Průvodce knihovními katalogy

949 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
449
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Knihovna FSpS pod KUK
 • VŠKP do léta 2008 - v Alephu Od léta 2008 – pouze elektronicky – v Archivu záv. prací (v Archivu i e-verze prací od ledna 2001)
 • Orientace ve výsledcích, mimo ÚK,
 • SDI – syndication (RSS = really simple syndication)
 • Průvodce knihovními katalogy

  1. 1. Průvodce online katalogy Mgr. Hana Holoubková Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 8. a 9. října 2013
  2. 2. Co nás dnes čeká • seznámení s online katalogem MU Aleph, s jeho základními a pokročilejšími funkcemi, možnostmi vyhledávání, ukázka práce s výsledky vyhledávání a čtenářským kontem • lístkové katalogy FF MU • Souborný katalog ČR a katalogy dalších knihoven, zahraniční katalogy
  3. 3. Elektronický katalog • sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů • uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém, umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech (definice dle TDKIV - Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy)
  4. 4. Souborný katalog MU Masarykova univerzita v Brně  9 fakult  8 ústředních fakultních knihoven (některé z fakult navíc ještě řadu dílčích ústavních/katedrových knihoven)  8 e-katalogů + katalog střediska Teiresiás + univerzitní centrum Telč  1 souborný katalog MU  http://aleph.muni.cz  http://knihovna.phil.muni.cz/katalogy Pozn. Ne všechny fakultní knihovny mají veškerý fond zpracován elektronicky. Platí to také pro FF, která má nejrozsáhlejší fond na MU (cca ¾ mil. svazků). Retrokatalogizace starších fondů stále probíhá. Pro dohledávání literatury vydané před r. 1996 proto používejte i naskenované lístkové katalogy http://knihovna.phil.muni.cz/katalogy-a-databaze/listkove-katalogy/
  5. 5. Web OPAC (systém Aleph) Web OPAC (Online Public Access Catalog) = veřejně přístupný online katalog – přístup k bibliografickým záznamům dokumentů prostřednictvím webového prohlížeče – jeden z modulů systému Aleph Aleph – knihovnický integrovaný systém izraelské firmy Ex Libris (produkuje knihovní systémy zaměřené na akademické knihovny, systém Aleph využívají zejména vysokoškolské, vědecké i národní knihovny; u nás např. NK, MZK, VKOL, KNAV, Univerzita Karlova, …)
  6. 6. Web OPAC (systém Aleph) • funguje na principu hypertextu (pohyb mezi různými rejstříky pomocí odkazů…) • různé vyhledávací možnosti (listování rejstříky, jednoduché a pokročilé vyhledávání…) • podporuje booleovské a proximitní operátory • umožňuje dále pracovat s množinou vyhledaných záznamů (pomocí dalšího zpřesnění rešeršního dotazu, filtrování, voleb třídění záznamů atd.). • umožňuje zadané rešeršní dotazy dále kombinovat, výsledky ukládat, odesílat e- mailem, • díky čtenářskému kontu a osobnímu profilu umožňuje rezervovat a objednávat publikace, prodlužovat výpůjčky, volit formáty zobrazení, nastavit rešerší dotazy pro zasílání novinek…
  7. 7. Obecné zásady pro vyhledávání • nastudování nápovědy, FAQ, ukázek vyhledávání • formulace rešeršního dotazu – klíčová slova, synonyma • zvolit vhodnou funkci pro vyhledávání (rejstříky; jednoduché/pokročilé vyhledávání) • při zadávání dotazu využít i booleovské operátory; znaky pro zkracování (*,?); vyhledávání frází „“ • kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu, výběr katalogu určité fakulty či jiné dílčí báze atd.) • do dotazu nezadávat tzv. „stop slova“ (členy, předložky, spojky…); pozor na gramaticky správnou formu • při větším množství nalezených informací dotaz více omezit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
  8. 8. Formulace dotazu při vyhledávání (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování) Při vytváření rešeršního dotazu ve všech typech vyhledávání OPAC Aleph podporuje: 1) booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi jednotlivými slovy, slouží pro rozšíření či zúžení dotazu: • AND = + nebo & - záznamy musí obsahovat všechna slova zadaná v řetězci • OR = | (svislá čára) – záznamy budou obsahovat alespoň jeden z požadovaných termínů • NOT = ~ (vlnovka) – operátor vylučuje z vyhledávání záznamy, které obsahují určitý výraz
  9. 9. Formulace dotazu (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování) 2) proximitní (resp. distanční, vzdálenostní, poziční) operátory • určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů = tj. jak daleko od sebe mohou být hledaná slova v záznamu vzdálena a v jakém pořadí, aby mohl být dokument považován za relevantní • v Alephu funkci těchto operátorů zastupují znaky % s číslem a ! s číslem (v jiných databázích se můžete setkat např. s operátory WITHIN, NEAR, BEFORE, AFTER, ADJ (ADJACENT), FOLLOWED BY…; v některých databázích je u některých operátorů vzdálenost výrazů přednastavena a nemůžete si ji volit) • % s číslem - (např. %3) - zadané mezi 2 výrazy ve vyhledávacím dotazu  pokud chceme vyhledat záznamy, ve kterých se určitá slova mohou vyskytovat do určité vzdálenosti od sebe nezávisle na pořadí  (např. zadání psychologie %3 vývojová nalezne záznamy obsahující vývojová psychologie, vývojová a sociální psychologie, vývojová a pedagogická psychologie i psychologie vývojová...) • ! s číslem (např. !3) - zadané mezi 2 výrazy ve vyhledávacím dotazu  pokud chceme vyhledat záznamy, kde se určitá slova mohou vyskytovat v určité vzdálenosti od sebe, avšak ve stejném pořadí, v jakém je zadáme v dotazu  např. při zadání řetězce psychologie !3 vývojová budou nalezeny záznamy obsahující výraz „psychologie“ a výraz „vývojová“  v  tomto pořadí, tj. nebudou nalezeny záznamy, které obsahují „vývojová psychologie“;  nebo např. při zadání řetězce katolická !3 církev nebudou nalezeny záznamy obsahující církev římsko-katolická nebo církev katolická..., (nebudou-li např. již obsahovat i předmětové heslo ve tvaru „katolická církev“).
  10. 10. Formulace dotazu (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování) 3) znaky pro zkracování a nahrazování ? nebo * – nahrazují 1 znak nebo řetězec znaků v selekčním termínu na pravé straně, uprostřed nebo na levé straně selekčního termínu. V jednom selekčním termínu / textovém řetězci však mohou být použity pouze jednou (např. psycholog*, filo?ofie apod.) # – používá se při vyhledání stejných slov, která mohou mít různý pravopis (např. v anglické a americké angličtině), v případě se jedna verze slova liší od druhé verze slova o 1 znak navíc (flavor – flavour, archaeology - archeology atd.  pro vyhledání všech záznamů obsahujících variantu 1 nebo 2 zadáme v rešeršním dotazu flavo#r) ! – používá se pro nalezení záznamů obsahující slova, jejichž pravopis se může lišit právě v jediném znaku (např. zadání univer!ita nalezne OPAC záznamy obsahující slovo univerzita i universita). V tomto případě lze také použít zástupný znak ? -> symbol šipky (vytvořený pomocí pomlčky a znaménka větší než) slouží pro vyhledání záznamů v určitém rozmezí od – do; umísťuje se mezi dva výrazy, nejčastěji při vyhledávání publikací vydaných v určitých letech (např. buddhismus and 2002 -> 2005) • Při zadávání rešeršního dotazu není rozhodující velikost písmen. • Rozšiřování je umožněno na začátku, konci i uprostřed řetězců.
  11. 11. Práce se souborným katalogem MU http://aleph.muni.cz Úvodní obrazovka • v souborném katalogu MU je jako úvodní obrazovka přednastavena stránka s funkcí Základního vyhledávání • rolovací menu v horní liště – další možnosti vyhledávání; katalogy; dotazy, výsledky, schránka; nápověda… • skryté podrobnější nastavení vyhledávání (nutno rozkliknout + -) • funkce Prohlížení rejstříků (nutno rozkliknout + -) • tematické vyhledávání metodou Konspektu = možnost zobrazení dokumentů dle „tématické mapy“ • odkaz na Portál elektronických informačních zdrojů MU • vyhledávání v Archivu závěrečných prací (pod IS) • Tipy pro vyhledávání
  12. 12. Čtenářské konto • po přihlášení (UČO, sekundární heslo) • aktuální stav výpůjček • prodlužování výpůjček • rezervace momentálně půjčených knih • rušení rezervací • objednávka dokumentů ze skladu (př. Řemeslnictvo a živnosti, název) • schránka, SDI • …
  13. 13. Funkce pro hledání dokumentů v OPACu 1) Prohlížení (browse), resp. listování – rejstříky 2) Vyhledávání (search) • základní vyhledávání • pokročilé vyhledávání • vyhledávání z více polí • vyhledávání z více bází • vyhledávání pomocí jazyka CCL
  14. 14. 1) Funkce prohlížení rejstříků (browse) • umožňuje prohlížet, tj. listovat abecedně či číselně uspořádanými seznamy termínů, tzv. rejstříky • nejčastěji tvořenými rejstříky jsou rejstříky autorů, názvů, předmětových hesel, nakladatelů, edic, ISBN, ISSN… • po zvolení funkce Rejstříky (Prohlížení) si vyberete určitý rejstřík a do vyhledávacího okna zadáte počáteční text (slovo či několik znaků...), od kterého chcete začít prohlížet • dostane se k abecedně či číselně utříděnému seznamu s daným termínem či textem na začátku • kliknutím na termín (heslo), který je v seznamu jako odkaz, se dostanete k souboru záznamů, který daný termín obsahují • Př. autor Vaculík, Ludvík; nakladatelství Portál; edice Oikúmené; předmět české dějiny; názvy Úvod do studia muzeologie,…)
  15. 15. 2) Funkce vyhledávání (search) • umožňuje vyhledání množiny záznamů na základě určitých slov nebo slovních spojení, které se v záznamech vyskytují  pomocí této funkce nalezneme tedy záznamy obsahujících kdekoli v záznamu či ve zvolených polích konkrétní zadané slovo či výraz 5 různých typů vyhledávání: • základní • pokročilé • z více polí • z více bází • pomocí jazyka CCL
  16. 16. Základní vyhledávání • umožňuje vyhledávat na základě klíčových slov či slovních spojení ze všech polí záznamu nebo z vybraných polí • zadané selekční termíny/klíčová slova jsou ve vyhledávacím okně implicitně spojeny logickým operátorem AND • pokud chce uživatel vyhledávat sousedící slova, může ve vyhledávacím formuláři využít funkci „Blízkost slov“ • můžete zvolit určitou dílčí bázi pro vyhledávání (např. katalog urč. fakulty či bázi spec. dokumentů – Katalog seriálů) • podrobnější nastavení vyhledávání: lze omezit vyhledávání na roky vydání, jazyk, formu či žánr dokumentu  • Př. Filo?ofický slovník – slova z názvových údajů • Př. Milan Kundera – autor, anglicky, FF; … • Př. Francouzská literatura, báze: Katalog seriálů, jazyk: všechny
  17. 17. Vyhledávání z více polí • ve formuláři pro zadání rešeršního dotazu přednastaveno několik vybraných polí/rejstříků, ze kterých je možné vyhledávat a vyhledávání kombinovat • Předmět/Klíčová slova, Autor, Název, Slova z názvu, Nakladatel, Rok • máte možnost hned v první fázi omezit vyhledávání na druh (formát) dokumentu, rok vydání (či rozmezí let), vybraný jazyk dokumentu nebo dílčí bázi • Př. Psychologie (psycholog*), Nakonečný, 2009, FF, …
  18. 18. • umožňuje vyhledávat záznamy o dokumentech z různých dílčích bází současně • možnost výběru pole (rejstříku), ze kterého chcete termíny vyhledávat • možnost dalšího omezení dotazu na druh, jazyk a rok dokumentu • Př. psychologie dítěte – FF, FSS, PdF Vyhledávání z více bází
  19. 19. Pokročilé vyhledávání • možnost díky rozšířenému formuláři kombinovat vyhledávání z různých polí současně (možnost zvolení až 3 kritérií) • lze omezit vyhledávání na roky vydání, jazyk, formu či žánr dokumentu, i určitou dílčí bázi (např. katalog urč. fakulty či bázi spec. dokumentů) • výběr polí v menu vyhledávacího formuláře (resp. výběr dostupných souborů, ve kterých je možné vyhledávat) je shodný s možnostmi menu v základním vyhledávání • zároveň je shodný i pro funkci následného zpřesnění dotazu • Př. Shakespeare – předmět, anglicky…; Shakespeare + Hilský – aut. údaje; anglick* OR angličtina + učebnice; psycholog* AND (encyklopedie OR slovníky); umění + žánr/forma: slovníky
  20. 20. Vyhledávání pomocí příkazového jazyka CCL • příkazový jazyk CCL (Common Command Language) umožňuje vyhledávat v několika různých rejstřících najednou • při zadávání dotazu použijeme pro jednotlivá pole, ve kterých chceme vyhledávat, zástupné kódy jazyka CCL: WRD – Slova z většiny údajů WTI - Slova z názvových údajů WAU - Slova z autorských údajů WPU - Slova z názvů nakladatelů WSU - Slova z předmětových hesel WYR - Rok vydání WLN – Kód jazyka (více kódů v Nápovědě katalogu) Př. vyhledání dokumentů k problematice Romů vydaných v letech 2000 až 2009 v jiném než českém jazyce  WSU=romové NOT WLN=cze AND WYR=2000->2009
  21. 21. Funkce pro další práci s množinou výsledků dotazu  po vyhledání lze záznamy dále: • zpřesnit • filtrovat • ohodnotit • automaticky vybrat či zrušit označení všech záznamů • seřadit (podle předem definovaných možností, tj. abecedně dle autora, názvu, či roku) – jako výchozí je v souborném katalogu MU nastaveno řazení 1) podle roku vydání (záznamy z aktuálního roku se zobrazují nejvýše); 2) abecedně podle autora Z vybraných, resp. označených záznamů lze dále: • vytvořit podmnožinu (s ní lze dále pracovat pomocí výše uvedených funkcí jako s celou množinou záznamů) • vložit/přidat do schránky • záznamy uložit nebo odeslat e-mailem OPAC umožňuje také – zobrazit předchozí dotazy uskutečněné uživatelem (historie vyhledávání), tyto rešeršní dotazy dále upravovat či vzájemně kombinovat – zobrazovat výsledky posledního vyhledávání
  22. 22. Zpřesnění dotazu Funkce Zpřesnit  po zobrazení množiny výsledků vyhledávání či prohlížení. - množinu vyhledaných záznamů lze rozšířit nebo zúžit pomocí dalších selekčních termínů, event. i uplatněním nabízených omezení (rok, jazyk, druh dokumentu...). - zároveň lze zvolit vztah nového selekčního údaje k původní množině záznamů pomocí logického operátoru (AND, NOT - pro zúžení výsledku; OR - pro rozšíření výsledku). Př. psychologie dítěte + a zároveň NE diplomové a bakalářské práce…, FF
  23. 23. Filtrování • Funkce Filtrovat umožňuje zúžit výběr záznamů získaných pomocí vyhledávání či prohlížení. • Filtrovat záznamy je možné a) pomocí již předdefinovaných filtrů b) nastavením vlastních filtrů (např. dostupnost dokumentů, rozmezí abecedních i číselných údajů, rok vydání, datum vytvoření záznamu aj.), díky nimž zobrazíme podmnožinu z výsledku provedeného dotazu. Předdefinované filtry - Nové záznamy - Záznamy dokumentů které jsou k dispozici (tj. nejsou půjčené) - Zpřesnění dotazu Ab? - Filtr–CZE = dokumenty v českém jazyce - Dokumenty vydané v rozmezí let 1980 až 2000 Vlastní nastavení filtru – 4 možnosti: - Text / Text v určitém poli = zadání upřesňujícího textu/výrazu (slova z názvu, autora, nakladatele, jazyka) - Rozmezí dat / Rozmezí na počátku pole = výpis omezeného množiny dokumentů dle textu začínajícího na „x“ a končícího na „y“ - Rok / Rok vydání = filtr na základě roku vydání dokumentů (vydané od xxxx do xxxx) - Vytvořeno po datu / Záznamy vytvořené po datu Př. Jane Austen – 1. filtr CZE, 2. filtr - co je k dispozici
  24. 24. Hodnocení (vážení, přidělení vah) - umožňuje setřídit soubor vyhledaných záznamů podle váhy (relevance) přidáním dalšího selekčního termínu, který systém použije pro přidělení vah k záznamům. Na ohodnocování záznamů má vliv počet výskytů daného slova v záznamu i jeho výskyt v určitých polích, počet výskytů slova v celé bázi a váha definovaná pro soubor (index), ve kterém se slovo vyskytuje. Mezi jednotlivými poli pro zadání nových termínů je definováno booleovské AND. Př. logika -> ohodnotit: argument*
  25. 25. Funkce Dotazy (Předchozí dotazy / Historie) • po výběru funkce „Dotazy“ (někdy také Předchozí dotazy či Historie) v hlavním menu funkcí - následující možnosti pro další práci se zadanými vyhledávácími dotazy: • zobrazit  mohu se vrátit k libovolnému dotazu a zobrazit znovu množinu výsledků • kombinovat  mohu zkombinovat 2 a více předchozích vyhledávání a vytvořit z nich 1 soubor záznamů • nastavit tzv. „požadavek SDI“ = alert, avízo  v pravidelných intervalech mi mailem budou chodit novinky z katalogu odpovídající vybranému dotazu (po přihlášení  ) • uložit • vymazat
  26. 26. Funkce Kombinace výsledků dotazů • Možnost zvolit funkci Kombinovat se zobrazí po výběru funkce Dotazy v hlavním menu funkcí Web OPACu. • umožňuje zkombinovat 2 a více předchozích vyhledávání a vytvořit z nich 1 soubor záznamů. • mezi již zadanými rešeršními dotazy se volí vztah výběrem logických operátorů AND, OR, První a ne druhý, Druhý a ne první
  27. 27. Funkce Nastavení alertů (požadavek SDI) • = nastavení zasílání upozornění na nové dokumenty, které se objeví v katalogu – dle zadaného dotazu • možnost nastavení alertu = Požadavek SDI se zobrazuje nad vyhledanou množinou záznamů nebo po výběru funkce Dotazy v hlavním menu funkcí • Přihlášení (UČO, sek. heslo)
  28. 28. Schránka • umožňuje v průběhu vyhledávání ukládat vybrané záznamy dokumentů do „schránky“ a vytvořit si tak vlastní soubor záznamů • funguje po přihlášení do katalogu nebo dočasná schránka bez přihlášení, ale položky a složky budou po skončení relace vymazány! • vybrané záznamy vložím do schránky kliknutím na odkaz „Přidat do mé schránky“ • ve schránce mohu vytvářet „tématické složky“ a třídit do nich záznamy dokumentů • ze schránky mohu na vybrané dokumenty odesílat požadavky na vypůjčení (rezervace, objednání ze skladu) • samozřejmě mohu složky přejmenovávat či mazat 
  29. 29. Další přidané funkce • SFX = nástroj, který zprostředkovává propojení knihovních katalogů (či jiných databází) na externí informační zdroje Př. kniha Sourozenecké vztahy, pokud je kniha půjčená -> -> omezený náhled v Google books, citace • E-prezenčka – naskenované knihy z fondu knihovny • CoD – objednávky kopií knih • Propojení s databází ebrary Academic Complete (přes 77 tis. odborných e-knih) Př. Basic concepts and models for interpreter and translator training
  30. 30. Lístkové katalogy • používat, pokud knihu nenajdete v Alephu ani Beth (přepsané lístky) • knihy z ÚK FF MU mají signaturu v pravém horním rohu (pokud není, kniha se nachází na některé katedře nebo ústavu a nelze ji přes Ústřední knihovnu objednat) • objednání u výpůjčního pultu • http://knihovna.phil.muni.cz/ katalogy-a-databaze/listkove-katalogy/
  31. 31. Online katalogy dalších knihoven • Souborné katalogy Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) http://www.skat.cz Jednotná informační brána www.jib.cz – prohledává české i zahraniční zdroje (vč. SK ČR, SKAT…) • Elektronické katalogy jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog.kjm.cz • Zahraniční katalogy KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html - katalog Univerzity v Karlsruhe, zprostředkovává informace o dokumentech ve světových knihovnách a knižních obchodech Worldcat http://www.worldcat.org/ - katalog zahrnující obsahy katalogů světových knihoven Možnost využít meziknihovní výpůjční službu (MVS) nebo i mezinárodní MVS (v MZK).
  32. 32. Děkuji za pozornost Mgr. Hana Holoubková holoubkova@phil.muni.cz nebo referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu

  ×