Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium (podzim2011)

2,640 views

Published on

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU, konané 4. a 5. října 2011. Nejedná se o plnohodnotnou verzi lekce, prezentace slouží především jako zdroj odkazů představených na lekci.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,610
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium (podzim2011)

  1. 1. Průvodce elektronickými informačními zdroji aneb Kvalitní zdroje pro vaše studium Ústřední knihovna FF MU http://knihovna. phil . muni . cz 4. a 5. října 2011
  2. 2. Co nás čeká… <ul><li>Co jsou EIZ - definice, druhy </li></ul><ul><li>- volně dostupné zdroje x licencované zdroje </li></ul><ul><li>- obecné zásady vyhledávání v EIZ </li></ul><ul><li>Licencované EIZ - Portál EIZ MU </li></ul><ul><li> - příklady multioborových databází </li></ul><ul><li> - příklady databází pro konkrétní obor </li></ul><ul><li>Služby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX, </li></ul><ul><li>Citation Linker </li></ul><ul><li>Volně dostupné EIZ - elektronické katalogy knihoven </li></ul><ul><li> - oborové brány, portály </li></ul><ul><li>- digitální knihovny </li></ul><ul><li>- … </li></ul>
  3. 3. Co jsou EIZ? <ul><li>Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) . [definice dle TDKIV ] </li></ul><ul><li>Liší tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: </li></ul><ul><li>Prohlížení – listování, rejstříky, indexy </li></ul><ul><li>Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání… </li></ul>
  4. 4. Druhy EIZ <ul><li>Z hlediska typů: </li></ul><ul><li>elektronické katalogy knihoven </li></ul><ul><li>profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) </li></ul><ul><li>oborové portály </li></ul><ul><li>digitální knihovny </li></ul><ul><li>další informační zdroje na internetu </li></ul><ul><li>Z hlediska původnosti dokumentů: </li></ul><ul><li>primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) </li></ul><ul><li>sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) </li></ul><ul><li>terciální (databáze databází, soupisy…) </li></ul><ul><li>Z hlediska tématického a oborového: </li></ul><ul><li>multioborové </li></ul><ul><li>specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor </li></ul><ul><li>Z hlediska dostupnosti: </li></ul><ul><li>volně dostupné (veřejně přístupné) </li></ul><ul><li>licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě </li></ul><ul><li>licenčních smluv) </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Volně dostupné zdroje na internetu </li></ul><ul><li>„ vs.“ </li></ul><ul><li>licencované informační zdroje </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Volně dostupné zdroje na internetu </li></ul><ul><li>mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) </li></ul><ul><li>Možno využít např.: </li></ul><ul><li>Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…) </li></ul><ul><li>Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…) </li></ul><ul><li>Digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících… </li></ul><ul><li>Oborové portály aj. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Odborné (profesionální) informační zdroje </li></ul><ul><li>jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé) </li></ul><ul><li>přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova … ) </li></ul><ul><li>lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání </li></ul><ul><li>snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.) </li></ul><ul><li>možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup </li></ul><ul><li>nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného </li></ul><ul><li>textu v jiné databázi… </li></ul><ul><li>možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, </li></ul><ul><li>individuální konzultace) </li></ul>
  8. 8. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ <ul><li>definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi </li></ul><ul><li>volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (  Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) </li></ul><ul><li>nastudování nápovědy , FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály </li></ul><ul><li>využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… </li></ul><ul><li>formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory , vyhledávání frází aj. </li></ul><ul><li>zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd .) </li></ul><ul><li>při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit , při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit </li></ul><ul><li>využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp. </li></ul>
  9. 9. Licencované EIZ - odborné databáze <ul><li>Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému [ J. Kotrlová , 2008] </li></ul><ul><li>Druhy databází </li></ul><ul><li>podle formy: </li></ul><ul><li>Bibliografické/abstraktové </li></ul><ul><li>bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje </li></ul><ul><li>o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…) </li></ul><ul><li>Faktografické </li></ul><ul><li>- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…) </li></ul><ul><li>Plnotextové </li></ul><ul><li>plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…) </li></ul><ul><li>Citační </li></ul><ul><li>- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…) </li></ul>
  10. 10. Elektronické informační zdroje MU <ul><li>Přístup přes: </li></ul><ul><li>portál EIZ MU http:// ezdroje . muni . cz </li></ul><ul><li>web knihovny http://knihovna. phil . muni . cz  Elektronické zdroje  EIZ MU </li></ul><ul><li>Infozdroje.cz http://www. infozdroje . cz </li></ul><ul><li>- portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky </li></ul><ul><li>vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes VPN, proxy </li></ul>
  11. 11. Multioborové databáze MU (výběr) <ul><li>Příklady: </li></ul><ul><li>ProQuest Central </li></ul><ul><li>EBSCO </li></ul><ul><li>SpringerLINK (Springer) </li></ul><ul><li>ScienceDirect (Elsevier) </li></ul><ul><li>Wiley Online Library - Journals </li></ul><ul><li>JSTOR </li></ul>
  12. 12. Databáze MU pro konkrétní obor (výběr) <ul><li>Příklady: </li></ul><ul><li>Literatura (angl., amer.): Literature Online </li></ul><ul><li>Vzdělávání: ProQuest Education Journals; ERIC (bbg, ft) </li></ul><ul><li>Psychologie: ProQuest Psychology Journals </li></ul><ul><li>Knihovnictví: LISTA (v rámci EBSCO ) </li></ul><ul><li>Umění: Art Full text, Oxford Art Online </li></ul><ul><li>Hudba: Oxford Music Online ; RILM, RIPM, RISM… (v rámci EBSCO ) </li></ul><ul><li>Film: Film & Television Literature Index with Full Text (EBSCO) </li></ul><ul><li>Lékařství: Medline (Ovid); ProQuest Health and Medical Complete </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  13. 13. E-knihy pro MU (výběr) <ul><li>Příklady: </li></ul><ul><li>GALE e- books (výběr titulů sociologie, vzdělávání, práva, obchodu) </li></ul><ul><li>ebrary Education (e-monografie, učebnice, příručky z obl. pedagogiky) </li></ul><ul><li>ebrary Academic Complete (kolekce 50 tisíc odborných elektronických knih ze všech vědních oborů; pod ProQuest) </li></ul><ul><li>Wiley e- books (Handbook of Psychology…) </li></ul><ul><li>další elektronické knihy viz portál EIZ MU </li></ul>
  14. 14. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker <ul><li>MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; </li></ul><ul><li>metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http:// metalib . muni . cz </li></ul>
  15. 15. SFX - služba hledání zdrojů MU <ul><li>a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování </li></ul><ul><li>b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů </li></ul><ul><li> Portál elektronických časopisů MU </li></ul><ul><li>http:// sfx . muni . cz / </li></ul>
  16. 16. Další služby v SFX <ul><li>SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www. ics . muni . cz /zpravodaj/ articles /630. html ) </li></ul><ul><li>SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier) </li></ul><ul><li>Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge </li></ul><ul><li>Propojení na Citace.com – generátor citací </li></ul>
  17. 17. Testovací provoz (podzim 2011) <ul><li>nástroje pro souhrnné vyhledávání v elektronických informačních zdrojích MU </li></ul><ul><li>info a přístup přes Portál EIZ MU http:// ezdroje . muni . cz / </li></ul><ul><li>firma EBSCO - nástroj EBSCO Discovery Service (EDS) </li></ul><ul><li>firma Ex Libris - nástroj Primo </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Další EIZ, volně dostupné, </li></ul><ul><li>různé typy </li></ul>
  19. 19. Elektronické katalogy knihoven <ul><li>OPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog </li></ul><ul><li>Souborný katalog = k nihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV ] </li></ul><ul><li>SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např.  seriály… </li></ul><ul><li>Souborný katalog ČR http:// skc . nkp . cz </li></ul><ul><li>Souborný katalog MU http:// aleph . muni . cz - součástí je i katalog ÚK FF MU </li></ul><ul><li>SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz </li></ul><ul><li>Elektronický katalog jedné knihovny </li></ul><ul><li>Katalog MZK http:// aleph . mzk . cz </li></ul><ul><li>Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog. kjm . cz </li></ul>
  20. 20. Oborové brány, portály, rozcestníky <ul><li>Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření </li></ul><ul><li>[definice dle TDKIV ] </li></ul><ul><li>Jednotná informační brána http://www. jib . cz </li></ul><ul><li>- Oborová brána Knihovnictví a informační věda http:// kiv . jib . cz / </li></ul><ul><li>- Oborová brána Umění a architektura (ART) http://art. jib . cz / </li></ul><ul><li>- Oborová brána Musica (MUS) http:// mus . jib . cz / </li></ul><ul><li>- Oborová brána Technika (TECH) http:// tech . jib . cz / </li></ul><ul><li>Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways) </li></ul><ul><li>Infomine http:// infomine . ucr . edu </li></ul><ul><li>Intute http://www. intute . ac . uk </li></ul><ul><li>Voice of the Shuttle : web site for humanities research http://vos. ucsb . edu / </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  21. 21. Digitální knihovny <ul><li>Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami , přičemž informace jsou uloženy v  digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [ W.Y.Arms, 2000 ] d alší definice např. v TDKIV </li></ul><ul><li>Příklady </li></ul><ul><li>Europeana http://www. europeana . eu </li></ul><ul><li>Internet Archive http://www.archive. org </li></ul><ul><li>CiteSeer x http:// citeseerx . ist .psu. edu </li></ul><ul><li>Project Guthenberg http://www. gutenberg . org </li></ul><ul><li>Manuscriptorium http://www. manuscriptorium . com </li></ul><ul><li>Kramerius NK ČR http:// kramerius . nkp . cz </li></ul><ul><li>Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www. ndltd . org </li></ul><ul><li>dissonline.de http://www. dissonline .de/index. htm </li></ul><ul><li>… na internetu mnoho digitálních knihoven </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání </li></ul><ul><li>DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access) </li></ul>Vyhledávání e-časopisů
  23. 23. <ul><li>Děkuji za pozornost </li></ul><ul><li>Mgr. Eva Trochtová </li></ul><ul><li>referenční služby </li></ul><ul><li>reference@ phil . muni . cz </li></ul><ul><li>ICQ: 362131842 </li></ul><ul><li>http://www. facebook . com / rs . knihovnaffmu </li></ul><ul><li>Ústřední knihovna FF MU </li></ul><ul><li>http://knihovna. phil . muni . cz </li></ul><ul><li>Nezapomeňte na dotazník  </li></ul><ul><li>Děkujeme! </li></ul>
  24. 24. Použité zdroje <ul><li>Bartošek, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné na www: < http:// kourilova . cz / eiz _ bartosek . ppt >. </li></ul><ul><li>BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, XIX, 4, [cit. 2011-09-30]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html>. ISSN 1212-0901. </li></ul><ul><li>Krejčíř, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, XX, 3, [cit. 2011-09-30]. Dostupný z WWW: < http://www. ics . muni . cz /zpravodaj/ articles /634. html >. ISSN 1212-0901. </li></ul><ul><li>KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné na www: </li></ul><ul><li>< http:// aleph . nkp . cz / cze /KTD >. </li></ul><ul><li>Kurz práce s informacemi [online]. Brno : Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU. </li></ul><ul><li>KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupný na www:  < http:// cmps . ecn . cz /dl/psych-db. pdf >. </li></ul><ul><li>ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass. : MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808. </li></ul>
  25. 25. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu <ul><li>booleovské (logické) operátory </li></ul><ul><li> - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) </li></ul><ul><ul><li>AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz </li></ul></ul><ul><ul><li>OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz </li></ul></ul><ul><ul><li>NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín </li></ul></ul><ul><li>proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) </li></ul><ul><li>- určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů </li></ul><ul><li> NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) </li></ul><ul><li> ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí </li></ul><ul><li> WITH </li></ul><ul><li>Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory </li></ul><ul><li>%n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY …; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. </li></ul><ul><li>fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe </li></ul><ul><li>truncation * – krácení na slovní kořen ( psycholog*) </li></ul><ul><li>wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie) zpět </li></ul>

  ×