do prohlížečů Zpracování …a mnoho dalších.
 16. 16. Nástroje pro správu citací 2 CitacePRO ∙ zdarma přístup přes MU ∙ propojeno s EBSCO Discovery a katalogem Aleph ∙ export citací přes odkaz nebo s využitím RIS souborů ∙ vkládání citací do MS Word, doplňky pro prohlížeče ∙ obsahuje ISO 690 a mnoho dalších citačních stylů ∙ podrobný a názorný návod Zpracování
 17. 17. Cvičení
 18. 18. Téma: 2. Synonyma Nadřazené pojmy Podřazené pojmy Cizojazyčné ekvivalenty Klíčová slova nebo slovní spojení 1. 3. AND AND OR OR OR Tvorba klíčových slov Příprava
 19. 19. Téma: 2. Synonyma Nadřazené pojmy Podřazené pojmy Cizojazyčné ekvivalenty Klíčová slova nebo slovní spojení 1. 3. AND AND OR OR OR výuka anglický jazyk předškolní věk učení angličtina mateřská škola vzdělávání, kurikulum cizí jazyk, jazyk, řeč děti, žáci hodina, výuka jazyka, lekce hovorová angličtina anglické školky, tříleté děti learning, teaching, education English language, foreign language preschool, nursery school Výuka anglického jazyka v předškolním věku
 20. 20. Rešeršní strategie: Stavební kameny ProQuest 1. Pokročilé hledání 2. možnost Zúžit výsledky (filtry) 3. vybrané zaškrtnout > Uložit > RIS > CitacePRO Tip: účet My Research Vyhledávání Dotaz: (teaching OR learning) AND ("english language" OR "second language") AND ("preschool" OR "nursery school")
 21. 21. Rešeršní strategie: Rostoucí perla Aleph MU Dotaz: Mary Slattery 1. Vyhledat, kniha English for primary teachers (…) 2. Předmětová hesla: děti předškolního věku, jazyková výuka 3. Uložit do CitacePRO Vyhledávání
 22. 22. Rešeršní strategie: Osekávání EBSCO Discovery ∙ Rozšířené vyhledávání, SU Tématické termíny ∙ Upřesnit výsledky: Plný text, 2008–2018, Akademická periodika ∙ Uložení více položek: Složka, Exportovat, Přímý export ve formátu RIS ∙ nebo jednotlivě Uložit do CitacePRO Tip: schránka My EBSCOhost Vyhledávání Dotaz: foreign language teaching AND preschool children
 23. 23. Google Scholar Dotaz: ("anglický jazyk" OR angličtina) výuka předškolní Citaci nutno vytvořit ručně Příklady dalších zdrojů 1 Theses.cz Dotaz: anglický jazyk výuka předškolní Citaci nutno vytvořit ručně Vufind MZK Dotaz: předškolní děti AND jazyková výchova 1. Upřesnit hledání > Rok vydání Od: 2010 2. Uložit do CitacePRO Vyhledávání
 24. 24. Příklady dalších zdrojů 2 EBSCO eBooks: Procházet podle kategorie > Vzdělávání Rozšířené vyhledávání > preschool AND language teaching Uložit do CitacePRO Springer Link: Dotaz: ("second language" OR "foreign language") AND (preschool OR "nursery school") AND (learning OR teaching) Využití doplňku pro prohlížeče Vyhledávání
 25. 25. Vygenerování seznamu citací CitacePRO ∙ Zaškrtnout citace ve složce ∙ Stáhnout označené citace Zpracování
 26. 26. O čem to bylo ∙ Příprava: tvorba klíčových slov, volba vhodného zdroje ∙ Vyhledávání ve vybraných zdrojích, rešeršní strategie, filtrování výsledků ∙ Zpracování vyhledaných výsledků v CitacePRO
 27. 27. Mgr. Pavla Minaříková minarikova@phil.muni.cz referenční služby reference@phil.muni.cz facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU knihovna.phil.muni.cz Děkujeme! Icons by Freepik from www.flaticon.com

×