Průvodce databázemi JSTOR a ScienceDirect

1,299 views

Published on

Prezentace nabízí informace o EIZ na MU, nové vyhledávácí službě EBSCO Discovery Service a databázích JSTOR a Science Direct.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
762
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Definice je z TDKIV, takze opraveno z KPI
 • Opravena adresa z www na knihomol…
 • Průvodce databázemi JSTOR a ScienceDirect

  1. 1. Databáze Science Direct & JSTOR Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 25. a 26. 2. 2014
  2. 2. Obsah lekce EIZ obecně • základní orientace • obecné zásady při vyhledávání • nadstavbové služby pro vyhledávání v EIZ MU – EDS (= EBSCO Discovery Service) • Open Access – oč jde, jak to funguje, k čemu je to dobré ScienceDirect, JSTOR • úvodní informace • základní a pokročilé vyhledávání, možnosti, příklady • práce s výsledky • osobní účet: služba My settings, MyJSTOR • HELP aneb nejen nápověda
  3. 3. Elektronické informační zdroje • Liší se: tématikou, typem, rozhraním • Podobné jsou si možnostmi při prohledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché a pokročilé vyhledávání + přidané služby
  4. 4. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • • • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Source) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
  5. 5. Odborné EIZ (licencované databáze) Druhy databází podle obsahu: Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC) Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)
  6. 6. Proč využívat odborné EIZ? Internet • jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) • • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami… blogy odborníků Odborné zdroje/databáze: • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci) • lepší vyhledávací možnosti • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
  7. 7. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázek vyhledávání (tutoriály) • formulace rešeršního dotazu – nezadávat tzv. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, znaky pro zkracování a nahrazování, vyhledávání frází aj. • využít různé vyhledávací funkce – jednoduché či pokročilé vyhledávání, expertní vyhledávání; rejstříky/indexy, vyhledávání publikací… • kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, výběr dílčí báze atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít nadstavbové funkce databáze (osobní konto, alerty, generování citací atd.)
  8. 8. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU
  9. 9. Služby portálu EIZ MU • seznam databází MU • zdroje podle oborů… • info o zkušebních přístupech • nastavení vzdáleného přístupu • přístup na EBSCO Discovery Service
  10. 10. EBSCO Discovery Service • nástroj pro integraci EIZ • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup)
  11. 11. SFX / Link Source služba hledání zdrojů MU • SFX („Special Effects“) / Link Source slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování • SFX výhledově zanikne a bude plně nahrazeno nástrojem LinkSource!
  12. 12. Open Access = otevřený přístup • principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím – institucionální repozitáře (např. Univerzitní repozitář MU) – OA časopisy (např. DOAJ, Directory of Open Access Journals) • Přínosy otevřeného přístupu: – zrychlení výměny vědeckých informací – rozšíření dostupnosti vědeckých informací – zvýšení viditelnosti vědeckých informací – zvýšení čtenářské základny – zvýšení informačního dopadu zdroj: http://www.openaccess.cz/
  13. 13. ScienceDirect • služba Science Direct zpřístupňuje online verze vědeckých časopisů a knih z produkce nakladatelství Elsevier Science; v případě knih však aktuálně nemáme předplatné • pro FF pokrývá tyto oblasti: psychologie, archeologie, etnologie, vzdělávání, anglistika, knihovnictví a informační věda, jazykověda, muzeologie aj. • přístup přes portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje • vzdálený přístup - EZproxy, Shibboleth
  14. 14. Příklad č. 1 • Téma práce: „Literární překlad“
  15. 15. Příklad č. 1 - řešení • Do pole „Search all fields“ jsme zadali „litera* translation*“. • Výsledkem je více než 200 000 záznamů. • Dotaz bude třeba zúžit. Můžeme využít levý sloupec, zejména „Topic“ a „Journal/Book Title“, vyhledávat ve výsledcích, nebo dotaz formulovat zcela nově a více specificky.
  16. 16. Příklad č. 2 • Téma práce: „K některým teoriím humoru“ • Bude třeba ohlídat si různé pravopisné možnosti, synonyma a slova příbuzná.
  17. 17. Příklad č. 2 - řešení • Do pole „Title/Abstract/Keyword“ jsme zadali „humor“ operátorem AND jsme připojili “theor*“ tamtéž. • Výsledkem je 31 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. Pravděpodobně bude třeba generovat vhodnější klíčová slova pro vyhledávání – pracovat s různými pravopisnými variantami, synonymy…
  18. 18. JSTOR • obsahuje plné texty digitalizovaných vědeckých časopisů, jak z humanitních oborů (filozofie, historie, lingvistika a literatura, hudební a filmová věda, vzdělávání aj.), tak i z přírodních a ekonomických věd; obsahuje také eknihy, ke kterým aktuálně nemáme přístup • časopisy jsou dostupné od prvního ročníku vydávání, plné texty aktuálních ročníků jsou však kvůli embargu (moving wall) nedostupné (zpravidla 3-5 let) • Pro přístup k obsahu JSTOR, který MU nepředplácí, lze využít službu Register & Read, která umožňuje na individuální bázi se v JSTOR zaregistrovat a v rámci osobního účtu MyJSTOR získat každých 14 dnů přístup k libovolným 3 článkům z celé databáze JSTOR. • MU má přístup k těmto kolekcím JSTOR: Arts and Science Collection I, II, III, IV, V, VIII a Business II • • přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/ vzdálený přístup přes EZproxy, Shibboleth
  19. 19. Příklad č. 3 • lidské tělo v konceptuálním umění ⇒ ScienceDirect? ⇒ JSTOR?
  20. 20. Příklad č. 3 - řešení • ScienceDirect:  „conceptual art“ v poli „Abstract/Title/Keywords“ AND „human body“ tamtéž  2 záznamy; v této databázi bude třeba položit méně specifický dotaz • JSTOR:  „conceptual art“ v poli „Full Text“ AND „human body“ tamtéž  cca 31 000 záznamů; bude třeba vymyslet více klíčových slov a dotaz zúžit Proč? Protože hledání v plném textu je v JSTORu takřka nutností – pouze 10 % záznamů totiž obsahuje abstrakt!
  21. 21. Příklad č. 4 • literatura o Joycově románu Odysseus ⇒ ScienceDirect? ⇒ JSTOR
  22. 22. Příklad č. 4 • ScienceDirect:  „Joyce Ulysses“ v poli „Abstract/Title/Keywords“  4 záznamy • JSTOR:  „Joyce Ulysses“ v poli „Item Title“  více než 6 000 záznamů
  23. 23. Tipy a triky pro Science Direct • „help“ – nápověda, která vám poradí s vyhledáváním, ale obsahuje i tutorialy pro JSTOR • „help & support“ přímo od producenta – video tutorialy, slovníček v databázi používaných termínů a webináře (online semináře)
  24. 24. Pokud máte po absolvování dnešní lekce chuť dozvědět se více o problematice vyhledávání informací, elektronických informačních zdrojů, citací a citování a mnohé další, doporučuji: • navštěvovat lekce informačního vzdělávání pořádané naší knihovnou • přidat se do skupiny Informační vzdělávání ÚK FF MU na Facebooku • zapsat si na podzim Kurz práce s informacemi (KPI 11) nebo na jaře Kreativní práce s informacemi (KPI 22)
  25. 25. Děkuji za pozornost Tereza Matýsová Referenční služby email: reference@phil.muni.cz Facebook: http://www.facebook.com/knihovnaffmu http://www.facebook.com/groups/259275247481976/ Ústřední knihovna FF MU web: http://knihovna.phil.muni.cz
  26. 26. Použité zdroje • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2012-02-29]. Dostupné na www: <http://sigma.nkp.cz/cze/KTD>. • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 2012-02-29]. Dostupný na www: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_infor macemi.html>. • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2012-02-29]. Dostupný na www:  <http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.

  ×