Tvorba odborného textu

2,289 views

Published on

Podpůrná prezentace k lekci o psaní odborného textu. Najdete v ní rady od definování tématu a volby názvu přes správu poznámek, efektivní čtení a shromážďování odborné literatury, zvládnutí správného členění textu až po motivaci.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
942
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tvorba odborného textu

 1. 1. Tvorba odborného textu Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE - KISK FF MU 1. dubna 2015
 2. 2. 2 Tvorba odborného textu Důležité kroky při tvorbě odborného textu Největší překážky (nástrahy) + jejich odstranění ( nebo jak se jim vyhnout)
 3. 3. 3 Proč vůbec tento text píšu?  Jen 5-10 procent publikovaných vědeckých prací přináší skutečně nové nebo podnětné poznatky  Ostatní = tzv. informační šeď  Počet vědeckých publikací se v průběhu 20. století každých 10-15 let zdvojnásobil = informační exploze
 4. 4. Struktura odborných textů  Co žánr, to jednotná (velmi podobná) struktura  Snadnější identifikace = čtení a hodnocení daného textu v „konzervativní“ akademické komunitě (důležité poznání zejména pro začínající autory)  Analogie: struktura klasického antického dramatu = (téměř všichni dobří a uznávaní dramatici toto schéma dodnes ve svých dílech dodržují)
 5. 5. 5 Proces tvorby odborné práce  Osnova práce + termíny  Shromažďování informací z pramenů  Hodnocení, interpretace zdrojů, informací  Výzkum (je-li součástí práce)  Vytváření textu  Rozvíjení textu  Příprava konečné verze  Revize a korektura (typografie, pravopis!)  Odevzdání práce  Obhajoba práce  Publikování práce
 6. 6. Užitečné rady pro psaní odborného textu  Mít co říci  Vědět, komu to chci říci  Promyslet a sestavit obsah sdělení a mít pořadí prezentovaných myšlenek  Psát strukturovaně  Psát srozumitelně 6
 7. 7. Psát vědecky = mít problém  Nalézt problém, který bude práce řešit:  problém teoretický  problém praktický  První fáze – mnohé o problému přečíst, srovnávat s jinými texty napsanými na podobné téma  Druhá fáze – empirický výzkum = shromažďování a zpracování dat
 8. 8. Jak začít - motivace  Techniky tvůrčího psaní  Odbourání počáteční „bezradnosti“  Odbourání strachu z psaní  Vytvoření „databáze terminologie k tématu“  Podpora kreativního přemýšlení a nalezení nových směrů a cest odborného textu
 9. 9. Techniky tvůrčího akademického psaní  Abecedář (aktivita)  Akrostich  Asociace  „Jiný“ funkční styl  Clustering  Myšlenkové mapy
 10. 10. Práce s tématem (názvem textu)  Rozšiřování tématu (Problematika psychické zátěže práce zdravotní sestry)  Zužování tématu (Multitasking)  Nadřazené pojmy  Podřazené pojmy 10
 11. 11. Shromažďování informací  Podmínkou zvládání efektivního čtení  Efektivní čtení = rychlé + kritické čtení  Kritické čtení = předvídání, otázky, selekce nepotřebného, poznámky (výpisky)
 12. 12. Důležité otázky při efektivním čtení  Proč čtu tento text?  Co z textu potřebuji zjistit?  Co už o tématu vím?  Jedná se opravdu o nejvhodnější text pro mou potřebu?
 13. 13. Užitečné techniky efektivního čtení  Listování (struktura - slovní druhy)  Předběžné seznámení s textem (struktura)  Hloubkové – aktivní čtení  Povrchní čtení  Čtení s využitím metod kritického myšlení  Aktivita I.N.S.E.R.T.
 14. 14. Kde hledat informace Rešeršní činnost  Východisko a nezbytná podmínka vědeckého zkoumání, výsledek důkazem o úrovni vědce  = vyhledávání, pátrání výzkum s cílem ZÍSKAT informace v dané oblasti zájmu  DOPORUČENÍ:  prostudujte kvalitní monografii, přehledové články na dané téma  pozorně si všímejte bibliografických odkazů
 15. 15. 15 Kde hledat informace?  Knihovny  Knihovna vaší univerzity/ fakulty  Další odborné knihovny (NK ČR, STK, ÚZPI…)  Informační databáze  Internet  Ověřujte informace, používejte pouze důvěryhodné zdroje!
 16. 16. Jednotná informační brána - www.jib.cz
 17. 17. Moravská zemská knihovna www.mzk.cz Zajímavé semináře a přednášky Sledujte archivy akcí – dobré a užitečné prezentace s odkazy na zdroje!
 18. 18. Informační databáze  elektronický informační zdroj  informace o publikovaných článcích, konferenčních sbornících aj. v daném oboru  uspořádaný soubor dat (záznamy + jejich struktura – podle typu uložených informací)  úzká specializace jednotlivých databází  různé typy databází: podle typu informací (bibliografické, plnotextové – kombinace)  podrobnosti viz www.infozdroje.cz
 19. 19. Citační databáze Web of Science
 20. 20. Rady pro práci s databázemi  pečlivě studovat nápovědy jednotlivých databází, příručky, manuály => snadno tak zjistíme specifické vlastnosti dané databáze  vést si záznamy o každé rešerši => vyhneme se tak opakovanému hledání + zkušenosti můžeme využít při další práci
 21. 21. Získání plných textů dokumentů  podle údajů z bibliografického záznamu mohu zjistit dostupnost dokumentu  požádat autora  využití služeb knihovny (výpůjční služba, Národní knihovna ČR, ÚZPI)  Souborný katalog periodik v ČR ( http://www.nkp.cz)  Jednotná informační brána (http://www.jib.cz)
 22. 22. Citační etika (základní pravidla citování informačních zdrojů a plagiátorství)
 23. 23. 23 Proč citovat?  možnost ověřit uvedené teze  uvedení našich tvrzení do širšího kontextu  informační etika – souvislost s autorským zákonem a plagiátorstvím
 24. 24. Citační etika  Citace musí umožnit dohledání citovaného dokumentu  uvedení všech použitých pramenů a jejich přesné a úplné citace  zřetelné označení převzatých částí  odkazy z textu na seznam použitých zdrojů
 25. 25. 25 Prohřešky proti citační etice  citování nepoužitého díla (jehož autorem je uznávaná kapacita)  necitování použitého díla  citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem  nepřesné citování znemožňující identifikaci
 26. 26. Obecné zásady pro citace přehledné a jednotné záznamy přesné a úplné citování zachováváme jazyk knihy chybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)
 27. 27. 27 Doslovná versus parafázovaná citace  citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce)  Příklad:  Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.” S ohledem na ……  citace parafrázovaná (volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci)  Příklad:  Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě…
 28. 28. Generátor citací www.citace.com
 29. 29. Co to znamená, „psát odborný text“?
 30. 30. Stavět na tom, co již bylo řečeno, a k tomuto „vědění“ něco přidávat sám za sebe, a to v oblasti, která mě zajímá.
 31. 31. 31 Překážky na začátku cesty  Neznalost komunikační techniky  A. C. Darwin: „Ve vědě získá důvěru ten, kdo přesvědčí svět, ne ten, koho ta myšlenka napadla jako prvního“.  Přesvědčit můžete jenom toho, kdo vám porozumí.  A. Einstein o srozumitelnosti ve vědě: „Věci skutečně nerozumíte, když ji neumíte vysvětlit vlastní babičce“.
 32. 32. 32 Před prvním vědeckým textem  Napsat právě ten první je nejtěžší!  Co může usnadnit situaci?  Je-li začínající vědec vtažen do „zavedeného“ výzkumného týmu:  postupně si může problematiku vědecké komunikace „osahat“,  s pomocí zkušenějších kolegů překoná i počáteční nezdary.
 33. 33. 33 „Publikační“ gramotnost  good publication practices  Jak ji lze získat?  například napodobováním stylu (nikoliv obsahu) úspěšných autorů  mít jako předlohu uznávaný článek, nejlépe ze stejné domény  úskalí = výběr vhodného článku
 34. 34. 34 Držme se tématu!  Jedno téma = jeden článek  Dvě témata = dva různé články  Úskalí: špatná argumentace o podružných záležitostech snižuje celkovou věrohodnost článku.  „Autor určuje, o čem bude diskutovat“.  Držme se jediného ústředního bodu = větší šance, že si kolegové náš článek zapamatují, budou ho tedy brát v úvahu a doporučovat jiným.
 35. 35. 35 Dovednosti akademického psaní  Formulování výzkumné otázky  Vedení výzkumu  Uspořádání informací či údajů do koherentních souborů myšlenek  Nalezení podstatných argumentů
 36. 36. 36 Jazyk a styl odborného textu  Interakce vědeckého textu = autor zná svého čtenáře, podle toho volí jazyk i odborný styl textu (vědecký, naučný, popularizační)  Autorova příslušnost k určitému jazykovému a kulturnímu prostředí (u nás německá tradice)  Trend: vliv četby převládajících anglických prací – tendence napodobit anglosaský styl akademického psaní (jasně, čtivě (zábavně?)
 37. 37. 37 Jazyk a styl odborného textu  Terminologie – ANO!  Expresivní a emocionální prvky v textu vědy? …  Diskuse
 38. 38. Exprese a emoce ve vědeckém textu?  Donedávna – tabu (věda – neosobní, objektivní)  Současný vývoj – určitý odklon od neutrálního, objektivního a neosobního vědeckého stylu:  interakční povaha vědeckého textu - subjektivní prvky (např. různá uznání, díky, žádosti a výzvy, ale i kritiky, zpochybnění a obvinění)  přirovnání nebo metafora - vědecký poznatek „putuje“ do interdisciplinárních kontextů  konkurence vědeckých textů – autor je nucen čtenáře zaujmout i pomocí uvolňující argumentace.  Platí to nejenom pro jednotlivé texty, nýbrž i pro celá periodika
 39. 39. 39 Exprese a emoce v odborném textu  OPATRNĚ a S MÍROU  Hrozí nebezpečí:  výklad je trivializovaný,  výklad je příliš familiární (čtenáře však bereme vážně!).
 40. 40. 40 Odborný text chci publikovat  Výběr nakladatelství nebo periodika  Licenční nakladatelská smlouva  Autorský zákon
 41. 41. Recenzní řízení  Redakce kvalitních periodik zamítají (nikoli pouze vracejí k přepracování) více než 20 % došlých rukopisů!  Velké vědecké týdeníky Science a Nature zamítají dokonce 85 % došlých rukopisů!  Pokud článek přináší od počátku „šedé“ informace, je jeho osud obvykle zpečetěn.
 42. 42. Před odesláním textu do redakce  Důkladná kontrola nutností!  Autorecenze (po určitém časovém odstupu od napsání textu) samotným tvůrcem textu  Posouzení (peer review) kolegou buď z autorova okolí, nebo vzdáleným odborníkem, jemuž autor důvěřuje.
 43. 43. 43 Recenzní řízení  Nepříliš vhodné pojmy oponent a oponentura  Cíl recenze: rukopis celkově zlepšit, nikoliv jen zamítnout!  Předpublikační recenze= zahrnuje tři okruhy: obsahový, jazykový a formální (může pomoci také nejbližší knihovnicko-informační pracoviště).
 44. 44. 44 Recenzní řízení úspěšné  Rukopis přijat  Probíhá závěrečná autorská korektura  Autor:  v ní potvrzuje, že redakce při sazbě a dalších redakčních úpravách pro tisk něco podstatného nevynechala nebo nepozměnila,  má poslední možnost do textu vsunout nějakou úplně novou informaci (pozor, nedráždit tiskárnu - celková délka a rozčlenění textu by měly odpovídat původní sazbě).
 45. 45. 45 Recenzní řízení úspěšné  Případné úpravy provádět srozumitelnou formou  K úpravám používat tzv. korektorské značky (bývají u slušných redakcí součástí redakčního dopisu, žádajícího autora o korekturu).
 46. 46. Cyklus se uzavřel, nebo začíná nový?  Interakce vědeckého textu  A co zpětná vazba (feed back) publikovaného materiálu?  Zpětná vazba často rozhoduje o správnosti a dalším směru výzkumu, má významný podíl na tom, zda vědcem navržené řešení problému bude celospolečensky přijato = a o to vlastně v podstatě jde  Ohlas na článek = často zrod neformální vědecké komunikace, navazování nových vztahů a přátelství bohužel i nenávisti).  Osobní kontakty vědců = produktivita, výhody
 47. 47. Zdroje  Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské odborné práce? 1. část Jak efektivně číst odborné texty. Textová opora kurzu KPI – Kurz práce s informacemi, 2007. Dostupné z www: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1 .  Jak pracovat s informacemi [online]. Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. [cit. 2010-2-10]. Úvod – obecné základy práce s informacemi. Dostupné na WWW: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/uvod/index.html.  POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce: jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada. ISBN 978- 802-4737-737. 47
 48. 48. Zdroje  PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 361 s. ISBN 978-80-247-2527-7.  SYNEK, Miloslav; SEDLÁČKOVÁ, Helena; VÁVROVÁ, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. s. ISBN 9788024512129.  ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s.ISBN 80- 86429-40-7.  ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. 48
 49. 49. 49 Děkuji vám za pozornost.  Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacova@gmail.com nebo na pmazacov@phil.muni.cz.

×